ken mathiasen bloghoved blog

Nyt it-fag i gymnasiet, Informatik

I 2011 blev der etableret et forsøg med et nyt samlende it-fag. Undervisningsministeren har netop meddelt at faget permanent gøres. Fagets navn bliver Informatik.

Gymnasiereformen i 2005 var en katastrofe for STX-faget Datalogi C - forsøgsfaget Informationseknologi C er langsomt ved at samle stumperne. Med permanent-gørelsen af forsøgsfaget, tages yderligere et skridt i den rigtige retning. Om vi kommer op på fordums høje elevtal, vil kun fremtiden vise.

I det efterfølgende vil jeg beskrive undervisningen for Informationstknologi C (herefter kaldet Informatik C), som mine elever på Sønderborg Statsskole (STX) oplever det. Fremadrettet bliver der ændret lidt i læreplanen (pensum) fra forsøgsfaget til det permanente fag, men grundelementerne er de samme og min vurdering er, at rammesætningen for det nye fag er i orden.

Illustration: Privatfoto

Gymnasiereformen fra 2005 var katastrofal for STX Datalogi C

Efter etableringen er det nye fag gradvist begyndt at tiltrække flere elever. Det bliver spændende at se om Informatik C bliver ved med at stige, eller om faget blot overtager Datalogi C’s placering (2009-2011).

Informatik udbydes også på B-niveau, men her går det mere trægt med tilmeldingerne. Det ligger mange begrænsninger bag de studerenes valg af B-niveau. Ikke alle der gerne vil have faget, har reelt mulighed for at vælge det. F.eks. kan studieretningskombinationen blokere et valg - det kan være svært at kombinere Informatik B med f.eks. psykologi B, mediefag B, eller kemi B.
Karaktererne for den motiverede elev er høj på C-niveau i det nye fag - ved at hælde mange timer i faget kan man ”nemt” lave et 12-tal - det er sværere i f.eks. matematik eller engelsk. Så nogle elever fravælger faget for ikke at ødelægge en høj karakter (jeg er ikke enig, men det er et argument jeg har hørt fra nogle af mine ”kunder”).
Ikke alle skole udbyder faget på C-niveau og dermed heller ikke på B-niveau.

Fagets indhold

Formålet med faget er at give eleven et indblik i informationsteknologi, i forhold til teknik, design, brugere og innovation. Tanken er at eleven får en grundlæggende forståelse for it og at det kan inspirere dem til at læse videre.
Faget har en fælles platform, som tones efter gymnasie (HHX, HTX, STX) og niveau (C eller B).
I Informatik (STX C) som jeg underviser i, er der opsat seks emne-områder (kernestof) som eleven skal arbejde med. Kernestoffet er:

• It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet.

• It-systemers arkitektur (f.eks. tre-lagsarkitektur).

• Repræsentation og manipulation af data (kan være billedmanipulation).

• Programmering (programmering af mindre programkomponenter).

• Modellering og strukturering af data, processer og systemer.

• Interaktionsdesign.

I forhold til datalogi er der bl.a. lagt meget vægt på, at eleven udvikler en holdning til it-systemerne. Programmering er nedtonet.

Informatik er med til at flytte gymnasieeleverne fra it-forbrugere til it-producenter (foto Pixabay)

Jeg har haft tre hold igennem møllen nu og det fungerer rigtig godt. Eleverne er glade for faget. Vi begynder med computerens opbygning. Efter en omgang med det binære talsystem bruger vi tid på at lære boolesk algebra - et emne mine humaniora-kollegaer har døbt diabolsk algebra. Efter billedmanipulation (sammenbygning af billeder med Gimp), arbejder med den iterative udviklingsmodel, laver brugerinterview og papirprototyper.
Ca. halvdelen af tiden går med html-kodning, Android-programmering og interaktive test. Sidstnævnte emne er en øjenåbner for mange elever. De finder ud af, at man ikke nødvendigvis, kan stole på f.eks. en kandidattest til folketingsvalget.
Til Android-programmering anvender jeg App-Inventor. Det er et ”lego-klods” programmeringsprog, men er godt som introduktion til programmering (samme koncept som Hour of Code). Andre kollegaer anvender Scratch. Eleverne laver bl.a. et lille spil, der benytter smartphonens accelerometer til at styre spilfiguren med. For at introducere dem til API, skal de lave en app der kan styre hovedet på et overvågningskamera. Samt en app der henter en vejrudsigt, baseret på smartphonens lokationsdata.
Undervejs snakker vi IoT, Big Data, føreløse biler, AI, robotsoldaten, spiludvikling og Snowden.

Der er afsat 75 katetertimer til faget - det er ikke meget. Vi kommer godt rundt i emnet, men jeg kommer f.eks. ikke ind på løkker, CSS og databaser. Rent programmeringsmæssigt er det vildeste vi laver, en high-score tæller på ”side 2” i deres app (”side 2” medfører paramteroverførsel fra ”side 1”).

Det er dejligt politikerne endelig har permanentgjort informatik som valgfag på gymnasierne. Men der skal stadig fokus på, at vi i det danske uddannelsessystem har et hul i forhold til en generel it-introduktion til alle elever (ikke alle kan f.eks. gemme et word-dokument som en pdf-fil, lave en makro eller bruge ti-fingersystemet). Det er ikke vigtigt for mig om det foregår i folkeskoleregi eller i ungdomsuddannelserne - men emnet skal adresseres. Det ligger implicit i mange fags beskrivelse, men der er ingen der formeldt har ansvaret for at det gennemføres, og derfor møder jeg elever der aldrig har lært at lave en pdf-fil (en eller to i hver 1.g klasse).

Konklusionen er et super-godt introduktionsfag til det at være ”it-producerende” (ikke kun it-forbruger). Men desværre er det ikke alle der skal have faget og desværre er der ikke mange der vælger det på B-niveau.

Her er evalueringrapporten fra Undervisningsministeriet

Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere