Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Det vigtigste -

og det, der ser ud til at være enhver læges første prioritet i dagens hospitalsvæsen, bringer nemt tankerne hen på, at hospitalet til enhver tid skal kunne fremlægge over-detailleret dokumentation, og dette med en til vished grænsende sandsynlighed for i første række for at kunne eftervise, at de...
Kommentar til Offentlige hjemmesider deler følsomme data om danskernes netbrug

Det er da lissom enormt meget dejligt,

at kommunen bringer informtioner om mig, min adfærd og mine gebrækkeligheder videre til relevante firmaer og databaser. Hvis det fx. fremgår, at jeg skal have genoptræning, får jeg straks tilsendt tilbud om krykker, rullestole og benskinner, og ser det lidt mere alvorligt ud, strømmer det ind me...

Man kunne meget nemt komme på, at en betænkning på 1000 sider,

som stort set ingen har resourcer og tid til at gennemlæse - endsige forstå - vil være en velkommen mulighed for uddeling af dummebøder ad libitum. Riget fattes penge, så udlægning af flere snubletråde er en glimrende måde at styrke kassebeholdningen på. Et 50 siders koncentrat vil utvivlsomt hjæ...

I det hele taget tror jeg, at Folketinget

meget snart skal til at passe lidt på sin position. Demokrati er ikke nogen selvfølge, og når man optræder som et mareridts-realityshow med chikane, mobning og udtalt mangel på samarbejde over partigrænser, afløses de sidste rester af respekt for Tinget af frygten for, hvad de mon nu finder på n...

Hvad er det egentilgt Justitsministeriet udtrykker ?

Ganske enkelt: Vi har ikke tillid til Folketingets medlemmer. Hvorfor ? Fordi de er folkevalgt, og de nylige erfaringer fra en række betydningsfulde lande viser, at befolkningerne stemmer emotionelt - altså utilregneligt - og deres valgte repræsentanter må derfor formodes at agere ligedan.
Kommentar til Forsvaret advarer dansk skibsfart om hacking

Så længe man render rundt med et stort skilt

med alle sine informationer på Rådhuspladsen - nårh nej, på internettet selvfølgelig - må man regne med, at andre ser det, og udnytter informationerne til skarnsstreger. Det er lalkende naivt at tro, at konfidentielke data kan holdes fuldkommen skjult. Først og fremmest er sikkerhedsfolkene a...

Da teleselskaberne utvivlsomt

på et senere tidspunkt kan risikere, at den juridiske klemme, de allerede sidder i nu mellem EU-dommen og de danske regler, udmønter sig i handling fra en aggresiv kommisær, bør man formode, at der presses på fra deres side bag kulisserne. Men da ministeren jo nødig skal tabe ansigt, må det tage...

Hvad med at politiet hyrer externe specialister

til at løse de opgaver, de ikke selv har kraft og kompetancer til ? Der er vel ikke en helt ukendt fremgangsmåde, hvis man prioriterer en opgave tilstrækkelig højt. Spørgsmålet, der står tilbage, er så bare, om politiet prioriterer denne opgave tilstrækkelig højt !

Re. Så kænge man ikke lader folk dø...

Vær lige opmærksom på, at det, jeg beskriver, er den isolerede situation, hvor en fyring skal generere en besparelse, og den fyrede ryger ud af arbejdsmarkedet i en længere periode - eller permanent - hvilket jo desværre er temmelig almindeligt i disse år. Hvis vedkommende ender i en lykkelig si...

Re. Så længeman ikke lader folk dø...

Hvis man fyrer fx. en parkeringsvagt, skal kommunen ikke længere betale ham løn, men i stedet understøttelse. Understøttelsen vil jo nok normalt være mindre end lønnen, men inden for kommunens økonomi, repræsenterer udgiftsforskellen den afskediges tilbagegang i levestandard, og den vil, specielt...

Så længe man ikke lader folk dø sf sult på gaden,

er fyringer som besparelse, set fra et samfundsmæssigt synspunkt, stort set kun at flytte udgiften fra én konto til en anden.

Tandløs eller konfliktsky ?

Eller berøringsangst pga. en eller anden allergi ?

Men godt, at de har juridiske rådgivere,

som kan fortælle dem, hvad der er det rigtige at gøre, støttet af amicus briefs noget trivielle udsagn. Håber ikke juristerne kommer til at tabe penge på projrktet...

Den norske holdning

virker meget utidssvarende og lidet serviceminded, så jeg har lidt svært ved at forstå den. Måske nogen kan forklare mig, hvad Rettighedsalliancens bevæggrund for denne skarpe afvisning kan være.

I lyset af Brexit

vil man fra EU side nok være meget forsigtig med at prøve at håndhæve dommen - ud over et par høflige påmindelser.
Kommentar til Ro på: Det ligner phishing, men det er bare en e-mail fra Rejsekort

God idé til fiskere...;-(

Øv.

Alt, hvad der kan bruges,

vil blive brugt, og alt, hvad der bliver brugt, kan også misbruges, og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt.
Kommentar til Sikkerhedsfirma spår: Hackere vil manipulere europæiske valg i 2017

Det ville nok være en tanke værd,

i de pågældende lande, for én gangs skyld at skrue tiden tilbage, og mere eller mindre tænderskærende satse på papirvalg. Det vil godt nok betyde, at valgresultaterne er lidt længere undervejs, men også, at eventuelle forsøg på svindel ville være nemmere at indkredse, og demed øge mulighederne f...

Et hvert minut

som en læge bruger på ikke at være læge - er et spildt minut !!!

Tjah, demokrati er demokrati.

På godt og ondt. Eller kom med et bedre forslag