Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Hvis jeg falder i vandet hvor der står “SVØMNING FORBUDT”

skal jeg så lægge armene over kors og sige “Bare ærgerligt gamle dreng” - og gå til bunds ?

Korrektion:

Hvis du bliver angrebet, skal du bare sætte dig på dine hænder OG SE DIN FORRETNING GÅ RABUNDUS, MENS DU VENTER PÅ GODOT. Jamen, så gør vi da selvfølgelig det.

Skrivebordsteorier

Hvis du bliver angrebet, skal du bare sætte dig på dine hænder. Jamen så gør vi da selvfølgelig det.

Hvad NSA m. fl. vil vide, får de at vide,

om ikke før, så siden. Husk: “Magt giver ret” Overalt - også i Danmark - og også i morgen. “Piv” sagde minken etc. etc. etc.

Det er vel bare den sædvanlige procedure:

Man beslutter noget - og inddrager først derefter dem, der virkelig ved noget om emnet - for så at meddele, at det faktisk stort set er for sent at indføre ændringer.

Kunne man forestille sig, at der efterhånden

har sammenhobet sig så megen millimeter-lovgivning, hvoraf noget utvivlsomt af mådelig kvalitet og stærkt bidragende til uoverskueligheden, så det derfor er mere eller mindre umuligt at lave er smidigt system. Hertil kommer spærring for manuelle rettelser, der ikke nemt kan snydes med systemet. K...
Kommentar til Justitsministeriet afviser GDPR-lempelser for frivillige foreninger

Endnu en gang bagbundet af EU’s skrivebordspåfund,

og et Justitsministerium, som vasker hænder endnu heftigere end en vis Pontius Pilatus i sin tid. Mon ikke man efterhånden skal til at passe lidt på, at gentagne irritationsmomenter og provokationer ikke ender med at resultere i et ærgrelsesbaseret folkeligt krav om et Danxit - med lige så ulykk...
Kommentar til Slut med "kodeord123": Nu kan du droppe adgangskoden på din Microsoft-konto

Windows 10 opdateringer blokerer CheckBox og OptionButton

i VB6, således at felterne bliver sorte og ubrugelige. Den eneste kur for det har været at gå tilbage til den sidste W10-version, der durede - og blokere for fremtidige opdateringer. Ikke særlig godt eller sikkert, så der laves hyppigt sikkerhedskopier. Er der nogen, der har en mere korrekt kur...
Kommentar til Unity-medarbejdere frygter at software vil blive brugt til militær

Tjah…

Alt, hvad der kan bruges, vil blive brugt, og alt, hvad der kan bruges, kan også misbruges og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt. Om ikke før, så siden...

AI i det offentlige

får mig til at tænke på, om det i virkeligheden er en begyndende erkendelse af, at der i lovgivnings-iveren efterhånden er udstedet så mange regler, ikke sjældent kolliderende, at en sagsbearbejder de facto ikke længere har en realistisk chance for en 100 % forsvarlig sagsbehandling. Og det bliv...
Kommentar til Fortsatte nedskæringer i Datatilsynet bliver mødt med kritik

Man kan beskylde regeringen for meget,

men ikke for logisk fremfærd…
Kommentar til Apple uddyber teknikken bag kritiseret billedscanning

Ja ja,

så siger vi det - i fase 1

Tjah, bare endnu et skridt - og redskab til overvågning

af det, der rører sig i den grå uhomogene masse, kalder befolkningen, folket - de indfødte. Den masse, som i det daglige kun er til irritation og ulejlighed for magthaverne, og først får interesse, når valgdagen nærmer sig. Og jo mere magthaver ved om massens prioriteter, jo bedre kan et valg, o...
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Re: Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

Jeg tænkte nu mere på ting, der ikke fungerer som forventet og andre irritationsmomenter, som generer og stresser folk. INFO: I korte øjeblik, kan jeg faktisk godt lade være med at være at fokusere på økonomi, selvom det lyder mærkeligt, grænsende til det usandsynlige, så aben placerer jeg selv,...
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Re: Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

Og en masse små firmaer, små kommuner og personer, der bliver generet, i nogle tilfælde måske ret voldsomt. Men skidt med det, vi ser, hvad der sker under og efter denne storskalakolbøtte. Jeg skal da være den første til at glæde mig, hvis det lykkes uden for meget vrøvl, men jeg tillader mig a...
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Re: Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

De konsekvenser, beskrevet nedenfor, som det udløser.
Kommentar til Flere svenske myndigheder forbyder brug af Microsoft Teams

Skulle der monstro ligge en skjult dagsorden

i forbindelse med hjemtagelsen af EU-borgernes GDPR-data, til EU-placerede databaser, i form af ønsket om fremtidigt at have den fulde kontrol med - og myndighedstilgang - til disse data ? For borgerne er der vel næppe den store forskel at mærke, om de ligger i EU eller USA. Så det er nok næppe...
Kommentar til AI-algoritme får medhold i australsk patentsag

Udvikleren af en algoritme,

har ansvaret for sin algoritmes “gerninger”, ligesom forældre har for deres børn. Erstatningsproblematikken kan muligvis løses ved en kombination af en langtrækkende ansvarsforsikring knyttet til udvikleren og temporære ditto knyttet til brugerne af algoritmen. Det kræver utvivlsomt noget juridis...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Man kan beskytte borgerne på mange måder: Ved at sylte dem ind i spilleregler og/eller fx. som vores kære justitsminister med hans “frihed” under kameraovervågning. Eller stole på deres sunde fornuft og holde lovkanonen lidt i ro. Og det er så den sidste bemærkning fra min side - tak for en hyg...

Re: Regler hér og regler dér - og regler allevegne

Jeg forstår ikke, hvorfor der hele tiden tales om at snyde - jeg taler for at tænke sig godt om, inden man fristes til at laver regler for reglers skyld. Konsekvenserne for dem, man ønsker at beskytte, kan let blive alvorligere end for dem, man ønsker at beskytte sig imod. Det kaldes vist at gø...