Gæstebloggen

Odder projekt 1 til 1: Det er ikke iPads, der revolutionerer - det er os!

Integrationen af it i undervisningen har hidtil båret præg af en top-down tænkning, hvor administrative systemer har gjort it ufleksibel og i nogle tilfælde svært tilgængelig. It er dermed ikke en integreret del af – og et naturligt redskab i skolens dagligdag. Med udleveringen af tablets til alle lærere og elever ønskede Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt.

Odder kommune vil understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning og vurderer, at let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gøre det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning. Men Odder kommune vil også udvikle elevernes bløde kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der vurderes at blive efterspurgt i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet. Organiseringen af læringsmiljøet og den didaktiske tilgang i projektet arbejder med at styrke disse kompetencer, ligesom flere af tiltagene i projektet har netop disse egenskaber i fokus.

Det er ikke vores sigte at digitalisere for enhver pris, men i højere grad stille nye muligheder til rådighed, således at både lærere og elever har muligheden for at vælge redskab og arbejdsform baseret på den konkrete kontekst.

Nutidens unge er udfordret af den store mængde information, der omgiver dem. Evnen til at analysere og fortolke den komplekse sammenhæng mellem – og den store tilgængelighed af information, er en stor udfordring for skolen. Problematikken er derfor central i projektet og bliver også beskrevet i flere af de fire centrale temaer i faghæfte 48.

LP-modellen er et projekt, Odder kommune har arbejdet med i 3 år. Skolerne har frihed til at eksperimentere med forskellige læringsformer, som passer til de forskellige børn, skoler og miljøer, og vi ser det som en styrke, at skolerne afprøver forskellige metoder til læring. Vi har derfor ikke kun fokus på læringsmiljøer, men også på videndeling, læringsmodeller og digitalisering.

Jeg læser rundt omkring, at vi arbejder i blinde. Hvis der er noget Odders lærere IKKE gør, så er det at arbejde i blinde!

Lærerværelserne summer af samtaler om didaktik, pædagogik, kreative læringsmiljøer og spændende apps der kan lette arbejdet med læringsstile, inklusion, specialundervisning, læseplaner og eleven som producent. Lærerne videndeler som aldrig før, de videreuddanner sig og hjælper hinanden på tværs af skoler, kommuner og lande. Lærerne lader eleverne bruge deres kreative evner, det er ikke altid de rigtige svars pædagogik, men divergent tænkning, produktioner og samarbejde der er i højsædet. Klasserne emmer af gruppe- og projektarbejde, eleverne kaster sig ud i projekter med en gejst, der ikke er set før. De lærer om kildekritik, søgning på internettet og ikke mindst får de øjnene op for egne og andres talenter. Klassehierarkier ændres, talenter vokser, de vilde drenge får mening med skolen, specialklasselever får ny luft og der tænkes så utrolig meget i didaktiske designs, læringsmiljøer og videndeling. På alle planer.

Det er ikke Apple og iPad der er ved at revolutionere skolen, det er lærerne, eleverne, forældrene, det er forlagene, det er os alle.

Hvis vi tør, hvis vi tror på det, hvis vi har en ukuelig trang til at være nysgerrige og lytte…så er det os der kan revolutionere folkeskolen, det er de professionelle aktører – lærerne – der kan dirigere os igennem denne jungle. Eleverne bruger tekniske devices som aldrig før, det havde de også gjort selvom iPad’en ikke havde haft sit indtog i Odder. Vi skal ikke være en folkeskole, hvor teknikken og fritidens devices skal blive ude i skolegården, hvor eleverne føler sig downgradet og ikke ser idéen med det hele, vi skal ikke forbyde dem at bruge det, de falder dem naturligt, vi skal lære dem at bruge det på en god måde.

Det vil de nemlig gerne, de vil gerne lære det, de vil gerne høre på den lærer, der faktisk ved noget om det og bruger det selv. Styrken ved, at vi alle startede sammen er også, at vi er i samme båd, vi bygger båden, mens vi sejler, det giver en fantastisk styrke i organisationen.

Er man nysgerrig på hvad der sker i klasseværelset i Odder, så kan man deltage i Odderdagen den 25.10. hvor vi inviterer ind i klasserne, vi holder oplæg om didaktik og teknik og så viser vores leadusers hvad de bruger iPad til i skolen.

Kommentarer (96)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jesper Lund Stocholm Blogger

Den evindelige indvending imod anskaffelse af iPads til elever er jo, at man kunne/burde have valgt at købe de små bærbare netbooks/ultrabooks i stedet.

Hvad har jeres tanker været om dette? Hvorfor har I ikke købt disse ultrabooks men valgt tablets?

 • 6
 • 0
#2 Kim Ginnerup

Ja lad os da endelig blot købe netbooks som jo næsten er udkonkureret af tablets. Eller Utrabooks som heller ikke har haft en let start.

Det her er et spørgsmål om at være lidt fremme i skoene. Hvis ikke skolerne skal gå foran med IT læring så ved jeg ikke, hvem der skulle. Problemstillingen her er jo også et spørgsmål om softwaresystemer til læring. Ingen tvivl om at vores skolesystem trænger til at komme lidt i omdrejninger, når det drejer sig om IT. Dette skyldes sikkert mange ting så som penge, uddannelse af lærerstaben og manglende dedikeret software. Jeg hilser det velkommen at man tager dette friske initiativ.

 • 3
 • 7
#3 Per Erik Rønne

Måske fordi disse maskiner ikke egner sig til at læse fra? Tastaturet tvinger brugerne til at bruge maskinerne i landscape måde, i stedet for den naturlige for bøger: portrait.

Og igen, laptops og iPads supplerer udmærket hinanden. Ultrabooks er for små til seriøst arbejde.

 • 2
 • 6
#4 Jesper Lund Stocholm Blogger

Ja lad os da endelig blot købe netbooks som jo næsten er udkonkureret af tablets. Eller Utrabooks som heller ikke har haft en let start.

Det er sådan set ikke mit argument - jeg kan blot se historikken i, hver eneste gang indkøb af iPads omtales herinde, så er der nogen, der indigneret påstår, at burde have købt ultrabooks i stedet, da de ville være et bedre valg end en tablet.

Når vi nu endelig har fået noget skriv fra "hestens mund" (undskyld, Rikke), så er det da oplagt for en gangs skyld at prøve at få svar på spørgsmålet.

 • 4
 • 1
#6 Gert Madsen

oplagt for en gangs skyld at prøve at få svar på spørgsmålet

Lige nøjagtigt. Der er behov for at fylde lidt håndfaste erfaringer i debatten. Rikkes indlæg i sig selv, læser jeg som et bølgeskvulp fra ønskedrømmenes land.

Der er ikke meget af teksten, som ikke også kunne skrives i sammenhæng med udskiftning af tavlekridt med whiteboards og tusch.

Hvor giver det et løft at bruge iPads overhovedet ? Hvor giver den teknologi en fordel ? Hvor/hvor ofte løber man ind i begrænsninger ? (feks. er det oplagt at en iPad har udfordringer, når det kommer til at skrive tekster)

 • 0
 • 0
#7 Deleted User

Det er godt du spørger, Jesper. Jeg har et blogindlæg klar hvor den del er med, men tager den gerne nu. Vi havde en kravspecifikation der lød på at vi ville have et redskab der kunne tilbyde læring alle steder til alle tider. Den skulle være intuitiv og ikke være fyldt af teknik og tilpasningsmuligheder. Tablets rummer flere muligheder i forhold til at tilpasse undervisning til læringsstile. Tablets giver mulighed for at understøtte de fleste fag og arbejdsformer. Den rummer specifikke muligheder for at understøtte kreativitet, innovation. Det er nemt at optage film, diktere og aktivere eleverne når de ikke skal finde ekstra udstyr frem og de kan bruge en tablet i fleksible læringsmiljøer og ikke kun i stationære positioner. Vi vil have at eleverne rør sig, for den bedste måde at lære på er når du er aktiveret, både mentalt og fysisk. Den meget enkle betjening af tablets flytter fokus fra teknik til produkt - både for lærere og elever. Til gengæld skal det nævnes, at de tekstbehandlingsprogrammer og regneark, som er tilgængelige på tabletten ikke har så mange funktioner som samme programmer på en laptop eller en stationær. Her finder vi andre måder at arbejde på, det er en styrke i sig selv at eleverne rummer bevidstheden om hvilke medie, der virker bedst til arbejdet, om det er en stationær til spil, en mobil til sms, en laptop til skriftlig arbejde og en tablet til produktion og læsning.

 • 5
 • 0
#11 lArs hAnsen

Re: iPad/ultrabooks Under alle omstændigheder for små til at være praktisk anvendelige ...

Skærmopløsning på en gennemsnitlig ultrabook: 1368x768 Skærmopløsning på en ipad 1 og 2: 1024x768

Ultrabook tastatur: fullsize rigtigt tastatur. Ipad tastatur: onscreen, småt og uden noget feedback tastatur.

Måske det var en ipad du tænkte på var for lille til at være praktisk anvendelig? (du har jo også taget fejl af netbooks og ultrabooks)

 • 3
 • 2
#14 Per Erik Rønne

Skærmopløsning på en gennemsnitlig ultrabook: 1368x768 Skærmopløsning på en ipad 1 og 2: 1024x768

Ultrabook tastatur: fullsize rigtigt tastatur. Ipad tastatur: onscreen, småt og uden noget feedback tastatur.

Måske det var en ipad du tænkte på var for lille til at være praktisk anvendelig? (du har jo også taget fejl af netbooks og ultrabooks)

Som nævnt mange gange er en iPad ikke en erstatning for en laptop, den har et helt andet formål.

Skal man skrive en videnskabelig artikel eller specialeafhandling bruger man en laptop, hellere end gerne på kontor eller i hjem med stor ekstern skærm og tastatur, og gerne i LaTeX. Ditto hvis man skal foretage store beregninger, så bruger man eksempelvis Mathematica.

Skal man have store test-korpus'er på sig er iPad'en mest hensigtsmæssig, og det samme gælder når vi taler om kalender, task-manager, regnemaskiner, mail. I øvrigt også til visse former for grafisk produktion, som et mind-mapping program som iThoughts HD.

Så jeg tager gerne såvel min MacBook som min iPad med i tasken ... og min iPhone 4 i bæltet.

 • 1
 • 4
#15 Daniel Madsen

Et eksempel på en UltraBook (omend i den dyrere ende): http://www.asus.com.au/Notebooks/Superior_Mobility/ASUS_ZENBOOK_UX31A/#s...

Forklar gerne hvorledes den er for lille til at udføre reelt arbejde på? Og med en Office pakke på denne er man imo langt bedre stillet end de muligheder man her har på en iPad - medmindre skriftlig undervisning idag er erstattet af spil, video, foto-optagelser og lign.

Jeg er på ingen måde imod at man tænker alternativt og en iPad (eller anden tablet) er et udmærket supplement - jeg mener blot man burde starte med at udstyre eleverne med en maskine som de også kan udføre reelt praktisk arbejde fra - såsom at skrive en stil, eller det bruger man måske ikke mere?

 • 3
 • 2
#16 Kenneth Andersen
Per Erik Rønne

Det lader til, at vi to deler holdning. Men en telefon (vel specielt en iPhone) virker allerede som en kalender, miniregnemaskine og mail kan den også klare. Så i hvilke tilfælde er det helt nøjagtig fordelagtigt at investere i en iPad? Jeg har aldrig set lyset ang. disse gadgets (måske fordi jeg selv skal betale gildet, hvilket en kommune jo ikke skal i samme grad).

 • 5
 • 0
#17 Jakob Damkjær

"jeg mener blot man burde starte med at udstyre eleverne med en maskine som de også kan udføre reelt praktisk arbejde fra - såsom at skrive en stil, eller det bruger man måske ikke mere?"

Så man kan ikke koble en større skærm og et trådløst tastatur på en tablet og bruge tablettens skærm som en stor touchpad....

Nå jo det kan man godt, så den usecase du argumentere for er altafgørende er at man når man er på farten skal ha en stor nok skærm til at overskue meget tekst.

For på skolen kan man ikke stille skærme op der er til at koble tablets på.

Den eneste usecase jeg kan se der mangler er en kollaborativ skrive App... Men der kan webbasserede apps vel stadig bruges.

Hvor er det så lige man ikke har nok skærmplads til at lave "seriøst" arbejde på....

Denne besked er skrevet på en 42" skærm koblet til min iPhone er det stort nok ? men mindre kan vel gøre det...

http://store.apple.com/dk/product/MC552ZM/B/apple-vga-adapter?fnode=3a

http://store.apple.com/dk/product/MD098ZM/A/apple-digital-av-adapter?fno...

Plus screen mirroring og man har en fin "desktop" eller skal man ha en mus før det tæller som "seriøst" arbejde ? og den må kun være forbundet med USB...

 • 0
 • 6
#18 Per Erik Rønne
 • 0
 • 0
#19 Daniel Madsen

Så man kan ikke koble en større skærm og et trådløst tastatur på en tablet og bruge tablettens skærm som en stor touchpad....

Jo det kan du da godt, men det ændrer ikke på at der ikke rigtig er et reelt alternativ til en office-pakke, eftersom det stadig i bund og grund blot er en stor telefon. jojo du kan da få en slags tekstprogram, men det svarer jo til at banke udviklingen indenfor tekstbehandling 20 år tilbage i tiden (og selv da var Word Perfect 5.1 formentlig at foretrække)

Skal siges at jeg selv ejer en iPad 3 som jeg er ganske glad for - så det er ikke fordi jeg har noget imod iPad'en som sådan, jeg synes blot der er grund til at stille spørgsmålstegn ved om det er det rette valg til folkeskoleelever.

 • 1
 • 0
#20 Per Erik Rønne

Er sandheden ikke at MS Office-pakken er totalt overkill for stort set alle andre end sekretærer, mens den for akademikere ikke er god nok? Vi har brug for noget mere kraftfuldt - som LaTeX.

Er sandheden ikke også at en iPad aldrig kan erstatte en rigtig datamat - men er et godt supplement.

 • 4
 • 2
#21 Anonym

Det er en skam at disse debatter om nye læringsmetoder altid ender i en håbløs lang debat, som i bund og grund intet har med sagens kerne at gøre, nemlig hvordan det bliver modtaget og brugt af sagens parter: underviserne og eleverne.

Derimod bliver det altid til en religionskrig - i dag er det iPad mod andre tablets - for nogle få år siden var det Windows mod Linux, og om nogle år er det noget nyt mod noget andet.

Rikke det er dejligt at høre at underviserne nu gør meget mere brug af vidensdeling, og selv "leger" med nye måder at anvende undervisningsmetoderne på. Jeg går ud fra at undervisningen mere eller mindre er den som undervisningsministeriet stiller krav til, blot udført på en ny måde, som virker til at være til glæde for børn og undervisere. Jeg har også bemærket i dagspressen at netop de mere urolige drenge i klasserne nu er blevet mere rolige og tager mere del i undervisningen, og det alene kan være med til at løfte resten af klassen markant og bringe mere fokus på undervisningen.

Debatten her startede om hvordan tablets (ikke valget af iPad) har været med til at inspirere og aktivere undervisere og børn, og den ender som altid i en lang specifikations sammenligning mellem iPad, Android, Laptops (som nu i guder også bliver splittet op i netbooks, ultrabooks og de traditionelle bærbare og der bliver snakket om Office og LaTeX, som INTET har med sagen at gøre).

 • 5
 • 0
#22 Daniel Madsen

Ja Office-pakken er powerfuld, også langt mere end hvad man ofte har brug for. Sådan foretrækker jeg reelt alle mine programmer - det betyder at jeg ved de kan opfylde stortset hvad end behov jeg måtte få også i senere professionel sammenhæng.

Jeg har også valgt at invistere i Adobe Premiere til mine hjemmevideoer, fordi jeg blev træt af begrænsningerne i alle de gratis og billige alternativer. Tilgengæld ved jeg nu langt mere om videoredigering end hvis jeg havde benyttet et produkt der var mere beregnet til "hjemmebrug". Og her føler jeg måske nok at iPad's har samme problem, det svarer lidt til at bevæge sig fra Adobe Premiere til Windows Movie Maker - kan godt være man nemt kan lave nogle fine kreationer, men man lærer ikke rigtig noget ved det der kan bruges i professionel sammenhæng. (i symbolsk betydning self. - jeg går ikke ind for folkeskoleelever skal udstyres med Adobe Premiere for god ordens skyld)

Det kan godt være iPads hæver bundniveauet for IT anvendelse i folkeskolen, men jeg frygter at det også kommer til at udgøre en overligger for de dygtigste "nørder".

Det kan være fint nok for de små klassetrin i folkeskolen, min bekymring går mest på 7. klasse og opefter, hvor mange elever allerede ved langt mere om IT end lærene.

 • 1
 • 0
#23 Jakob Damkjær

Er sandheden ikke at MS Office-pakken er totalt overkill for stort set alle andre end sekretærer, mens den for akademikere ikke er god nok? Vi har brug for noget mere kraftfuldt - som LaTeX.

Er sandheden ikke også at en iPad aldrig kan erstatte en rigtig datamat - men er et godt supplement.

Eller eventuelt word/pages/whatever the flavor of the day mm man SKAL bruge formler der er absurd komplekse (de kan fikses med et formelprogram der kan spytte ud i pdf når man en sjælden gang har behov for det, men for ikke at disse matematikere og dataloger kommer komplekse formler med på listen).

Ting der mangler i en text editor / layout app som fx. pages

Automatisk struktur styring (kapitel I har titlen "Hvad er det med ræve og huler ?" fra side 3 til side 16, skriv en side mere og indholdsfortegnelsen retter sig automatisk).

Kolaborations features (i.e.. jens kom med dette foreslag til teksten "den røde ræv hoppede over gærdet" vil du acceptere denne ændring ?) og selvfølgeligt med crossplatform understøttelse (så når man eksportere i whateverformat så døder den ikke ændringerne eller hvem der har foreslået dem).

Referance styring (ie refman endnote osv figur nummer styring tabel nummer styring automatisk bibliografi osv)

og en formel editor til når man har behov for det.

og ja det har office pakke apperne ikke, men nu skal alle rapporter ikke leve op til videnskabelig standard og ja det har fungeret fint før det blev en automatisk feature (ie. at man skrev sin indholdsfortegnelse selv og man rettede figur numre manuelt).

Men disse funktionaliteter er på et ret avanceret niveau og gælder ikke rigtigt for børn der går i skole og deres behov for layout og redigering er ikke det samme som når man kommer op i et vist niveau.

Desuden er disse funktioner ikke noget man er forhindret i at lave men man må vist bare indse at der ikke lige er et markede for den funktionalitet for ellers ville nogen nok ha kodet det til en eller anden mobilplatform. Men det ville blive en app til flere hundrede kroner for at det skulle kunne betale sig at programere disse ret komplekse funktionaliteter (eller et opensource projekt).

Men findes den type app til fx android ? kan google office web apps gøre det eller windows phone (har den mobile version af ms office en pluginstruktur) ?

Jeg tror at det er fordi den type bruger har behov for de værktøjer svare til dem der i deres erhvervsfunktion har der i håndværker/tekniker analogien behov for en lille lastbil med værktøj for at kunne fungere.

Det gør ikke det dem der zoomer rundt på scootere eller minibiler mindre værd eller deres arbejde mindre seriøst... og i den sammenhæng mangler der ikke noget for at børnene kan skrive og aflevere deres opgaver på en tablet for de office programmer der findes der kan fint fungere på det niveau.

 • 0
 • 0
#25 Daniel Madsen

OK jeg kan forstå det går for meget op i softwarediskussioner og for lidt op i hvor det er vi vil hen.

Vi har i Danmark en vision om at vi gerne vil være en (eller helst dén) førende IT nation. Og her er jeg forholdsvis sikker på der ikke tænkes på hvor mange andele af borgerne der spiller Angry Birds, men derimod professionelle IT færdigheder som erhvervslivet efterspørger.

