Software-patent får øksen i USA

Den første afgørelse fra patent-appel-nævnet i USA, efter Højesterets "In re Bilski" sag for nogle uger siden er netop faldet:

Citat:

Laws of nature, abstract ideas, and natural phenomena are excluded from patent protection. * Diamond v. Diehr*, 450 U.S. at 185. A claim that recites no more than software, logic or a data structure (i.e., an abstraction) does not fall within any statutory category. *In re Warmerdam*, 33 F.3d 1354, 1361 (Fed. Cir. 1994). Significantly, "Abstract software code is an idea without physical embodiment." *Microsoft Corp. v. AT&T Corp*., 550 U.S. 437, 449 (2007). The unpatentability of abstract ideas was confirmed by the U.S. Supreme Court in *Bilski v. Kappos*, No. 08-964, 2010 WL 2555192 (June 28, 2010).

Med andre ord: rent abstrakte software patenter er døde, alle sammen.

Forude ligger arbejdet med at finde ud af hvor konkret hardwaren skal være beskrevet for at liste et patent igennem, men umiddelbart:

PARTY!!!!

phk

Kommentarer (47)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jesper Dahl Nyerup

Når jeg - med mine relativt utrænede øjne - læser hele afgørelsen, som den er angivet på siden i den anden ende af »PARTY«-linket, får jeg det indtryk, at det patent der søges optaget, er på software som generelt, konceptuelt begreb.

Uden at lægge for kloge ord i munden på det USAnske retssystem, må det da trods alt være en smule utopisk at tro, at sådan et patent kunne opnås af nogen fysisk eller juridisk person, uden i øvrigt at drage paralleller til hjemlige himmelstrøg.

Holder mit indtryk stik, og vil denne afgørelse i givet fald overhovedet kunne danne præcedens for andre sager, for optagede patenter med en ordlyd som beskriver marginalt mere specifik funktionalitet, uanset hvor abstrakt teknologi den software der implementerer dem i øvrigt er?

 • 0
 • 0
#2 Jesper Lund Stocholm Blogger

Jeg skal ikke kunne sige, om der i USA ligger noget specifikt i ordet "abstrakt" som jeg ikke forstår, men jeg har svært ved at gennemskue, hvor abstrakt noget skal være for ikke at kunne patenteres.

Ex:

Patentansøgning 1: En algoritme til tabsfri komprimering af data

Patentansøgning 2: Beskrivelse af DEFLATE-algoritmen

Førstnævnte er en abstrakt idé - det andet er en konkretisering af en idé.

Hvis afgørelsen kommer til at betyde, at patenter som Amazons "One-click-shopping" bliver invalidt men at algoritmer som fx MP3 ikke gør det, så er det imo en glimrende afvejning.

 • 0
 • 0
#3 Poul-Henning Kamp Blogger

Hvis afgørelsen kommer til at betyde, at patenter som Amazons "One-click-shopping" bliver invalidt men at algoritmer som fx MP3 ikke gør det, så er det imo en glimrende afvejning.

Nu bliver denne afgørelse næsten 100% sikkert appelleret hele vejen til Højesteret (se: http://ing.dk/artikel/110448-software-patenter-i-problemer-i-usa) så det er lidt tidligt at slå to streger.

Men hvis denne afgørelse opretholdes, hvilket min læsning af Højesterets dom giver mig gode forhåbninger om, så er både One-Click-Shopping og MP3 patenterne kaput for de kan begge udføres på enhver vilkårlig computer.

Og det er i min optik ikke nogen helt ringe "bright line rule": Hvis det kan køres på en PC uden speciel hardware, kan det ikke patenteres.

Poul-Henning

 • 0
 • 0
#4 Martin Bøgelund

Når jeg - med mine relativt utrænede øjne - læser hele afgørelsen, som den er angivet på siden i den anden ende af »PARTY«-linket, får jeg det indtryk, at det patent der søges optaget, er på software som generelt, konceptuelt begreb.

Sådan læser jeg det ikke.

For mig lyder beskrivelsen som en meget overordnet definition på IT-sikkerhedskomponenter.

Jeg mener at kunne udlede, at patentet ville dække koncepterne for antivirus og firewalls.

Under "prior art" nævnes desuden noget med kryptering og dekryptering.

Men det er da stadig et temmelig bredt og abstrakt koncept at søge patent på...

 • 0
 • 0
#8 Poul-Henning Kamp Blogger

Den LWN artikel er fra da Bilsky dommen faldt og dermed "Overtaken By Events".

Jeg vil vædde på at forfatteren til artiklen, lige som alle os andre, kunne forestille sig at patent-nævnet ville nakke et patent på den måde det er sket her.

Poul-Henning

 • 0
 • 0
#10 Anonym

Den præcise ansøgning er så vidt jeg har kunnet gennemtrævle taljunglen den her:

http://www.pat2pdf.org/patents/pat2...

Poul-Henning

Imponerende - endnu en (un)trusted gatekeeper.

Det er desværre en dårlig case for at afgøre softwarepatenter - hverken nyhedsværdi eller opfindelseshøjde burde kunne etableres, dvs. det burde ikke være patenterbart selv hvis man havde softwarepatenter.

 • 0
 • 0
#11 Mogens Ludvigsen

"rent abstrakte software patenter er døde, alle sammen"

Neeej, det er jo ikke sådan når et patent dør, så dør alle andre.

Sådan virker hverken juraen og domstolene..

Vores opfattelse, www.eneret.dk er selvfølgelig for at have en holdbar retstilstand, så må en retssag afgøres fra sag til sag - og ikke en bloc.

Software kan stadig patenteres, når den er - ny og løser et teknisk problem på en teknisk måde - har opfindelses højde - og vil virke, når en fagmand eftergør opfindelsen

Dvs. samme krav som f.eks. krav til mekaniske opfindelser.

 • 0
 • 0
#12 Thorbjørn Andersen

Ja, du mener at 'software as such' ikke er patenterbart, men snakker vi 'software' er situationen jo en helt anden! Sjovt nok har mange af jer, der lever af patenter netop denne holdning.

Man må have en lidt en underlig smag i munden, når man rådgiver indenfor SWP, da der er meget stor usikkerhed om det overhovedet vil holde i en dansk ret .... (Eller er det bare sådan at kunden betaler regningen - og skulle I tage fejl, så dækker en forsikring?)

Men held og lykke med at reklamere for jer selv på diverse fora. Meget opbakning får i næppe blandt softwareudviklere. ....

 • 0
 • 0
#13 Mogens Ludvigsen

Jeg ønsker ikke opbakning, men vil i al almindelighed plædere for hvorledes retstilstanden er - og den tillader at patent på software udstedes.

Og - med min erfaring med patenter er at bl.a. Nokia og og Philips, både søger og faktisk får patent på deres software opfindelser.

 • 0
 • 0
#14 Thorbjørn Andersen

[I]Jeg ønsker ikke opbakning, men vil i al almindelighed plædere for hvorledes retstilstanden er - og den tillader at patent på software udstedes.[/I]

Nu er retsstilstanden jo ikke udelukkende basseret på hvilke patenter, der udstedes (hvor det kan være svært at se en nedre grænse). Det mest væsentlige er vel hvad der holder i retten.

[I]Og - med min erfaring med patenter er at bl.a. Nokia og og Philips, både søger og faktisk får patent på deres software opfindelser.[/I]

Ja, jeg tror de fleste af os har bemærket at (trivielle) software patenter udstedes i stor stil.

Tilgengæld er domstolene heldigvis langtfra enige i din og EPOs tolkning af hvad der er patenterbart (og nogle afviser fuldstændig softwarepatenter som faldende ind under 'programs for computers' - patentkonventionen Article 52, paragraph 2).

I din og EPOs verden falder software så ikke ind under 'programs for computers' (selvom det er mig en gåde at det kan tolkes anderledes). Dog håber jeg inderligt, at der snart bliver lukket for vandet - og at det blever sikret at de eksisterende SWP ikke er det papir værd, som de er skrevet på (altså at den direkte omgåelse af patentkonventionens ord bliver stoppet)

 • 0
 • 0
#15 Mogens Ludvigsen

" EPOs verden falder software så ikke ind under 'programs for computers" - joeh men med den ganske altagførende begrænsning 'as such"

såvidt jeg erindrer er ordlyden 'programs for computers as such" i patentkonventionen Article 52, paragraph 2, bemærk at det kun er "... as such", der er undtaget fra patentering !

