Anders Dahl

Derfor har vi brug for statsautorisation for IT-sikkerhed

Uanset hvad, vil der altid blive tale om et minimumskrav. De vil på dagen for deres bestemmelse formentligt allerede være usikre. Ellers vil de hurtigt blive det. Jo jo, men en del af sikkerheden vil være at vedligeholde den. Ja ja, og når det ikke sker, modtager man en straf. Kan du genkende mønstret? Vi har ikke brug for mere sikkerhed af den type der her er omdrejningspunktet. Vi har brug for en samfundsordning, hvor ingen har interesse i at tage dig i røven, fordi alle har nok. Det vil nok kræve vi skiller os af med de mest griske. Hold høtyvene spidse!

16. november 2021 kl. 19:17
Medarbejdere raser efter sikkerhedstest: Blev stillet penge i udsigt i phishing-mail

Det syntes jeg engang. Det gør jeg grundlæggende stadig, når det er teknologien i sig selv det omhandler. Men at det antageligt er blevet nødvendigt med sådan noget som det her, og det jeg lige har overværet, da min datter skulle udfylde skemaer på mitsygefravær.dk, og da hun efterfølgende tog en sikkerhedstest i forbindelse med sin ansættelse, og nem-id, og rejsekortet, og Facebook, og ransomware, og fanden og hans pumpestok. Jeg ved det er så meget mere, og at meget ville være umuligt uden. Men jeg er sgu ved at blive i tvivl om det overvejende gør noget godt for os.

3. november 2021 kl. 19:45
FBI og Europol lukker ned for 'bulletproof' VPN, som hjalp »verdens største cyberkriminelle«

@PHK Hvis kobenet er lavet af samme metal som gryden, bliver det vel en kamp om hvordan en suppeske er udformet. Efter samme formel kan ethvert af dine eksempler afmonteres. Der er jo ikke noget i denne verden, der ikke kan gøres ulovligt, eller kan anvendes til ulovlige formål. Så hvad er din pointe egentlig?

29. december 2020 kl. 11:49
FBI og Europol lukker ned for 'bulletproof' VPN, som hjalp »verdens største cyberkriminelle«

Der er vel principielt ingen regler for hvad en VPN må anvendes til. Et koben f.eks. må da bruges til hvad som helst. Det er det forhold, at du bryder ind, der er det kriminelle. Problemet er her, som i så mange andre sammenhænge, at hvis bare én anvender den pågældende tjeneste til legitime formål, har myndighederne jo forbrudt sig mod vedkommende. Det synes i dette tilfælde rimeligt at løse ved en passende erstatning, samt en henvisning til en lignende tjeneste. Det sidste finder andre nok også ud af. Og dermed er intet løst. For problemet er hverken VPN-forbindelser eller for den sags skyld koben. Men hvad er det så? Det er det forhold, at nogen bryder loven. Og hvem er de? De er de fleste. Nogle er bare mere ærgerrige end andre, dygtigere, eller snu. Men hov, det er jo egenskaber, vi netop skatter. Så hvordan bliver de problematiske? Det gør de, når det er et ophøjet pricip, at man har lov at sutte på en andens bolsje.

29. december 2020 kl. 09:07
Nye algoritmer skal gøre Facebook og Instagram mindre deprimerende

Nok ikke gladere end bundlinjen!

19. januar 2020 kl. 12:56
Leder: Ufattelig naiv tilgang til data hos både politi og retsvæsen

få udleveret data om, hvor <strong>vi</strong> befinder os, og hvem <strong>vi</strong> kommunikerer med

Jeg ved ikke hvilken vægt teleoplysninger har i en retssag, men at en given person har erhvervet sig et telefonabonnement og en telefon, og at disse, for jeg antager det er koblingen af abonnement og telefon (ellers er det helt meningsløst), er forbundet til udstyret på en given telemast på et givent tidspunkt, fortæller da absolut intet om, hvor ejeren befinder sig.

6. september 2019 kl. 10:31
Tele-ingeniører: Danmark skal stoppe sin ulovlige logning nu

Hvis man vil kommunikere, skal man møde folk der hvor de er ... :-).

Tjo Bjarne, negationen af det udsagn tydeliggør hvor floskelfuldt det er. Det er jo da temmelig svært at møde folk hvor de ikke er ;)

I konteksten kan udsagnet, sådan som det vel er ment, yderligere problematiseres. Logningsmaterialet bliver jo i visse sammenhænge netop anvendt til at "møde" folk hvor de er - også kendt som osteklokkefænomenet. Tænk ikke, bare køb denne idé eller dette produkt.

Tilbage til udgangspunktet. Mange lærer jo både det ene og andet - herunder et eller flere sprog. Men virkeligt tænker, gør kun få. Til gengæld bliver der sagt og gjort for meget.

21. februar 2019 kl. 09:46
Tele-ingeniører: Danmark skal stoppe sin ulovlige logning nu

I sidste ende risikerer vi, at danskerne bliver overforsigtige i deres kommunikation og søgninger på nettet.

Selvom årsagen i så fald ikke er den bedste, er resultatet måske ikke så ringe endda. For mange råder over for få ord, de bruger for meget.

19. februar 2019 kl. 16:56
Case study: Pakketab målt i Gram

Hej Yoel Læser dine indlæg med fornøjelse. Både fordi de er interessante, og fordi du er en god formidler. Men men men, køleskabsfabrikken Gram er altså grundlagt i Vojens af Hans Gram. Tror nok lige du må læse lidt op på din lokalhistorie. Vi sønderjyder tager ikke let på den slags ;)

22. oktober 2018 kl. 22:15
Algoritme banker topadvokater på deres hjemmebane

Hvis nu vi lader samme maskine lave lovene, skrive kontrakterne og godkende dem, kan vi mennesker imens koncentrere os om at blive stadigt mere tillidsfulde, empatiske og altruistiske.

27. februar 2018 kl. 11:21
Algoritmerne sejrer: Vores frie indkøbsvalg dør en stille død

Med maskiner der producerer, og maskiner der forbruger, mangler jeg bare en der kan bøje mig tilstrækkeligt sammen til at jeg kan få min egen pik munden. Som Jim Morrison sang tilbage i '69: The West is the best. Get here and we'll do the rest.

2. februar 2018 kl. 18:48
Efter to år og 4.000 mandetimer: Rigspolitiet opgiver forsinket web-portal til millioner

Er jeg den eneste der kan se det tragikomiske i, at de som forestilles at kunne opklare IT-kriminalitet, ikke formår at gennemføre et IT-projekt til oprettelsen af et digitalt anmeldelsessystem?

Jeg er klar over, at der formentligt ikke er personsammenfald mellem efterforskerne og de der har haft til opgave at udfærdige systemet, men alligevel...

Under alle omstændigheder er det komiske islæt dog velkommen, da det, for IT-projekter af enhver art, efterhånden er det tragiske der dominerer.

3. januar 2018 kl. 07:57
Juleopgave del 2: Bedre WiFi

Tilbage først i '00erne testede jeg det scenarie i den klassiske nørrebro-ejendom hvor jeg boede. Efter at have sat router-delen i et stik i min 4. sals lejlighed, smuttede jeg en tur i kælderen. Her trak jeg uden problemer en ip-adresse.

Senere, i egenskab af IT-Kaptajn i Fiberby, administrerede jeg et bolignetværk, hvor IT-lauget i forbindelse med etableringen af netværket, og på trods af min forgængers advarsler, valgte at sælge powerline-løsninger til samtlige interessede beboere. Der var, skal jeg hilse at sige, mange problemer med det netværk. Selvom det aldrig lykkedes mig at vise at det var powerline-løsningerne der skabte problemerne, var det min klare overbevisning, at de lavede loops i netværket. Det var i øvrigt på hardwaresiden bestykket med HPs 5304xl og 8 styk HP procurve 26xx. Uanset at jeg lavede portisolering, anvendte spanning tree eller vlan pr. lejlighed bestod problemerne, og var som når den slags er værst, inkonsistente og lejlighedsvise. Efterhånden blev powerline-løsningerne jo udfaset af beboerne, og netværket blev venligt stemt, og nemt at have med at gøre.

21. december 2017 kl. 21:13
Machine learning leverer rådgivning af 1,5 mio. bankkunder: »Som at have alle kolleger med«

»Noget af det værste, der kan ske på investeringsområdet, er, når der mangler en forventningsafstemning mellem kunde og bank. Det viste finanskrisen med al tydelighed,« slutter Peter Bruun."

Jeg hælder nu mere til at forklaringen på finanskrisen var den, at der på begge sider af bordet var en forventning om at træerne, helt mod forventning, var begyndt at gro ind i himlen.

Det vil derfor være mit forslag, at man som en del af systemet laver et barometer for om den samlede risikovillighed er opadgående, da det bør få alle alarm- og kirkeklokker til at ringe.

23. september 2017 kl. 09:26
Bill Gates beklager ctrl+alt+delete kommandoen

At han bruger sin tid, og nu vores, på offentligt at beklage en ligegyldig detalje, er enten et meget snedigt forretningsmandstrick, eller også et udtryk for at han faktisk er, en godt nok meget rig, pensionist med lidt for meget tid og lidt for lidt tænkeevne. Hvad han virkeligt skulle beklage er, at hans firmas software er blevet så dominerende, at hvis du nægter at indgå i enhver sammenhæng hvor den bliver anvendt, så er udelukket fra at deltage i samfundet anno 2017.

21. september 2017 kl. 15:24
Machine learning i Danske Bank: Nu fire- til seksdobler vi vores hits i markedsføringen

Det uhyggelige her er, at nærværende Chefanalytikers egenanalyse er absolut fraværende. Han burde smide slipset og få noget ilt til den hjerne der trænges under hans friskfyragtige soldaterfrisure. For er der noget Danske Bank, og andre som dem, er fuldstændigt ligeglade med, er det deres kunder. Dataindsamlingen og analysen af samme har alene et formål: Så præcist så muligt at afdække den enkelte kundes øjeblikkelige begær, og helst før han selv opdager det. Dette for øjeblikket efter, i en ramme bygget op omkring hans idiosynkrasier, at kunne præsentere et produkt der kan fungere som erstatning for det han egentligt tragter. Det er, i en endelig verden, en øvelse der kun kan gentages så mange gange. Så at fremstille Chefanalytikeren som en uniformeret soldat er netop på sin plads, hvis man som jeg mener han med sin fordækte virksomhed, har erklæret alt levende krig.

20. september 2017 kl. 11:57
Blokering af "thepiratebay.se"

Jeg skriver, og håber at få respons, i egenskab af min stilling som netværksansvarlig hos en lokal københavnsk internetudbyder.

Grunden er, at jeg i et brev fra Rettighedsalliancens Advokat, er blevet anmodet om at - "udvide blokeringen af adgangen til The Pirate Bay, således at denne også omfatter www.thepiratebay.se og dertil hørende undersider og subdomæner." Der henvises i øvrigt til det fogedforbud (http://tinyurl.com/dya6xsx) der i 2008 pålagde det daværende Tele2, at forhindre deres kunders adgang til "thepiratebay.org". Et fogedforbud der blev stadfæstet af Højesteret i maj 2010.

Jeg har, i lighed med de fleste andre (måske alle?) danske internetudbydere indført den DNS-spærring der blev anbefalet i den oprindelige dom, sådan at de af mine kunder, der anvender vores dns-servere, i stedet for at ende på "thepiratebay.org", bliver dirigeret til en side med oplysninger om hvorfor de ikke må det.

Jeg synes dog ikke, at der i den oprindelige dom er noget der entydigt retfærdiggør, at jeg nu skal forhindre mine kunders adgang til "thepiratebay.se"?!
Selvom det er åbenlyst for enhver, at "thepiratebay.se" er identisk med "thepiratebay.org", så er det vel strengt taget ikke op til andre end vores domstole at afgøre netop det?
Jeg kan godt, fra Rettighedsalliancens synspunkt, se det uholdbare i, at The Pirate Bays bagmænd kan skifte domænenavn, og derved unddrage sig den spærring der er blevet os Internetudbydere pålagt. På den anden side, er det jo netop domænet ”www.thepiratebay.org” der blevet påbudt spærret. Havde man omvendt valgt at lægge fokus på indholdet, var man jo endt op med en ladeport af spærringsmuligheder, og måtte spærre for betragtelige dele af internettet. Man kunne også forestille sig, at man skulle spærre for tjenester oprettet af bagmændene bag The Pirate Bay. Men de kan jo stå bag sider, hvor indholdet er helt i overensstemmelse med almindelig forretningspraksis.

Hvad er jeres mening om dette, og er der nogen med juridisk indsigt, der kan sige noget fornuftigt om det?

Med Venlig Hilsen Anders Dahl

11. oktober 2016 kl. 09:51
Jamen, jeg kunne jo få brug for det Socket 939 bundkort!

Hent hirens boot cd. Fuld af fine tools. Bl.a. et til at fjerne password fra windows brugere. http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.1.zip

13. januar 2012 kl. 17:50