Helge Bülow

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

profilering bruges af myndighederne

artikel om profilering, har en vis sammenhæng med udsagn der fremkom fra skatteadvokat, om karakter der tildeles borgere indenfor skattevæsenet, der har en skale fra 1-6. med de oplevelser jeg har haft med myndighederne, kunne det se ud til at generelt anvendt. Helge Bülow
Kommentar til Tor-bagmand skal vidne i dansk hackersag

IT ctr forvaltningsloven

Kristian Sørensen var inde på noget essentielt, men det er lidt besynderligt når anklagemyndigheden ikke kender forvaltningsloven, en myndighed af den art burde være velbevandret i lovgivningen, ligesom dommer bør påtale når en forvaltningsmyndighed overtræder forvcaltningslov herunder officialre...

digital post

offentlige myndigheder er generelt for sløve og selvoptagne til digital post og efter retsplejeloven § 148 a skulle det være muligt at sende til en domstol; men selv Justitsminister mangler at idriftsætte uagtet der nu er lov om digital post.

skattechef ordner IT systemet

Den form for aktivitet er set mange gange indenfor det offentlige system. Det viser at der mangler konsekvens når den slags opdages. Helge K. Bülow