Men det er stadig EPO, der under et mellemstatligt mandat, der afgør - og har kompetance til - at disse patenter, som mange af politiske årsager ikke bryder sig om, rent faktisk bliver udstedt.

Danmark som I ved har tilsluttet sig europakonventionen og må sige at acceptere denne, i hvert fald på tiltrædelsestispunkt med en majoritet i det danske folketing.

Og board of appeal, og enlarged board of appeal, de to 'instanser' hos EPO, accepterer altså stadig software patenter, og det er også www.eneret.dk s opfattelse at de generet er validt udstedt.

Husk det er det politiske system bla. i EPOs medlemslande, der gouterer retstilstanden, som EPO forvalter på 'contracting states' vegne

 • 0
 • 0
#16 Peter Mogensen

"as such" er endt med at blive elastik i metermål, som EPO kan misbruge (og gør) til at udstede patenter præcis som de ønsker. Den nuværende fortolkning er langt væk fra den oprindelige eller nogen, der giver mening i det hele taget.

Og der er ikke noget at sige til at folk af "politiske" grunde synes softwarepatenter er noget fanden har skabt. Der er intet overraskende i at have den politiske holdning at noget, der er dybt samfundsskadeligt skal blive ved med at være lige så forbudt som det altid har været og ikke tillades at "fortolkes" til det komplet modsatte af hensigten af en organisation, der reelt er uden for demokratisk kontrol.

Prøv i øvrigt noget nyt Mogens: Prøv at skriv et indlæg, hvor du ikke får sneget en reference til din underlødige gejsæft ind.

 • 0
 • 0
#17 Peter Mogensen

Jeg ønsker ikke opbakning, men vil i al almindelighed plædere for hvorledes retstilstanden er - og den tillader at patent på software udstedes.

Vi er ikke uenige i hvad der foregår og hvad praksis er for udstedelse. Vi er uenige i om den praksis er lovlig og om den er fornuftig og om det er holdtbart at EPO kan fortolke sig til sådan en praksis uden at være underlagt reel demokratisk kontrol. Vi er også uenige i om den nuværende tolkning af "as such" (som du provoverer) giver nogen mening i den virkelige verden.

Så hvis du kun er her for at argumentere for at "EPO gør, ergo er det rigtigt", så er det blot støj.

 • 0
 • 0
#19 Anders Poulsen

I teksten står jo: 'Significantly, "Abstract software code is an idea without physical embodiment."' Så mon ikke retten siger at man skal fremvise noget konkret source kode, for at kunne få udstedt et patent? Det er ikke tilstrækkeligt at sige: "Jeg har en ide om askrive et stykke source kode som kan få grise til at flyve. Jeg vil gerne have et patent, som sikrer at ingen andre må lave et andet stykke kode, som kan får grise til at flyve." Det svarer jo til at Novo Nordisk fik patent på behandling mod sukkersyge generelt, istedet for at få patent på en KONKRET type medicin til behandling af sukkersyge.

 • 0
 • 0
#20 Thorbjørn Andersen

"som mange af politiske årsager ikke bryder sig om, rent faktisk bliver udstedt."

Uheldigt nok er det lykkedes for mange patent-jurister at omgå patentkonventionen præcis fordi de af "politiske (læs: egoistiske) årsager" gerne vil have patenter på software. Mig bekendt var der i 90'erne herskede der udbredt enighed om at software ikke kunne patenteres i DK.

Og egentlig er det vel stadig sådan: § 1 Stk. 2.3 Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller [b]programmer for datamaskiner[/b]

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123224#K1

Vil softwarepatenter mon holde i en dansk ret med ovenstående i mente? (Dermed tager jeg så ikke stilling til at EPO udsteder bunkevis af (trivielle) softwarepatenter - det er vi ikke uenige i)

 • 0
 • 0
#21 Mogens Ludvigsen

Vi, www.eneret.dk, forstår godt at I ikke bryder jer om software patenter, men de basis for min tlf og den PC jeg pt skriver på...

