Mikael Ibsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Tjah, økonomi og smukke principper

følges ikke altid lige godt ad...

Alt, hvad der kan bruges,

vil blive brugt, og alt, hvad der kan bruges, kan også misbruges - og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt. Om ikke før, så siden...

Husk, at vores noget naive antagelse om,

at offentlige myndigheder er til for borgernes skyld, er en noget mere nuanceret sag, der i det store hele praktiseres omvendt.
Kommentar til Telenor tavs om sms-skandale: Her er det, vi ved indtil videre

Hvad der ikke kan vises på lystavlen på Rådhuspladsen,

bør ikke sendes som email eller SMS. Hér duer (måske) kun brev eller fastnettelefon, sådan som tingene administreres, eller rettere ikke administreres nu, privat såvel som offentligt. Sørgeligt.

Hvis jeg står og leger med en dirk i en anden mands hoveddør,

så jeg før eller siden kan åbne døren og gå ind, hvad sker der så, hvis det bliver opdaget ? Næppe noget rart. Hvis nogen prøver at liste et tyvagtigt eller destruktivt program ind på en anden mands computer, og det - og afsenderen af malwaren - bliver opdaget, hvad sker der så ? I praksis ingent...
Kommentar til Advokat: Myndigheders formålsløse CPR-abonnementer er ulovlige

Med al den lovgivning, der efterhånden er om alting,

er det nemmeste da, at lade andre finde ud af, om der har fundet en lovovertrædelse sted, og afvente, at de meddeler sig i form af en klage. Ret ressourcebesparende - i hvert tilfælde, hvis man er en offentlig institution !!!

Afstanden mellem stat og borger

vokser overalt i små, men sikre, spring, der alle går i samme retning, nemlig total kontrol med borgernes adfærd ude og hjemme, dag og nat, privat og offentligt - på godt og ondt. Og også i Danmark. Og ovenstående artikel viser et nyt teknisk trin på vejen. Kombineret med love med tilbagevirkend...

17 kr. pr. næse

WHAUW Eller er det kun dem, som havde råd til at deltage i gruppersøgsmålet, der får en lidt mindre latterlig kompensation...
Kommentar til Skats skandaler udløser ekstraregning på 300 millioner for advokater

Man græmmes.

Alt sammen, fordi der regeres med bind for øjnene og propper i ørerne.

Som ansvarlige forældre overvåger vi da vores små børn 24/7.

Og det er såmænd bare denne smukke og prisværdige rolle, som staten nu føler sig dybt inspireret til at overtage og videreføre i storskala - til vores alles bedste og tryghed. Denne prægtige attitude er det da næsten synd at kritisere. Men der findes jo desværre altid utaknemmelige eksemplarer, s...

Mon ikke det underliggende -ikke udtalte - svar er:

Det er besværligt - vi orker det ikke.

Måske er der en del AI begejstrede,

som med eftertænksomhed bør læse H. C. Andersens ret fremsynede eventyr “Skyggen” et par gange, især slutningen...

Det er vel også det nemmeste - og åbner store muligheder !

Ministeren starter sympatisk med lidt medfølende forargelse, og glider så elegant af på konsekvenserne med et sådan ca. “Der er, så vidt jeg er blevet informeret, ikke sket noget ulovligt, og i øvrigt er det slet ikke mit bord”. Og det er det jo sådan set heller ikke, for teleselskaberne skal åbe...
Kommentar til Oslo Kommune idømt bøde for at have overtrådt GDPR-regler

Gad vidst,

om der er nogle halv- eller heloffentlige institutioner, som vil blive straffet for overtrædelse GDPR-reglerne hér i DK...
Kommentar til Professor: Sociale medier skal stå til ansvar for krænkelser

Og våbenfabrikanter,

hver gang, der sker et mord ?
Kommentar til EU brygger på regler mod masseovervågning med ansigtsgenkendelse

Jeg er fuldstændig klar over værdiløsheden

af Grundlovens paragraf 72, og den 500+ særegne undtagelser, og derfor antager jeg heller ikke, at dens ordlyd, eller noget lignende, vil forekomme i en evt. ny version af Grundloven. Der vil måske snarere, pænt indpakket, forekomme en formulering i newspeak, som fastslår statens uindskrænkede re...
Kommentar til EU brygger på regler mod masseovervågning med ansigtsgenkendelse

I en ny udgave

af Grundloven, hvis den da nogensinde kommer, skal vi næppe forvente at se noget, der svarer til den nuværende paragraf 72, den om telefon- og brevhemmelighed - og husundersøgelser. Den er upraktisk og ubekvem for myndighederne, og ganske skidt egnet til at holde os balstyrige borgerne i skak med...

Spændende

hvad ekspeditionstiden er/bliver.

Der findes en bedre metode...

"alle reviewers er forpligtet til at overholde Apples strenge krav om fortrolighed,« oplyser Apple til The Guardian" Og hvis de nu ikke gør det ? Mon ikke den bedste metode er, at de SLET IKKE får fat i disse data ?!?

Tak for en betydeligt behageligere fremlæggelse af synspunkter,

som, selvom jeg ikke er enig med Jer i det hele (men nok en del mere end I regner med), for mit vedkommende er til ende nu. Med ønsket om et godt helbred Mikael Ibsen uden W ;-)