Skeptiske røde kan vælte digitaliseringsstrategien

Så kom regeringen på plads, nu får vi at se hvordan den vil prioritere IT og digitalisering. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi var før valget kontroversiel, i hvert fald set med borgernes øjne hvor den tvungne digitalisering af kommunikation mellem borgere og det offentlige skabte en del uro.

Så vil den nye regering fortsætte digitaliseringsstrategien som den er, eller lave om på den? Økonomien er ikke i bedring, så effektivisering via IT er fortsat på dagsordnen, men på den anden side er den nuværende regerings vælgere mere kritiske overfor digitaliseringsstrategien end den gamle var det. Ikke at tilhængerne af hverken den ene eller anden blok aner hvad digitaliseringsstrategien indeholder, men de er blevet spurgt om hvad de synes om dens konsekvenser. Deres meninger er med i datagrundlaget for IT i Praksis 2011.

Her er forskellen i begejstring mellem rød og blå blok når det gælder, at borgerne skal kontakte det offentlige digitalt:

Illustration: Privatfoto

Så hvad tror du? Vil det kontroversielle og ambitiøse mål om at alle borgerhenvendelser skal ske digitalt fra 2015 blive aflyst?

Kommentarer (20)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#5 Rune Juhl Jacobsen

Jeg ville nok også være en af dem der svarede "hverken eller" eller under på det spørgsmål. Jeg vil meget hellere være med til at bruge IT hvor det giver mening og hvor der kan findes besparelser, end partout at benytte IT til al kommunikation.

Som nørd så må jeg jo også selv indse at kommunikation med omverdenen ikke altid er lige praktisk elektronisk -- om det er manglende facetter i kommunikation pr. email, eller det faktum at størstedelen af befolkningen har problemer med at læse og forstå mere end et par paragraffer i en mail korrekt (sat på spidsen, men I kender formentlig godt situationen) -- det er for så vidt underordnet.

Jeg har på fornemmelsen at det heller ikke er alle myndigheder der er parat til at bruge IT overalt. Således har Nordjyllands Politi engang (for et år eller halvandet siden) formået at smide en mail fra mig væk. Jeg tvivler på at de havde glemt mig hvis jeg havde ringet eller sendt dem et fysisk brev.

 • 5
 • 0
#6 Per Andersen

Den nye regering har noget nok varslet en revision af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Men da det er Finansministeriet, der har siddet for bordenden ved udarbejdelsen af den gamle, og i lyset af ministeriets nye IT ansvar, tror jeg næppe den bliver skrevet helt om.

Der bliver muligvis lagt en lidt svag, anderledes farve hen over strategien, men substansen bliver stort set den samme - hvilket man også kan se på regeringens udmelding om indsatsområder. Det er mit bud, at de vil holde fast ved tanken om "tvangsdigitalisering", men i stedet øger den digitale indsats over for de svageste grupper.

 • 1
 • 0
#8 Mikkel Meyer Andersen

@Peter Nørregaard: Jeg ville forsøge at lave lidt statistik på data - men så opdagede jeg at rød blok summede til 99% og blå til 101%. Fantastisk datakvalitet. Så jeg ville nok ikke lægge alt for meget i den der undersøgelse. (Husk også på at en simpel Binomial-test - fx om man stemmer på rød eller blå blok - har en usikkerhed på 2-3 procentpoint ved 1000 adspurgte.)

 • 0
 • 0
#10 Carsten Olsen

Min debatkonto (her på V2) er blevet lukket på grund af at jeg ikke kunne bevise fakta (noget som jeg udtrykkeligt havde skrevet "jeg tror" foran. Her manipulerer Peter Nørregard med hvad "røde vælgere mener" uden der bliver grebet ind.

men på den anden side er den nuværende regerings vælgere mere kritiske overfor digitaliseringsstrategien end den gamle var det.

Dette er en påstand som jeg godt kunne tænke mig se blive underbygget af fakta. Faktisk fornemmer jeg det modsatte når jeg taler med den nuværende regerings vælgere.

 • 1
 • 1
#11 Per Andersen

@Carsten jamen, påstanden er jo netop opbygget med fakta fra en rundspørge, som er en almindelig accepteret måde at underbygge teser på. 53% af borgerlige vælgere er enige i "tvangsdigitalisering" mens det kun er tilfældet for 37% af den anden fløj.

@Mikkel ... og det er langt mere end den statistiske usikkerhed, men sikke nogle fine ord du kan. Det er helt normalt, at summen i opdeling af svar giver 99% eller 101% pga afrunding (fx 9 personer blev spurgt, 3 mente "ja" altså 33%, 3 mente "nej" altså 33% og 3 mente "ved ikke" altså også 33%. Summen er 99%).