Meeen bemærk, at det er sådan, at EPO udsteder software patenter med virkning for Danmark, hvis de valideres her i kongeriget - og det uagtet det korrekte citat om patentloven i Danmarks bestemmelse i § 1 Stk. 2.3 "Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner" - ganske analogt til EPO bestemmelse i patentkonventionen Article 52, paragraph 2.

Så vidt er vi enige..

Så I kunne istedet skændes om hvilken lov, der overruler hvilken - og hvor grundloves suverænitetsafgivelse mon er anvendt..

www.eneret.dk rådgiver indenfor EPK og den danske patentlovs lovkompleks, som andre rådgivere ville loyalt gøre. :-)

Så kæmp i mod det politisk - eller forsøg om I kan vælte sådanne, faktiske legale patenter. Jeg gør det kun mod honorar

 • 0
 • 0
#22 Peter Mogensen

Ah... endnu en reklame reference.

forstår godt at I ikke bryder jer om software patenter, men de basis for min tlf og den PC jeg pt skriver på...

Vil vove den påstand at du ikke har den fjerneste anelse om hvor meget (eller rettere lidt) af det der skal til for at du kan skrive det indlæg på din PC, softwarepatenter faktisk har haft en finger med i spillet i.

Så I kunne istedet skændes om hvilken lov, der overruler hvilken - og hvor grundloves suverænitetsafgivelse mon er anvendt..

Nej. Det er vist ikke det der er problemet.

Så kæmp i mod det politisk - eller forsøg om I kan vælte sådanne, faktiske legale patenter. Jeg gør det kun mod honorar

Det er vi slet ikke i tvivl om. Det fremgår tydeligt at den måde du konstant reklamere på. Vi andre tjener til dage af vejen ved noget konstruktivt.

 • 0
 • 0
#23 Thorbjørn Andersen

[I]www.eneret.dk rådgiver indenfor EPK og den danske patentlovs lovkompleks, som andre rådgivere ville loyalt gøre. :-)[/I]

Mig bekendt har ingen domstole i DK dømt nogen for softwarepatenter - og de patenter, og det er meget svært at se hvordan de patenter, som du kalder 'legale' skulle være i overensstemmelse med patentkonventionen eller dansk lov. Det håber jeg at en mulig dansk sag om SWP vil lægge vægt på.

Du har ingen viden om at dine SWP er 5 potter pis værd i en dansk retssal. At du ønsker SWP og blot følger EPO og får udstedt disse patenter, gør dem ikke automatisk gyldige (til andet end trusler om retssager)

[I]Jeg gør det kun mod honorar[/I] Beklageligt at du på den måde prostituerer dig og laver samfundsskadelig virksomhed (og tilmed bliver ved med at reklamere for denne)

 • 0
 • 0
#24 Niels Didriksen

@Thorbjørn Lad endeligt være med at replikere hans klamme reklamepimperi i dit indlæg. I det hele taget burde vi stoppe diskussionen, da han næppe stoppper malkningen af sin fordægte kasseko pga. denne debat.

@Mogens Ludervigsen Det er muligt at patenter er basis for den telefon du snakker i, men netop fraværet af patenter er basis for det Internet du netop nu sidder og reklamerer på.

 • 0
 • 0
#25 Thorbjørn Andersen

@Niels, ok jeg stopper (sandsynligvis efter dette indlæg) - så jeg beklager på forhånd.

@Mogens Jeg beklager, at jeg brugte ordet 'prostituerer'. Det burde jeg ikke have gjort - men det er mildest talt irriterende, at du bliver ved med at poste reklamer og nægter at forholde dig til, at det at EPO har givet nogen et patent langt fra sikrer, at det vil holde i retten.

 • 0
 • 0
#26 Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Niels,

netop fraværet af patenter er basis for det Internet du netop nu sidder og reklamerer på.

Det er muligt, at TCP/IP og HTTP er patentfrie (jeg ved det ikke), men HTML, CSS og JPEG (størstedelen af de billeder Mogens kigger på på denne side er sandsynligvis JPEG) er bestemt ikke. Flash er også dækket af et utal af patenter (jvf splash-screen ved installation af Adobe Flash).

 • 0
 • 0
#28 Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Niels,

TCP/IP kom før de andre patent-befængte formater du nævner

Jow, jow ... men jeg tvivler stærkt på, at "internettet" ville have blevet så stor en succes, hvis vi "kun" havde TCP/IP og ikke CSS og JPEG.

PS: Iflg W3Cs patentside om HTML, så findes der ikke kendte patenter, der dækker HTML (til og med version 4.*).

 • 0
 • 0
#29 Peter Mogensen

PS: Iflg W3Cs patentside om HTML, så findes der ikke kendte patenter, der dækker HTML (til og med version 4.*).

Det var godt du selv nåede at rette den.

Mener du virkelig at JPEG er nødvendigt for at man kan have en debat-side på WWW?

 • 0
 • 0
#30 Niels Didriksen

Jow, jow ... men jeg tvivler stærkt på, at "internettet" ville have blevet så stor en succes, hvis vi "kun" havde TCP/IP og ikke CSS og JPEG.

Det er jo et tros-spørgsmål. Jeg tror at TeleDanmarks DIATEL, Microsoft Network og AOL kravlegårdene var hvad vi havde haft af internet idag hvis Internet protokol suiten var patent-befængt. Og så havde HR. Eneret nok kørt i Bugatti.

But we'll never know, will we? ;)

 • 0
 • 0
#32 Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Peter,

Mener du virkelig at JPEG er nødvendigt for at man kan have en debat-side på WWW?

På ingen måde. Men der blev jo sagt til Mogens, at det "internettet" han sad og kiggede på kun var muligt, fordi det var patentfrit.

(min formulering)

Det mener jeg er en oversimplificering af virkeligheden. I forhold til en konkret implementering er det vigtige ikke, om noget er belagt med patenter. Det vigtige er, om disse patenter kan anvendes licensfrit.

 • 0
 • 0
#34 Niels Didriksen

I forhold til en konkret implementering er det vigtige ikke, om noget er belagt med patenter. Det vigtige er, om disse patenter kan anvendes licensfrit.

Det er jo en fuldstændigt nøgen, subjektiv, udokumenteret påstand. Men det er ok. Det er vi vant til fra SW-patent tilhængere.

 • 0
 • 0
#35 Peter Mogensen

I forhold til en konkret implementering er det vigtige ikke, om noget er belagt med patenter. Det vigtige er, om disse patenter kan anvendes licensfrit.

Det er et tomt udsagn i sig selv. Selvfølgelig var patenter ligegyldige hvis de aldrig havde nogen praktisk effekt.

Det er f.eks. ikke ligegyldigt at jeg kan ramme ind i et patent licensfrit, hvis andre, jeg skal snakke med ikke kan.

 • 0
 • 0
#37 Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Niels,

Det er jo en fuldstændigt nøgen, subjektiv, udokumenteret påstand

Det ved jeg nu ikke - nogle af verdens mest anvendte "produkter" og teknologier er sovsede ind i patenter. Men fælles for disse teknologier er, at patentholderne har lovet, at patenterne kan anvendes uden licensbetaling for dem.

Hvis patenter [b]i sig selv[/b] var et problem, så ville patenterede områder vel ikke kunne være successfulde?

 • 0
 • 0
#38 Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Peter,

Selvfølgelig var patenter ligegyldige hvis de aldrig havde nogen praktisk effekt.

Hvem har sagt det? Patenter har da (fået) en overdentlig praktisk effekt.

Det er f.eks. ikke ligegyldigt at jeg kan ramme ind i et patent licensfrit, hvis andre, jeg skal snakke med ikke kan.

Naturligvis - men hvis det er tilfældet, så kan patentet jo heller ikke anvendes licensfrit af alle, og som jeg skriver ovenfor, så er det vigtigt.

 • 0
 • 0
#39 Peter Mogensen

Hvis patenter i sig selv var et problem, så ville patenterede områder vel ikke kunne være successfulde?

Du antager at patenter er et lige godt værktøj på alle områder. Har du evidens for det?

Suk, hvor ville jeg ønske softwarepatent-tilhængere, ville lytte til andet end deres mavefornemmelse. Jeg håber du har en mere akademisk tilgang til dit fag Jesper.

 • 0
 • 0
#40 Peter Mogensen

Nej.

Jo. Og du svarede i øvrigt ikke på spørgsmålet.

Min manglende tålmodighed skyldes at det er en af de fundamentale fejl-antagelser fra softwarepatent tilhængere. Igen og igen møder man antagelsen om at man uden videre kan overføre patenters evt. nyttevirkninger fra et område til et andet. Og det kan ikke passe at det fejlagtige i den antagelse ikke er blevet påpeget for dig før.

 • 0
 • 0
#41 Jesper Lund Stocholm Blogger

Hej Peter,

Du antager at patenter er et lige godt værktøj på alle områder.

Nej.

Suk, hvor ville jeg ønske softwarepatent-tilhængere, ville lytte til andet end deres mavefornemmelse.

Suk, hvor ville jeg ønske, at softwarepatent-modstanderne ikke var så patroniserende imod os, der blot har en anden holdning til patenter end de har.

Jeg håber du har en mere akademisk tilgang til dit fag Jesper.

Faktisk sidder jeg i en krystalkugle på toppen af en Fajance-piedestal og kigger hånligt ned på jer andre.

 • 0
 • 0
#43 Niels Didriksen

Well, hr. ludervigsen. Det var jo det jeg skrev. HVIS internet protokollerne fra start havde været sovset ind i patenter. Hvilket de ikke er, hvorfor du kun kører toyota. Men hvis det fortsat lykkes dig og dine artsfæller at montere igler og tappehaner på banale ideer og told-bomme på vores fælles infrastruktur, så skal du såmænd nok komme til det.

 • 0
 • 0
#44 Hans Schou

Mogens Ludvigsen,

Vores opfattelse, www.eneret.dk er selvfølgelig for at have en holdbar retstilstand, så må en retssag afgøres fra sag til sag - og ikke en bloc.

Der udstedes for tiden patenter på alt muligt, hvad der reelt ikke er muligt at udstede patenter på. Er der en tvist, skal den afgøres i en retten. Endnu har ingen trukket fx MP3 i retten, til trods for at MP3-patent er ren matematik, og kan dermed ikke patenteres.

Iøvrigt minder alle dine indlæg, der handler om patenter, og hvor du linker til din hjemmeside som SPAM. Det stinker.

http://www.version2.dk/artikel/353-brugervilkaar-paa-version2dk

 • Indlæg må ikke være reklamebudskaber.
 • 0
 • 0
#45 Carsten Pedersen

Iøvrigt minder alle dine indlæg, der handler om patenter, og hvor du linker til din hjemmeside som SPAM. Det stinker.

Hr. Ludvigsen har åbenbart svært ved at finde kunder til sit 1 år gamle enmandsfirma, som han forsøger at etablere fra hjemadressen. Men det lyder da af noget, når han omtaler sig selv i 3. person.

 • 0
 • 0
#46 Peter Mogensen

hvor ville jeg ønske, at softwarepatent-modstanderne ikke var så patroniserende imod os, der blot har en anden holdning til patenter end de har

Grib i egen barm Jesper. Det er jo ikke "blot" et spørgsmål om en anden holdning og det er useriøst at prøve at få det til at se sådan ud.

Det er ikke per definition alle holdninger, der bare er lige gyldige. Hvis man baserer sine argumenter på antagelser man umuligt kan (eller vil) underbygge, så kan man ikke komme og kræve at det skal respekteres som værende "blot" en anden holdning.

Nu har vi i over 7 år hørt på præcis de samme u-underbyggede følelses-argumenter for hvorfor softwarepatenter skulle være så fantastiske og nu må det snart være på tide at de gamle travere dør eller der kommer nogle gennemtænkte argumenter.

Med mindre du kan vise evidens for at effekterne af patenter på et område siger noget om effekten på patenter på et andet område, så bidrager det intet til debatten at tage udgangspunkt i patenters effekt på andre områder for at argumentere for softwarepatenter. Vi har hørt den sang før.

 • 0
 • 0
#47 Deleted User

Jeg har fjernet et par indlæg i denne tråd, da de var reklame. Jeg har også været nødt til at fjerne et par indlæg, der besvarede disse.

Jeg beklager eventuelle huller i debatten.

Jeg vil samtidig minde om, at der ikke er noget i vejen for at man skriver, hvor man arbejder, hvis det har relevans i den pågældende debat, men vi vil ikke have skamløs link-spam til eget firma, hvis eneste formål er at reklamere.

Mvh Julian Henlov, Version2

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere