Myte dræbt: Danskudviklet kode er ikke bedre end vietnamesisk

Den 24. maj læste jeg en interessant artikel i Jyllands-Posten. Egentligt var den skrevet på en lidt kedelig baggrund, for den handlede om at IBM havde besluttet sig for at skille sig af med et større antal medarbejdere i Danmark. Det interessante ved artiklen var dog, at den belyste den problemstilling der opstår, når internationale firmaer som IBM beslutter sig for at flytte IT arbejdspladser til Asien, fordi lønomkostninger er lavere der.

Morten Bangsgaard, adm. direktør for IT-Brancheforeningen, udtalte i den forbindelse: “Vi har over en årrække set en stigende tendens til, at it-selskaber outsourcer arbejdskraft til Østeuropa eller Asien. Heldigvis ser vi også den modsatrettede tendens, fordi virksomhederne får brug for en højere kvalitet og hiver opgaverne hjem igen”.

Illustration: Peter Hu Andersen

Denne udtalelse bygger på en opfattelse, som er meget udbredt blandt it-fagfolk med hensyn til offshore – enten kan man sende sin opgave til udlandet og få lavet noget billigt skrammel, eller man kan kommet til fornuft (og til lommerne) og få det lavet herhjemme. Jeg arbejder til dagligt med udviklingsprojekter i Hanoi og ser derfor tingene fra den anden ende af Skype kameraet. Herfra kan jeg se, at mange af offshore myterne om ”kodefabrikker” og dårlige arbejdsforhold ikke stemmer overens med virkeligheden.

It-miljøet her i Vietnam er fuldt ud ligeså livligt og mangefacetteret som i Danmark. Det består af kreative og meget engagerede mennesker. Jeg kan heller ikke finde belæg for at den kode og de applikationer mine Vietnamesiske kollegaer frembringer, skulle være dårligere end dem som mine danske kollager producerer.

Det er klart, at hvis man udvikler et stykke software, der skal anvendes i Danmark under danske forhold, så skal man også have et godt kendskab til disse forhold. En af de ting der har været med til at gøre agile metoder, som f.eks. SCRUM, til en succes, er jo netop det forhold at udviklingsteamet hele vejen igennem projektet har en frugtbar dialog med Product Owner, så man får udviklet det man har brug for og ikke kun det man fik skrevet ned i en kravspec før projektet kom i gang.

For at opnå dette skal man arbejde sammen.

I min egen virksomhed består et udviklingsteam både af folk der sider i Danmark og i Vietnam. Men de er stadig en del af det samme team. Ligesom på et almindelig SCRUM team, tilfører hvert enkelt teammedlem teamet kompetencer, som hver for sig er nødvendige for at teamet kan opnå sit mål. Vi ville ikke kunne undvære vores danske kollegaer, for vi ville ikke kunne løse opgaven uden dem. Men de kan heller ikke undvære os, for vi tilfører teamet kapaciteter som ikke findes på den danske del af teamet.

Derfor er jeg ikke enig med Morten Bangsgaard. Det er ikke et spørgsmål om Asien eller Danmark. Opgaver skal løses både ude og hjemme, for det som bliver afgørende for os i fremtiden, er vores evne til at arbejde sammen med kollegaer, partnere og andre professionelle i en global sammenhæng.

Hvis vi forsøger kun at lede efter nicher som udenlandske konkurrenter ikke har ”opdaget” endnu, eller hvis vi forsøger at hegne os ind med protektionistiske tiltag, så vil vi fejle på sigt. Men hvis vi forstår at integrere os ind i den globale udvikling, så bliver der ikke brug for færre danske IT folk – der bliver brug for mange flere.

Læs præsentationsartiklen om Peter Hu Andersen her

Kommentarer (18)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Kasper Grubbe

Jeg kan heller ikke finde belæg for at den kode og de applikationer mine Vietnamesiske kollegaer frembringer, skulle være dårligere end dem som mine danske kollager producerer.

Er du selv udvikler, og kigger du din medarbejders kode igennem?

Og hvor meget "hånd-holdning" skal der til fra din side før samarbejdet fungerer? Historier fortæller mig at offshoring oftest kræver en hel del micromanaging, fordi kulturen er anderledes og at de måske ikke helt forstår en opgave pga. sprogbarrieren osv.

 • 7
 • 0
#2 Christian Schmidt Blogger

Opgaver skal løses både ude og hjemme, for det som bliver afgørende for os i fremtiden, er vores evne til at arbejde sammen med kollegaer, partnere og andre professionelle i en global sammenhæng.

Man må ikke glemme, at den evne ikke kommer af sig selv.

Når ens nærmeste kolleger ikke sidder i samme rum men på den anden side af kloden, er der mange problemer, der ikke bare kan løses ved en uformel snak ved kaffemaskinen. Det kræver det meget mere struktur, disciplin, dokumentation, tekniske hjælpemidler (udstyr til telekonference, et elektronisk "scrum-board", VPN-forbindelser mv.) og ikke mindst en stor dosis god gammeldags ledelse - en disciplin, som man ikke behøver at gøre så meget ud af, hvis alle involverede (kunder og teknikere) sidder tæt på hinanden.

 • 8
 • 0
#3 Henrik Sørensen

Måske kunne vi få indlægget konkretiseret lidt mere, med en Vietnam/DK-vinkel. Er der specielle ting der gør sig gældende ift Vietnam/DK-samarbejde? Og hvordan er det at arbejde som dansk kodekarl i Vietnam?

 • 2
 • 0
#4 Michael Nielsen

Da jeg er udannet i udlandet, nærmere betegnet Australien, og havde kontakt med en del asiatiske udviklere m.v. og andre ikke Danske befolknings grupper..

Dansker er meget naive med at tro Danskere gør alt bedst.. Desværre er det ikke sandt, og noget vi kommer til at sande meget meget snart.

 • 5
 • 5
#7 Jonas Høgh

Jeg synes bare det er lidt småt med fakta og argumenter der bakker den op.

Min egen erfaring er en anden, i hvert fald hvis vi kigger snævert på kodekvalitet, fx defineret ud fra klassiske metrikker som cyklomatisk kompleksitet, lav kobling og høj kohærens. Ofte skal man se sig ganske godt for, hvis man ikke vil risikere at hyre udviklere, der ganske enkelt er for uerfarne til at levere kvalitet.

Hertil kommer naturligvis de nævnte udfordringer med længere kommunikationsveje til kunden, kulturforskelle hvor mange nationaliteter er mindre "selvkørende" end danskere, og fx opfatter en opgave som "done" når den opfylder kravspecifikationen, uanset hvor mangelfuld denne måtte være.

Dermed ikke sagt, at offshoring ikke kan være en gevinst. Jeg har bare set lidt for mange ledere, der fokuserer blindt på at de kan reducere lønomkostningen pr. udvikler med fx 75%, uden at indse, at størstedelen af denne besparelse i stedet bør gå til forbedret ledelse og kommunikation.

 • 2
 • 0
#8 Peter Hu Andersen

Overskriften her er Version2 redaktionens værk, og lidt af en generalisering. Jeg tror man kan finde kode af en hvilken som helst kvalitet i Vietnam – ligesom man kan i Danmark. Min pointe er at globalisering af IT branchen er et faktum. Vi skal ikke se den som noget entydigt negativt, men i stedet skal vi indrette vores udviklingsproces, så vi kan udnytte fordelene ved distribueret udvikling.

 • 3
 • 1
#10 Peter Hu Andersen

Kodekvaliteten er et fælles ansvar for teamet. Det er klart at det hele tiden er nødvendigt at arbejde med at holde arbejdet med kvalitet i en fast struktur, men det vil man også gøre på et rent dansk team. Jeg koder også selv (ind i mellem) og laver kode review. Jeg synes ikke jeg laver micromanaging, men jeg bruger selvfølgeligt noget tid på at formidlede hvordan tingene skal virke.

Dette gælder især i begyndelsen af et projekt. Nå jeg synes at samarbejdet mellem Danmark-delen og Vietnam-delen kører godt, så slipper jeg i nogen grad grebet og lader teamet selv køre videre.

Jeg tror at nøglen til succes er at hele udviklingsorganisationen er indstillet på at arbejde distribueret og tænker i de baner.

 • 1
 • 0
#11 Jeppe Boelsmand

Det er svært for os ikke at være kritiske; det er jo vand på egen mølle at skrive de ting du skriver. Mange af de problemer der kan opstå med i et traditionelt projekt stammer fra at en kunde der ikke er helt sikker på hvad han vil have har hyret en projektleder og så en analytiker som er kommet frem til et spec som så bliver sendt til et konsulenthus i indien eller polen. Man kunne sagtens forestille sig at man ville have tilsvarende problemer hvis man sendte opgaven til horsens på samme måde. Måske siger det mere om agil udvikling end om outsourcing?

