Retten til privatliv i den digitale alder

Den masive overvågning og logning på internettet er en krænkelse af menneskerettighederne. Det er den korte udgave af et beslutningsforslag til FN's generalforsamling stillet af Brasillien og Tyskland. I forslaget indgår også en opfordring til alle lande om at gennemgå lovgivning og processer vedrørende overvågningn med henblik på at sikre at det overholder retten til privatliv og menneskerettighederne.

I det lys kunne det være interessant at høre hvad de danske politikkere mener om overvågningen og menneskerettigheder.

Det er en sag med mange kokke: IT-politik hører under Finansministeren, regulering af internettet hører under Erhvervs- og Økonomiministeren, menneskerettigheder hører under Justitsministeren, alt hvad der vedrører FN hører under Udenrigsministeren, men varatages i øjeblikket af Udviklingsministeren. Alle partierne undtagen Venstre og Dansk Folkeparti har en menneskerettighedsordfører og der er et stort overlap med retsordførerne. Endelig er det da en indlysende sag for en IT-ordfører?

23 politikkere. Forhåbentlig er der et par stykker der finder sagen relevant nok til at svare på min mail...

Kommentarer (27)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#4 Tommy Bell

Reaffirming the human right of individuals to privacy and not to be subjected to arbitrary or unlawful interference with their privacy, family, home or correspondence...

Gad vide om dette skal fortolkes som også være dækkende for e-mail, SMS og samtaler.

 • 2
 • 0
#7 Jacob Pind

Er sjovt med alt andet tænker politikerne altid i penge eller stemmer, er alt for mange penge bruge på så få stemmer, men når det kommer til overvågning er der ikke grænse for misforholdet mellem hvor mange man skal sætter under general mistanke for at fange et par få.

Samme gør sig gældene når der kommer en bombe trussel mod et eller andet rådhus ude bag den 14 kartofle række, så sætter de alt i bevægelse, selvom alle statestiker og logiken siger der er intet, hvorimod alt andet bliver vejet og dreje for at se økonomisk på det. Er som hele sikkerheds apperated bruger en betydlige del af deres resourcer på at hele tiden at huske folk på vi har brug for dem.

 • 4
 • 0
#8 Kenn Nielsen

Er som hele sikkerheds apperated bruger en betydlige del af deres resourcer på at hele tiden at huske folk på vi har brug for dem.

Helt rigtigt.

Læg f.eks. mærke til Politiet, der oftere og oftere går ud i medierne for at bedyre at "der er skam styr på det".

Tydeligt på Fyn hvor de - som (tragi)komiske ali - på TV siger at de har styr på Vollsmose.

K

 • 4
 • 1
#14 Peter Makholm Blogger

I Politiken forklarer Forsvarets Efterretningstjeneste i dag at de foretager en overvågning af telekommunikationene i konfliktområder med udsendte danske soldater.

Selvfølgelig gør de det. Det er vel nærmest deres grundfunktion at indsamle efterretninger i områder hvor Forsvaret opererer. Jeg ville blive mere overrasket hvis de ikke gjorde det.

Men som sædvanligt er det mere interessant alt det der ikek bliver talt højt om. For eksemplem om Danmarks deltagelse i internationale militære aktioner betyder at Forsvarsloves §17 finder anvendelse. Denne paragraf sætter store dele af Grundlovens §72 ude af drift i under krig eller "andre ekstraordinære forhold".

Problemet er bare at vi som borgere ikke må få at vide om FE anser Danmarks deltagelse i for eksempel Afghanistan som nok til at åbne for mulighed for at indføre overvågning hjelmet i Forsvarslovens §17. Dette mener jeg er en klar overtrædelse af grundlæggende principper i en retsstat.

Flere spørgsmål til forskellige Forsvarsministre er blevet besvaret med med en forklaring om at man ikek rigtigt bruger begrebet krig mere...

 • 1
 • 0
#16 John Michael Foley

Ser frem til høre dine kommentarer på programmet Aflyttet på søndag. Og har i øvrigt læst, at det nye Tilsyn med Efteretningstjenesterne begynder sit virke den 1. januar 2014 under ledelse af en landsdommer. Det bliver spændende at høre og se, hvilke beføjelser og virkning Tilsynet får. Eller om det blot bliver endnu et organ, der alligevel ikke får nogen reel indsigt i tjenesternes gøren og laden. I disse tider, hvor privatlivet og overvågning er til debat, og den ene afsløring efter den anden kommer til befolkningens kendskab, er tillid godt, men tilsyn bedre.

