Peter Christensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Det tænkte Snowden heller ikke på

SÅ moralen er, at når du næste gang opdager noget, du tolker som ulovligt på din arbejdsplads/uddannelsesinstitution/... så skal du først melde det til ledelsen - og siden kan du gå til myndigheder og offentlighed? Det tænkte Snowden heller ikke på
Kommentar til Den moderne computers stamfader - Apple Macintosh - fylder 30 år

Patenter til de store

Det er iøjnefaldende, at meget af Apples tekniske udvikling har baseret sig på 'kopiering' for sidenhen at blive protected af patenter o.l. Mac'ens GUI/funktioner er kopieret fra Xerox's Star og den senere OsX er Darwin-destillationen af FreeBSD, mens Apples patentsamling idag omfatter disse elem...
Kommentar til Nationaliser KMD

Handler det ikke om out-sourcing?

I princippet burde en offentlig myndighed aldrig udvikle forretningsområder, der kommer til at skygge for deres egentlige formål: at servicere samfund og borgere. Derfor burde hverken KMD, Datacentralen m.m. være blevet til de kolosser på lerfødder, som de er På den anden side går det ikke, at s...
Kommentar til It-ordfører (S): Ikke alle Polsag-millionerne er spildt

Teknologirådet forudsagde

Allerede i 2001 opsamlede Teknologirådet erfaringer og mulige alternative metoder for at sikre udviklingen af bedre offentlige IT-systemer. Dette skete pba. af specielt Amanda-systemet, som CSC også havde ansvaret for. Men nu lukker S jo også Teknologirådet, så de ikke skal høre på dem.
Kommentar til Dokumentation: Her er den kontroversielle ACTA-aftale

ENFORCEMENT OF IP RIGHTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

Section 5 i aftalen siger dog, at en underskriver af aftalen skal skride ind mod IP-misbrug på nettet. Det kan en local implementering ikke se igennem. Når dette kædes sammen med den lemfældighed, hvormed IP kan opnås til f.eks. "e-handel med 1 button" og andet vil myndigheder i...
Kommentar til Prosa-folks nye vilkår på CSC: 24 dages efteruddannelse om året

Re: PROSAs Overenskomst

Men du må jo give mig ret i, at hvis CSC ville have fuld fleksibilitet, så ville de ikke give ekstra opsigelsesmåner og ej heller ikke binde deres ansatte til firmaet via outsourcingkontrakter. Overenskomsten og kontrakterne omhandler helt sikkert en masse, der ingen indflydelse har på den opnåe...
Kommentar til Prosa-folks nye vilkår på CSC: 24 dages efteruddannelse om året

Re: PROSAs Overenskomst

Så nærmer vi os jo kernen: hvis CSC alene gik efter fleksibilitet ville de ikke have givet ekstra opsigelsesmånder og ej heller en lang uopsigelighed for overtagne medarbejdere - og dermed ryger fleksibilitetsargumentet sig en tur.
Kommentar til Prosa-folks nye vilkår på CSC: 24 dages efteruddannelse om året

Re: PROSAs Overenskomst

Det er tilladt at læse de angivne links: enhver outsourcingaftale afsluttes med diskussion af, hvor mange ansatte der overtages. CSC har overtaget mange - heraf nogle til uopsigelighed i op til 3 år. Samtidigt har CSC-ledelsen ikke været i stand til at 'gen-bruge' de samme ansatte, hvorfor der er...
Kommentar til Prosa-folks nye vilkår på CSC: 24 dages efteruddannelse om året

Re: PROSAs Overenskomst

Det er tilladt at læse de angivne links: enhver outsourcingaftale afsluttes med diskussion af, hvor mange ansatte der overtages. CSC har overtaget mange - heraf nogle til uopsigelighed i op til 3 år. Samtidigt har CSC-ledelsen ikke været i stand til at 'gen-bruge' de samme ansatte, hvorfor der er...
Kommentar til Prosa-folks nye vilkår på CSC: 24 dages efteruddannelse om året

Re: PROSAs Overenskomst

Hvis CSC ville fleksibilitet, strider de "to måneder oven i funktionærlovens krav" som nævnt i artiklen, samt at CSC har indgået karenstid(uopsigelighed) på kontraktovertagne ansatte på op til 3 år imod dette. Så CSC siger måske, at det er fleksibilitet; men man skal jo heller ikke...
Kommentar til Prosa-folks nye vilkår på CSC: 24 dages efteruddannelse om året

PROSAs Overenskomst

CSC har under hele konflikten sagt: vi vil kunne konkurrere på omkostningerne med vores konkurrenter. En mere håndfast vurdering ( http://www.fagdata.dk/?q=node/66 ) dokumenterer et andet udgangspunkt ligesom CSCs ageren i andre lande viser, at det ikke kun er danske arbejdspladsomkostninger, der...
Kommentar til Prosa strækker våben: Alle genoptager arbejdet på CSC

Re: Det tilbageværende spørgsmål er så...

Hvis man ser historisk på det, har DC/CSC-konflikter uanset vinder altid betydet, at vinderen nødvendigvis har måtte tage hensyn til taberen - og mon ikke også det sker her. En ting, som man må give ldedelsen er, at de har været godt forberedt! - og at alle andre interessenter - herunder Arbejdsr...
Kommentar til CSC vinder over Prosa i Arbejdsretten: Nu er overenskomsten tabt

Re: Svineri

Jeg er nu ikke enig i din læsning. Som jeg ser det siger Arbejdsretten, at det er PROSA's egen skyld, at de på forhånd har afskrevet sig et konfliktvåben via fredsaftale, og at de dermed har opbrugt deres berettigede konfliktvåben nu. Konsekvensen er derfor langsigtet: at være flink overfor arbej...
Kommentar til Minister truer CSC med bod og erstatningskrav

Re: Skatteministeren interesserer sig kun for målet - ikke m ...

@jon Da jeg som selvstændig producerede IT-servise/produkter var de omfattet af en omfattende jurdisk, administrativt og moralsk regelsæt - iøvrigt med Skat som evig kilde til problemer. De juridiske er f.eks. funktionærlov, arbejdsmiljølov og skattelov, mens det administrative primært er regelmæ...
Kommentar til Minister truer CSC med bod og erstatningskrav

Re: CSC er vist ikke dømt - endnu

CSC lockoutede en del af de folk, der arbejder på Skattesystemet. Arbejdsretten undlod at tage stilling eller udskyde denne. Arbejdsretten dømte PROSA/CSC til at omfatte færre ansatte; men ellers arbejder de ansatte jo videre. Men alligevel vil CSC anvende udenlandsk/ekstern arbejdskraft til at l...
Kommentar til Minister truer CSC med bod og erstatningskrav

Skatteministeren interesserer sig kun for målet - ikke midlet

Som jeg læser ministerens udtalelser, konstaterer han blot, at standardkontraktens bodbestemmelser er i kraft. På spørgsmålet om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft til undergravelse af de vnormale konfliktbetingelser får han desværre også understreget: "Og hvordan CSC har tænkt sig at løse...