Værktøjet der demokratiserer offentlige data

I en tidligere blogpost beskrev jeg kort min ide til deltagelse i konkurencen Offentlige Data I Spil.

Jeg har nu fået beskrevet ideen i detaljer på http://digitaliser.dk/resource/432316

Kort fortalt er ideen at: Offentlige data er relevante for alle borgere og virksomheder og barrieren for at anvende dataservices skal derfor reduceres, således at det i så *begrænset *omfang som muligt, kræver større it-kundskaber at opbygge digitale tjenester og mashups baseret på offentlige data.

Formålet med produktet er at opbygge et intuitivt borgervendt værktøj, der letter sammenstillingen af offentlige data og identifikationen af digitale tjenester og mashups, der allerede er udarbejdet.

Værktøjets datakilde og fundamentet er DanNet. Se Dansk for maskiner på web 3.0

Værktøjet

I værktøjet kan offentlige data relateres til de begreber i DanNet, der fyldestgørende *beskriver disse data. Forståelsen af de offentlige data gøres derved tilgængelig for IT-systemer, hvorved det bliver muligt, at få løsningen til at foreslå kombinationsmuligheder af data, der giver mening. Derved gøres det lettere for ikke *it-kyndige borgere at finde mulige kombinationer af data til deres behov

Værktøjet kan, på baggrund af relationerne defineret i DanNet, kombinere offentlige data, der ikke er nøjagtig identiske. Værktøjet kan derfor fungere som et mellemled, der bygger bro mellem to begreber og sikre at disse kan kombineres, selv om de ikke på forhånd er designet til at kunne kombineres. Derved gøres det lettere for ikke it-kyndige borgere at kombinere data, da det ikke kræver indgående it-kendskab at udligne forskellen mellem offentlige data.

De Digitale Services og Mashups der bliver dannet på baggrund af offentlige data, kan også relateres til DanNets begreber. Det vil derfor være muligt for vøkrtøjet at give kvalificeret information om hvilke relevante tjenester, der vil være tilgængelig for den enkelte borger. Er man f.eks. interesseret i en kageservice, kan værktøjet fortælle, at der ikke eksisterer en service relateret til kager, men der findes en bageservice. Derved gøres det lettere for ikke it-kyndige borgere at finde dataservices, der kan opfylde deres behov.

Værktøjet vil også kunne forestå selve sammenstillingen af data, så ikke it-kyndige borgere med få klik kan kombinere data til deres brug

admin adminusers billede

Kommentarer (0)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer