Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Vi bevæger os stille, men sikkert, hen imod

chip i nakken, ansigtgenkendelse, og hvad der ellers kommer til i fremtiden, således at vi bliver kompatible med den AI, som på en lang række områder vil overtage eller supplere menneskelig kompetance og reaktion. Et centralt område vil være kriminalitet, hvor vi må konstatere, at politiet fors...

Hvis man har en mobiltelefon,

og hvem har ikke det, er man konstant overvåget på aktivitet og position. Den sidste ret unøjagtigt, hvilket i øvrigt desværre har givet anledning til et antal meget utilfredsstillende retsafgørelser. Så retten til privatliv suspenderer man selv, i det øjeblik man anskaffer sig en mobiltelefon. ...
Kommentar til Singapore lader politiet få adgang til data fra corona-app

Alt, hvad der kan bruges, vil blive brugt,

Og alt, hvad der kan bruges, kan også misbruges. Og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt. Om ikke før, så siden...

Mon ikke NSA m. fl. har de nødvendige midler til

at hente de data, de har tænkt sig, uanset hvor de befinder sig - og uanset hvad EU i øvrigt synes og mener om det ? Men selvfølgelig skal vi da markere vores territorium - for et syns skyld - for meget mere bliver det vist næppe til.

Der var en grund til at varetægtsfængsling

i gamle dage hed “Tilståelsesarrest” I øvrigt har jeg en simpel løsning på presset på retsvæsnet: I retslokalet står der en gammeldags tombolatromle med lodder påtrykt fra 14 dage til 16 år. På nogle af dem står der også et B for betinget. Anklagede trækker et lod og vandrer i kachotten efter på...

Grundlovens paragraf 72,

den om at husundersøgelse og brud på brevhemmelighed kun må finde sted efter retskendelse, opererer med kattelemmen “særegen undtagelse”, tænkt til brug i få ekstreme situationer. Ordet “særegen” bruges kun sjældent i dag, og man må formode, at ordets betydning i dag næppe er kendt blandt Folket...
Kommentar til Bilers computere indsamler et væld af data

Hvem har dog efterhånden tid og kraft

til at sætte sig detailleret ind i alle de regler og forordninger, der sprøjter ud i tykke stråler hele tiden ? Næppe borgere, og da slet ikke de, der skal forvalte reglerne. Se bare kommunernes socialforvaltninger, og visse ministeriers kendskab til Grundloven mm. Og når det så bliver teknisk, g...
Kommentar til Regningen for Smittestop-app vokser med 1,4 millioner kroner

IT = Ikke Tilforladeligt

Efterhånden virkelig svært at have tillid til offentlige IT-projekter. Og nu røg Nationalbankens Kronos 2 også ned i det sorte hul til de andre kuldsejlede multimillionprojekter. Gad vidst, hvor mange milliarder, der egentlig ligger dernede ?
Kommentar til Virksomheder lades i stikken bag data-grænsebom

Må man monstro sende håndskrevne breve til USA ?

Det virker, som om virkeligheden efterhånden er kommet meget meget langt væk fra skrivebordene i EU højborgen. Først skal vi digitalisere alt mellem himmel og jord, men så finder man ud af, at det med himmelen vist alligevel er usikkert og farligt - ikke mindst i forhold til fjendtlige og ucivili...

Undskyld mig,

men nu kommer jeg altså til at grine råt og ubehersket. “Staten skal finde erstatning for Privacy Shield”, Datasikkerhed har vist ikke lige vist sig som kernekompetance (eller et væsentligt intetesseområde) hér, så mon ikke det ender med det sædvanlige mantra: “- men vi skal også blive bedre ...

Det er umådeligt svært,

frivilligt at opgive een gang opnået magt. (Og hvorfor er det forresten lige, at man bliver politiker ?)

Så vidt jeg erindrer, var der noget, man kaldte

"sikkerhedskopier" i gamle dage. Desværre var de ikke sjældent uanvendelige, når de endelig skulle bruges, bl.a. på grund af gamle back-up opsætninger, der ikke altid blev aktualiseret sammen med andre systemjusteringer af de IT-ansvarlige hos kunder eller leverandører. Derfor "man...
Kommentar til Politiet bruger ulovligt indsamlede teledata mere end 11 gange om dagen

Tjah, der er jo kun een ting at gøre:

Meld politiet til politiet, så vi får has på disse ulovligheder.
Kommentar til Regningen for Smittestop-appen stiger

Estimat x 3

Helt normalt i det offentlige, så ingen grund til forargelse.
Kommentar til Regeringer opfordrer igen til at lave bagdøre i krypteret kommunikation

Når man betænker,

hvor “dygtige“ offentlige institutioner er til at passe på data, går der nok ikke lang tid, før bagdørsnøglerne er røget ned af sømmet - og i de forkerte lommer...
Kommentar til Så nåede #MeToo til Danmark

Alt i verden handler om sex

»Alt i verden handler om sex, undtagen sex. Sex handler om magt.« Oscar Wilde Og nu er Pandoras æske åben !

Tjah, vi er jo alle kun gæster på denne jord,

Men det er vel næppe derfor det skal betales arveafgift..,

På en eller anden måde

tror jeg, det er bedst slet ikke at kommentere dette utrolige forløb.

Man kunne nemt få ord ind i hovedet som fx

Übermenschen... Men det gør man naturligvis ikke. Eller ?

Og en retsstat understøttes af en grundlov eller forfatning,

som giver borgerne visse rettigheder, men hvis vigtigste opgave dybest set er, at holde lidt igen på politikernes uhæmmede udfoldelser. At de så vrider og vender sig for at omgå forfatningens bestemmelser - og ånd - ses fx her i riget i deres ret frimodiige forhold til Grundlovens §72, den om b...