Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Tjah, bare endnu et skridt - og redskab til overvågning

af det, der rører sig i den grå uhomogene masse, kalder befolkningen, folket - de indfødte. Den masse, som i det daglige kun er til irritation og ulejlighed for magthaverne, og først får interesse, når valgdagen nærmer sig. Og jo mere magthaver ved om massens prioriteter, jo bedre kan et valg, o...
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Re: Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

Jeg tænkte nu mere på ting, der ikke fungerer som forventet og andre irritationsmomenter, som generer og stresser folk. INFO: I korte øjeblik, kan jeg faktisk godt lade være med at være at fokusere på økonomi, selvom det lyder mærkeligt, grænsende til det usandsynlige, så aben placerer jeg selv,...
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Re: Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

Og en masse små firmaer, små kommuner og personer, der bliver generet, i nogle tilfælde måske ret voldsomt. Men skidt med det, vi ser, hvad der sker under og efter denne storskalakolbøtte. Jeg skal da være den første til at glæde mig, hvis det lykkes uden for meget vrøvl, men jeg tillader mig a...
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Re: Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

De konsekvenser, beskrevet nedenfor, som det udløser.
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

i forbindelse med hjemtagelsen af EU-borgernes GDPR-data, til EU-placerede databaser, i form af ønsket om fremtidigt at have den fulde kontrol med - og myndighedstilgang - til disse data ? For borgerne er der vel næppe den store forskel at mærke, om de ligger i EU eller USA. Så det er nok næppe...
Kommentar til AI-algoritme får medhold i australsk patentsag

Udvikleren af en algoritme,

har ansvaret for sin algoritmes “gerninger”, ligesom forældre har for deres børn. Erstatningsproblematikken kan muligvis løses ved en kombination af en langtrækkende ansvarsforsikring knyttet til udvikleren og temporære ditto knyttet til brugerne af algoritmen. Det kræver utvivlsomt noget juridis...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Man kan beskytte borgerne på mange måder: Ved at sylte dem ind i spilleregler og/eller fx. som vores kære justitsminister med hans “frihed” under kameraovervågning. Eller stole på deres sunde fornuft og holde lovkanonen lidt i ro. Og det er så den sidste bemærkning fra min side - tak for en hyg...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Jeg forstår ikke, hvorfor der hele tiden tales om at snyde - jeg taler for at tænke sig godt om, inden man fristes til at laver regler for reglers skyld. Konsekvenserne for dem, man ønsker at beskytte, kan let blive alvorligere end for dem, man ønsker at beskytte sig imod. Det kaldes vist at gø...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Jamen, det har du da fuldstændig ret i - hvor vi med de regler end drejer os hen, bliver det meget meget dyrt - så vores eneste håb er, at det bliver prisen værd.

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Ak ja, hvis vi levede i en idéel verden, implementerede man bare nye systemer, baseret på den godkendte cloud, peace of cake og køreklar, for derefter at overføre sine data, naturligvis fuldt kompatible med formaterne i de nye sikre clouds, som smutter over som fod i hose. Men dér er jeg nu ikke...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Nicolai Petersen skriver: “1) Hvem bliver skadet her? 2) Se al lovgivning i straffeloven 3) Nogle forbrydere går fri, men skal vi derfor undlade at straffe dem vi fanger?” Vedr. 1): Læs lige den afsluttende kommentar igen: Det gør vi allesammen, mens en række offentlige systemer ligger brak, og ...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

“Så hvad er dit konstruktive forslag, Hr Ibsen? At alle i Danmark bryder alle love som de har lyst til?” Såmænd, Hr. Lysemose, at man ikke laver bombastiske skrivebords-regler, 1) som skader én selv mere, end dem man vil ramme. 2) som bare er endnu en regel på regel, i troen på, at regler løse...

Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Hvis USA’s efterretningstjenester vil have fat i nogle givne data i EU, kigger de naturligvis først efter, hvad Schrems II foreskriver, og hvis det ser ud til at være ulovligt, holder de selvfølgelig pænt fingrene væk. DREAM ON, men lad os da endelig fortsætte med mere naivistisk ønskelovgivning ...

e-kronen kan kun have eet formål:

Total kontrol med borgernes penge- dispositioner, og i den forbindelse særlig nidkær kontrol med penge-modtagerne. AI en selvfølge… Den slags mistillidsfulde posekiggende statsinitiativer vil utvivlsomt fremme opfindsomheden i form af naturalieøkonomi, som jeg ved, den fungerede effektivit i Est...

Jamen, I EU og demokratiets hellige navn

iPhone: Ikke for børn (mere) !

Jamen, i EU og demokratiets hellige navn

skal hackere og andre skarnsfolk da også have mulighed for at angribe iPhones - alt andet er da en urimelig forskelsbehandling, som der nu endelig rettes op på fra de rare og forstående mennesker i Bryssel.

Det kunne jo også være,

at antal og art af parametre til behandling, heraf sikkert mange med rod i politisk opportunisme.og loviver, i virkeligheden umuliggør en brug- og holdbar løsning, Bl. a. fordi der oven i sikkert også skal kæmpes med utvivlsomt mange underliggende regler, der modsiger hinanden, og dermed gør det ...

AI kan biases i en ønsket retning

ligesom personer - og embedsmænd - så derfor er AI ikke bedre end de, der har indlagt forudsætningerne i en given AI løsning - incl. småfejl. Så tilliden til AI behøver derfor ikke nødvendigvis at være større end til mennesker. Og husk lige: Alt, hvad der kan bruges, kan også misbruges. Og alt, ...
Kommentar til Beskyttelse af borgernes data sejler fra myndighed til myndighed

Godt, vi har Schrems II til at passe på os.

Så må vi sandelig håbe, at de amerikanske, russiske og kinesiske m. fl. efterretningsvæsner forstår og respekterer dommen, og siger til deres statsautoriserede hackere, at de skal være søde ikke at kigge i eller pille ved data i EU området, fordi det vil vi altså overhovedet slet ikke have, at d...

Et løfte er sjældent mere end en hensigt...

Alt, hvad der kan bruges, vil blive brugt, og alt, hvad der kan bruges, kan også misbruges - og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt. Om ikke før, så siden...