Overvågning mod spritbilisme

De Konservatives ordfører vedrørende Grundloven udtaler til Politiken: »Overvågning er jo altid en balancegang, som vi er opmærksomme på. Når Politiet laver razzia op til jul for at fange spritbilister, tror jeg faktisk, at danskerne er glade for politiets indsats. Også selvom langt de fleste ikke har noget at skjule. Sådan tror jeg sådan set også det er med overvågningen af nettet.«

Jeg er helt enig med Tom Behnke i at politiets stikprøvekontrol er et fornuftigt middel mod spritbilisme. Men kan det virkelig sammenlignes med den overvågning som politikerne ønsker at rette mod internetbrugerne?

Lad os først sammenligne formålet. Politiets stikprøvekontrol tror jeg primært har et generelt adfærdsregulerende mål, først og fremmest er den rettet mod dem der efter julefrokosten tænker "ahhh, det går nok, så meget har jeg heller ikke drukket". Den systematiske spritbilist der blander alkohol og biler for spændingens skyld tror jeg ikke de fanger. Retorikken for overvågning af internettet er netop rettet mod at vi alle sammen kan slappe af, for det er jo kun den systematiske kriminelle den er rettet mod.

Dernæst er der forskelle i metoden. Politiets aktioner op til jul er en klar stikprøvekontrol af om bilisten her og nu opfylder kravene til at føre et køretøj. Det er minimalt hvilke andre krænkende oplysninger der bliver opsamlet om folk. Overvågningen af internettet er derimod totalitær: Den forsøger at følge alle borgeres mindste bevægelse, store som små. Den logger hvilke netbutikker jeg besøger, hvilke politiske partier jeg kommunikerer med, hvilke emner jeg holder af at diskuterer og hvilken slags porno jeg foretræker at se.

Resultatet af julerazziaerne er forhåbentlig at vi alle sammen lige tænker os om en ekstra gang inden vi sætter nøglen i tændingen. Men den type kriminilatitet som retorikken for overvågning af internettet er rettet imod er allerede i den grove ende. Vil et forbud mod kryptering på nogen som helst måde virke afskræmmende når man i forvejen med stærkt forsæt begår kriminalitet med en strafferammer fra 6 år til livstid? Ender vi ikke bare med at det kun er de kriminelle der har privatliv?

Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Rene Madsen

Hvis man kigger sig lidt rundt omkring i verdenen. Så vil man opdage at dem som vitterligt vil foretage sig noget kriminelt, de finder en vej uden om overvågningen.

Resultatet er at alle der ikke har noget at skjule har ingen frihed og bliver overvåget konstant. Dem som vil være kriminelle er også overvåget, men de finder veje til at undgå at blive fanget i deres ugerninger.

Altså har vi intet opnået ud over at nogle stupide mennesker har en meget falsk trykhed. Stasi gjorde intet godt for samfundet og det er præcis, hvor vi er på vej hen. Alt sammen i tænk på børnene/musik/film industriens hellige navn.

Man er totalt styrret at følelser i stedet for rationel tænkning.

Der er kun tilbage at sige WTF!

 • 23
 • 0
#3 Torben Mogensen Blogger

Ender vi ikke bare med at det kun er de kriminelle der har privatliv?

Dit argument lyder lidt i retning af "If guns are illegal, only criminals will have guns."

Det argument er hyppigt brugt af våbenlobbyen i USA for at hindre våbenkontrol. Den afgørende forskel er netop, at våbenkontrol ikke registrerer eller hindrer andet end netop våbenbesiddelse, hvor overvågning registrerer alt. Det er altså mængden af "collateral damage", man skal se på.

Man kan i øvrigt argumentere for, at overvågning af internettrafik er i strid med postloven ("§ 11. Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning."). Det er dog ikke klart, om staten kan betragtes som "uvedkommende" og om post i andet end papirform er omfattet af postloven.

 • 2
 • 0
#4 Lars Lundin

Det er dog ikke klart, (...) om post i andet end papirform er omfattet af postloven.

Hvis internettrafik ikke har samme status som post i papirform, så kan en ISP jo anklages for at være medansvarlig i forbrydelser, der involverer trafik igennem ISPens netværk.

Så uanset hvad loven måtte sige, så går jeg ud fra at enhver (rationel) ISP helst vil være uvidende om indholdet af kundernes trafik.

 • 4
 • 0
#5 Lars Bengtsson

Dit argument lyder lidt i retning af "If guns are illegal, only criminals will have guns."

Nej, nej, det med guns, svarer til "Atomvåben skal tillades for almindelige mennesker, fordi ellers er det kun terrorister der har dem".

Min pointe er at graden af farlighed har betydning for om man skal forbyde noget. Så kan man sige at Tor og kryptering kan medvirke til handlinger der giver stor skade. Men det er kun som transportredskab, ikke i sig selv. Kunne man forestille sig at forbyde biler, fordi de bliver brugt til røverier?

Collateral damage, kan man sige er en form for økonomibetragtning. Og der er jeg enig i at det er en afvejning af om bekæmpelsen af ukrudt skader mere end den gavner. Nogle synes at sprøjtning af gift på maden er en acceptabel omkostning, mens andre mener at man skal bruge dyrere mekaniske metoder. Måske er der ikke nogen kortsigtede negative effekter af pesticider, men på langt sigt kan det være at det skader.

Jeg kunne forestille mig at diverse regeringer har anvendt økonomiske modeller til at finde ud af om gængse former for overvågning giver samfundsøkonomiske skadevirkninger. Fx i Kina. Men det kan jo være at de tager fejl, eller bare ikke medregner den langsigtede effekt af at folk måske udfører bevidst eller ubevidst selvcensur på deres kommunikation af frygt for at det bliver brugt imod dem på et tidspunkt.

Nu er der en del som har nævnt Stasi i debatten, og det er relevant nok. Men der er en stor forskel imellem tendensen i den nuværende overvågning og det som foregik under Stasi. Staten bruger ikke overvågningen til at holde politiske modstandere nede med, i hvert fald så vidt vi ved.

I forhold til det med postloven, kom jeg til at tænke på brevhemmeligheden som også gælder emails. Det er afgjort i en dom i 2000.

Link: http://www.bvhd.dk/videnbase/?task=show&uid=626&target=&category=19

På websiden nævnes der endvidere: "I bekendtgørelse nr. 581 af 6. juli 1999 om udbud af telenet og teletjenester er det i § 21 bestemt, at en udbyder ikke uberettiget må videregive eller udnytte oplysninger om andres brug af nettet eller tjenesten eller indholdet heraf, som de får kendskab til i forbindelse med internetudbudet. Internetudbyderen skal endvidere træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at oplysningerne ikke er tilgængelige for uvedkommende."

Ligesom din kommentar til postloven, kan jeg heller ikke se om det begrænser statens generelle overvågning, eller om NSA er "uvedkommende" eller ej. Formentlig vil juristerne opfatte politiet med en retskendelse som "vedkommende".

Så måske kan man anklage sin ISP for ikke at have gjort nok for at forhindre NSAs overvågning?

 • 1
 • 0
#6 Michael thomsen

Nu er der en del som har nævnt Stasi i debatten, og det er relevant nok. Men der er en stor forskel imellem tendensen i den nuværende overvågning og det som foregik under Stasi. Staten bruger ikke overvågningen til at holde politiske modstandere nede med, i hvert fald så vidt vi ved.

Det er korrekt, og derfor er Stasi sammenligningen lidt overdrevet. Men selvom vi har haft demokrati i over 100 år, så er det, set i et historisk perspektiv, ikke en normaltilstand i det danske samfund. Derfor synes jeg ikke, man skal lave et system, der, hvis det bliver misbrugt, vil være meget effektivt til at undertrykke enhver form for dissidens.

 • 4
 • 0
#7 Carsten Larsen

Vil et forbud mod kryptering på nogen som helst måde virke afskræmmende når man i forvejen med stærkt forsæt begår kriminalitet med en strafferammer fra 6 år til livstid? Ender vi ikke bare med at det kun er de kriminelle der har privatliv?

I det scenarie kan man jo spørge sig selv, hvad man som privat person overhoved skal bruge internettet til ?

Mon ikke det ender lidt ligesom med fysisk transport: Nogen tager bilen, nogen tager bussen, og nogen cykler bare ?

Virksomhederne har alle dage skulle forholde sig til industrispionage, så for dem er verden bare blevet mere kompleks. Det samme for militær/regeringer/efterretningstjenester - de har alle dage skulle forholde sig til spionage.

Og politiet er vel dybest set bare lige snot forvirret som de altid har været.

 • 0
 • 0
#8 Peter Holm Jensen

Overvågning af terrorister, pædofile og andet hård kriminalitet kan være udmærket, men men men har man overvågning vil på et eller andet tidspunkt blive misbrugt af den til enhver tid siddende magthaver til at tryne de andre der hellere vil være kalif i stedet for kaliffen. Derfor skal vi ikke have overvågning hvor alle dem der ikke har noget at skjule bliver overvåget for at finde de onde. Aller helst skal vi kun have overvågning hvis der ligger en dommerkendelse, men med den globale verden nettet er idag er det nok ikke en option der er mulig før vi får en verdensdomstol, og det ligger vist ikke lige sådan for og er nok heller ikke ønskelig.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere