Gunnar Mogensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Nykredits tilbud: Log på netbank med NemID - uden papkort

Kodegenerator

Hvorfor i det hele taget papkortet? Hvorfor kan man ikke få en lille elektronisk kodegenerator i lighed med den fx Danske Bank har brugt? Den fylder ikke mere en papkortet, og så spares besværet og omkostninger med fornyelse af papkort. En kodegenerator koster næppe mere end portoen for et enkelt...
Kommentar til Eik Bank beder kunder om pas-kopi via ukrypteret e-mail

Billedlegitimation kræves ikke af andre

Foruden Eik bruger jeg netbanking i to andre pengeinstitutter; her har jeg ingen problemer med at anvende NemId anskaffet direkte gennem NemIds krypterede site, og ingen billedlegitimation er blevet mig afkrævet. "Hvidvaskningsloven" stiller intet krav om at gamle kunder skal forevise...