 • 0
 • 1
#12 Mikkel Meyer Andersen

@Per Andersen, (Nej, det er skam blot almindelige statistiske termer - de kan findes på bl.a. Wikipedia, hvis du er i tvivl om, hvad de betyder.) Du siger, at det er "langt mere end den statistiske usikkerhed". Hvordan udregner du den statistiske usikkerhed i denne undersøgelse - for det har du vel gjort, før at du kan komme med sådan en påstand? Altså, hvad er din nulhypotese og fordelingen af data under denne?

Ja, jeg er godt med på, at det er pga. afrunding. Men normalt ville man få afrunding til at passe, så der summes til 100% (fx ved at medtage en decimal, så "overskuddet" kan glattes bedre ud).

 • 0
 • 0
#13 Mikkel Meyer Andersen

Må hellere lige tilføje lidt uddybning. Selvfølgelig ser det ud til at være forskelligt mellem de to blokke. Jeg siger ikke, at der ikke er forskel. Det eneste jeg efterlyser er lidt ordentlig argumentation og databehandling i stedet for at tro, at en graf som ovenfor er grundlag nok til at kunne bedømme det ud fra.

Man skal fx gerne kende antallet af personer i hver kategori for hver blok (vi har fået at vide, at det er "ca. 1000" i alt - men 50% i hver blok eller?). I så fald vil en simpel Mann–Whitney U eller Chi kvadrat test sikkert give et ganske fornuftigt resultat.

 • 0
 • 0
#14 Peter Nørregaard Blogger

@Per, jeg kan ikke se at jeg argumentere ud fra en frygt - blot en konstatering af at digitaliseringsstrategien har mere modstand blandt rød bloks vælgere end blandt blå bloks. Om det er godt eller dårligt afhænger af så meget.

@Carsten, nu ved jeg ikke hvem du taler med af rød eller blå bloks vælgere, men gruppen er formodentligt mindre repræsentativt sammensat end de ca. 1.000 som denne undersøgelse har kontaktet. Så selvom du sikkert kan find en blå modstander og en rød tilhænger af strategien, ændrer det ikke ved det samlede billede. Disse tal er nok så tæt vi kommer fakta.

@Mikkel, Jeg kender ikke antallet af respondenter i de to kategorier men en rimelig antagelser ville være ca. 50-50. Rambøll har brugt samme dataindsamlingsmetode som andre analyse-firmaer gør ved vælgerundersøgelser og de er ikke gået helt galt i byen

 • 0
 • 0
#15 Per Andersen

@Mikkel

Nej, det er faktisk ikke normalt at afrunde for at "få tallene til at passe". Og din argumentation holder ikke. Selv om man tog en decimal mere med bliver det stadig ikke 100% men 99,9% (i eksemplet)

Jeg gider ikke at slynge om mig med statistiske begreber for at virke klog, men hvis du endelig vil vide det, så er usikkerheden med et 95% konfidensinterval (som er normen) og 1000 respondenter +/- 3% - så som sagt viser Peters data fra IT i Praksis en forskel på de to blokke som er langt større.

OK, jeg indrømmer at jeg snyder lidt. Jeg har kun en baggrund som tidligere nordisk direktør i 16 år i et af verdens største analysehuse inden for IT.

 • 0
 • 0
#16 Mikkel Meyer Andersen

@Per: Det var da en underlig form for argumention; Argumentum Verbosium er altså blevet afskaffet i Danmark. Du bliver simpelthen nødt til at argumentere for din sag og ikke tro at 16 år nogen steder kan give dig et forspring - og da slet ikke, at erfaring fra en lederstilling giver specialistkompetencer. Dette emne er vigtigt, så lad os forsøge at diskutere ordentligt.

Jeg gider ikke at slynge om mig med statistiske begreber for at virke klog, men hvis du endelig vil vide det, så er usikkerheden med et 95% konfidensinterval (som er normen) og 1000 respondenter +/- 3% - så som sagt viser Peters data fra IT i Praksis en forskel på de to blokke som er langt større.

Som jeg også tidligere har nævnt, er det rigtignok tommelfingerreglen for traditionelt binomialfordelt data. Dvs. plat/krone, rød/blå osv. Så kan man fx let teste, om det er 50%/50% eller ej (fx ved at anvende førnævnte tommelfingerregel).

Den opdeling kan du ikke bare lave for dette data på en meningsfuld måde - som jeg ser det. Hvis du har en måde at gøre det på, vil jeg meget gerne høre det? Hvordan ser din mønt ud?

Vi kunne fx i stedet vælge at tolke data som målinger af en ordinal variabel (helt uenig = 5, uenig = 4 osv.) for to uafhængige grupper (rød/blå). Det giver os en tovejstabel som vi kan analysere vha. førnævnte metoder (M-W's U eller Chi^2 for kategorisk). Resultatet er om de to variabler (svar og gruppe) er uafhængige eller ej - altså om svaret (enig, meget enig osv.) afhænger af, hvilken gruppe (rød/blå), man kigger på. Det er i hvert fald én måde at gøre det på.

Grafen er altså som udgangspunkt ikke nok til at drage konklusioner, medmindre man har allergi overfor videnskab. Der skal altså statistik ind for at behandle data fra sådanne undersøgelser. Og metoderne skal meget gerne formidles. Andet er useriøst.

 • 0
 • 0
#17 Per Andersen

@Mikkel

Nej, du har ret, den sidste bemærkning er irrelevant - nogle gange bliver jeg blot lidt ironisk, men det er svært at se på tekst.

Resten mener jeg. Og man behøver kun lidt praktisk erfaring med statistik for at se på et resultat som 53% vs. 37% med 1000 respondenter for at kunne have en diskussion om den nye regering mon ændrer den fællesoffentlige digitale strategi.

Og det var DET var det der var spørgsmålet og derfor det interessante i debatten, ikke en større, videnskabelig statistisk udredning. Men hvis denne interesserer dig så meget synes jeg du skal belære os andre hvad resultatet betyder i en korrekt statistisk model, da det åbenbart er det du synes er det interessante.

 • 0
 • 0
#18 Mikkel Meyer Andersen

@Per: Jeg siger ikke, at der ikke er forskel på blokkene, blot at vi skal analysere rigtigt. Og det gør du stadig ikke (i hvert fald ikke som jeg forstår dig). Hvis du vil bruge din praktiske statistiske erfaring, så er 53 vs. 37 ikke Binomial-forsøg (summer ikke til 100 - hvor er "resten"?) og derfor kan du ikke bruge din "erfaring". Så du analyserer forkert, hvis du stadig antager Binomial-forsøg, uanset hvor meget praktisk erfaring du måtte have. Intuition er ikke at analysere. (Analyserer man som jeg har foreslået får man også signifikant forskel, og det er ikke det, jeg betvivler - det er at du bruger en ugyldig metode til dette datasæt.)

Og ja, jeg synes bestemt, det er interessant at anvende den korrekte statistiske metode...

 • 0
 • 0
#19 Birthe Lauridsen

Jeg vil gerne slå et slag "mod" digitaliseringen. Jeg syntes der er en tendens til at glemme at offentlige myndigheder skal "favne" hele befolkningen og der er altså stadig mange der ikke har adgang til IT eller ikke er fortrolige med IT. Den der med at "det er bedst at snakke med et menneske" lever stadig.

Det handler jo også om at de emner man kommunikere med offentlige myndigheder om, ikke er ens kærnekompetencer. Så er det bedre at "snakke med en" så man kan følge op med forklaringer og spørgsmål. Denne del af kommunikationen er svær i digital form. Hvis man er usikker på hvordan et skema skal udfyldes er det utrygt at sidde på egen hånd ved sin PC.

De digitaliserings strategier der er blevet fremlagt er blevet "solgt" på rationaliseringsgevinster og besparelser. Samtidig bliver det sværere og sværere at få et fysisk møde med offentlige myndigheder. Der er altså stadig store grupper i befolkningen ser sig sat udenfor i den forbindelse - og at deres behov for hjælp bliver "ofret" for en besparelse.

Så hvis digitaliserings-strategien ikke indeholder et element der tilgodeser behovet for hjælp i forskellige situationer, er der en "naturlig" modstand.

Oven i det kommer så de der tvivler på om det offentlige magter at håndtere sikkerheden når alle de personlige data flyver rundt i det elektroniske univers.

Med venlig hilsen

Birthe Lauridsen

 • 0
 • 0
#20 Gert Madsen

Ganske enig.

Hvor mange gange har man ikke opdaget at det man troede at kunne klare med en Mail, viste sig at kræve direkte kontakt. Vel at mærke en kommunikation, med folk, der i hvert fald betragter sig selv som IT-teknisk kompetente.

Så selve tanken om at nogen vil sidde bag et skrivebord og definere hvad der skal "tvangsdigitaliseres" virker skræmmende.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere