Er vi på vej mod mindre it-arkitektur?

PaaS, SaasS, IaaS ..., kort sagt anything-as-a-service, påvirker virksomhederne i retning mod at have mindre arkitektur. Er det en urimelig hypotese? Læs videre og lad mig høre din kommentar.

Arkitektur består af de beslutninger, som er svære at lave om

Nu er der mange meninger om hvad arkitektur er. Bølgerne kan gå højt og med to arkitekter i samme rum er der typisk mindst to konkurrerende opfattelser af arkitektur til stede.

Selv er jeg fundet det nyttigt at bruge denne simpel men rammende definition: ”Arkitektur består af de beslutninger, som er svære at lave om på et senere tidspunkt.” (inspireret af Martin Fowler, 2003).

Hvornår noget er svært varierer alt efter hvem, der ser på det, men som udgangspunkt er det svært når der kræves større mængder af penge og tid end der umiddelbart er til rådighed. Med penge og tid er vi ovre i økonomernes biotop.

Investeringer set fra økonomiafdelingen

En økonomiafdeling ser en investering ud fra (blandt andet) hvornår den har tjent sig hjem igen. Jo kortete tilbagebetalingstid, desto bedre. Modsat gælder det, at jo dårligere forretning, en investering har, desto længere tid skal investeringen alt andet lige leve.

Fra økonomiafdelingens synspunkt har services en kort tilbagebetalingstid da en service kan anskaffes billigere og hurtigere end et sammenligneligt, traditionelt it-system:

 • Services er billigere at anskaffe end traditionelle it-anskaffelser, blandet andet fordi specialudvikling ikke er mulig og derfor bruges der hverken tid eller økonomi til det. I stedet bruges servicen som den er. Servicen kræver heller ikke investeringer i anlægsaktiver i form af servere og licenser.

 • Services er hurtigere at anskaffe, teknisk set, end traditionelle it-anskaffelser, blandt andet fordi organisationen ikke skal vente på specialudvikling eller installation.

(Den organisatoriske implementering holder vi ude af ligningen her, da den alt andet lige må forventes at være ens i begge tilfælde, men også fordi den typisk er mere usynlig for økonomiafdelingen. Vi har også antaget at en service kan løse en opgave lige så godt som et traditionelt it-system, hvilket i nogle situationer er noget friskt mens antagelsen i andre kan være ganske rimelig.)

Når investeringer i en service tilbagebetales hurtigere, kan servicen dermed hurtigere skiftes ud end et traditionelt it-system. Med andre ord: Beslutninger om services kan hurtigere ændres.

Sæt det sammen med at arkitektur består af de beslutninger, som er svære at lave om, og vi står tilbage med færre beslutninger, som er svære at lave om. Derfor vil vi med stigende brug af services gå i retning af mindre arkitektur.Q.E.D.

Mindre arkitektur er gode nyheder for arkitekter

En fra mit netværk havde et job som essentielt bestod i at forlænge levetiden af en gammel arkitektur. Mange gamle investeringer var bundet i den gamle arkitektur som ikke var betalt tilbage endnu og viljen til at afskrive dem som tabte var ikke til stede. Hans eneste egentlige måde at kunne varetage opgaven på, var ved at forsøge at tvinge forretningens udviklingsideer ind i de gamle systemers stive rammer. Dét bliver man ikke forfremmet af, snarere fyret, hvilket han da også endte med at blive. Arkitektens rolle i de situationer er utaknemmelig. Men måske er der en åbning gennem øget brug af services.

Mindre arkitektur betyder muligheder for at investere i forandringer og mindre behov for at være kustode i it-kælderen. For enterprise-arkitekt åbner det for arbejde med enterprise arkitektur og måske endda egentligt Business Design, altså dér hvor kunder, marked, produkter og økonomi også indgår i arkitektens jobbeskrivelse. Det lyder jo ikke så dårligt.

Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Nils Bøjden

Sikkerhedsmodeller og rollebeskrivelser Backup / recovery strategier Interface beskrivelser og versionering Masterdata management

Bla.

Bare fordi platforme, modeller og processer inden for en service er givet på forhånd, er det ikke sikkert at samspillet mellem diverse services fungerer.

Men det kan sagtens blive en stor pædagogisk opgave at beskrive overfor personale afdelingen og økonomiafdelingen at den standard service de har købt ikke har homogene modeller og at man efter deres indkøb må opgive at sammenkøre firmaets data (eller bruge en fantasillion på et datavarehus med tilhørende ITL modeller).

 • 1
 • 0
#2 Thomas Watts

...it-arkitektur er at sørge for, at man IKKE har beslutninger, der er svære at lave om i fremtiden.

(med mindre man bevidst vil fravælge fleksibilitet, altså - det kan der jo også være en pointe i nogle gange)

Altmuligt-as-a-service giver ikke af den grund mindre it-arkitektur. Det flytter blot fokus fra de indre linier, til at sikre at det man "abonnerer" på hænger fornuftigt sammen. Tomato-tomatö.

 • 2
 • 0
#3 Peter Nørregaard Blogger

Sjældent ses en it-arkitektur uden der er elementer som svære at ændre. De fleste it-arkitekter arver fx en del systemer (som fx den ven, jeg fortalte om).

Så de fleste steder vil ændring fra legacy systemer til services være en reel forbedring hvis man da ellers som arkitekt synes de ydre linje er mere interessante end de indre (hvilket ikke alle gør)

 • 1
 • 0
#4 Nils Bøjden

Det flytter blot fokus fra de indre linier, til at sikre at det man "abonnerer" på hænger fornuftigt sammen.

Udfordringen er her at personaleafdelingen ingen intentioner har om at involvere andre i deres beslutning om indkøb af services. Ej heller har økonomi, lager, service, budget eller andre baseret på tesen om at da de køber en service skal dette ikke koordineres med andre. Basta. Og det er så her den pædagogiske indsats overfor topledelsen skal være sat ind langt tidligere.

 • 4
 • 0
#5 Morten Andersen

Jeg er ikke helt enig i argumentet. Det kan godt være det er nemt at skifte selve servicen (altså rent kontraktuelt), men det at skifte servicen ud kan stadigvæk have en stor omkostning i form af tilpasning af softwaren. At skifte fra en cloud provider til en anden kræver en masse tilpasning af værktøjer til vedligehold, overvågning m.m. ligesom selve applikationerne måske også skal ændres. Erfaringsmæssigt er det her den store omkostning ligger - det er ikke i selve det at bære de gamle udstyr ud og det nye ind.

 • 3
 • 0
#6 Thomas Watts

Nils - dette med ejerskabet af indkøbsprocessen er nu ikke radikalt anderledes fra det, man allerede ser i dag. Der er masser af organisationer, hvor der er total mangel på governance ift indkøb af (hele porteføljen af) it-services.

Tomato-tomatö igen - en umoden organisation af morgendagen er ikke specielt anderledes end en umoden af dagen i dag.

At serviceenable især legacysystemer KAN være en forbedring, men det er ofte uhyre omkostningstungt, og en organisation med mange legacysystemer uden services i dag, vil ofte være en type organisation, der er dårligt gearet til at begynde at service enable. Både teknisk og styringsmæssigt.

Governance + build/buy/lease for change. Ellers byttes internt kaos bare ud med eksternt ditto.

Vejen dertil er ved Spaghettimonstret ikke nem. Enig :)

Men hey... det er vel derfor, it-arkitekter (af enhver art) er til, og generelt synes vi har et møgspændende job.

 • 0
 • 0
#7 Claus Jacobsen

Du har fuldkommen ret - en af de helt store problemstillinger er vel i virkeligheden virksomhedens manglende forretningsplaner? At man overhovedet FÅR legacysystemer ind. Legacy er jo når man har ladet hånt om processen, og ikke set fremadrettet så den pludselig hverken er med i forretningsplanen eller en overordnet DR plan (ikke nødvendigvis IT) Jeg har set virksomheder med produktionsudstyr som var så gammelt at der ikke var nogen som helst der kunne supportere det tilbage, og det var en fuldkommen essentiel del af deres virksomhed, men ingen planer om opgraderinger for at se på en forbedring af processen, og der var ingen support hvis den gik ned, så firmaet kun nødtørftigt kunne køre indtil de selv fik den lappet sammen. Det står og falder desværre ofte med indkøbsprisen. Så er der desværre rigtigt mange virksomheder som undlader den efterfølgende del fordi de lige har købt sig fattig i noget udstyr som er helt essentiel for deres virke, men man glemmer bare totalt en plan for hvad der sker når man kommer frem i tiden.

(ved godt det lige var en lille afstikker fra IT-delen, men arkitektur er jo sjovt nok ikke kun IT, selvom det fylder mere og mere i virksomhederne. Så er IT-delen jo som regel "blot" noget der skal hjælpe og understøtte alle de andre proceser i biksen)

 • 1
 • 0
#8 Alex R. Tomkiewicz

Jeg tror ikke der bliver mindre arkitektur - snarere tværtimod. Der bliver bare en anden type arkitektur på et højere niveau. XaaS modellerne er i høj grad drevet af eksploderende omkostninger til infrastruktur og applikationsudvikling sammen med stigende driftomkostninger. Infrastruktur bliver nu en commodity og langt mere modulopbygget. Applikationsudvikling vil vel også over tid skifte til mere modulbaseret udvikling og SaaS løsninger. Dermed ændrer arkitekternes arbejde sig også til et nyt niveau hvor der skal designes infrastrukturservices og integration, Saas services og SOA m.v. - i stedet for servere, switche, firewalls og Javakode fra bunden af.

Nu afhænger snakken lidt af hvilke typer af systemer vi taler om. Jeg mener vi bør bevæge os bort fra ideen om at IT skal understøtte forretningen. IT skal være integreret med forretningen. Processer, produkter og services er i dag alle informationstunge og bærer information igennem hele produktets life cycle og virksomhedens value chain - og det er netop information og proces som IT håndterer. Det giver for mig derfor ikke længere mening at tale om at forretning og IT skal alignes. Jeg ved godt der er et stykke vej - blandt andet på grund af legacysystemer som nævnt - men integreret forretning og IT må være vejen frem. Dermed bliver tyngdepunktet for arkitektur skubbet længere mod Enterprise Architecture og væk fra teknisk arkitektur og applikationsarkitektur. Rollerne ændrer sig. Arkitektur vil der være masser af.

 • 1
 • 0
#9 Peter Nørregaard Blogger

... men vi får nok mindre it-arkitektur netop af de grunde Alex nævner.

Hvad der så bliver tilbage efter traditionelle it-systemer erstattes af services - design og kontrol af integrationer mellem arbejdsprocesser og mellem systemer, masterdata management og sikkerheden på tværs af sammenbragte børn - kræver stadigt høj faglighed og overblik. Det har Thomas helt ret i.

Modenheden af forretningen og forretningsplaner (eller mangel på samme) har tit forundret it-folk. Men hvorfra skulle forretningerne (for der er næsten altid flere end én) kende virksomhedens fremtidige behov ud over en horisont på 3-4 år? Arkitekter forsøger at få deres modeller til at række længere ud i fremtiden end det og her ligger nok kimen til megen uenighed mellem arkitekterne og resten af organisationen.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere