Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Oplyste borgere er en pestilens

for visse typer magthavere... (prik prik prik)

Som selvudnævnt repræsentant for sorte katte i kulkældre

føler jeg mig på disses vegne stærkt krænket over, at man ikke kan se disse, vore medskabninger, på billeder taget uden blitz om natten med almindelige smartphonekamerarer. DET ER FOR DÅRLIGT og tyder på en utilstedelig disrespekt hos kameraudviklerne.

Det er ikke sjovt

at blive taget ned bukserne nede, og kan nemt føre til irrationelle reaktioner... Demonstreret hér !

Dette at være folkevalgt

gør tilsyneladene forbavsende ofte noget mærkeligt ved folk, i retning af en distancering fra den gemene hob til halvguddommelig status. Målene helliger midlerne, skyklapper bliver fast udstyr- og forhindringer som bl. a. Grundloven ignoreres eller omgås så vidt muligt, hvor den måtte stå i veje...

Så sandt, så sandt

Og skal vi mon tilsvarende igennem den samme ørkenvandring med sundhedssystemet i bredeste forstand, før det går op for vore realitetsfjerne politikere, hvad den reelle pris hurtigt kan gå hen og blive, for at kaste grus i et ellers (fordums) velkørende maskineri ? "Dont fix it, if it ain't...

Kun til ulejlighed

Hvad borgere tænker og mener, er generelt ret ligegyldigt i daglig offentlig forvaltning, og har kun nogen betydning op til valg. Digitalisering underbygger mulighederne for at distancere sig fra personlig involvering med borgerne, og fremmes derfor kraftigt, hvor overhovedet muligt. Så borgere p...
Kommentar til Kommuner: Vi har ikke brug for mere digital overvågning af borgerne

Overvågningsdanmark

Selv om jeg tvivler, ser det ud til, at jeg læste rigtigt: "Ifølge DR ønsker de kommunale medarbejdere adgang til borgernes adresse, adgang til kontooplysninger, adgang til data fra mobilmaster, adgang til data fra Rejsekortet, oplysninger fra forsikringsselskaber og informationer fra...

Re. Norge fik i øvrigt

Gammel vane... ;-) Eller måske manglende juridisk norsk vokabular på det tidspunkt. H.C. Andersen var i øvrigt vildt begejstret over denne forfatning - og at "De Norske" fik (eller tog) den. Var han i virkeligheden lidt revolutionær, og lå på grænsen af "Skrivefrækhed" ?

Norge fik i øvrigt

en fri forfatning L Æ N G E før os !!!

Magtbrynde - eller ?

Det bør overvejes - og ikke mindst af folketingets enkelte medlemmer - om disse tiltag, i både Norge og Danmark, bunder i reelle sikkerhedsovervejelser, eller om situationen i virkeligheden frister nogen med en kærkommen mulighed for at at udvikle og befæste sine magtområder. Bl. a. ved bevidst ...

NemID - en illusion om sikkerhed ?

Der er sådan set ikke noget mærkeligt i denne sag, og man kan kun undre sig over, at den slags svindelnumre ikke er daglig kost. Hele NemID, og for den sags skyld alle andre digitale henvendelser til et digitalt system, bygger på en naiv antagelse om, at den, som sender henvendelsen også er den r...

Det er i stedet for

en statue på torvet, selv om fingeraftrykkene ofte bliver betydeligt dyrere end statuen...

PSRM skal have ro og fred

Når PSRM engang sættes i gang, har diverse fede overskrifter i Ekstrabladet m. fl. i mellemtiden forårsaget så mange opportunistiske ændringer og justeringer i skattelovgivningen, med udgangspunkt i den sædvanlige gule misundelse, at PSRM er langt bagud allerede fra starten. Opgaven er uigennemfø...

Interessant at...

Jeg er godt klar over, at indsættelsen af ordet "særegen" er en kattelem, formentlig en reminisens fra enevælden, så borgerne ikke bliver for frække, og forlanger, at en dommer skal beskæftige sig med ethvert af deres småproblemer. Og det er også pinligt klart, at beskyttelse mod tortur...

Interessant, at man nogen steder

prøver at vise respekt for sin forfatning. Det er vi vist ikke så forvænte med her til lands, jfr. det ret overfladiske forhold vore kære lovgivere synes at have til Grundlovens paragraf 72, den om beskyttelse af borgernes kommunikation og hjemmets ukrænkelighed. 500 "særegne" og...

Borgere til ulejlighed

Når love og forvaltningsregler bliver så indviklede, at stort set ingen længere kan finde ud af dem, kommer algoritmerne yderst bekvemt ind i billedet. Enhver frustreret sagsbehandler kan nu med lettelse sige: "Beklager; det er ikke min afgørelse, men vores digitale kollegas, som desværre ikke...
Kommentar til Ny dom: Du hænger på lån underskrevet med et stjålet NemID

Tjah, sådan er det bare...

Digitaliseringens velsignelser. Vi er alle reduceret til et nummer, som kan kopieres med lidt behændighed - eller vold.
Kommentar til Staten købte kritiker af flådestyrings-udbud til tavshed

Interessant at vide,

efter hvilke principper fastsættelsen af størrelsen af disse garantier finder sted. Og om der overhovedet findes faste spilleregler, så der ikke kan opstå tvivl om hensigten. Denne sag viser desværre, at spørgsmålet ikke er helt uden relevans

Skal vi ikke bare een gang for alle

fastslå, at vi i dette land ganske enkelt ikke er i stand til at stable store IT-baserede projekter på benene. Vil gerne - kan ikke. Listen over havarerede projekter er skræmmende lang - ingen nævnt ingen glemt - så hvad vi ser hér, er sådan set bare endnu et banalt eksempel. Og så er den sådan s...

Endnu en "særegen" undtagelse

fra Grundlovens patagraf 72 under opsejling. Skulle vi ikke bare efterhånden sløjfe denne paragraf, som af respektable mennesker i sin tid er sat ind i Grundloven for at beskytte borgerne mod vilkårlig husundersøgelse og krænkelse af brevhemneligheden. Vore lovgivere - og vogtere - blæser den jo...