 • 1
 • 0
#13 Anders Lybecker

Jeg er i bund og grund enig. Globaliseringen er her og vi danskere er ikke bedre end folk i udlandet.

Mine oplevelser med outsourcing til low-cost lande som Indien, Malaysia og Filippinerne er at kvaliteten er dårligere – faktisk rigtig skidt. Jeg tror det skyldes mangel på interesse indenfor faget. I Danmark vælger man fag udfra interesse, hvor de fattigere lande vælger ud fra social status og løn. En god teknikker bruger mere end arbejdstiden på at dygtiggøre sig – ren og skær udfra interesse. Det ses sjældendt i low-cost landene.

Jeg kan huske fra min tid i Ciber (sammen med dig Peter Hu), at firmaet oprettede CiberSites i USA – CiberSites var placering af kontorer i US hvor der var mange billige IT folk. Dette gjorde man for at komme uden om de de udfordringer/problemer der er med outsourcing til low-cost lande.

For ikke så længe siden skrev jeg artiklen "Outsourcing requires Talent": http://www.lybecker.com/blog/2012/02/29/outsourcing-requires-talent/

 • 1
 • 0
#14 Peter Hu Andersen

I Danmark vælger man fag udfra interesse, hvor de fattigere lande vælger ud fra social status og løn.

Det er en fordom, at det forholder sig sådan. Her i Vietnam vælges der karrierevej af lige så forskellige årsager som i Danmark. Mine kollegaer her er dybt interesseret i faget.

En god teknikker bruger mere end arbejdstiden på at dygtiggøre sig – ren og skær udfra interesse. Det ses sjældendt i low-cost landene

Også en fordom – mine oplevelser er er helt modsatte. Folk her bruger masser af (fri)tid på at dygtiggøre sig. F.eks. har de fleste turister i Hanoi oplevet at de vietnamesiske studerende stopper op og taler med dem på gaden, fordi de gerne vil finde nogen de kan tale engelsk med.

 • 1
 • 1
#15 Anders Lybecker

Hej Peter,

Om det er fordomme eller ej, så er det mine oplevelser. Vietnam har jeg ingen erfaring med, så det kan være meget anderledes. Tvivler dog.

Det er muligt at finde talent alle steder, problemet er at det er er meget svært at finde i low-cost landende...

 • 1
 • 0
#16 Vijay Prasad

@Anders

Jeg er enig langt hen ad vejen og mener også det er et problem med at finde de folk der virkeligt interesserer sig for IT i low-cost landene (mest et ansættelses problem, efter ansættelse finder man hurtigt ud af det).

Hvad er "talent" for en størrelse, og er det noget man har behov for? Jeg har arbejdet både i et low-cost land og i DK, og det er mit indtryk at langt de fleste, begge steder, er 9-16 udviklere. Og, det er ikke en dårlig ting.

Naturligvis ønsker de fleste virksomheder "talent", udviklere der er totalt skarpe indenfor deres felt og arbejder langt ud over hvad man normalt kan forvente med f.eks. efteruddannelse osv. Men, langt de færreste opgaver kræver den slags medarbejdere. Det er "nok" at man er dygtig og kan arbejde konsistent på sit projekt.

I low-cost landene er arbejdsstyrken meget mobil og man kan let blive opsagt hvis de ikke mener man kan opfylde kundens krav.

Mvh,

 • 0
 • 0
#18 Cuong Nguyen

åske kunne vi få indlægget konkretiseret lidt mere, med en Vietnam/DK-vinkel. Er der specielle ting der gør sig gældende ift Vietnam/DK-samarbe

Hvis man fremligger specifikke kravspecificering med faste rammer og håndgribelig mål, så er det en god ide at få en applikation udviklet i Vietnam. Vil man til gengæld udvikle et produkt/software baseret på en løs ide, så er det en mindre smart ide at få det gjort i Vietnam.

Foruden dette er der selvfølgelig den mundtlige sprogbarriere, og at et "ja, jeg har forstået" ikke helt betyder at udvikleren har forstået opgaven. Derfor skal der hele tiden tjekkes op og bekræftes.

(Har været i Vietnam i 3 år og arbejdet for både en dansk og vietnamesisk software virksomhed)

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere