Stedfæstelse af den digitale kulturarv

I harddisken på P1 var der før jul et indlæg omkring digitalisering af den danske kulturarv, som har til formål at digitalisere og tilgængeliggøre den danske kulturarv for danskerne.

Det får mig til slå et slag for min gamle kæphest om stedfæstelse af ustrukturerede data som jeg i længere tid har argumenteret for og beskrevet i et OIOREST-diskusionsoplæg:

Det faktum, at mashups passer godt til at vise stedfæstede informationer på en kortbaggrund, bør udnyttes af det offentlige til at lette adgang til ustruktureret information såsom dokumenter, billeder og film. Dette kan gøres, ved at det offentlige definerer retningslinier for, hvorledes ustrukturerede informationer stedfæstes.

Velafprøvede standarder er til stede i form af Dublin Core og GML, der mangler en beslutning om at gøre det.

  • En kommunes dokumenter kan i dets ESDH-system generelt være stedfæstet til hele kommunens område, og dokumenter, der f.eks. omhandler en specifik skole, kan stedfæstes til skolens område.
  • Danmarks Radios og TV2s udsendelser (nye såvel som gamle ([www.dr.dk/bonanza](http://www.dr.dk/bonanza))), indslag i TV-avisen og andre relevante udsendelser bør stedfæstes.
  • Artikler fra dagblade og interesseorganisationer
  • Relevante dokumenter hos Statens Arkiver og forskningsrapporter bør også stedfæstes.
  • Danmarks Bibliotekscenter sidder allerede og tilføjer metadata til biblioteksmateriale, det vil være en mindre opgave også at stedfæste handlingen

Stedfæstelse kan gøre ustruktureret information lettere tilgængelig Med de rette metadata til ustrukturerede informationer vil det gøre informationer og kulturarv lettere tilgængelig i relevant kontekst for en større del af Danmarks befolkning og understøtte Det Digitale Danmarks lange hale

Området man opholder sig i, vil være mere indholdsrig, når man let kan finde selv nørdet information om præcis det område.

Frihedsmuseet under Nationalmuseet er i gang med at oprette et offentligt kilde- og personregister over danske modstandsfolk. Oplysningerne om modstandsfolkene vil blive taget fra bøger og artikler, der findes om besættelsestiden. Stedfæstelse af kilderne vil forøge relevansen og lette muligheden for at finde de steder hvor begivenhederne fandt sted.

Stedfæstelsen skal ske nu!

Det er kritisk, at aktiviteten med at stedfæste ustruktureret information indgår som en naturlig del af såvel datafangsten, samt de aktiviteter der sker med digitaliseringen af den danske kulrturarv. Hvis det ikke gøres nu i forbindelse med digitaliseringen, bliver det ikke gjort og en væsentligt dimension for at forøge tilgængeligheden og relevansen hvormed informationer kan bruges, vil blive mistet.

Digital underskriftindsamling Jeg har oprettet en Version2-gruppe der skal repræsentere Det Digitale Danmarks lange hale. http://www.version2.dk/grupper/det-digitale-danmarks-lange-hale/ Jo flere vi deltager i den gruppe jo størrre pres kan vi lægge på politikerne for at få tilgængeliggjort offentlige data i relevant kontekst.

admin adminusers billede

Kommentarer (2)

Kristian Thy

Nogen speciel grund til ikke at bruge KML, som må antages at være mere generelt anvendeligt til mashup-brug osv.?

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer