nicolas guilbert bloghoved

P5 - tekstbaseret, visuel programmering for børn

opfordring af en af V2s læsere følger her en mere uddybende forklaring af, hvordan vi bruger frameworket p5js til at undervise tværfagligt. P5 er en videreudvikling af Processing, der i tidernes morgen blev udviklet som et visualiseringsframework til Java.

Efter at have famlet eksperimenterende omkring i nogle år og have prøvet forskellige værktøjer af, faldt vi over det fantastiske værktøj Khan Academys programmeringskursus.

Som med mange af de andre KA-kurser veksler forløbet mellem forklarende videoer og praktiske øvelser, meget pædagogisk og engagerende. For de mindre børn (ca. 6) har vi god erfaring med bare at vise dem, hvordan de bruger dokumentationssiden og derefter lade dem lege selv med programmet.

Tilgangen er konstruktvistisk, dvs. at børnene bygger en dims, i dette tilfælde et program, som i løbet af processen tydeliggør for dem, at de har brug for en række værktøjer og begreber for at komme i mål. Det kan f.eks. være, at de har brug for at forstå hvordan et koordinatsystem fungerer, eller hvad man kan bruge variable til, eller funktioner...

Fra et didaktisk/informationsteoretisk synspunkt er det supersmarte ved konstruktivisme, at bevidstheden først bliver eksponeret for et begreb i det øjeblik, den har indset behovet for det. Hjernen har det med at huske den relevante information væsentligt bedre end den irrelevante, og det gør den konstruktivistiske læring både effektiv og motiverende.

Et eksempel kunne være, at man vil lave en pizza. Koden og resultatet kunne se ud som følger:

Illustration: Den dansk-franske Skole

Udover at kunne begå sig i et koordinatsystem, vil børnene efterfølgende kende til en række geometriske figurer, herunder hvor mange parametre der skal til for at beskrive hver figur.

P5 understøtter også animationer, dette vha. den indbyggede funktion draw(). Mønsteret minder i øvrigt om Arduino, hvor den tilsvarende funktion hedder loop(). Et eksempel på en animation kan se ud som følger:

cloud.gif

Her lærer børnene bl.a. at bruge > og < og bruger variable til at beskrive en tilstand.

På den måde kan man i sidste ende komme omkring hele det klassiske grundskole- og gymnasiepensum, bare på en meget sjovere og engagerende måde. Dermed ikke sagt, at traditionelle papir- og blyantsøvelser, hæfter og lærebøger ikke stadig har deres plads. Det har de - men de er bare meget mere motiverende, når man oplever, at de kan bruges til noget.

Bliver man træt af KA kan man bruge P5 direkte i browseren:

Illustration: Den dansk-franske Skole

Det er forholdsvis lidt boilerplate-kode, det kræver og browserens debugger er væsentligt mere udviklet end KAs.

Ift. til rent visuelle sprog som f.eks. Scratch har vi erfaret, at børnene er lige så engagerede i tekstbaserede værktøjer. At sproget kræver et vist kendskab til bogstaver er ikke en hindring. Til gengæld er det vigtigt, at de kan se en ændring i programmets opførsel umiddelbart efter, at de har ændret koden.

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere