ove kjær kristensen

Kommentarer

Kommentar til Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund

Patientdata forsat.

Fra bemærkninger til lovforslaget på Høringsportalen: ”Bestemmelsen indebærer, at sundhedsministeren kan bestemme, at Nationalt Genom Center til brug for udførelsen af centrets myndighedsopgave kan modtage og behandle genetiske oplysninger og andre personoplysninger fra patientjournaler, registre...
Kommentar til Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund

Patientdata.

fra formanden for Patientdataforeningen. Der vil med den nye lov ganske rigtigt, som det er tilfældet i dag, blive tale om samtykke til DNA aflæsning til behandling. Men informeret samtykket afgivet til behandling er IKKE det samme som et informeret samtykke til at afgive sit arvemateriale til ge...

Rigsrevisionens kritik af Patientdata sikkerhed.

Jonny Pedersen. Du kan have ret i at de er urimeligt at straffe skatteborgerne for det offentlige brud på datasikkerhed, og dermed de økonomiske ressourcer i sygehussystemet, det sker dog i patienterstatninger. Spørgsmålet er så hvilke sanktions mulighederder ikke vil forringe sygehusenes behand...

Patientdata.

Syddansk Universitet har uopfordret inviteret mig til en samtale om de mange problemstillinger omkring patientdata, og her håber jeg naturligvis ,at jeg jeg kan få indflydelse med den forskning der er igang om disse problemer, hvad lederen af projektet også giver udtryk for. Jeg har henvendt mig ...

Henvendelse til folketingets Sundheds ordfører.

Her er henvendelsen til orientering. Jeg tror at det lykkes, at bremse frigivelsen af disse data til alle patienter er blevet spurgt og informeret. 1 af 1.732 Udskriv alle I nyt vindue Indsamling af Patientdata, omkring sygdom til forskning. Ove Kjær Kristensen <ovekjkristensen@gmail.com>...

Indsamling af patientdata til forskning.

Jeg har lige haft en samtale med Region Midtjylland og her oplyser man bl. a. ved Lene Bjerregård at patienterne jo kan skrive til vævsregistret at sundhedsdata ikke må frigives til forskningsmæssige formål. Bagefter havde jeg en samtale med Lægeforeningen der er helt på Patienternes side her og ...

Du kan selv bestemme over dit DNA.

Ja det gælder måske også sundhedsdata? Jeg spørger Datatilsynet på mandag. https://www.radio24syv.dk/programmer/aflyttet/19936553/dna-register-foro...

Indsamling af sundhedsdata til forskning?

dag, 10. november 2017 - 13:58 Indsamling af data til forskningsmæssige formål.? Jeg har lige nu haft telefonisk kontakt til Datatilsynet der oplyser, at de har givet Regionerne tilladelse til, at indsamle data til forskningsmæssige formål. Medarbejderen kender ikke de nærmere omstændigheder omkr...

Indsamling af data til forskningsmæssige formål.?

Jeg har lige nu haft telefonisk kontakt til Datatilsynet der oplyser, at de har givet Regionerne tilladelse til, at indsamle data til forskningsmæssige formål. Medarbejderen kender ikke de nærmere omstændigheder omkring denne indsamlingsret, og da jeg ringede til Region Midtjylland havde de meda...

Nyt spørgsmål til Datatilsynet.

I forbindelse med min politianmeldelse er sendt en ny forespørgsel til Datatilsynet, der har lovet at svare meget hurtig. Her er spørgsmålet. 3 af 1.726 Udskriv alle I nyt vindue Indsamlinger af patientoplysninger. Ove Kjær Kristensen <ovekjkristensen@gmail.com> 08.24 (for 1 time siden)...

Problemet med indsamlingen.

Problemet med indsamlingen er også at når der er indsamlet mange sundhedsoplysninger kan folketinget bestemme at de må frigives til 3. part Problemet med indsamlingen er også, at patienterne ikke aner hvad oplysningerne skal bruges til i fremtiden, om folketinget f.eks. laver en lov der kan ophæ...

Datatilsynet.

Datatilsynet har bekræftet mundtlig i dag kl.13,15 ved Karen Knudsen, at Regionerne ikke generelt må indsamle og videregive sundhedsmæssige oplysninger til videregives til 3. part uden patienternes tilladelse. Det kommer senere en skriftlig beskæftigelse på det, så sagen kan genovervejes hos pol...

Datatilsynet.

Jeg har lige talt med Karen Knudsen datastilsynet der bekræfter mundtlig, at sundhedsmæsige oplysninger ikke generelt må vidregives uden patienternes tilladelse. Jeg påregner med få det bekræftet skriftlig. Jeg håber dermed at politiet vil genoptage sagen, når det er kommet de nye oplysninger ind...

Anmeldelsen af Region Syd.

Politiet har i dag afvist anmeldelsen fordi de mener det ikke er hold i klagen, jeg kunne gå videre til statsadvokaten. Det overvejer jeg nu, når jeg fra 13-15 får talt med datatilsynet. Her er min presse meddelse. Ove Kjær Kristensen <ovekjkristensen@gmail.com> 11.30 (for 7 minutter siden...

Videregivelse af sundhedsoplysninger til 3. part.

Jeg er ikke enig i Anders Beich i artiklen der udtaler, at som loven er i dag må Lægerne videregive sundhedsmæssige oplysninger til 3. part uden patentens tilladelse, og hvis patienten ikke ønsker det skal det meddeles til Lægerne. Der er står i reglerne omkring tillidsforholdet mellem læge og pa...

Medicinalindustrien kan også være kriminel.

Det kommer næppe bage på nogen med kendskab til Medicinalindustrien, at den også kan være dybt kriminel. Når patienterne afgiver deres personlige helbredsoplysninger til denne industri, har de ikke overvejet konsekvenserne af det. http://academicdepartments.musc.edu/newscenter/2015/antibiotic-war...

Forringelse af sundhedsforsikringerne.

Naturligvis vil alle forsikringer være interesseret i disse oplysninger så det kan foretages risikovurderinger og evt. udelukkelse af forsikrings tagere. Forsikringerne vil have adgang til statetik om risikoen og på den måde vil alle helbreds oplysninger indgå. Hele problemstillingerne har en po...

Medicinalindustrien ønsker disse oplysninger.

Ja medicinalindustrien ønsker disse helbredsoplysninger, så de kan tjene endnu flere penge. Medicinalindustrien har aldrig ønsket, at forske i hvorfor at vores sygdomme opstår for det er der ingen penge i. Patienterne er blevet medicinske gidsler for medicinalindustrien når de har udviklet en med...

Anmeldelse af Region Syddanmark.

Så blev Region Syddanmark lige for 30 minutter siden, anmeldt til Østjyllands Politi for brud på databeskyttelsen omkring videregivelse af sundhedsoplysninger til 3. part uden patientens tilladelse. Kandidat for Alternativet til Regions valget i Syd Ove Kjær Kristensen. Følg mig på Facebook, og k...

Medicinalindustrien skal ikke bestemme over Sundheds data.

Denny Christensen. Når vi har nogle regler skal folketingets politikere naturligvis rette sig efter dem, ellers må de laves om. Vi kender de polske forhold på området som vil sammenblande de dømmende (retten) og udøvende folketinget) Medicinalindustrien arbejder ikke for samfundet, de arbejder fo...