Jesper Frimann

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Infrastruktur uden IT

Uddannelse.

Den vigtigste infrastruktur vi kan have sidder i hovedet på folk. Så datalogi i folkeskolen, bedre mulighed for uddannelse for livet ift. IT og obligatorisk efteruddannelse for offentlige ledere i IT. // Jesper

Re: Kong Salomon

Hvordan skal teleselskabet dokumentere, at de har ret, uden en eller anden form for logning - uagtet at abonnementet er flatrate? Yoel, ved simpelt hen at logge, at du har ringet. Igen læs dog erhvervstyrelsen vejledning, som jeg har linket til oven for. Du kan endda få linket igen: https:/...

Re: Kong Salomon

Jeg tror, at du helt har misforstået sagen. Nej. Jeg forstår den faktisk rigtig godt. Igen jeg er så absolut ikke uenig i at teleselskaberne skal gemme data ift. at kunne fakturere deres kunder, og at disse data skal gemmes i den nødvendige tid. Men når man læser, erhvervsstyrelsens vejledn...

Re: Kong Salomon

De er mere komplette og mere nøjagtige end teleselskabernes data, da det er jo GPS baseret og ikke baseret på master. Delvis Enig, for GPS kan slås fra, langt de fleste bare nogenlunde IT-kyndige har jo generelt kun lokations data slået til når det er nødvendigt. Det kan du ikke med lokation...

Re: Kong Salomon

I nogle tilfælde kan de, men hvis anden lovgivning trumfer GDPR, er det ikke muligt. Enig, men du glemmer helt at persondataforordningen (den danske implementering af GDPR for at sige det populært). Har klare retningslinjer for hvornår den gælder og ikke gælder. Det er jo det der står i dom...

Re: Kong Salomon

Ganske underholdende at al dette sker mens logen mod telelogning stadig har blikket rettet mod telelogning. https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-07-05-ansatte-i-forsvaret-og-politie... Ja Mogens... godt at du forstår... jeg synes at høre 10 øren falde. Som jeg skrev tidligere: Masseovervågn...

Re: Kong Salomon

I øvrigt er GDPR lex generalis, mens bogføringsloven, logningsbekendtgørelsen etc. er lex specialis. Der er mange, der tror, at GDPR trumfer al øvrig lovgivning, men det er stort set modsat. Men Yoel, det er en grov forsimpling. Og du undlader helt det faktum at EU er involveret, i den her s...

Garbage in Garbage out.

Jeg vil gerne henvise til 'Danmarks kortet' fra Socialministeriets hjemmeside. Her kan man se hvor mange sager på socialområdet, der er anket til ankestyrelsen, og hvor mange af dem der er omstøt og blevet send tilbage til behandling på ny. https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocente...

Re: Kong Salomon

Du er helt på afveje. Og hvis nogen i DK ved det, er det jo mig, da jeg befandt mig i centrum for afvejningen af alle disse problemstillinger i 80'erne og 90'erne. Ja, det er tydeligt, at du har dannet dine meninger, holdninger og faglige tilgang til tingene før der var noget, der hed person...

Re: Kong Salomon

Så du mener, at det var helt forkert at gemme opkaldsdata for debiterede opkald før logningsbekendtgørelsen trådte i kraft i 2007. I 80'erne og 90'erne var alle opkald debiterede. Mogens. I 1980'erne og store dele af 1990'erne var al telefoni offenligt i Danmark. Det betyder at de regler ogs...

Re: Kong Salomon

Hvorfor er det f.eks. i strid med menneskerettighederne at gemme data om opkald af hensyn til betinget udlevering til efterforskning, når de samme data skal gemmes i op til 5 år, hvis de danner grundlag for debitering ?. I nogle lande er det endda længere. Kom nu.. grunden til, at der gemmes ...

Re: Kong Salomon

Derfor kan man kun vurdere helt konkrete forhold, når de faktiske omstændigheder for disse afvejes mod dommenes betragtninger. Men du må da give mig ret i følgende: 1) EU retten står over den danske lovgivning ? 2) Hvis man går til en dansk domstol, med en sag hvor der helt klart foreligger e...

Kong Salomon

Måske skulle østre landsret genlæse det gamle testamente, det var jo aldrig King solomons intention faktisk at hugge barnet over i to. Som måske nok viser, at vi har problemer med magtens tredeling her i Danmark. Og @Eskild Nielsen, Domstols styrelsen er en styrelse under justitsministeren, og se...

Re: Definer forsikring

Jeg antager, du mener, de 25 % ekstra i "københavnergebyr" skyldes, at forsikringsselskaberne på en eller anden måde har fundet ud af, at betalingsvilligheden er større i Allerød end i Ringkøbing. Ja, som jeg skrev markedskræfterne virker.. bare ikke helt som folk normalt tror. Jeg...

Re: Definer forsikring

Det er fx indlysende, at man bør begrænse 18-årige mænds kørsel i muskelbiler, og høje forsikringspræmier er umiddelbart et godt værktøj til dette Men Yoel, det er jo ikke sådan det virker, prøv at f.eks. at gå ind på et eller andet forsikrings selskabs præmie beregner og lav to beregninger...
Kommentar til Softwarefejl sendte uskyldige briter i fængsel: Nu frifindes 39

Re: Skal man ikke bevise det?

Forståelsen for IT og fagligheden bag er katastrofal lav i samfundet ... og i alt for store dele af det der kalder sig IT branchen. Enig. Der er katastrofalt mange af de dygtige IT folk jeg kender i IT-branchen, der bliver skiftet ud med "sælger typer" uden IT baggrund. Jeg har...
Kommentar til Softwarefejl sendte uskyldige briter i fængsel: Nu frifindes 39

Re: Skal man ikke bevise det?

Jeg synes det her vidner om, at kendskabet til IT indenfor jura er katastrofalt dårligt! Se der er vi ved at være nede ved rootcause. Men det stikker altså IMHO et spadestik dybere end lige jura. Det gælder samfundet generelt. Forståelsen for IT og fagligheden bag er katastrofal lav i samfund...

Re: Man er nødt til...

Kan vi ikke bare konkludere, at zoneberegning i den offentlige trafik burde udbydes som et tredages kursus af firmaet bag rejsekortet, og måske gøres til en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. // Jesper

Re: Man er nødt til...

Det er fint, så længe man kun rejser indenfor den zone. Men hvis man skal lave en kort rejse på 1km, der krydser en zonegrænse ved (motor)ring 3, så koster den meget mere end en rejse fra f.eks. Ikea Gentofte til det sydlige Avedøre (begge indenfor motorring 3) på 16-17 km i fugleflugtslinje. ...

Re: 10 år! Så er det for sent og forældet når rapporten

"Det betyder, at hvis algoritmerne er trænet i data, hvor fx 90 procent af lægerne er mænd, vil algoritmerne identificere dette som et mønster og lære at gentage det, for eksempel ved automatisk at oversætte alle læger som han,« siger Christina Lioma" Dette eksempel bliver næppe et...