Jeg har arbejdet i nogle af de største virksomheder i Danmark og Europa og en ting der er skræmmende at opleve er at selv helt basale Office-færdigheder er stortset ikke-eksisterende. De fleste afdelinger har en såkaldt uofficel "Excel-wizard" eller "Powerpoint-guru", som ved lidt mere end resten og som alle kommer til når de har basale problemer - vi taler IT færdigheder på et niveau hvor det er decideret pinligt.

Jeg mener derfor der er brug for tiltag der sørger for at ingen går ud af folkeskolen uden at kunne bruge tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer som absolut minimum og herudover bør alle også undervises i hvordan man søger information på nettet (der er forskel på at kende til google og kunne bruge google). Og jeg så meget gerne at man gik endnu længere og introducerede programming på et tidligt stadie, sådan som det også diskuteres her http://www.version2.dk/blog/programmering-boern-47952 - jeg mener det er et decideret krav hvis vi vil op i superligaen som IT nation. At det bliver lige så essentielt at vide noget om i fremtiden som grundlæggende matematik og jo tidligere det går op for folk, jo tidligere kan vi opfylde visionen.

Mit problem med iPad's i denne sammenhæng er at de istedet tager udviklingen i en hel anden retning - det er meget søgt at skulle forsøge at lære tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer via de simple Office Apps der findes til en iPad og jeg har også meget svært ved at se hvordan man skal undervise i programmering på en sådan.

Jeg er fuldt ud klar over at Odder Kommunes vision afviger fra min og jeg siger ikke at der ikke også er nogle positive ting ved deres vision og ved iPads i undervisningssammenhæng, men jeg frygter at undervisningen i for høj grad kommer til at blive målrettet iPads (da man nu er sikker på at alle har en sådan - og da man ikke har givet eleverne en laptop, har man ikke samme sikkerhed her) og dermed ikke får undervist i de IT færdigheder som nu engang kræver en laptop at opnå.

 • 1
 • 0
#26 Gert Madsen

hvordan det bliver modtaget og brugt af sagens parter: underviserne og eleverne.

Ja, men i bund og grund vil jeg bare gerne vide hvad der er det mest effektive værktøj man kan give sine/vores børn. Både selv, og gennem de kommunale kasser. Eller om det alt i alt var bedre at bruge pengene på et projekt, som vi så på skolen i Gauerslund

Nu har vi så en person, som har været tæt på processen, og som kunne tilføre debatten lidt substans. Desværre ser det ikke ud til at det vil ske.

 • 0
 • 0
#27 Peter Müller

Det er dejlgt at høre fra Rikke at der foregår en løbende udvikling af synet på uddannelse i såvel lærerværelser som klasseværelser.

Jeg kommer til at tænke på om der i disse nye vinkler på den klassiske undervisningsmodel har været diskussion om en anden revolutionerende ide med at vende klasseundervisningen på hovedet. Salman Kahn fra khanacademy.org er lang bedre til at præsentere konceptet end jeg: http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_educati...

 • 1
 • 0
#29 Venligst Slet Min Bruger

Et par korte spørgsmål, som jeg ikke kunne se svar på i teksten:

Hvad bruger i tablets til i dagligdagen (nogle specifikke eksempler kunne være rart)?

Har de tablets til rådighed (og fremme) i alle timerne?

Hvis ja, oplever i så, at børnene lytter mere efter i timerne, eller har de mere travlt med at sidde og spille/lege på/med deres tablets?

 • 2
 • 0
#32 Deleted User

Vi bruger dem til at producere, collaborative og coorperative learning, challengebased learning, opslag, bogproduktion, i matematik f.eks til at lave forklarende videoer for hinanden, i naturfag til at se fotosyntese, beskrive den, indtale info om den mm. Vi bruger den som portfolio, læsebog, skriveværktøj og dokumentation. Det der lige er behov for. Nej de bruger den ikke i hver time, den er et værktøj som pc'en også er, denne er bare i udvidet grad mere tilgængelig. Eleverne har lært "klap i" og så bliver omslaget lukket på ipad, de har en god indstilling til at have den i klassen.

 • 1
 • 0
#33 Daniel Madsen

Rikke:

Hvilke færdigheder tænker du på?

Jeg går ud fra den var til mig :-)

Jeg beskriver nogle af de disse færdigheder her:

Jeg mener derfor der er brug for tiltag der sørger for at ingen går ud af folkeskolen uden at kunne bruge tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer som absolut minimum og herudover bør alle også undervises i hvordan man søger information på nettet (der er forskel på at kende til google og kunne bruge google). Og jeg så meget gerne at man gik endnu længere og introducerede programming på et tidligt stadie...

Hvordan forholder I jer i folkeskolen i forhold til at undervise i sådanne IT færdigheder? Hvilke IT færdigheder ser I som værende essentielle at eleverne kommer ud af folkeskolen med?

 • 0
 • 0
#34 Deleted User

Som jeg skriver tidligere, er det hver ting til sin tid. Det ene redskab er ikke bedre end det formål den bruges til. Så en ipad er god i skolen fordi den er tilgængelig, intuitiv og har fokus på de mange læringsstile. Den er ikke det bedste værktøj til at skrive lange stile på, der bruger vi Macs og pc'ere. Men den har fundet god nytte i skolen. Lige gyldigt hvilket værktøj vi vælger, så er det vigtigt at have fokus på brugen, børnene har mange devices og færdes utrolig meget i www, så vi skal være gode til hjælpe dem og give dem redskaber til at vælge både værktøj og til at vælge informationskilde..og lære dem hvornår en hammer er bedst at bruge.

 • 1
 • 0
#35 Daniel Madsen

Rikke: Nu må du undskylde, det er et stykke tid siden jeg har befundet mig i en folkeskole :-)

Skal det forståes sådan at grunden til I har valgt at give dem en iPad, er at alle eleverne allerede har laptops i form af Mac's og PC'ere ? Og I derfor ikke følte der var et behov for at dele sådanne ud?

 • 1
 • 0
#36 Oliver Billing

Well, som jeg ser det er vi ved at nå et punkt hvor teknikken forsvinder og der kun er det stykke arbejde man vil udføre tilbage. Teknikken skal være usynlig og ikke dominerende og det er vel det der sker i klassen?

Har faktisk et eksempel fra mit eget barns skolegang, hvor teknikken var i vejen. Det var en online læse portal, som desværre var alt for langsom nogle gange tog de minutter at "bladre" en side og selv om det tog sekunder var det forstyrrende for læsningen. Forestil jeg er en analog bog hvor det tog sekunder at komme til næste side, man ville miste koncentrationen og tålmodigheden efter få sider. Læg det sammen med en dårlig læser og man har en digital oplevelse som er ringere en den analoge.

Jeg syntes de tekniske debatøre skulle tænke over dette fænomen og tænke over al den software som forstyrrer en process/arbejdsgang på den ene eller den anden måde.

 • 1
 • 0
#38 Deleted User

Som jeg skrev, så bruger man det redskab der er god til formålet, dvs, hvis man skal lære at lave regneark mm, så bruger man det der er bedst til det. Som jeg også skriver, så ha vi jo både pc og mac til rådighed. Vi følger selvfølgelig trinmålene. Vi lærer i høj grad eleverne færdes på nettet, kildekritik mm...det skal du søreme ikke tage fejl af...

 • 0
 • 0
#39 Daniel Madsen

OK, du er lige nød til at skære det lidt ud i pap for mig for jeg er ikke sikker på jeg forstår dig helt korrekt :) Du skriver at de skal anvende det rigtige værktøj til opgaven, nogle gange er dette en iPad, nogle gange er dette en Mac/PC.

Så helt simpelt spurgt: Kan det forventes at eleverne har en Mac eller PC tilrådighed eller er det kun iPad's der kan forventes?

Og er der tale om personlige laptops eller er der tale om maskiner man deles om som er skolens ejendom?

 • 0
 • 0
#41 Mads Vanggaard

Det er meget befriende med en som kan tilføje noget spændende input til debatten. Jeg er blevet overbevist om, at det ikke blot har handlet om noget nyt og spændende, men man fra skolernes side faktisk har taget opgaven på sig. Jeg håber virkelig, at se historier i pressen om nogen år, at PISA målinger eller lignende viser en forbedring.

Af nørd spørgsmål har jeg følgende til dig: laver I noget rettighedsstyring, central administration, planlægger udrulning af applikationer på tværs af skolerne eller andet hvor I kan se stordriftsfordele? F.eks. applikationer til tests som så sendes til en central applikation for evaluering eller lignende? En cool ting kunne f.eks. at udnytte nogen af de programmeringssprog til børn til at lave små spil konkurrencer på tværs af skolerne, for derved at gøre det interessant for børn at være logik.

Jeg har ingen børn i skole alderen, så jeg spørger mest af uvidenhed om hvor mange aspekter I har tænkt med i jeres tablet strategi.

 • 0
 • 0
#42 Deleted User

Hej Mads Her er lidt fra hoften

laver I noget rettighedsstyring: nej ikke på den enkelte ipad hvis det er det du mener. central administration: de sættes op med skole email og standard apps. Resten er frit. planlægger udrulning af applikationer på tværs af skolerne eller andet hvor I kan se stordriftsfordele? Vi skriver kontrakter med udgiverne og får koder til deres apps. Vi har tank-stationer til at udrulle apps. Dvs. En mac der fungerer som sync station. For at rulle egne apps ud skal man have et developer id, vi er ikke kommet så langt, men vi tænker i app-udvikling, bla med leaduserne.

 • 0
 • 0
#43 Niels Jakob Pasgaard

Hej Rikke

Jeg kan se, at nogle enkelte spørger til hvorfor I har valgt iPads fremfor laptops, og du svarer bl.a.:

"Tablets rummer flere muligheder i forhold til at tilpasse undervisning til læringsstile."

"Tablets giver mulighed for at understøtte de fleste fag og arbejdsformer."

"Den rummer specifikke muligheder for at understøtte kreativitet, innovation."

Kan du give nogle eksempler på, hvordan iPad'en understøtter læringsstilene 'teoretikeren, aktivisten, reflektoren, pragmatikeren' bedre end en laptop? Er det ikke nemmere at være fx aktivist med et produktionsredskab som en laptop?

Kan du give eksempler på fag-mål (fra fælles mål) som en iPad understøtter bedre end en laptop?

Kan du redegøre for, hvordan iPaden (bedre end en laptop) understøtter kreativitet og innovation?

Som jeg ser din argumentation, er den en smule postulerende, og falder direkte ned i den type af argumentation, jeg har forsøgt at analysere og give modspil til her: http://evidencenter.blogspot.dk/2012/04/9-postulater-om-ipads-i-undervis...

Ret mig endelig, hvis jeg tager fejl :-)

Du argumenterer desuden for, at Odder ikke benytter sig af Top-down strategi i forbindelse med implementering af it. Er der nogle lærere i Odder, som har fået lov at få laptops fremfor iPads? Er der nogen elever der har? Hvis ikke, så er det vel stadig top-down?

 • 4
 • 0
#44 Niels Jakob Pasgaard

@ Peter Binderup: Jeg er ikke helt med på, hvordan valget mellem tablets og laptops er irrelevant for diskussionen. Når en skole vælger at satse 1:1 indebærer det, at eleverne kun får ét personligt værktøj stillet til rådighed. Dette værktøj skal kunne løfte alle de opgaver som kræves, for at man lever op til kravene i bekendtgørelsen (og for at eleverne efterfølgende kan klare sig i livet og på arbejdsmarkedet). Jeg synes det er MEGET relevant at spørge, om det er en tablet eller en laptop, der er det bedste værktøj til en sådan 1:1 satsning. Ikke kun fordi det er dyrt udstyr i kroner og øre, men også fordi det kan blive ekstremt dyrt for eleverne på længere sigt, hvis de ikke får et værktøj der klæder dem ordentligt på til livet efter skolen.

Mvh

 • 2
 • 0
#45 Anonym

@Niels

Hvis udgangspunktet var EDB læring (teksbehandling, matematiske beregninger, programmering osv.), nej så var det nok ikke en Tablet der var det rigtige valg, men det har ikke været udgangspunket.

Men hvis udgangspunktet ikke er at man skal tilegne sig computerfærdigheder, men tage værktøjer i brug for at forstærke indlæringen hvor teknologien ikke skal være "i vejen", så vil jeg mene at det er en anden sag.

Rikke kommer også ind på at der bliver stillet PC/Mac til rådighed der hvor det giver mening, men jeg er selv varm fortaler for brugen af tablets (Android, iPad eller Windows I don't care) i undervisning, og har umådelig svært ved at se det negative i det. For mig er det den bog jeg altid har drømt om: Grønspættebogen - en lille bog hvori alt står (http://www.andeby.dk/default.aspx?section=artikkel&id=6375), og hvor skolerne på sigt kommer til at spare rigtig mange penge i forhold til at have opdaterede undervisningsbøger med interaktivt indhold.

Da jeg, for efterhånden mange år siden, gik i folkeskole var det ikke ualmindeligt at nogle af mine klassekammerater opdagede at deres egne forældre havde brugt de selv samme bøger vi sad med (deres navne stod bagerst i bogen). Det var heller ikke unormalt at landkort måske lige var et par krige eller 10 bagud med landegrænser - Østtyskland har sikkert eksisteret på mange skoler op til for relativt få år siden. Smartboards, computere og nu tablets kan være med til at sætte en stopper for forældet materiale i skolerne, og det er positivt.

Jeg syntes at det er flot og modigt at kommuner som Odder tør eksperimentere med nye teknologier, og når det så er med til at inspirerer både børn og undervisere, så er det penge godt givet ud. Har det været med til at få de mere urolige til at deltage i undervisningen, så er det alle pengene godt givet ud.

 • 1
 • 0
#46 Per Erik Rønne

Jeg er ikke helt med på, hvordan valget mellem tablets og laptops er irrelevant for diskussionen. Når en skole vælger at satse 1:1 indebærer det, at eleverne kun får ét personligt værktøj stillet til rådighed. Dette værktøj skal kunne løfte alle de opgaver som kræves, for at man lever op til kravene i bekendtgørelsen (og for at eleverne efterfølgende kan klare sig i livet og på arbejdsmarkedet). Jeg synes det er MEGET relevant at spørge, om det er en tablet eller en laptop, der er det bedste værktøj til en sådan 1:1 satsning.

Rikke har jo netop gjort opmærksom på at eleverne ikke kun har en iPad til rådighed, de har også adgang til PCere og Mac'ere. Mon ikke der her er tale om desktops, der både er billigere og ergonomisk bedre end laptops, og som vil virke som et supplement til den laptop, mange af eleverne alligevel har liggende i skoletasken, ved siden af iPad'en?

Som jeg mange gange har skrevet er en tablet ikke et alternativ til en almindelig datamat, men et supplement til den. Den er bedre til at læse fra, og den er mere transportabel, idet den kan bruges i situationer hvor selv en let laptop kommer til kort. Eksempelvis kræver en laptop et underlag, for at man kan taste tekst eller tal ind på den; iPad'en gør det muligt at holde den i den ene hånd, og indtaste data med den anden. Her er det virtuelle tastatur det fysiske overlegent.

 • 1
 • 1
#47 Per Erik Rønne

Da jeg, for efterhånden mange år siden, gik i folkeskole var det ikke ualmindeligt at nogle af mine klassekammerater opdagede at deres egne forældre havde brugt de selv samme bøger vi sad med (deres navne stod bagerst i bogen). Det var heller ikke unormalt at landkort måske lige var et par krige eller 10 bagud med landegrænser - Østtyskland har sikkert eksisteret på mange skoler op til for relativt få år siden. Smartboards, computere og nu tablets kan være med til at sætte en stopper for forældet materiale i skolerne, og det er positivt.

Da jeg gik i folkeskolen havde vi i biologi et bogsæt fra 1948; det var den serie læreren selv var blevet undervist efter på seminariet, og meget belejligt var der noter i hans eget eksemplar, som viste hvilke vittigheder han skulle sige i hvilken time. Så han underviste i det samme årti efter årti, og Watson & Crick og deres DNA nåede slet ikke frem til undervisningen.

Det store Europa-kort i klassen havde naturligvis ikke DDR med. Næh, her var Königsberg i Østpreußen stadig tysk. Det viste nemlig Europa anno 1937, umiddelbart før Anschluß af Østrig.

Jeg vil tro at børn i 50erne stadig kunne se kort med hele Østrig-Ungarn på landkortet, uden Polen, og med Sankt Petersborg som det russiske kejserriges hovedstad ...

 • 1
 • 1
#48 Mark Gjøl

Det store spørgsmål er vel om man kan spare så meget på bøger, som alle går og siger. Der er ingen tvivl om, at forlagene stadigvæk gerne vil tjene penge på deres bøger, og de mener næppe, at selve opgaven med at trykke bogen er en væsentlig del af det man betaler for, når man køber en skolebog. Det er indholdet, og hvor mange mennesker det bliver udstillet for, og det ændrer sig vel næppe det store. Man sparer i hvert fald ikke altid specielt meget, når man køber normale ebooks.

Hvis nu vi antager, at bogen koster det halve, og at en ipad aldrig går i stykker eller skal udskiftes, og i øvrigt er gratis, så kan eleverne få udskiftet deres bøger hvert 25. år i stedet for hvert 50.?

Jeg ved ikke om man kan få super favorable deals der giver nyeste bøger til næsten ingen penge, men det virker som om alle antager det, og jeg synes det lyder lidt urealistisk...

 • 1
 • 0
#49 Per Erik Rønne

Jeg ved ikke om man kan få super favorable deals der giver nyeste bøger til næsten ingen penge, men det virker som om alle antager det, og jeg synes det lyder lidt urealistisk...

E-bøger i det nye ibooks-format giver mulighed for programmeret undervisning. Altså opgaver der skal besvares i selve bogen, med tillægsspørgsmål der afhænger af de tidligere angivne svar. Derudover kan der laves løbende opdateringer af bøgerne, der altså ikke skal trykkes igen i nye oplag.

Så mon ikke kommunerne vil indgår licensaftaler med forlagene?

Se i øvrigt på

http://www.skolemat.dk/smartphones/smartphones.html

om SkoleMat til iPhone, iPad og Android. Her kommer der i forvejen løbende (og gratis) opdateringer. Selve applikationen er i øvrigt gratis for alle, mens brugen er begrænset til dem der betaler en licens (der er en kortere prøveperiode), eller som kan komme ind gennem userid-password gennem kommunens licens. Gennem UNI•C.

 • 1
 • 1
#50 Anonym

@Mark

Bøger der bliver distribueret elektronisk giver mulighed for en lang række andre former for indkøb end komplette klassesæt, og det er her jeg kan forestille mig at der kommer til at ligge en besparelse: abonnements ordninger, køb direkte udenom forlag direkte fra selvstændige forfattere osv. Skolerne kan potentielt have nemmere ved at presse forlagene da man ikke skal have gang i den helt store Gutenbergske trykpresse for at skabe en bog.

Forfatterne og forlagene har også mulighed for at kæde alm tekst sammen med interaktive bidder. Det kunne være fysikbogen der har en embedded app til at understøtte det der bliver undervist i osv. Jeg ser et kæmpe potentiale i det her, og er vildt begejstret på mine børns vegne over de undervisningsmuligheder de kommer til at bliv eksponeret for, som jeg selv har drømt om.

 • 0
 • 0
#51 Niels Jakob Pasgaard

@Peter Binderup: Ja, en tablet kan være et rigtig godt konsumeringsredskab - den er ok at læse på, og den vejer og fylder jo langt mindre end de traditionelle skolebøger.

