Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Med de omfattende krav, vi stiller til "samfundet"

fra fødsel til grav, om at vi skal holdes under armene, uanset hvilke sygdomme, uheld, ulykker - eller dumheder - som vi udsættes eller udsætter os for gennem livet på efterhånden alle områder, er der måske forståeligt, at man gerne vil vide, hvem man har med at gøre i god tid, og ikke først når ...
Kommentar til Nu tager Windows 10 et stort skridt mod en passwordfri fremtid

Spændende, hvor de billeder bliver af,

og hvad man minstro kan komme til at opleve i immigrationen i New Yorks lufthavn, hvis man har lidt for fælles ansigtsparametre med Billy the Kid - eller en af hans nyere kolleger.
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Med den lemfældige datasikkerhed - og de "menneskelige fejl",

der er en naturlig del af den hverdag, vi har fået skruet os sammen via de politikere, som vi jo sådan set selv har valgt, vil vore data i praksis være tilgængelige for mange flere, end vi kan forestille os. Om ikke lovligt, så ulovligt - om ikke nu, så senere. Og selvfølgelig vil der være forsik...

Ja, det er dyrt og besværligt at kræve penge ind.

Ikke mindst, når IT - med vold og magt - kritikløst skal klemmes ind over alt. De førene eksempler - bortset fra alle de, som (måske heldigvis) blev opgivet - ejendomsvurderingerne, rejsekort og skatteopkrævninger illustrerer, hvad der kan ske, når man skal være med på noderne, betaget af buzzw...

Det lyder som om Dovregubbens nevøer har IT ansvaret i komnunen

Og den lokale sheriff, som næppe forstår noget som helst af, hvad der foregår, fromt fungerer som gummistempel...

Kom til at tænke på

om hele øvelsens formål i virkeligheden er at kunne sige til folk, der finder en vurdering ude af trit med virkeligheden: "Det er et system til en milliard, der har været 5 år undervejs, som har vurderet din ejendom, så mon ikke det ved bedre end dig. Så klap venligst i !" Og så blev det...

Kunne man forestille sig

at lovgivning og spilleregler omkring ejendomsvurdering i den hellige gule misundelsrs navn efterhånden er blevet så knudret, utydelig og fyldt op med opportunistiske indslag, at opgaven faktisk ikke kan løses med if- then logik mere. Som skatteyder synes jeg, at en 12-dobling af prisen, udover d...

Oplyste borgere er en pestilens

for visse typer magthavere... (prik prik prik)

Som selvudnævnt repræsentant for sorte katte i kulkældre

føler jeg mig på disses vegne stærkt krænket over, at man ikke kan se disse, vore medskabninger, på billeder taget uden blitz om natten med almindelige smartphonekamerarer. DET ER FOR DÅRLIGT og tyder på en utilstedelig disrespekt hos kameraudviklerne.

Det er ikke sjovt

at blive taget ned bukserne nede, og kan nemt føre til irrationelle reaktioner... Demonstreret hér !

Dette at være folkevalgt

gør tilsyneladene forbavsende ofte noget mærkeligt ved folk, i retning af en distancering fra den gemene hob til halvguddommelig status. Målene helliger midlerne, skyklapper bliver fast udstyr- og forhindringer som bl. a. Grundloven ignoreres eller omgås så vidt muligt, hvor den måtte stå i veje...

Så sandt, så sandt

Og skal vi mon tilsvarende igennem den samme ørkenvandring med sundhedssystemet i bredeste forstand, før det går op for vore realitetsfjerne politikere, hvad den reelle pris hurtigt kan gå hen og blive, for at kaste grus i et ellers (fordums) velkørende maskineri ? "Dont fix it, if it ain't...

Kun til ulejlighed

Hvad borgere tænker og mener, er generelt ret ligegyldigt i daglig offentlig forvaltning, og har kun nogen betydning op til valg. Digitalisering underbygger mulighederne for at distancere sig fra personlig involvering med borgerne, og fremmes derfor kraftigt, hvor overhovedet muligt. Så borgere p...
Kommentar til Kommuner: Vi har ikke brug for mere digital overvågning af borgerne

Overvågningsdanmark

Selv om jeg tvivler, ser det ud til, at jeg læste rigtigt: "Ifølge DR ønsker de kommunale medarbejdere adgang til borgernes adresse, adgang til kontooplysninger, adgang til data fra mobilmaster, adgang til data fra Rejsekortet, oplysninger fra forsikringsselskaber og informationer fra...

Re. Norge fik i øvrigt

Gammel vane... ;-) Eller måske manglende juridisk norsk vokabular på det tidspunkt. H.C. Andersen var i øvrigt vildt begejstret over denne forfatning - og at "De Norske" fik (eller tog) den. Var han i virkeligheden lidt revolutionær, og lå på grænsen af "Skrivefrækhed" ?

Norge fik i øvrigt

en fri forfatning L Æ N G E før os !!!

Magtbrynde - eller ?

Det bør overvejes - og ikke mindst af folketingets enkelte medlemmer - om disse tiltag, i både Norge og Danmark, bunder i reelle sikkerhedsovervejelser, eller om situationen i virkeligheden frister nogen med en kærkommen mulighed for at at udvikle og befæste sine magtområder. Bl. a. ved bevidst ...

NemID - en illusion om sikkerhed ?

Der er sådan set ikke noget mærkeligt i denne sag, og man kan kun undre sig over, at den slags svindelnumre ikke er daglig kost. Hele NemID, og for den sags skyld alle andre digitale henvendelser til et digitalt system, bygger på en naiv antagelse om, at den, som sender henvendelsen også er den r...

Det er i stedet for

en statue på torvet, selv om fingeraftrykkene ofte bliver betydeligt dyrere end statuen...

PSRM skal have ro og fred

Når PSRM engang sættes i gang, har diverse fede overskrifter i Ekstrabladet m. fl. i mellemtiden forårsaget så mange opportunistiske ændringer og justeringer i skattelovgivningen, med udgangspunkt i den sædvanlige gule misundelse, at PSRM er langt bagud allerede fra starten. Opgaven er uigennemfø...