Kristian Hjort-Madsen

Teknologitrends, -implementering og -organisering