Mikael Ibsen

Kommentarer

Kommentar til Søren Pape Poulsen udskyder igen at lovliggøre masseovervågning

Et lille, men ret interessant spørgsmål, afledt af ovenstående:

Er myndighederne til for borgernes skyld - eller er borgerne til for myndighedernes skyld ? For vi taler åbenbart om to vidt forskellige verdensopfattelser.

Set fra myndighedernes side

er og bliver borgerne et gråt samlebegreb uden ansigt - og som derfor behandles derefter. Først helt ude i institutionerne kan den enkelte borger måske opnå den identitet, som er uopnåelig i det store hele. Borgernes data er underkastet en tilsvarende virkelighed, og sådan går det helt naturligt...
Kommentar til Jura-forsker: Selve grundlaget for den danske logning er forkert

Gad vidst,

hvor meget man i Justitsministeriet egentlig interesser sig for jura contra øjeblikkelige politiske interesser, når disse opstår. Se fx. den ualmindelig lemfældige fortolkning af Grundlovens paragraf 72 (den om boligens ukrænkelighed og brevhemmelighed), som åbenbart er blevet almen daglig praks...

Re: Hvor strålende tænkt med bøder til institutionerne

Du har sikkert fuldkommen ret, men før det første agter jeg at holde gryden i kog, og dernæst kommer det jo nok lidt an på hvem "andre" er. Og det gavner i hvert tilfælde under ingen omstændigheder at svække institutionerne !

Hvor strålende tænkt med bøder til institutionerne

Giv fx. SSI så stor en bøde, at de må lukke bixen , eller fyre så mange medarbejdere, at produktionen hæmmes voldsomt. Eller går i stå. Lige hvad vi borgere har brug for - ik' os' ? Så vender vi vist lige skråen og tænker lidt over konsekvenserne af denne standardtankegang - og...

Borgernes data er i menneskehænder

Det eneste sted de ikke bør være...
Kommentar til Kæmpe sikkerhedshændelse i staten: Passwords nulstillet på 10 systemer

Det værste er vel,

at man egentlig hverken er rystet eller forbavset mere. Højst endnu en gang lidt hovedrystende ærgerlig over, at man er tvungen deltager i showet.
Kommentar til Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund

Et gammelt udtryk:

At "spille Kong Gulerod" betyder at man stikker næsen i vejret og optræder, som om man er meget mere end sine omgivelser - uden at dette er tilfældet, og uden at man har noget at have det i. I denne sammenhæng, at ministrene må have nogen Kong Gulerod gener, siden de føler sig berettiget...
Kommentar til Dansk lov går stik imod udmelding fra europæisk datavagthund

Kong Gulerod

har mange børn...
Kommentar til Sådan vil regeringen lade myndigheder analysere borgerdata i smug

Bekvemmelighedspolitik, som den just demonstrerede,

må jo nok forudses at blive mere og mere almindelig, da der efterhånden er udgivet så mange (opportunistiske) regler og forordninger, at ingen alligevel kan finde ud af dem i den givne situation, ikke mindst, fordi de er ikke sjældent er i indbyrdes modstrid med hinanden. Med en forordning som d...
Kommentar til Sådan vil regeringen lade myndigheder analysere borgerdata i smug

Alt, hvad der kan bruges, vil blive brugt,

og alt, hvad der bliver brugt, kan også misbruges - og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt.

Vedr. Husk lige, at Folketinget er demokratisk valgt,

Kongen udnævner principielt regeringen på forslag af statsministeren, selv det er en ren formssag (som Chr. X misforstod), så læs: 1) Folketinget og regeringen har den lovgivende magt (Regeringen fremsætter love og Folketinget stemmer om en lov skal vedtages) 2) Regeringen har den udøvende magt...

Vedr. Husk lige, at Folketinget er demokratisk valgt,

Ad. Simon Rigét: 3-delingen er beskrevet i Grundlovens §3, som blev demokratisk vedtager i 1951. "Ingen over - og ingen ved siden af folketinget" har vist desværre ledt til en magtfuldkommenhed med tilhørende disrespekt for hensigten med §3, og i mangel af forfatningsdomstol (glem...

Husk lige, at Folketinget er demokratisk valgt,

og at vi derved selv har accepteret vores status som nutidens fæstebønder, hvortil naturligt hører intensiv kontrol og overvågning - og betaling herfor. Udover Statens relativt harmløse off line overvågning, har de aller- fleste af os selv helt frivilligt valgt at bære rundt på højeffektivt spori...

Prøv lige at tænke scenariet med en tilbagerulning

helt til bunds. Helt !!! Og bid så tænderne sammen, og se at komme videre.

Bare rolig - det kommer, om ikke før så siden, thi:

Alt, hvad der kan bruges, vil blive brugt, og alt, hvad der bliver brugt, kan også misbruges - og alt, hvad der kan misbruges, vil blive misbrugt.

Intuitivt er et flot ord / buzzword

MEN, intuition varierer nu engang ret meget fra individ til individ, så lidt kold logik vil nok begrænse fejlene mest.
Kommentar til Konsulent og lektor: Topchefers bonus skal bløde når business casen fejler

Hvis en business case fejler, bliver chefen ked af det,

og det er da synd for ham, så han skal sør'me trøstes med lidt mere bonus. Er det ikke det, man plejer at gøre visse steder ? Så det skal der da lissom på en enorm meget måde bestemt ikke laves om på.

"Bør" til det offentlige - "Skal" til borgerne.

Ingen tvivl om, hvem der er herrer, og hvem der skal adlyde. Det morsomme - eller rettere tragikomiske - er, at de offentlige institutioner jo egentlig er skabt og født til at servicere borgerne, hvilket ind imellem synes at være gledet lidt ud af konceptet i offentlig administration. Ikke mindst...

Snak om sikkehed, som ikke involverer de ansvarlige

på helt personligt plan, er og forbliver snik og snak. Jeg er ret træt at at høre "Vi skal blive bedre", når det går galt med et eller andet i offentligt regi - som oftest uden konsekvenser for de involverede.