Claus Winther

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Vi er allerede ud på en glidebane og den skal stoppes nu!

Takker, Ditlev. Igen, kun og udelukkende kommerciel lov. Det er den eneste forklaring overhovedet på, at ni højesteretsdommere enstemmigt dømmer således.

Re: Autoritetstro ældre.

Forklaringen på den absolut manglende logik i dommen er, at domstolene udelukkende dømmer efter kommerciel lov, som også angivet her. Det har på ingen måde kun noget med økonomisk egeninteresse at gøre - medmindre domstolene kun og udelukkende forholder sig til kommerciel lov - hvilket nedenståe...

Re: Vi er allerede ud på en glidebane og den skal stoppes nu!

"Ifølge grundloven selv, kan man blot anmelde folketingsmedlemmer, tjenestemænd m.v., der ikke overholder grundloven:" Hvilket altså ikke forhindrer, at sagerne bliver afvist. Læg mærke til, at jeg skrev "anmelde". Men vælger man at føre en sag, så har enhver dansk borger...

Re: Vi er allerede ud på en glidebane og den skal stoppes nu!

Normalt kan man kun rejse sager om grundlovsbrud, hvis man personligt er blevet krænket. Ifølge grundloven selv, kan man blot anmelde folketingsmedlemmer, tjenestemænd m.v., der ikke overholder grundloven: § 27. Stk. 1. Tjenestemænd, som udnævnes af kongen, afgiver en højtidelig forsikring...

Re: Vi er allerede ud på en glidebane og den skal stoppes nu!

Vi ser allerede misbruget med DNS-filtrering for at stoppe "terror". Det her vil være ikke bare starten på enden, men en "forstærkning" af den glidebane vi allerede er på vej ned af! STOP DET! Folket, vi, er desværre nødt til selv at stoppe det - for brud på grundloven...

Re: Basis Bank har betalt Narko pusher hans narko gæld

Der er dog endnu engang forskel på 15.000 og 400.000 kr.

Re: Højesteret sikrer bare bankerne

A tænkte ikke nærmere over, hvad der ville ske. Han var bare glad for, at gælden på den måde kunne komme ud af verden. Måske et tegn på, at vedkommende ikke er for "klog", og er nem at udnytte, siden han udtaler sig på den måde i en retssag? I et trussels-øjeblik tænker man vel...

Re: NemID - en illusion om sikkerhed ?

Personen er blevet til et nummer Det har "person" desværre altid været: "fra latin persona oprindelig 'ansigtsmaske'"
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: -

Hvorfor grundloven er vigtig for denne diskussion: § 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Vedtager man en lov, der på nogen tænkelig måde bryder dette eller grundloven generelt, så holder man ikke grundloven jf. § 8, § 27 og § 32, stk. 7 - og så skal man afsættes. § 8. Forinden ko...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

-

man har en følelse af, at du skal hen at fjerne 42.919 sider af din afrivningskalender. Ikke ifølge, hvad Grundloven reelt siger den dag i dag, Albert - hvilket jo er, hvad vi må og er nødt til at forholde os til. Og samtidig skriver Kongehuset jo netop selv på egen hjemmeside (som også ang...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Uni-login

Det er vist umuligt, at der kan være flere end 1.000 principper, "som i høj grad afviger fra det almindelige eller det vante". Magt fordærver og korrumperer, som bekendt. Afgjort. Monarken har dog også en vis magt over dommerne i form af § 64 - og ellers som monark i det hele taget...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

"... en elev i privatskole koster det offentlige langt mindre end en elev i folkeskole." Københavns Kommunes udgift til en elev i en fri- eller privatskole er 36.000 kroner, mens kommunen bruger 64.400 kroner per folkeskoleelev. Eksperter: Hvis alle privatskoler lukkede i morgen,...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Opdatering....

Rousseau advarede om, at repræsentativt demokrati forfalder til valgt aristokrati. Ifølge Grundloven er regeringsformen dog monarkisk, Albert ;-) "§ 2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk." Som andre i øvrigt så fint påpeger, så er Uni-Login selvfølgelig omfattet af GDPR - og...
Kommentar til Undervisningsministeriet fjerner mulighed for anonym trivselsmåling

Re: Svar på spørgsmål

https://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/... "Det har ikke følger for eleverne, hvis de ikke gennemfører trivselsmålingen." Herefter følger en lang smøre om, at en elev således ikke decideret kan fritages fra deltagelse i målingen, men at man omvendt...

-

Det går stærkt med nyheder ang. sundhedsfaren ved trådløs stråling i tiden: Italienske myndigheder beordres til at informere befolkningen om trådløse helbredspåvirkninger: En italiensk dommer i Rom har afsagt en dom, som dikterer, at italienske myndigheder skal igangsætte informationskampagner ...

Re: Et par spørgsmål

I øvrigt måtte Sundhedsstyrelsen gerne deltage i høringen, men valgte ikke at gøre det. Det kan man jo så undre sig ganske meget over, når nu de trods alt skriver følgende på egen hjemmeside: "Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør...
Kommentar til Staten skal overtage sundheds-it efter nedlæggelse af regionerne

-

Det forklarer tilsyneladende, hvorfor Region Midtjylland ikke har reageret på direkte anmodninger og henvendelser ang. sundhedsdata siden juni 2018. Det er umiddelbart svært at se andre forklaringer i hvert fald.

Re: Et par spørgsmål

Egentlig burde jeg pille dine links fra hinanden Pil endelig løs, Yoel Caspersen, hvis du har noget at bidrage med. I øvrigt måtte Sundhedsstyrelsen gerne deltage i høringen, men valgte ikke at gøre det. Det kan man jo så undre sig ganske meget over, når nu de trods alt skriver følgende på ...

Re: Dette følges op af opdelinger

Det rejser det principielle spørgsmål. Hvem giver en endelig og bindende besked/afgørelse vedr. Skat? Umiddelbart ingen, når det handler om beskeder/spørgsmål: Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver § 1, stk. 2. "Skatteforvaltningens behandling af...

Re: Et par spørgsmål

Desuden er mobilstrålings-debatten i samme kategori som debatter om jordstråler, magnetterapi, chemtrails og Grander-vand: Nogle gange underholdende, nogle gange trættende, men med sikkerhed ikke noget, man bliver klogere af. Den hører ikke hjemme på version2.dk, hvor udgangspunktet er faglighe...