Claus Nørgaard Gravesen

Kommentarer

Re: Et par spørgsmål

Egentlig burde jeg pille dine links fra hinanden Pil endelig løs, Yoel Caspersen, hvis du har noget at bidrage med. I øvrigt måtte Sundhedsstyrelsen gerne deltage i høringen, men valgte ikke at gøre det. Det kan man jo så undre sig ganske meget over, når nu de trods alt skriver følgende ...

Re: Dette følges op af opdelinger

Det rejser det principielle spørgsmål. Hvem giver en endelig og bindende besked/afgørelse vedr. Skat? Umiddelbart ingen, når det handler om beskeder/spørgsmål: Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver § 1, stk. 2. "Skatteforvaltningens behandling af...

Re: Et par spørgsmål

Desuden er mobilstrålings-debatten i samme kategori som debatter om jordstråler, magnetterapi, chemtrails og Grander-vand: Nogle gange underholdende, nogle gange trættende, men med sikkerhed ikke noget, man bliver klogere af. Den hører ikke hjemme på version2.dk, hvor udgangspunktet er faglighe...
Kommentar til Derfor underrettede Datatilsynet ikke GoMentor om datalæk

-

Hvis kommunen, regionen eller staten eksempelvis bevidst bryder loven (tilmed i ond tro, hvis de er blevet gjort opmærksomme på lovbruddet), så kan man enten vælge at bruge en masse tid og kræfter via Datatilsynet til at få dem til at rette ind - eller også kan man anlægge sag direkte, hvilket ga...

Re: -

"Kommunerne, regionerne, m.fl. har ingen respekt for Databeskyttelsesforordningen eller Databeskyttelsesloven. Fører man ikke en sag mod dem, så bryder de hellere loven." Hvilket sådanset var min pointe, idet jeg tror at der -i USA - er større sandsynlighed for at borgeren får ret i...

-

Kommunerne, regionerne, m.fl. har ingen respekt for Databeskyttelsesforordningen eller Databeskyttelsesloven. Fører man ikke en sag mod dem, så bryder de hellere loven. Jeg har bedt kommunen om at slette mine børns tests (vurderinger) og undersøgelser hos institutionerne. Det har de endnu ikke ...

Re: Hvordan indhenter man viden om de data Facebook har om én?

Hvordan indhenter man viden om de data Facebook har om én? Når man nu ikke har en konto? Og, hvordan beder man om at alle data, de har, om at blive sltettet iht. GDPR? Pr. brev: "Facebook Denmark ApS CVR-nummer 39174499 Adresse Havnegade 39 Postnummer og by 1058 København K"

Re: Fremtidig overvågning

Fremtidig overvågning Så denne video omkring hvordan man stempler folk i Kina ud fra deres adfærd, som selvfølgelig er digitalt overvåget. Det kaldes "social kredit". https://www.youtube.com/watch?v=3FMWcLZy3jU Her er lidt yderligere i den henseende.

-

Deres eneste formål er totalovervågning og påførelse af endnu mere sygdom på befolkningen, begge dele udelukkende for profit og kontrol. https://ing.dk/artikel/hoering-mobilstraaling-lav-prestige-forskningsfel... Ifølge GDPR er der tale om ulovlig overvågning, indsamling, opbevaring og brug/sal...

Re: GDPR, persondata

Modsat misinformerer Lars Chr. Lilleholt direkte: "Hvad angår persondataforordningen, medfører denne ikke ændringer i forhold til netselskabernes mulighed for at indhente forbrugsoplysninger såsom målerdata. Således ændrer forordningen ikke ved, at netselskaberne allerede i dag har hjemmel...

GDPR, persondata

Ifølge GDPR er der tale om ulovlig overvågning, indsamling, opbevaring og brug/salg af persondata uden samtykke fra "kunden" - endda i eget hjem, hvilket er i direkte strid med Grundlovens § 72 'Boligen er ukrænkelig'. En 'smart'-meter-producent,...

Re: PS:

Kære [navn slettet af Version2's redaktion] og Styrelsen for IT og Læring Jeg takker endnu engang for svar. Du redegør dog ikke for sikkerheden, men kun og udelukkende for 'sikkerhedsniveauet'. Det er bestemt ikke én og samme ting, [navn slettet af Version2's...

Re: PS:

Kære Claus. Jeg vil naturligvis redegør for sikkerhedsniveauet. STIL har iværksat Projektet ”Pseudonymisering af CPR-numre i DVH” som implementerer pseudonymisering af personoplysninger, således at CPR-numre lagres i en særlig sikker database SDL inden data overføres til datavarehuset. Dette be...

Re: PS:

Kære [navn slettet af Version2's redaktion] og Styrelsen for IT og Læring Jeg takker for svaret, [navn slettet af Version2's redaktion]. Redegør venligst for, hvordan du/I mener, det vil være i strid med lovgivningen, tak. Folkeskoleloven tiltænker ikke samkøring af data...

Re: PS:

Kære Claus Med ’’opfylder betingelserne herfor’’ menes at man skal have forældremyndigheden over barnet, anvendt den foreskrevne procedure og anmodet om anonymisering inden for tidsfristen. Grundet til det ikke er forsvarligt at anonymisere samtlige besvarelser i trivselsmålingen er, at hele fo...

Re: -

Mon ikke det her er mere af det samme. https://e-trial.dk/GRAVID - og her er umiddelbart kun endnu mere af samme skuffe. https://spor.sfi.dk/ www.dst.dk/DitSvar Danmarks Statistik har brug for dit svar Kære Vi skriver til dig for at bede dig om hjælp til at udfylde et spørgeskema om...

-

Ender det med at blive noget i den her stil, vi må ty til, før vi alle har en chance? Hvis det har det mindste på sig, er der vist kun endnu mere gravearbejde, Anne-Marie.

Re: PS:

"Hvis anonymiseringen er forsvarlig" Dvs. det er uforsvarligt at anonymisere alle, som det på forhånd var lovet inden udfyldelsen. Hvorfor, vil være et meget nærliggende spørgsmål. Det er hermed rettet til STIL - sammen med en anmodning om udspecificering af betingelserne ifm....

-

"Hvis anonymiseringen er forsvarlig" Dvs. det er uforsvarligt at anonymisere alle, som det på forhånd var lovet inden udfyldelsen. Hvorfor, vil være et meget nærliggende spørgsmål.

Re: PS:

PS: "såfremt de opfylder betingelserne herfor."?????? Højst foruroligende. Men dem er man jo nødt til omgående at udspecificere så.