bloghoved martin von haller grønbæk

Retten til at gøre indsigelse

Den kommende persondataforordning medfører gode nyheder for privatpersoner – der vil nemlig komme flere og styrkede rettigheder.
Dette blogindlæg sætter fokus på din ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, herunder hvornår og hvordan du kan klage.

En eksisterende, men styrket rettighed

Den eksisterende ret til at gøre indsigelse findes i det gældende databeskyttelsesdirektivs artikel 14. En tilsvarende bestemmelse er indført i den kommende forordning med den modificering, at retten nu er styrket i forhold til privatpersoner.
Efter direktivet kan du kun gøre indsigelse mod en virksomhed eller myndigheds behandling af dine personoplysninger, hvis du kan påvise, at der er vægtige legitime grunde, der gør at dine personoplysninger ikke skal behandles. En vægtig legitim grund kan f.eks. være tilfældet hvor en privatperson pga. chikane/stalking fra en tidligere ægtefælle ikke ønsker sit navn anført i forskellige offentlige fortegnelser på internettet.
Efter forordningen skal du fremover blot påvise, at der foreligger grunde, der gør at dine personoplysninger ikkeskal behandles. Kravet om "vægtige" og "legitime" grunde er altså udgået, hvilket alt andet lige vil gøre det nemmere for dig at udøve din ret til at gøre indsigelse. Dog vil virksomheder eller myndigheder der ligger inde med dine personoplysninger stadig godt kunne behandle disse, såfremt de i stedet ligger inde med "vægtige" og "legitime" grunde til at fortsætte behandlingen. Man kan sige, at balancen nu har rykket sig for at gøre situationen nemmere for privatpersoner,
Vær i øvrigt opmærksom på, at såfremt behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, kan du, i stedet for at gøre indsigelse, blot tilbagekalde dit samtykke.
For at gøre indsigelse eller tilbagekalde dit samtykke skal du blot tage kontakt til den virksomhed, der behandler dine personoplysninger og anføre hvilke grunde, der ligger til grund for din indsigelse, eller oplyse at du gerne vil tilbagekalde dit samtykke.

En ny absolut rettighed

Som noget helt nyt introducerer forordningen en absolut indsigelsesret mod en virksomheds eller myndigheds brug af personoplysninger til at udøve direkte markedsføring. Det betyder, at hvis du via e-mail, fysisk post eller andet modtager markedsføringsmateriale, der er rettet mod dig, på baggrund af personoplysninger der er indsamlet om dig, kan du, uanset årsagen, kontakte den virksomhed, som udfører markedsføringen og bede denne om at stoppe. Virksomheden skal sikre, at du kan gøre sådan indsigelse uden pådragelse af omkostninger, og at behandlingen stopper med det samme. Situationen kan f.eks. opstå, hvis du i en online spørgeskemaundersøgelse har givet udtryk for, at du foretrækker naturmedicin fremfor almindelig medicin, og efter-følgende modtager markedsføringsmateriale med tilbud på naturmedicin.

Et større ansvar hos virksomhederne

De kommende styrkede rettigheder til privatpersoner medfører flere forpligtelser for virksomheder og myndigheder, som behandler personoplysninger.
Virksomhederne og myndighederne bliver f.eks. forpligtet til, allerede ved første henvendelse til den registrerede med henblik på indsamling af personoplysninger, udtrykkeligt at oplyse om retten til at gøre indsigelse. Oplysningen skal fremgå klart og adskilt fra andre oplysninger. Det vil bl.a. betyde, at alle markedsføringsrelaterede e-mails skal ledsages af et tydeligt fremhævet link, hvor du kan frasige dig yderligere behandling af dine personoplysninger i direkte markedsføringsøjemed. Den nuværende praksis, hvor virksomhederne indsætter et link allernederst i en e-mail med meget lille skrift, vil formentlig ikke være nok til at opfylde kravet efter forordningen.

(Tak til mine Bird & Bird kollegaer studentermedhjælper Mathias Bartholdy, advokatfuld-mægtig Amalie Langebæk og advokat Kamilla Pierdola Mondrup for hjælp med indlægget.)

Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere