Jesper Frimann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

gør det gratis eller..

Igen er det vi ser her ikke værdiskabende aktivitet for os borgerne. Hvilken værdi skaber det her for os i en tid hvor der mangles ressourcer til aktivitet der faktisk skaber værdi. Jeg ser to muligheder. Enten gør man det gratis eller så indfører man et ultra simpelt system med minimalt overhead...

Re: Elefanten i rummet

Man ender naturligvis altid et sted hvor man skal vælge at stole på at leverandøren gør det, de siger - også på dette område. Hvis man ikke gør det, så skal man jo nok vælge en anden. Hvis man kan finde en. Nu skriver jeg ikke noget om at stole på leverandørene. Jeg går ikke med sølvpapirshat...

Elefanten i rummet

Elefanten i rummet, som alle paneldeltagerne taler uden om, er jo at enormt mange af de multinationale leverandører har en Global delivery model. Altså at de forskellige dele af den løsning, det være sig cloud eller anden form for hosting, bliver driftet fra et globalt drift leverance center, som...

Rootcause

Det grundlæggende problem er jo sammenblandingen mellem den udøvende og lovgivende (politiske) magt. Hvis ministre og borgmestre blev ansat, ligesom en direktion i en virksomhed gør det, til at implementere politikernes love, ville vi (formodentlig) ikke have denne usunde koncentration af magt. E...
Kommentar til Sluk for pokker!

Hvorfor grundlovsdag ?

Grundlovsdag er fars dag, så jeg ville umiddelbart vælge en anden dag, så vi it fædre kunne få lov at holde fri i fred :) // Jesper

Måske kunne man vende bevisbyrden til normalen ?

En ting der ville hjælpe ville måske være bevisbyrden ikke stort set udelukkende lå hos borgeren, der var blevet udsat for identitetstyveri. Og man kunne måske, ligesom man har med f.eks. folk der udsættes for ulykker af biler uden forsikring, lave en fond der så dækker udgifterne. Man kunne må...
Kommentar til Datatilsynet slår fast: Google kan køre lovligt i danske folkeskoler

Re: Den dybe tallerken

Så lad mig omformulere det: Det er myndighedernes forpligtelse at få lovene ned på jorden, og få udmøntet en praksis der er til at forstå, således at der er et klart og tydeligt sæt retningslinjer for f.eks.: Børnehaver Frivillige organisation Handelsvirksomheder osv. Multinationale virkso...
Kommentar til Datatilsynet slår fast: Google kan køre lovligt i danske folkeskoler

Re: Den dybe tallerken

Det er jo desværre et generelt problem omkring GDPR, nemlig at man i stedet for at lave et håndgribeligt og håndfast reglement, der præcis beskriver hvad man må og hvad man ikke må, og hvad man skal gøre, så er det hele sovset ind i hyldemeter juridisk mumbo-jumbo, som det så er op til den enke...
Kommentar til Datatilsynet slår fast: Google kan køre lovligt i danske folkeskoler

Juristeri...

Der er jo intet teknisk juridisk forkert i det, som Datatilsynet (man må formode at manden udtaler sig officielt) siger her. Problemet er bare at Kommunerne slet slet ikke (enkeltvis) er klædt på til at kunne det som beskrives, forstået på den måde, at de ikke hverken juridisk eller teknisk kan ...

Det er bare tåbeligt på så mange niveauer.

Og hvis man er i tvivl om det.. så bare se på sidste side fra Allerøds kommunes projektbeskrivelse for implementering: https://www.alleroed.dk/document/61cb0087-d540-48a9-9d3e-4261d5aa6c5c Læg desuden også mærke til side 3, hvor prisen på drifts bidraget lige pludselig er højere end det eksiste...
Kommentar til Kære Rejsekort(et)...

Re: I London's underground...

Modellen med at gøre al offentlig transport gratis lyder som en enkel, tiltalende løsning. --Det ville selvfølgelig gå ud over de IT selskaber der skal lave rejsekort fremover, men forenklingen på de fleste fronter ville være betragtelig. Og det ville også hjælpe den grønne sag, og reducere træ...

Hvis man ser på digst org. diagram..

er der en ting der springer i øjnene, og det er manglen på en Enterprise Arkitektur funktion. Jeg ved godt, at det ikke er populært at have et for vidende fagembedsværk hos politikerne. Men lige netop på IT området ville dette være gavn for hele Danmark. // Jesper
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Uddannelse.

Den vigtigste infrastruktur vi kan have sidder i hovedet på folk. Så datalogi i folkeskolen, bedre mulighed for uddannelse for livet ift. IT og obligatorisk efteruddannelse for offentlige ledere i IT. // Jesper

Re: Kong Salomon

Hvordan skal teleselskabet dokumentere, at de har ret, uden en eller anden form for logning - uagtet at abonnementet er flatrate? Yoel, ved simpelt hen at logge, at du har ringet. Igen læs dog erhvervstyrelsen vejledning, som jeg har linket til oven for. Du kan endda få linket igen: https:/...

Re: Kong Salomon

Jeg tror, at du helt har misforstået sagen. Nej. Jeg forstår den faktisk rigtig godt. Igen jeg er så absolut ikke uenig i at teleselskaberne skal gemme data ift. at kunne fakturere deres kunder, og at disse data skal gemmes i den nødvendige tid. Men når man læser, erhvervsstyrelsens vejledn...

Re: Kong Salomon

De er mere komplette og mere nøjagtige end teleselskabernes data, da det er jo GPS baseret og ikke baseret på master. Delvis Enig, for GPS kan slås fra, langt de fleste bare nogenlunde IT-kyndige har jo generelt kun lokations data slået til når det er nødvendigt. Det kan du ikke med lokation...

Re: Kong Salomon

I nogle tilfælde kan de, men hvis anden lovgivning trumfer GDPR, er det ikke muligt. Enig, men du glemmer helt at persondataforordningen (den danske implementering af GDPR for at sige det populært). Har klare retningslinjer for hvornår den gælder og ikke gælder. Det er jo det der står i dom...

Re: Kong Salomon

Ganske underholdende at al dette sker mens logen mod telelogning stadig har blikket rettet mod telelogning. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-07-05-ansatte-i-forsvaret-og-politie... Ja Mogens... godt at du forstår... jeg synes at høre 10 øren falde. Som jeg skrev tidligere: Masseovervågn...

Re: Kong Salomon

I øvrigt er GDPR lex generalis, mens bogføringsloven, logningsbekendtgørelsen etc. er lex specialis. Der er mange, der tror, at GDPR trumfer al øvrig lovgivning, men det er stort set modsat. Men Yoel, det er en grov forsimpling. Og du undlader helt det faktum at EU er involveret, i den her s...

Garbage in Garbage out.

Jeg vil gerne henvise til 'Danmarks kortet' fra Socialministeriets hjemmeside. Her kan man se hvor mange sager på socialområdet, der er anket til ankestyrelsen, og hvor mange af dem der er omstøt og blevet send tilbage til behandling på ny. https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocente...