carsten hansen bloghoved

Skal du vælge en dansk eller udenlandsk outsourcing-partner?

Lad mig slå det fast med det samme. Dette blogindlæg er ikke politisk. Jeg har ikke meldt mig ind i noget politisk parti, lige som jeg heller ikke taler hverken for eller imod nationalistisk eller protektionistisk erhvervspolitik. Derimod vil jeg se på valget af dansk contra udenlandsk outsourcing-partner ud fra en vinkel om social ansvarlighed – det, som jeg kalder responsible sourcing.

Sourcing-ydelser kan købes over hele verden. Det er især en velegnet forretningsmodel inden for it-udvikling, hvor produktet er digitalt. Afstande betyder intet, forskelle i tidszoner kan ofte være en direkte fordel. Udviklingssprog og -processer er et langt stykke af vejen så standardiserede, at der kan være længere mental afstand mellem udviklere på forskellige platforme, end mellem udviklere af forskellig nationalitet (og modsat).

Pas på de hurtige flueben

Netop fordi vi synes så ens og let sammenlignelige på en række parametre, er det min påstand, at der kan være risiko for, at man som køber af it-sourcing-ydelser ret hurtigt får sat flueben ved sine valgkriterier. Måske så hurtigt, at man overser et efter min mening afgørende valgkriterie: Får man undersøgt sin kommende samarbejdspartner til bunds, så man kan være sikker på, at partneren lever op til det niveau af social ansvarlighed, man selv ønsker at stå inde for og lægge navn til som virksomhed?

Social ansvarlighed bestemmes af normer

Social ansvarlighed behøver ikke kun handle om de – i de fleste danskeres øjne – grelle og synlige eksempler med børnearbejdere i produktionen, eller it-udviklere der arbejder under elendige arbejdsvilkår i sweat-shops. Social ansvarlighed handler også om normer i forhold til compliance – normer som kulturelt opfattes meget forskelligt nationer imellem.

Kunne du forestille dig at hjælpe din egen sag lidt på vej hos en forretningspartner ved at lægge penge under bordet? Det er en tanke, der ligger de fleste danskere fjernt, men det er en norm i andre lande i verden. Er det i orden at stjæle – undskyld, genbruge! – IP-rettigheder, der ikke er dine egne? Ikke i Danmark, men andre steder synes man faktisk ikke, at den form for ’genbrug’ er noget problem. Mange outsourcer for at spare lønkroner, men hvor billigt ønsker man at købe? I Danmark er vores holdning til mindsteløn nærmest et kollektivt, moralsk anliggende – andre steder er løn et individuelt anliggende, der bestemmes benhårdt af udbud og efterspørgsel.

Jeg siger ikke, at udenlandske sourcing-firmaer er samvittighedsløse røvere, der snyder og bedrager. Jeg siger, at normerne for god CSR og normerne for at være compliant varierer nationaliteter imellem. Og jeg siger, at vi derfor skal være opmærksomme på, at vi som danskere kan have en blind plet, når vi indkøber sourcing-ydelser.

Stil krav til compliance og social ansvarlighed

Ved indkøb af sourcing-ydelser hos en dansk partner er der derfor alt andet lige større sandsynlighed for, at parterne er enige om, hvad der er normerne for god outsourcing. Hvilke krav til compliance, man skal leve op til. Ved indkøb af sourcing-ydelser hos en udenlandsk partner skal vi skærpe vores opmærksomhed på, at vi kan have den her blinde plet. Stil specifikke krav til compliance, både til din partner og til dennes eventuelle underleverandører og samarbejdspartnere, og før kontrol med dine krav.

Eksemplerne ovenfor er blot nogle af de faktorer, som støtter op om en tendens til, at der er et generelt forbehold over for sourcing. Som branche bør vi derfor arbejde aktivt for at sikre, at der er kontrol med tingene, at vi tænker CSR og ansvarlighed i alt, hvad vi gør – uanset om sourcing købes inden for eller uden for landets grænser. Mig bekendt er der pt. ikke noget, der begrunder, at der er et problem i den danske outsourcingbranche – men der dukker af og til historier op, som viser, at en række af ovenstående problemstillinger findes. Det skal vi være opmærksomme på, at vi ikke bevidst som ubevidst er med til at skabe grobund for.

Kommentarer (5)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Rasmus nix

Hvis du kan sige ja til følgende:

 1. Har du valgt bevist ikke at undersøge samtlige evt. merudgifter/den reelle pris, da det kunne begrænse din bonus fra chefen?

 2. Har du tillid til, at de Indere/Østeuropæere, du betaler en slaveløn, ikke udnytter/sælger den infrastruktur du kaster i hænderne på dem?

 3. Har du lyst til at dræbe alt innovation?

 4. Har du lyst til, at få mails med footers, der fylder 30-linjer kl. 4 om natten?

 • 0
 • 0
Carsten Hansen

Hej Rasmus. Tak for dine indspark. Der er jo stof til et helt blogindlæg i hvert enkelt punkt, så det kan være, jeg tager nogle af emnerne op på et tidspunkt.
Her kommer et par korte svar:
Ad 1) Jeg forstår ikke helt, hvad det er for en problemstilling, du tænker på? Når du skriver, at man vælger ’bevidst ikke at undersøge…’, mener du så, at ham der skal undersøge/beregne business casen ved at outsource contra løse opgaverne i huset, handler i ond tro? Eller misforstår jeg dig?
Ad 2) Her rammer du en væsentlig problemstilling, som desværre er set før, nemlig videresalg/uautoriseret brug af hardware, software, IP-rettigheder, infrastruktur osv. Problemstillingen kan bl.a. opstå, hvis der er uklare definitioner eller beskrivelser af ejerforholdene vedr. disse ting i aftalen mellem den outsourcende virksomhed og virksomhedens sourcing-partner. Problemstillingen kan også opstå, fordi man ikke er opmærksom på, at der er forskel på normer og jura fra land til land. Og så er vi tilbage ved pointen i mit blogindlæg, nemlig de blinde pletter som man skal være ekstra opmærksom på, hvis man vælger en udenlandsk sourcingpartner.
Ad 3) Jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvad du mener – men jeg vender lige dit spørgsmål om, for jeg tror nemlig ikke, at jeg er enig med dig ;-) Læs mit blogindlæg ’Innovation og outsourcing – hinandens modsætninger?’

Ad 4) Hvad er det for nogle mails og footers? Er det mails med disclaimers under autosignaturen, som du hentyder til? I givet fald er det mig bekendt ikke noget, der kun opleves ved outsourcing – men skriv gerne lidt mere uddybende om det.

 • 0
 • 1
Carsten Hansen

Hej Ib. Tak for din kommentar. Jeg er ikke enig med dig. Selv om man vælger at outsource af økonomiske årsager, så kan og bør man gøre det på en ordentligt måde. Ellers sætter du vel lighedstegn mellem, at dem der outsourcer af økonomiske årsager er ligeglade med, hvordan det foregår, bare de kan presse prisen i bund? Skriv gerne igen, hvis jeg har misforstået dig.

 • 0
 • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere