ove kjær kristensen

Kommentarer

Medicinalindustrien skal ikke bestemme over Sundheds data.

Denny Christensen. Når vi har nogle regler skal folketingets politikere naturligvis rette sig efter dem, ellers må de laves om. Vi kender de polske forhold på området som vil sammenblande de dømmende (retten) og udøvende folketinget) Medicinalindustrien arbejder ikke for samfundet, de arbejder fo...

Forespørgsel lægeforeningen.

Her er den fremsendte forespørgsel til Lægeforeningen: 1 af 1.588 Udskriv alle I nyt vindue Organisations ansvar udlevering af person data. Ove Kjær Kristensen <ovekjkristensen@gmail.com> 08.31 (for 0 minutter siden) til Dadl Kære Lægeforening. Hermed gøres foreningen opmærksom på, at...

Sagen indklaget til Folketingets Ombudsmand og Lægeforeningen.

Lige nu har jeg indklaget sagen til Folketingets Ombudsmand og Lægeforeningen. Når jeg får nyt i sagen skriver jeg her.

Læring af fejl i vores sundhedssystem.

Som kandidat for Alternativet op til Regions valget i Syd, har jeg lige sendt mine kommentarer til de 44 minutters samtale jeg først på ugen havde med Styrelsen for Patientsikkerhed, og som jeg vil prøve, at få med i mine indsigelser til en mere ansvarlig regions politik på området, omkring Regio...

RE: Ansvar.

Jeg har lige modtaget svar på hvem der har ansvaret for alt i Sundshedsplanerne. Det har regions politikerne, så hvis de føler sig ført bag lyset er det sandsynligvis fordi de ikke har stillet de spørgsmål de burde? Kære Ove Tak for din henvendelse. I sidste ende er det regionsrådet, der skal ...

Re: Sundhed for alle.

Rettelse i indslag. Jeg har desværre forvekslet trippelvaccinen som erstatning for HPV vaccinen. Det var en fejl. Trippelvaccinen kunne være en mere sikker erstatning for den klassiske børne vaccine. Det er også rettet i mailen til Lægemiddelsstyrelsen. Undskyld fejlen.

Sundhed for alle.

Ja Det skulle gerne være målsætningerne i regionernes Sundhedsplan, og på mødet i går med regionen i Syd blev det også fremhævet, at regionen ville stille større fokus på at sygdom var langt mere høj i lavere sociale grupper og dermed levealderen. Lige nu har jeg fokus på alle de alvorlige bivirk...

Patientoplysninger i Sundhedsplanen.

Jeg vil lige medtage patientoplysninger med i Sundhedsplanen.

Videregivelse af Patient oplysninger.

Jeg har desværre så meget arbejde så jeg er nødsaget til at prioritere. Jeg fornemmer også, at det skal graves videre i patientoplysningerne, så det vil jeg senere tage fat på, men i øjeblikket har jeg desværre alt for mange opgaver på mine skuldre.

Høringsfrist Sundhedsplanen Region Syd

Jeg beklager, at det var ikke sidst i juli høringsfristen for indsigelser i Sundhedsplanen var, men 3. juli kl. 12 har jeg lige fået oplyst fra Region Syd. Jeg har derforuden sendt spørgsmålet hvem der har ansvaret for de oplysninger der står i Sundhedsplanen og de spørgsmål der er udeladt? Derfo...

Oplysninger fra administrationen.

Peter Sticker, jeg er helt enig i dine synspunkter, og dit hovedspørgsmål hvem er ansvarlig for hvad? I folketinget er det en minister, men i regionen har vi ikke en minister. Jeg har ikke fulgt med omkring Region Hovedsatdens problemer, men her i Region Syd vil jeg prøve at arbejde for,at vi ikk...

Orienterings møde region Syd.

Jeg var lige til et orienterings møde i Region Syd hvor det bl.a.. blev oplyst, at regionen aldrig videregav patientoplysninger, patienten ikke havde givet tilladelse til. Derforuden kunne disse oplysninger aldrig tilgå Medicinalindustrien. Derforuden fik jeg en samtale med læge Gert Brennalt ...

Videregivelse af data oplysninger.

Vi skal naturligvis have klarlagt de forhold der kan bryde tillidsforholdet mellem patient og læge, så det vil jeg anmode Region Syd om at redegør for.

Data anvendelse i Sygdomsbehandlingen.

I den artikel jeg lige har læst synliggøres en del af de problemer der er omkring anvendelse af data omkring sygdomsbehandlingen. Jeg har ikke lige den store faglige indsigt på området, men min holdning er,at vi politikere sammen med vælgerne skal have alle de oplysninger, der er nødvendig for a...

RE: Hørings frist til sidst i juli.

Jesper Frimann. Tak for dine råd. Dem vil jeg se på og måske anvende i indsigelserne i Region Syds Sundhedsplan.

Sundhedsplatform, og Sundhedsplan.

Anne- Marie Krogsbøll. Som jeg læser Region Hovedstadens Sundhedsplan for 2012 indeholder den også en Sundheds platform idet den også omhandler bedre kommunikation i alle dele af vort sundhedssystem. Hvis der eksisterer en ny plan er den sandsynligvis en videreførelse af den gamle i revideret udg...

Samlet Sundhedsplan.

Claus Krogsgaard Mattsson, og andre. Sundhedsplanen er ikke endelig godkendt før alle indsigelserne er medtaget. Naturligvis kan intentionerne i Sundhedsplanen ikke fuldt ud gennemføres hvis f.eks. ikke de privat praktiserende læger er med, så der sker rettetidig undersøgelser på hospitalet, så ...

Forskellig udgangs punkt Sundhedsplan.

Jesper, tak for din gennemgang. Jeg har kun skimmet planen, - din kritik er sandsynligvis rigtigt, men ikke din konklusion. Som jeg lige løselig kan se indeholder planen nogle tiltage der kan anvendes for,at opfylde målsætningen, og det er naturligvis her vi skal se kritisk på planen, der uden tv...

Regions politikernes forpligtigelse.

Regions politikerne har uden tvivl en forpligtigelse til, at påse, at Sundhedsplanen også kan leve op til de forventninger der er målsætningen. Så udviklingen på området, skal følges meget nøje med tilbagemeldninger fra administrationen, så vi ikke oplever den samme udvikling der er sket på skatt...

Regions politikere foran en håndvask?

Det er ikke mit indtryk, tværtimod. Der er ved overgangen til nye systemer altid en risiko for, at det afstedkommer nogle nye problemer., og det har regions politikerne også erkendt, men folketinget føler sig ført bag lyset. Vi skal til at tænke vores sundhedssystem sammen, sådan at vi ikke isol...