Til gengæld er den et ringe produktionsværktøj - ikke kun når det kommer til programmering etc. Der findes rigtigt mange webbaserede samarbejds- og lærings-værktøjer, som ikke fungerer ordentligt i browseren på en iPad - og der findes ikke ordentlige alternativer til iPad'en (se fx på www.edidaktik.dk). Man kan argumentere for, at det man gør, når man giver elever en iPad, er at begrænse deres læringsmuligheder. Man fortæller dem, at de lærer ved at MODTAGE information, fremfor ved at SKABE viden. Til grund for dette ligger et instruktivistisk læringssyn, som måske nok er udbredt mange steder, men som slet ikke er nok i en dansk skolekontekst. Der skal også være plads til at eleverne kan producere, så de fx kan lære at blive "kreative og innovative".

Det er fint, at der også stilles PC/Mac til rådighed for eleverne i Odder - men hvorfor ikke vende den om, og give eleverne en laptop hver og så investere i klassesæt af tablets? Så kan de producere det meste af tiden (alene eller i fællesskab vha. de webbaserede værktøjer), og når de så engang imellem skal instrueres i noget, kan de læse om det på de fælles tablets.

 • 0
 • 0
#52 Anonym

Man kan argumentere for, at det man gør, når man giver elever en iPad, er at begrænse deres læringsmuligheder. Man fortæller dem, at de lærer ved at MODTAGE information, fremfor ved at SKABE viden.

Det samme er vel gældende for traditionelle bøger så? Det er jo også et ego-centreret indlæringsmiddel, som ikke opfordrer til at skabe viden under indlæring? Det er trods alt flere tusinde års undervisningsmetoder du lige diskvalificerer der?

Jeg tror stadig at en tablet som interaktiv indlærringsmiddel er langt bedre end en PC/Mac med samme type indhold. Du har en enhed der på mange måder ligner og opfører sig som en bog - den er nemmere at sidde med i en stol, sofa, seng eller i gruppelokaler og læse fra end en stationær eller laptop. Du har muligheden for at krydre bogen med interaktivt indhold der hvor det giver mening. Du har også mulighed for at være flere om at løse opgaver hvis det er det (dog vil jeg medgive at en PC/Mac måske er bedre i den situation).

Du nævner hele tiden at ungerne skal producere - hvorfor er det ikke ok at konsumere information (og gerne interaktiv information)?

 • 0
 • 0
#53 Mark Gjøl

Forfatterne og forlagene har også mulighed for at kæde alm tekst sammen med interaktive bidder. Det kunne være fysikbogen der har en embedded app til at understøtte det der bliver undervist i osv

Det koster stadigvæk penge at skabe alt det nye indhold, og det bliver ikke billigere af, at det pludseligt skal være nyt og interaktivt. Men det jeg taler om er ikke, at tablets er dårligere end bøger (jeg prøvede at læse en bog på en tablet i går, det gav ondt i øjnene ret hurtigt), men at det folk brokker sig over er, at bøgerne er forældede. Jeg har svært ved at se hvordan det skal spare penge, at man skal lave smarte interaktive applikationer, frem for dumme statiske bøger. Og hvis det ikke sparer penge, hvad får jer så til at tro, at de nye smarte programmer bliver udskiftet oftere?

Måske lige bortset fra, selvfølgelig, at om 4 år, så kan man ikke længere udskifte sin ødelagte tablet, og om 10 år er den sikkert ikke længere kompatibel med noget mere...

Der er helt sikkert fordele i at udskifte bøger med interaktive programmer - også på tablets, men jeg tvivler bare på at alt er så fantastisk som alle går og siger, og noget af det jeg tvivler på er at man kan spare så meget på bøger, at man kan springe fra en 50-årig opdatering til en 1-årig (eller hvor meget det nu skal være) uden merpris. Og så skal det endda være interaktivt!

 • 1
 • 0
#54 Daniel Madsen

Mark: Helt enig, jeg kunne ikke drømme om at læse en hel bog på en baggrundsbelyst skærm, kald mig bare konservativ, men så foretrækker jeg klart den analoge udgave.

Tablets er fine nok til at læse mindre artikler i ny og næ fra, men større værker er alt for anstrengende for øjnene.

Hvis det var formålet burde man snarere have invisteret i en Kindle.

 • 2
 • 0
#55 Niels Jakob Pasgaard

@Peter Binderup: Jeg diskvalificerer hverken bogen eller iPad'en - jeg argumenterer blot for, at de to typer af læremidler lægger sig op ad en instruktivistisk læringsforståelse, hvor eleven ses som MODTAGER.

Man kan jo ikke producere noget af kvalitet, hvis man ikke i forvejen har noget information, så derfor er der naturligvis OGSÅ behov for instruktivisme i skolen. Det bør blot ikke fylde det hele.

Det er nemlig også vigtigt, at man bevæger sig flere skridt længere op på den taksonomiske trappe, og lader eleverne afprøve informationen, forholde sig kritisk til den, og at man lader dem skabe ny viden. Det er her, mener jeg, at it har et helt særligt potentiale i skolen, fordi it giver mulighed for at afprøve og anvende viden på en måde, som de traditionelle lærebøger ikke har givet mulighed for.

Når vi investerer i it til skolen, er vi i mine øjne forpligtede på at sikre, at it tilfører skolen en pædagogisk mér-værdi, og ikke kun bliver en 'bog med strøm til'.

Håber, jeg gør mig forståelig :-)

 • 0
 • 0
#56 Deleted User

@pasgård. Jeg har valgt ikke at svare dig før nu, for du taler simpelthen i tunger. Du har stirret dig blind på laptops og vil bare ikke erkende at vi ikke alle tænker som dig. Jeg HAR skrevet hvad vores belæg var for at vælge en iPad, de vandt udbuddet, der var ingen der kunne hamle op med vores krav om bl.a. aktiveret undervisning og kreative læringsmiljøer. En laptop er et stationært redskab i forhold til en ipad, det vil vi ikke have! Vi vil heller ikke have en skærm mellem elev og lærer, vi vil have eleverne kan lære på alle steder, det betyder at man skal kunne håndtere devicen udenfor, på trappen, i gymnastiksalen, alle steder! Jeg er overrasket over at du stadig mener det er en konsument-enhed, det må være noget du har læst dig til i brugermanualen inden Apple fandt ud af at den var et kanon værktøj til skolen, konsument-enhed...det er den ikke Pasgård! Det er vist ved at være lang tid siden du har været ude og se rigtige børn, mon ikke du skulle komme en tur til Odder den 25/10? De producerer! de laver instruktionsvideoer til hinanden, de interviewer, de laver bøger. De producerer film, laver mindmaps, de laver 3D, de koder spil, de gør alt det du mener de ikke gør, det er ved at grænse til det pinlige at du bliver VED med at postulere. Jeg kan se at du allerede har fået mange svar, tag dem nu til dig! Det er ikke alle os andre der har fået noget galt i halsen, det er dig. Man skal lave skole og stile imod at IT ikke skal være en hindring...hvis vi alle skulle vente på at alle er enige, så ville der ikke ske særlig meget. Vi er enige om at være uenige og nej jeg behøver ikke svare på om en tablet er socialkonstruktivistisk, det giver ingen mening.

 • 2
 • 2
#57 Niels Jakob Pasgaard

Kære Rikke

Mange tak for dit svar. Det ærgrer mig, at du mener, jeg har stirret mig blind på laptops. Jeg forsøger blot at fiske de pædagogiske og didaktiske argumenter for, at man som 1:1 skole skal vælge iPads i stedet for laptops til eleverne, frem i lyset.

Jeg tror faktisk, at din misforståelse skyldes, at du ikke forstår mine spørgsmål (du skriver jo også selv, at jeg taler i tunger). Jeg vil derfor prøve at formulere mine 3 indledende spørgsmål til dig igen, og håber at du så vil komme med et nyt svar (eller forklare mig hvad det er ved spørgsmålene du ikke forstår). Her kommer de:

1: Du skriver: "Tablets rummer flere muligheder i forhold til at tilpasse undervisning til læringsstile."

Mit spørgsmål hertil lyder: Kan du give nogle eksempler på, hvordan iPad'en understøtter de forskellige læringsstile bedre end en laptop?

2: Du skriver: "Tablets giver mulighed for at understøtte de fleste fag og arbejdsformer."

Mit spørgsmål hertil lyder: Kan du give eksempler på fag-mål (fra fælles mål) som en tablet understøtter bedre end en laptop?

3: Du skriver: "Den rummer specifikke muligheder for at understøtte kreativitet, innovation."

Mit spørgsmål hertil lyder: Kan du redegøre for, hvordan en tablet (bedre end en laptop) understøtter kreativitet og innovation?

Det var tre spørgsmål, som jeg håber du vil svare på (og jeg kunne ikke finde på at spørge, om en iPad er socialkonstruktivistisk - jeg ville hellere spørge om den kunne BRUGES socialkonstruktivistisk - men lad nu det ligge ;-)).

I øvrigt tak for invitationen til den 25/10. Jeg håber, at jeg kan være med, og at man på dagen kan få mulighed for at stille spørgsmål.

Mvh Niels Jakob

 • 2
 • 1
#58 Hans Andersen

Undersøgleser viser man læser ringere på en skæm. Undersøgelser viser at ergonomien er helt a helvede til på Ipad. Undersøgelser viser at modtager af indhold fra en ipad går mere op i form end på selve indholdet. Synes dette er en glimerende test af ipad: http://www.pcworld.dk/art/198388?fpindex&fppos=2&a=block&i=113 Og sikke noget Bull at: Det er ikke Apple og iPad der er ved at revolutionere skolen, det er lærerne, eleverne, forældrene, det er forlagene, det er os alle. Så er vi tilbage at diskutere aktør/struktur og der "glemmer" man vist det sidste.... Jeg er så træt af, at bare fordi at man har en nuanceret tilgang til tingene, og ikke bare hopper på pad, byod, cloud vognen, at så er den helt gal. Ja også når man så kommer til evalueringen fra sådanne top down projekter, så er det altid en succes. Men når man taler med brugerne off the record, kan historien være en ganske anden.......

 • 2
 • 2
#59 Peter Johan Bruun

Hej Niels

Jeg tror eet eksempel kan give svaret på hvorfor en tablet er bedre i visse læringssituationer end netbooks, og samtidigt illustrere hvorfor dine spørgsmål er lidt for akademiske og virkelighedsfjerne.

Kunne man forestille sig elever i 6. klasse frembringe en video om deres yndlingssport, ved at rende rundt med deres ultrabook med åbent tastatur og filme uden at kunne se hvad der filmes ?

En netbook til sådan et projekt vil som minimum kræve indkøb af et "dele"-kamera, samt en uoverkommelig indsats på video formatering og redigerings-siden.

Efter min overbevisning er du med dine spørgsmål ude i et ærinde som ikke er børnenes. Den verden de bevæger sig i, og vil komme ud til når de er færdigtuddannede, omfatter specielt tablets. Trenden i operativ systemer er at man ønsker en sammensmeltning af desktop operativsystemer sammen med tablet operativ systemer. I fremtiden blive det i bund og grund uvedkommende om man befinder sig på en tablet eller en tastatur+mus+skærm platform.

Med de briller på bliver dine tre spørgsmål derfor irrelevante, og tilbage står hensynet til den praktiske dagligdag IT-redskabet skal indgå i. På den front vinder Tablets klart i brugen hos 4-6 klassetrin, når der tænkes på robusthed, den enkle grænseflade, it sikkerhed m.m.

Så min anbefaling til dig er at overveje om du i virkeligheden blot taler dine interessenters sag, eller om du reelt vil skabe en forskel for de børn som dette i sidste ende handler om.

/Peter J. Bruun

 • 3
 • 1
#60 Niels Jakob Pasgaard

Hej Peter

Man kunne sagtens forestille sig, at eleverne skal filme et eller andet, og at en iPad (eller måske snarere en iPod), ville være et godt redskab hertil. Problemet er, at det er et bekendtgørelseskrav, at eleverne også engang imellem skal producere noget tekst, og her er det måske mindre oplagt at vælge en tablet eller en smartphone til formålet. Når skoler og kommuner vælger ét værktøj til 1:1 (og altså ét værktøj til hver elev), skal det værktøj kunne så meget som muligt - og som minimum være egnet til de ting, som der stilles krav om i bekendtgørelsen.

At eleverne på fremtidens arbejdspladser primært vil møde tablets som arbejdsredskab, synes jeg lyder spændende, men ikke umiddelbart realistisk - medmindre de alle bliver ansat som lærere i Odder. Det er meget muligt, at man vil veksle mellem tablets/laptops/smartphones og andre redskaber på fremtidens arbejdspladser, men desto mere vigtigt er det, i mine øjne, at stille de spørgsmål jeg stiller: Hvilket redskab er det bedste til en given opgave, og hvorfor?

Tak for din anbefaling. Jeg vil meget gerne gøre en forskel for børnene, og det er derfor jeg mener at vi, når vi indkøber it-udstyr til dem, er forpligtede på at overveje, om det er det bedste værktøj vi vælger. Og så er jeg lidt i tvivl om, hvad du mener med "mine interessenter" - tænker du på nogen specielt? :-)

Mvh Niels Jakob

 • 3
 • 0
#61 Mark Gjøl

En netbook til sådan et projekt vil som minimum kræve indkøb af et "dele"-kamera, samt en uoverkommelig indsats på video formatering og redigerings-siden.

Eller de kunne bruge deres mobiltelefon der helt sikkert har kamera i... Har børn i 4-6. klasse ikke efterhånden alle en mobiltelefon? Som i øvrigt vil være væsentligt bedre egnet til at optage ting med, end en stor klodset tavle.

 • 3
 • 0
#62 Peter Johan Bruun

Alt-i-et er vel forcen ved en tablet, når det skal kunne bruges af alle børn i en folkeskole. Det undgåes behændigt at blive overvejet i argumenterne.

Eller er princippet om lige adgang til uddannelse på vej ud af tankegangen ?

For ikke at nævne de forskellige formatter og codecs der skal håndteres på de forskellige enheder?

@Mark: har du selv prøvet færdig redigere en video ?

 • 0
 • 1
#63 Daniel Madsen

Jeg mindes på et eller andet tidspunkt i min folkeskoletid at have været med til at lave en video - det er meget muligt at dette i dag er så integreret en del af moderne undervisning at det er mere væsentligt end at kunne skrive en fornuftig stil (hvilket jeg mindes vi brugte en hel del tid på).

For mig lyder al det her videooptagelse og redigering og at vi skal ud i naturen og undervise på skoletrappen som "dream marketing" ala "Emil der skal lære om pythagoras ved at bygge et fuglebur i sløjd".

Har det noget hold i virkelighedens verden? Har man overhovedet tid til den slags kreativ undervisning når der også er et pensum og bekendtgørelseskrav der skal overholdes?

 • 1
 • 0
#64 Peter Johan Bruun

Hej Niels

Hvad angår interresenter: Med dine interresenter mener jeg specielt de værktøjer der fremhæves på evidencenter, og lad nu være med at bukke og skrabe. Dette er en debat, der gerne skulle bibringe ny viden og give stof til eftertanke omkring vores samtid, så konstruktiv og direkte kritik skal bruges istedet for akademisk høflighed. De værktøjer man beskæftiger sig med på evidencenter er ikke designet til tablets, og derfor kan jeg godt forstå der er en vis ærgrelse omkring brugen af tablets. Men, det kan man jo heldigvis lave om på, selvom der selvfølgelig skal udføres noget arbejde i den forbindelse.

Hvad angår fremtiden for vores børn og de redskaber de vil møde: Jeg skrev ikke "primært", jeg skrev "specielt" omkring hvad børnenes fremtid byder på. Dermed ikke sagt at børnene skal arbejde uden en stor skærm og tastatur. Men denne debat handler om notebooks kontra tablets, og der er fremtiden tablets. Prøv at nærlæse statistikker fra lande hvor man ikke allerede benyttede sig for alvor af bærbare da tablets kom på markedet, det er interresant læsning.

Hvad angår brugen af tastaturer og skriftlige afleveringer: Min datter går i en skole i Syddjurs kommune, og de har fået udleveret deres tablets. Personligt har jeg ligeså nemt ved at skrive indlæg - som dette - via en tablet, og når jeg ser børn sms'e eller chatte eller e-maile, via deres tablets eller smartphones, så er jeg ikke bekymret for deres muligheder for at udtrykke sig skriftligt. I 4. til 6. klassetrin kan det tastatur der findes på tabletten sagtens bruges til alle deres opgaver. Vi kan godt drøfte de ældre klassetrin, men havde vi fulgt dine forslag var der mange skolebørn der ikke havde stiftet bekendtskab med tablets, som et produktionsredskab, før de kom ud af skolen. At skrive på en desktop eller bærbar havde de nok prøvet uanset, og senest når de kommer på en ungdmsuddannelse vil de benytte sig af en bærbar, men ikke en notebook for den er dog for lille.

Som afsluttende bemærkning vil jeg sige at det stadig synes lidt søgt med dette felttog mod tablets, når nu virkeligheden viser noget andet. Jeg kan sagtens følge Rikke Thonbos afvejninger, og når det endelige valg skal tages, med baggrund i begrænsede midler, kan der ikke være meget tvivl om hvad en folkeskole skal beslutte - hvilket mange andre skolers valg vel egentligt også bevidner om. Vores børn skal beskæftige sig med fremtiden og ikke forældede værktøjer...det har folkeskolen været alt for dygtig til førhen.

/Peter J. Bruun

 • 0
 • 1
#65 Mark Gjøl

@Mark: har du selv prøvet færdi redigere en video ?

Ja, det har jeg gjort flere gange. Først i skolen hvor vi gjorde det på VHS, og sidenhen i Adobe Premiere. Det kan godt tage lang tid, og er ikke noget jeg ville ønske at gøre på en tablet. Hvorfor? Og hvis du virkeligt bliver nødt til at spørge, er det så virkeligt en vigtig del af at klæde ungerne på til deres videre liv? Det skal siges, at jeg udelukkende har gjort det i forbindelse med en eller anden form for undervisning, og ikke kan se at jeg nogen sinde får brug for at gøre det i mit professionelle liv.

At skrive en tekst på et fornuftigt niveau på en computer er derimod noget jeg har gjort rigtigt mange gange.

 • 3
 • 1
#66 Peter Johan Bruun

Jeg mindes på et eller andet tidspunkt i min folkeskoletid at have været med til at lave en video - det er meget muligt at dette i dag er så integreret en del af moderne undervisning at det er mere væsentligt end at kunne skrive en fornuftig stil (hvilket jeg mindes vi brugte en hel del tid på).

For mig lyder al det her videooptagelse og redigering og at vi skal ud i naturen og undervise på skoletrappen som "dream marketing" ala "Emil der skal lære om pythagoras ved at bygge et fuglebur i sløjd".

Har det noget hold i virkelighedens verden? Har man overhovedet tid til den slags kreativ undervisning når der også er et pensum og bekendtgørelseskrav der skal overholdes?

Nu er youtube jo også bare sådan en perifær platform som man i visse lande benytter til ytringsfrihed og starte revolutioner med. Gode stile har været i tilsvarende situation på Guthenbergs tid, men nutidens platforme er altså lidt længere end et stykke papir med bogstaver på. Så det der back-to-nature princip i folkeskole undervisningen, skal du nok helt tilbage til 80'erne for at finde kvalificerede meninger om. I dag gælder der andre spilleregler, også i folkeskolen.

 • 1
 • 2
#67 Daniel Madsen

Peter: jeg tror du misforstod mit indlæg - jeg vil på ingen måde "back-to-nature" (det tror jeg også mine tidligere indlæg i denne debat vidner om) - jeg synes blot det lyder som om man har købt en drøm om fremtidens folkeskole og nu gør man alt for at retfærdiggøre denne drøm.

Jeg synes IT visionerne lyder til at gå på nogle meget flyvske ideer om "kreativ" undervisning og brug af elektroniske hjælpemidler, som sikkert altsammen gør eleverne bedre til IT på hobby-niveau - men jeg savner at se konkrete tiltag der retter sig mere imod IT som det bruges i erhvervslivet og som skal være med til at bringe os op som en af de førende IT nationer.

Og jeg mener helt ærligt ikke at det er skolens fornemste formål at uddanne eleverne i YouTube, Facebook og Angry Birds - det skal de sgu tids nok få styr på.

