ove kjær kristensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Minister ansvarlighed?

Det er vel en minister der har det sidste ansvar? Er det ikke her alle spørgsmålene kan stilles, af politiske partier i samråd med ministeren?
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Ansvarlige ministre.

Ansvarlige ministre kan straks stoppe denne indsamling af data, uden at få problemer fra folketinget.
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Simon Riget og Ulrik Suhr.

Jeg bliver så trist med alle de selvopfyldende profetier. Naturligvis kan vi stoppe indsamling af disse data, meget hurtigt det skal ikke igennem nogen demokratisk langsommelig proces. så skaderne sker. Når vi så har et bedre og mere sikkert system, kan indsamlingen igen sætters igang. Vi bør anv...
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Facebook vil handle hurtigt.

Efter al sandsynlighed vil Facebook handle hurtigt og ikke afvente nogen Etisk Råds behandling af problemstillingen som den danske regering, der vil sylte overgrebene i årevis, omkring forhold der er langt værre end Facebook. https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/195874/artikel.html?utm_sou...
Kommentar til Kommentar: Facebook er vor tids Cheminova

Mail til EU ordfører.

Denne mail har jeg sendt til EU ordfører Rasmus Nordqvist for nogle dage siden, men har endnu ikke modtaget noget svar. Vi mennesker er trods alt ikke nogen avls køer. Her er min henvendelse til EU politikere Rasmus Nordqvist:1 af 1.958 DNA data og EU lovgivning. Ove Kjær Kristensen ovekjkris...
Kommentar til Tænketank: Forudsigelser med persondata bør stoppe før individet

GDPR.

The Guardian. februar 2018. The General Data Protection Regulation (GDPR), which comes into effect in May, contains a raft of measures intended to strengthen data protection for Europeans.But some of the new rights and responsibilities will conflict with decades-old technologies that have provid...
Kommentar til Tænketank: Forudsigelser med persondata bør stoppe før individet

EU retten.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548
Kommentar til Tænketank: Forudsigelser med persondata bør stoppe før individet

Med DNA profil kan myndighederne og andre altid finde dig.

Alle data er i princippet åbne, med en DNA profil er det lige så let af finde dig som cpr. nr. https://www.computerworld.dk/art/234954/retten-til-dit-privatliv-er-et-s...

100% sikkerhed.

Her er et system der er 100% sikker og det har Statens Serum Institut fået. Der er ingen der tjener på det system og det er afløseren for vores cpr. nr. http://blog.privacytrust.eu/public/Slides/PYTmedPRIVATlivet_Engberg_2009...

Stefan Engbjergs projekt.

Stefan Engbjergs projekt, er selv finansieret, det betyde, at det ikke er nogen der tjener på det. Jeg har haft en samtale med SDU omkring Patientindragelse i behandling, og det kom det ikke noget positivt ud af, da sikring af Patientdata og Patientindragelse ikke fuldt ud kunne imødekommes. De...

Vævs registret.

Problemet ligger naturligvis i, at folk selv skal melde fra i vævs registret at deres data ikke må anvendes til forskning. Dette er etisk brud på menneskerettighederne. Stefan Engbjerg har fået Statens Serum Institut til at etablere et system, hvor Patienten fuldt ud bestemmer over egne data. Det...

Fremsendelse til Sundhedsudvalget og retsudvalget.

Loise Klint. Tusinde tak for de spørgsmål du har rejst. Jeg har lige sendt dem alle til Retsudvalget og Sundhedsudvalget, og spurgt de enkelte ordfører om afgivelse af Patientdata med informeret samtykke ikke gælder ubetinget. Nu håber jeg, at det sker noget.

Ministeren og udvalget i tale.

Jeg vil godt indsende nogle spørgsmål til ministeren og samtidig orientere udvalget. Har I nogle forslag til spørgsmål? Som jeg kan forestå i debatten skal patienterne give samtykke og det har ministeren tiltrådt, men hvorfor er der så undtagelser?Kunne jeg spørge ministeren om det har opsættende...

Danske Patienter taler med to tunger.

Jeg havde for ca. 14 dage siden en samtale med næstformanden i Danske Patienter der udtalte, at foreningen tog sikring af Patientdata meget alvorlig. Foreningen taler altså med to tunger bag om ryggen på Patienterne. De er sammen med SDU i denne sag. Derfor afbrød jeg også samtalerne med prof. Mo...

Borgerne skal have kontrol over egne data.

Borgerne og samfundet har naturligvis en interesse i, at få den fulde kontrol over egne data og hvordan de anvendes. Derfor trak jeg mig også omkring de samtale jeg havde med SDU omkring brugerindflydelse i sygdoms behandlingen fordi det i virkeligheden skulle bruges i et system der ikke havde n...

Stefan Engbjerg datasikkerhed.

Stefan Engbjerg data sikkerhed er uden tvivl den bedste. Statens Serum Institut har lige gennemført denne sikkerhed. Jeg håber at alle offentlige virksomheder også indføre den. https://www.altinget.dk/digital/artikel/alternativet-giv-privacy-by-desi...

Genom-centret uden penge.

Derfor ville ingen investere penge i et genom-center. Læs mine kommentarer nederst under artiklen. https://videnskab.dk/krop-sundhed/aarets-danske-forskningsresultat-2017-...;

Svaret kommer når det forelægger.

Naturligvis kommer svaret også her.

Spørgsmål om indsamling af alle helbredsoplysninger?

Ja det kan du have ret i, så jeg spørger igen. Her var mine spørgsmål til EU oplysningen der er afsendt: 1 af 1.818 Udskriv alle I nyt vindue Persondataforordningen. Ove Kjær Kristensen ovekjkristensen@gmail.com 11.03 (for 10 minutter siden) til euopl Kære EU oplysning. Der er stor frustratio...

Svar fra Region Syd patientdata.

Jeg fik svar d. 19.12.2017 fra Region Syd, - og her er svaret: se vedr. DAMD-databasenTak for din henvendelse.Region Syddanmark må ikke slette lovligt indsamlede/videregivne oplysninger. Såfremt oplysningerne skal slettes, skal de inden da arkiveres i Rigsarkivet, med mindre Rigsarkivet vurderer...