 • 0
 • 0
#17 Jesper Lund

I Politiken forklarer Forsvarets Efterretningstjeneste i dag at de foretager en overvågning af telekommunikationene i konfliktområder med udsendte danske soldater.

Selvfølgelig gør de det. Det er vel nærmest deres grundfunktion at indsamle efterretninger i områder hvor Forsvaret opererer. Jeg ville blive mere overrasket hvis de ikke gjorde det.

Jeg synes ikke at det er nogen selvfølgelighed, at mine skattekroner skal gå til at ansætte folk som begår kriminalitet (*) i statens navn i andre lande.

(*) Hvis FE aflytter mobiltelefoner i udlandet, ved f.eks. at opsætte falske basestationer købt hos Cobham (se link), vil det være overtrædelse af loven i det pågældende land https://www.documentcloud.org/documents/409159-43-200906-iss-prg-cobham....

 • 0
 • 0
#18 John Michael Foley

Du skriver i din artikel, Peter, at der er mange kokke involveret. Og det har du fuldstændig ret i, og netop derfor burde der være en samlet national tilgang til problemerne, som jeg længe forgæves har forsøgt at gøre politikere og myndigheder opmærksom på. Men det sker desværre ikke noget. Primært fordi Danmark ikke, som et af de få lande i bl.a. EU,har en samlet tilgang til, hvordan befolkningen sikres mod bl.a overvågning. Det er et nationalt anliggende og arbejde, som Statsministeriet eller måske Indenrigsministeriet burde tage på sig. Andre instanser gør det desværre ikke. I mange andre lande har man f.eks. oprettet nationale råd og fora, hvor både myndigheder og civile sidder sammen for at tilgodse borgernes interesser. Der findes enddog komparative analyser af, hvordan en række andre lande vi normalt sammenligner os med, tager hånd om de problematikker du omtaler. Men det danske embedsværk og politikerne tøver. Nogen på grund af uvidenhed andre i ond vilje, fordi de varetager andre interesser end befolkningens.

 • 0
 • 0
#19 Peter Makholm Blogger

Pernille Skipper, Retsordfører fra Enhedslisten, var ret hurtig til at svare:

Der er ikke nogen tvivl om, at der er grund til bekymring for den voldsomme overvågning og registrering af borgeres internetaktivitet og kommunikation. Enhedslisten har i flere år problematiseret den danske logning, og afsløringerne om NSA burde få politikere verden over til at tage det alvorligt. Derfor håber vi selvfølgelig også, at Danmark vil bakke op om vedtagelsen i FN. Jeg vil straks stille spørgsmål til udenrigsministeren.

Pernille Skippers spørgsmål er stillet i Udenrigsudvalget. (Og så ville det være rart om man kunne abonnerer på enkeltspørgsmål på ft.dk).

Karsten Laurtizen, Retsordfører fra Venstre, kommer med de sædvanlige forbehold omkring terrorisme:

Overvågning kan i visse sammenhænge være nødvendigt i relation til at modvirke f.eks. terror samt reducere diverse former for alvorlig kriminel aktivitet. Samtidig kan det være relevant, hvad angår opklaring af forbrydelser. Endvidere er det meget vigtigt, at Danmarks position som et frit, demokratisk samfund opretholdes, hvilket naturligvis indebærer, at overvågning ikke skal benyttes på en måde eller i et omfang, som underminerer de grundlæggende frihedsrettigheder.

Bemærk den retoriske udvikling: Terrorisme, alvorlig kriminalitet, forbrydelser. Det sætter umidelbart barren lavt for hvad vi kan forvente os at overvågningen kan finde anvendelse til.

Karina Lorentzen Dehnhardt, Retsordfører for SF og medlem af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, har ikke haft mulighed for at læse dokumentet fra FN men tilføjer:

mere generelt vil jeg sige, at vi er bekymrede og ser frem til at vi får en revision af logningsbekendtgørelsen. Endelig tænker jeg, at vi må opruste i forhold til formodet ulovlig overvågning.

Indsatsen skal altså rettet imod formodet ulovlig overvågning og dermed har politikkerne i praksis frirum til at lovliggøre overvågning.

Der er ingen af de svar der overrasker mig...

 • 2
 • 0
#20 Peter Makholm Blogger

Flere svar. Først fra Mette Bock, Udenrigs og IT-ordførere for Liberal Alliance:

I al korthed kan jeg sige, at LA deler denne bekymring. Det, vi har erfaret omkring overvågning i den senere tid viser jo med al (u)ønskelig tydelighed, at helt almindelige borgere overvåges uden begrundet mistanke endsige dommerkendelser. Vi vil til enhver tid kæmpe for privatlivets krav på beskyttelse.

Dernæst fra Jeppe Mikkelsen, ny IT-ordførere for Radikale Venstre:

Jeg deler bekymringen, men jeg sidder ikke med udenrigsstoffet, hvorfor jeg ikke kender til den konkrete proces i FN. Jeg vil dog drøfte det med vores nye udenrigsordfører snarest. Men bekymringen deler jeg, og principielt set mener jeg, at DK bør stå sammen med øvrige lande på området. Vi er for små til selv at kunne gøre en reel forskel. Det er bedre at gå gennem internationale organer.

Hvilket mere er et indblik i den interne process end et svar på den engetlige bekymring.Men det kunen være interessant at høre hvad den nyudnævnte IT-ordfører kan komme frem til sammen med den nyudnævnte udenrigsordfører.

Så mangler vi Socialdemokraterne, Konservative, DF og regeringen. Sidstnævnte skal i det mindste svare på spørgsmålet i Uderigspolitisk udvalg.

 • 1
 • 0
#23 Morten Krøyer

PHK:

Meget lidt forbavsende, men utroligt trist at de kun mener der er 'grund til bekymring' og ikke 'grund til handling.'

Pernille Skipper, EL:

Derfor håber vi selvfølgelig også, at Danmark vil bakke op om vedtagelsen i FN. Jeg vil straks stille spørgsmål til udenrigsministeren.

Det er vel dét en politiker (særligt fra et lillebitte parti på sidelinien) kan gøre, hvis hun skal handle...

 • 1
 • 0
#25 Tommy Bell

Det skal være nemt. Du får næppe en gennemsnitlig bruger til at gøre nogen af det der, uden at A) det er virkelig nemt B) det stiller din ISP til rådighed C) det er tvunget og dermed er der nok informering om det

Jeg kan se flere brugere der slet ikke ville gide noget af det der, fordi det er simpelthen for besværligt, og "IT skal jo bare virke".

 • 1
 • 0
#26 Peter Makholm Blogger

I en foreløbig afgørelse stemmer EU-domstolen i med kritikken af logningsbekendtgørelsen:

Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC is as a whole incompatible with Article 52(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, since the limitations on the exercise of fundamental rights which that directive contains because of the obligation to retain data which it imposes are not accompanied by the necessary principles for governing the guarantees needed to regulate access to the data and their use.

Kilder: Selve afgørelsen (sidste side) og EDRI's artikel

 • 1
 • 0
#27 Finn Christensen

og for mange af dem - til samme gilde - fordærver som bekendt maden.

Det er en sag med mange kokke.... Alle partierne undtagen Venstre og Dansk Folkeparti har en menneskerettighedsordfører og der er et stort overlap med retsordførerne. Endelig er det da en indlysende sag for en IT-ordfører?

Lige dyneløfteri (logning, terror.... og omfattende it-spy) kan og vil ingen pille ved for øjeblikket, da man nemt får snavs på sig. Det er ikke så væsentligt, at nogen på tinge vil vove pelsen.

Så hvis ikke EU gennemtvinger et ændret regelsæt med tilhørende kraftige sanktioner, og EU da får 'skylden', så vil der intet som helst ske i Dannevang de næste mange år.

Sæt selv antal personer ind her....

 • W antal ministerier
 • X antal menneskerettighedsordfører
 • Y antal retsordfører
 • Z antal it-ordfører

W + X + Y + Z = alt for mange egoer og modstridende interesser --> dysfunktionelt.

Og i mange tilfælde har en ordfører mere end et ordførerskab. Det giver tilmed personsammenfald på tværs, da f.eks. it-ordfører tilhører lavstatus segmentet, så smides dette ordførerskab gerne oveni en persons øvrige job.

 • 0
 • 1
Log ind eller Opret konto for at kommentere