Jeg er klar over der er lang vej for en folkeskole der har været meget tilbagestående tidligere hvad IT angår, men jeg synes kun man beskæftiger sig med halvdelen af problemstillingen - nemlig at forsøge at få ungerne til at interesssere sig for enhederne. Det siges jo også klart og tydeligt når man vælger løsninger hvor "teknikken ikke må stå i vejen" - man interesserer sig reelt ikke for teknikken eller undervisning her i, man interesserer sig kun for enhederne på et consumer-niveau.

 • 1
 • 0
#68 Peter Johan Bruun

Ja, det har jeg gjort flere gange. Først i skolen hvor vi gjorde det på VHS, og sidenhen i Adobe Premiere. Det kan godt tage lang tid, og er ikke noget jeg ville ønske at gøre på en tablet. Hvorfor?

Godt, så ved du næsten hvad jeg skriver om. Specielt det med ønsket om ikke at lave en kortfilm på en tablet siger alt. Du er ifærd med at blive overhalet (som alle os andre) af børnene, på denne front :)

 • 0
 • 1
#69 Niels Jakob Pasgaard

Hej igen Peter

De værktøjer du henviser til, er nok dem jeg skriver om på www.edidaktik.dk - ikke eVidenCenter. Jeg har ingen interesse i at 'please' folkene bag de værktøjer - og jeg tror ikke de er klar over, at jeg fx deltager i denne debat :-)

I forhold til at skrive på tablets kan du fx læse denne artikel, og overveje om du synes det er en god idé, at din datter primært skal bruge iPad'en til at skrive i skolen: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/09/09/09092534.htm

Dit argument "Vores børn skal beskæftige sig med fremtiden og ikke forældede værktøjer...det har folkeskolen været alt for dygtig til førhen." blev forøvrigt også brugt af mange, da man argumenterede for at investere millioner i interaktive whiteboards, som nu hænger ubrugte mange steder... :-)

Jeg slutter her - men håber fortsat at få svar på mine tre spørgsmål til Rikke Thonbo :-)

Mvh Niels Jakob

 • 2
 • 0
#70 Peter Johan Bruun

Jeg er klar over der er lang vej for en folkeskole der har været meget tilbagestående tidligere hvad IT angår, men jeg synes kun man beskæftiger sig med halvdelen af problemstillingen - nemlig at forsøge at få ungerne til at interesssere sig for enhederne. Det siges jo også klart og tydeligt når man vælger løsninger hvor "teknikken ikke må stå i vejen" - man interesserer sig reelt ikke for teknikken eller undervisning her i, man interesserer sig kun for enhederne på et consumer-niveau.

Jeg synes ellers lige jeg kom med et par eksempler på at en tablet også kan bruges til at producere på, men OK lad os hænge fast i fortiden og holde os væk fra fremtiden fordi vi har et par religiøse forestilling eller to.

På et eller andet tidspunkt skal valget jo tages, og det er desværre begrænsede midler der er til rådighed.

PS: der er kommuner der benytter andet end iPads: http://www.tv2oj.dk/artikel/131348:Skanderborg--Nu-faar-de-ogsaa-iPads-i... ....selvom journalister efterhånden kun kender ordet ipads så er det faktisk asus der vises i starten af indslaget, og det er jo egentligt ret fedt !

 • 2
 • 3
#71 Mark Gjøl

Godt, så ved du næsten hvad jeg skriver om. Specielt det med ønsket om ikke at lave en kortfilm på en tablet siger alt. Du er ifærd med at blive overhalet (som alle os andre) af børnene, på denne front :)

Hvis børnene vælger en tablet til at optage video med, og redigere på, frem for en telefon (eller, shock and horror - et videokamera) og en computer, så tror jeg ikke de når langt i verden. Det de lærer er at de skal bruge ét værktøj, som kan begge ting dårligt, frem for to værktøjer som er langt stærkere til begge.

Men heldigvis kan lærerne der har brugt formuer på at købe dem prale med, at de har én enhed til ungerne, som på magisk vis overhaler alle os gamle, der har arbejdet med det bedste redskab til opgaven igennem mange år. For nævn én ting som en tablet er bedre til end et specialiseret værktøj, som er arbejdsrelateret (ikke at sidde på sofaen og browse på nettet).

 • 5
 • 0
#72 Daniel Madsen

Jeg synes ellers lige jeg kom med et par eksempler på at en tablet også kan bruges til at producere på, men OK lad os hænge fast i fortiden og holde os væk fra fremtiden fordi vi har et par religiøse forestilling eller to.

Du kom med et søgt eksempel på hvordan tablets kan bruges til at "producere" YouTube videoer og jeg er helt på linje med Mark's holdning her. Børnene vil godt nok lære noget om hvad det vil sige at klippe og klistre en video sammen, men de vil ikke lære ret meget der vil kunne overføres til en professionel sammenhæng eller karriere.

Derudover tror jeg ikke på at det at producere YouTube videoer er noget der kommer til at blive en særlig integreret del af folkeskoleundervisningen og dermed et behov der opstår særlig ofte - det sker kun ligenu fordi man har fået nyt legetøj.

Det handler ikke om religion, jeg tror blot vi har meget forskellige opfattelser af hvad fremtiden bringer.

 • 1
 • 0
#73 Peter Johan Bruun

forhold til at skrive på tablets kan du fx læse denne artikel, og overveje om du synes det er en god idé, at din datter primært skal bruge iPad'en til at skrive i skolen: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/09/09/09092534.htm

Hele denne debat har fra min side været ført på en tablet. Jeg har ikke nogen af de problemer artiklen på DR fremhæver.

Min datter har ikke beklaget sig over lignende problemer, det har heller ikke været nævnt som et problem til forældremøderne.

Dit argument "Vores børn skal beskæftige sig med fremtiden og ikke forældede værktøjer...det har folkeskolen været alt for dygtig til førhen." blev forøvrigt også brugt af mange, da man argumenterede for at investere millioner i interaktive whiteboards, som nu hænger ubrugte mange steder... :-)

Whiteboards bliver brugt på de skoler jeg er i nærheden af (jeg har tre børn der går på hver deres skole), specielt til fremlæggelse af præsentationer af de produkter eleverne har lavet på deres bærbare, desktop, tablets og lignende. Og whiteboards passer derfor fint ind i den røde tråd man har valgt at forlænge her i Syddjurs kommune .... sjovt nok at det er i udkantsdanmark at man skal berette om den slags fremtidssikring af uddannelse ?

 • 0
 • 2
#74 Peter Johan Bruun

Derudover tror jeg ikke på at det at producere YouTube videoer er noget der kommer til at blive en særlig integreret del af folkeskoleundervisningen og dermed et behov der opstår særlig ofte - det sker kun ligenu fordi man har fået nyt legetøj.

Det meste indlæring har til alle tider foregået ved leg. Specielt legetøj er godt i den sammenhæng ;-)

 • 2
 • 1
#75 Daniel Madsen

Det meste indlæring har til alle tider foregået ved leg. Specielt legetøj er godt i den sammenhæng ;-)

Hvilket er fint hvis det har relevans. Men vi taler trodsalt om noget der udgør en brøkdel af de ting folkeskolen har til formål at lære børnene og alligevel bruges det til i meget høj grad at retfærdiggøre indkøb af de her tablets.

 • 2
 • 0
#76 Peter Johan Bruun

Men heldigvis kan lærerne der har brugt formuer på at købe dem prale med, at de har én enhed til ungerne, som på magisk vis overhaler alle os gamle, der har arbejdet med det bedste redskab til opgaven igennem mange år. For nævn én ting som en tablet er bedre til end et specialiseret værktøj, som er arbejdsrelateret (ikke at sidde på sofaen og browse på nettet).

Ja det er altid træls når man som Albert Arnesen i matador fører de fineste apps i byen, og så kommer der sådan nogle opkomlinge til og henter forretning andetssteds....

Angående nævn en ting tablets er gode til:

At kommunikere medie indhold i stort set alle sammenhænge ?

At gøre adgang til at kombinere tale,skrift,billede,lyd, video bedre og hurtigere end nogensinde før ?

For alvor at kunne afskaffe behovet for at bruge papir til at bære information rundt ?

Give adgang til information i læsbar størrelse næsten uanset hvor du befinder dig ?

At undervise langt mere interaktivt og dynamisk end med et par laptops på skødet.

Jeg stopper her, find evt. selv på flere eksempler.

 • 0
 • 3
#77 Mark Gjøl

At kommunikere medie indhold i stort set alle sammenhænge ?

Du er utroligt vag her. Jeg gætter derfor på at du mener f.eks film. Og nej, der er mit 46" TV med surround lyd bedre. Fail!

At gøre adgang til at kombinere tale,skrift,billede,lyd, video bedre og hurtigere end nogensinde før ?

Det er hurtigere at skrive på et keyboard, lyden er bedre, hvis man har gode højttalere siddende til, billedet og videoen er bedre hvis den er større end 10" og oven i alt det kan man endda gøre det hele på én gang på en PC. Fail!

For alvor at kunne afskaffe behovet for at bruge papir til at bære information rundt ?

Det er vel i og for sig ikke noget man "gør" med den. Men jo, den er god til at transportere en masse informationer rundt. Dog er den værre at læse på end papir, og hvis du skal rette i noget er en PC (eller blyant/papir) bedre. Men jo, den er bedre til at afskaffe papir, end papir er, det har du ret i...

Give adgang til information i læsbar størrelse næsten uanset hvor du befinder dig ?

Det kan min telefon også, og bedre endda, givet at jeg altid har de på mig, og den passer fint i en lomme. Jo, en tablet kan vise det større, men igen kan en laptop vise det endnu større, og giver dig bedre muligheder for at reagere på det.

At undervise langt mere interaktivt og dynamisk end med et par laptops på skødet.

Her er du igen utroligt vag. Hvordan er det mere interaktivt end en laptop?

Jeg stopper her, find evt. selv på flere eksempler.

Igen: Kan du komme med eksempler på KONKRETE opgaver, som man i en professionel sammenhæng bedre vil kunne løse med en tablet (Som f.eks at redigere videoer, lave powerpoints, programmere eller nogle af de andre ting som jeg ikke kan se hvordan skulle være bedre med en mindre skærm og en mindre præcis pointer)?

 • 4
 • 1
#78 Mark Gjøl

Ja det er altid træls når man som Albert Arnesen i matador fører de fineste apps i byen, og så kommer der sådan nogle opkomlinge til og henter forretning andetssteds....

Og kan du ikke lade være med at prøve at angribe folk for hvad de laver? Du trækker debatten ned på et ligegyldigt niveau, og det er ærligt talt lidt underligt at blive skudt i skoene at jeg er bange for tablets, når jeg til dagligt udvikler apps til dem... Forhold dig til hvad jeg siger, ikke hvem (du tror) jeg er!

 • 3
 • 0
#80 Peter Johan Bruun

Og kan du ikke lade være med at prøve at angribe folk for hvad de laver? Du trækker debatten ned på et ligegyldigt niveau, og det er ærligt talt lidt underligt at blive skudt i skoene at jeg er bange for tablets, når jeg til dagligt udvikler apps til dem... Forhold dig til hvad jeg siger, ikke hvem (du tror) jeg er!

Interresant. Apps til iOS eller Android ?

 • 0
 • 2
#85 Daniel Madsen

Peter: Faktisk har jeg tænkt mig at udnytte skolernes tiltag på det groveste i kommercielt øjemed - jeg er først og fremmest forretningsmand og er ligeglad med om det er Apple, Google eller Microsoft man har valgt, hvis der er penge i det.

Men jeg interesserer mig også for uddannelse og politik og hvis vi i Danmark skal kunne opretholde vores høje standard i en globaliseret verden hvor vi i den grad presses af østen (både øst-europa og asien) på specielt IT-kvalifikationer - så er vi nød til at sørge for at komme i føretrøjen. Det forventes at IT know-how skal udgøre en meget stor del af vores BNP fremover og det hele starter altså i folkeskolen.

Jeg sætter stor pris på at man prøver at opfylde denne målsætning i kommunerne, det er lysår bedre end en passiv folkeskole der ikke har en holdning til IT. jeg tror desværre bare ikke at dette tiltag er det der opfylder målsætningen og jeg føler man er blevet lidt for forblændet af Apple's markedsføring i processen.

 • 3
 • 0
#86 Peter Johan Bruun

Undskyld, jeg må have udtrykt mig dårligt... Jeg mente du skulle LADE VÆRE Med at snakke om debatørerne, ikke at du skulle fokusere på dem. Jeg kan godt se hvordan det kan have været forvirrende.

Du startede med at fortælle om din baggrund, så det må have været relevant for dig at bringe det frem.

Jeg er ked af det, men jeg har en app jeg skal have lavet færdig, og det er lige gået op for mig at der ligger et nichemarked og venter... :)

Takker for debatten, selvom fornøjelsen åbenbart kun har været på min side.

 • 0
 • 5
#87 Mark Gjøl

Du startede med at fortælle om din baggrund, så det må have været relevant for dig at bringe det frem.

Jeg nævnte hvad jeg lavede fordi du (citeret lige over det jeg skrev) antydede at jeg havde noget at tabe ved at folk begyndte at bruge tablets. Det var et forsøg at mane dette i jorden og få dig tilbage til emnet, men det gik åbenbart grueligt galt.

Jeg er ked af det, men jeg har en app jeg skal have lavet færdig, og det er lige gået op for mig at der ligger et nichemarked og venter... :)

Nu giver det pludseligt mening hvorfor vi har så svært ved at nå hinanden... For at citere Upton Sinclair: "It's difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it."

 • 3
 • 0
#88 Peter Johan Bruun

Nu giver det pludseligt mening hvorfor vi har så svært ved at nå hinanden... For at citere Upton Sinclair: "It's difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it."

Fra din blog vedrørende muligheden for Floating Image på iOS:

So why not just start out with Apple? They were first to market, and they do have an admirably slick interface the ideas of which are reflected in FI. Well… I don’t like Apple

Se det var hvad jeg ville tro der lå under denne ophedede debat. Så nu giver det mening for mig igen.

 • 1
 • 3
#90 Anonym

Når man nu vil bruge tablets, ville en tablet med pen input a la Galaxy Note 10.1 ikke være mere anvendelig i en skole end iPad?

Der findes et hav af stylus/penne til iPad - jeg har ikke selv haft brug for en endnu, men jeg kunne sagtens forestille mig situationer hvor den ville være gavnlig. Forskellen på Galaxy note og iPad er vel (udover OS) vel i bund og grund at pennen følger med ved den ene og er ekstra udstyr ved den anden.

 • 0
 • 0
#91 Gert Madsen

dette felttog mod tablets, når nu virkeligheden viser noget andet

Det er da en påstand.

Den "virkelighed" der er skrevet om her, efterlader ingen tvivl om at iPads lever op til Rikkes (og dine) ønsker til funktionaliteten af sådan et hjælpeværktøj.

Det der savnes, er målinger og/eller konkrete erfaringer, der viser at man rent faktisk får dygtigere elever af det. Og hermed menes ikke færdigheder i at bruge tidens hotte gadget, som er forældet om 3 år, men blivende færdigheder.

Det du ser som et felttog mod tablets, ser jeg som et forsøg på at vride bare en lille smule brugbar information ud af denne tråd.

 • 3
 • 1
#92 Deleted User

Også penne der kan skrive så tynde strenger som man tilsyneladende skulle kunne på Notes serien?

Har kun prøvet med en pen til SGT 10.1 og det er komplet ubrugeligt, hvis man vil lave noget, der minder som en streg lavet med en blyant, som unægteligt ville være praktisk til skolebrug...

 • 0
 • 0
#94 Deleted User

Jeg føler mig hensat til mit studie, når du beder mig ”redegøre”. Nu har jeg rodet mig ud i bloggen, så må jeg hellere ”redegøre” så du kan prøve at forstå vores bevæggrunde. Mit spørgsmål hertil lyder: Kan du give nogle eksempler på, hvordan iPad'en understøtter de forskellige læringsstile bedre end en laptop? Nogle bruger gerne øret, andre er mere visuelle. Nogle skal helst røre ved tingene for at forstå dem, mens andre optimalt set skal bruge kroppen for at lære nyt. Nogle lærer bedst alene, andre bedst i par. Nogle børn husker bedre, hvis de arbejder i et lokale med baggrundsstøj. Nogle lærer bedst i kølige lokaler, mens andre bedst tilegner sig læring i varme. En del lærer faktisk bedst om eftermiddagen eller om aftenen, mens en mindre gruppe har brug for at drikke eller småspise, hvis de virkelig skal koncentrere sig. En tablet er mere mobil, man kan også pege( taktil interaktion), skrive bogstaver, tal, man kan gå udenfor, hen til radiatoren, spise en mad, bruge den om aftenen, lave hurtige grupper, gå for sig selv…helt uden strømkabler og en del mere mobilt end en laptop. Tablet er meget mere håndterbare, vi kan tage dem med ud til søen og måle ph-værdien, det er lidt sværere med en laptop. Jeg mener også at skærmen der tårner sig op mellem lærer og elev, eller elev/elev ikke er hensigtsmæssig, Tablets har en mere læsbar skærm end laptops, det er nemmere at skifte arbejdsstilling. Mit spørgsmål hertil lyder: Kan du give eksempler på fag-mål (fra fælles mål) som en tablet understøtter bedre end en laptop? Eleverne har bl.a. nemmere ved at lave produktioner og formidle viden, det vil altid kunne diskuteres, men produktion er hvad læreren mener en produktion er. Eleverne bruger ofte explaineverything til at vise andre elever hvordan de kommer tiil et resultat, vise dem hvordan man regner rumfang mm, det er f.eks. en produktion og samtidig en formidling af viden. Kan man det på en laptop? Ja, men vi synes det er bedre og sjovere på en ipad. Mit spørgsmål hertil lyder: Kan du redegøre for, hvordan en tablet (bedre end en laptop) understøtter kreativitet og innovation? Det har jeg ”redegjort” for i flere af mine posts. En anden ting er at man i undersøgelser omkring laptops i Nordamerika har set hvordan bærbare enheder bliver en måde at undgå direkte kontakt til hinanden, man kommunikerer mere digitale og enkelte personer og endda stoppet med at læse kropssprog og derfor går der en del tabt i den verbale kommunikation. Der mener jeg også en tablet er et andet værktøj, der ikke lader os gemme os bag skærmen, men aktiverer os, og da den ikke er verdens bedste værktøj til at skrive på, er det heller ikke der gøres mest i. Du kan altid kigge på denne master hvis du er mere nysgerrig, det er lidt svært at følge med herinde med så mange posts

http://projekter.aau.dk/projekter/files/63441786/MASTER_CMN_1.pdf

 • 1
 • 0
#95 Hans Andersen

Hvilken baggrund har man som skole-it-konsulent?

Her er et uddrag fra konklusionen fra det projekt du henviser til:

Set i et samfundsmæssigt perspektiv,er anvendelsen af iPads i skolen sikkert en god ide,idet funktioner som før var personbetjente nu digitaliseres og der er flere på vej,hvilket igen betyder at vi som borgere må lære at begå os rent digitalt.

Så konklusionen er altså at ved at bruge en ipad, så bliver nævnt specifikt, tja så har man lært sig at begå sig rent digitalt!!!!

Vi har en tendens til at hylde de digitale indfødte, men det viser sig at:

Sagt med andre ord, så handler og agerer de som digitale indfødte. Interessant er dog, at gruppen kun udgør omkring 15 % af de unge, som via deres alder kunne karakteriseres som digitale indfødte. Dette betyder, at 85 % af de såkaldte digitale indfødte, er digitale indfødte af navn og ikke af gavn!

Kilde: http://www.computerworld.dk/blog/executive/117049/digitale-indfoedte-fin...

Tja spørgsmålet er så om udleveringen af ipads gør gruppen af digitale indfødte større eller mindre... Interessant bliver det når de kommer ud i virksomhederne...

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere