bloghoved ole tange

Nej til tvangsdigitalisering - en lille sejr

Det er ikke nogen hemmelighed, at PROSA siger nej til tvangsdigitalisering. Vi er sådan set glade for digitalisering, men vi synes ikke tvang er rimeligt.

Derfor var det da også en lille sejr, da et papirbrev dumpede ind i min postkasse:

Illustration: (Cc-By) Ole Tange

Jeg er absolut fortaler for, at man kan få sin post digitalt hvis man har lyst, og derfor er jeg ekstraærgerlig over, at man er nødt til at gøre krumspring for at undslå sig, hvis man ikke har lyst. Når det (forhåbentlig) i fremtiden bliver muligt at vælge Digital Post fra uden at skulle finde på en grund, så betragter jeg det slag som vundet og melder mig til Digital Post, for jeg regner ikke med, at det øger registreringen af mig: Data vil formodentlig eksistere alligevel uanset om jeg får en kopi på papir eller ej.

Kommentarer (34)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Ivo Santos

Det er fint nok med e-boks og lignende digitale tjenester, men nu er alle jo forskellige, og der findes altså også nogen derude, som bare ikke fatter en brik af hvad en pc er, og hvordan man bruger en digital tjeneste. Der findes også folk derude som ikke fatter en brik af hvad det vil sige at være forældre, og modsat det at blive forældre, så skal digitale tjenester åbenbart proppes i halsen på alle, og det gælder åbenbart også den som ikke kan finde ud af det. Sikke et ramaskrig der vil blive hvis alle blev tvunget til at være forældre, eller tvunget til f.eks. at tage lastbil kørekort da dette vil være en fordel i forhold til det at færdes på cykel i trafikken.

Digitale muligheder bør altid være en ekstra mulighed som folk kan vælge eller fravælge alt efter hvad ens hoved er til, alt andet er forkert.

 • 3
 • 3
#5 Martin Kofoed

Stod det til mig, bestod offentlig, digital post af en webformular med to inputs:

1) emailadresse 2) offentlig kryptonøgle

Submit.

Det offentlige kunne så sende mig alle de fortrolige mails, de havde lyst til. Samtidig kunne man eventuelt udvikle nøglestyrings-apps, emailklienter, nøgleservere osv. osv. ovenpå databasen over emailadresser og public keys for at gøre livet let for den almindelige dansker, og pakke PKI lidt ind.

Sidstnævnte opgaver kunne man passende lægge ud i små klumper rettet mod små IT-bikse.

Tror der kunne komme en masse brugbart og spændende ud af det.

 • 10
 • 0
#6 Henrik Schack

Stod det til mig, bestod offentlig, digital post af en webformular med to inputs:

1) emailadresse 2) offentlig kryptonøgle

Det er et forholdsvis frit land vi lever i, jeg må selv bestemme hvilket parti jeg stemmer på, jeg må selv bestemme om jeg tror på nogen gud, jeg må selv bestemme hvad jeg spiser og hvornår jeg går i seng. Jeg kunne godt tænke mig selv at kunne bestemme hvad jeg opfatter som fortroligt, så på min form må der godt være et :

[ x ] Bare send en almindelig email.

 • 5
 • 1
#7 Lasse Hillerøe Petersen

Jeg har også bedt mig fri (og det var permanent fra starten), men jeg ser to mulige problemer:

Borger.dk er tilsyneladende fx ikke kodet, så det tager ret meget hensyn til om man er fritaget - så vidt jeg kan se prøver det i hvert fald ihærdigt på at fortælle mig noget om min NemPost - og hvor meget skal man så klikke forkert, for at man uafvidende er kommet til at melde sig til?

Jeg betaler børnebidrag hver måned. I august formåede "Indbetaling Danmark" af ukendte årsager (systemfejl?) at nedlægge BS-aftalen som har kørt i mange år. Efter en måned fik jeg en rykker med gebyr kr. 250,- fordi jeg ikke havde betalt det indbetalingskort de påstod at have tilsendt mig med brevpost, men som jeg ikke har modtaget. (Ret skal være ret, en telefonsamtale fik slettet gebyret.) Jeg burde måske have lugtet lunten, og været på forkant måneden efter, men problemet gentog sig. (Den i øvrigt meget venlige dame, jeg fik til at slette gebyret endnu en gang, insisterede dog på at indbetalingskortet var blevet udsendt, og at jeg skulle kontakte postvæsnet.) Indbetalingskortet for oktober dukkede naturligvis heller aldrig op (men takket være de venlige damer ved telefonen skulle problemet nu være løst med en ny BS aftale.)

Så kan man stole på at diverse systemer altid håndterer os NemPost-fritagne korrekt? Jeg gør i hvert fald ikke længere.

 • 3
 • 0
#8 Jonathan Jørgensen

En person som Ole Tange der begår sig fint på Internettet bør ikke være blandt personer der bliver fritaget. Hvilken gyldig grund har han og hvorfor skal samfundet spilde ressourcer på at sende ham fysisk post? Politikerne har valgt at det er en stor fordel at digitalisere hele befolkningen på nær de få personer som er for gamle og derfor ikke kan eller magter det.

 • 5
 • 9
#13 Michael Rasmussen

Jeg er også fritaget, og min begrundelse er, at med accept af digital post bliver min retssikkerhed væsentligt forringet.

1) digital post gør dig retslig ansvarlig for at have læst din post, i samme øjeblik afsenderen trykker på afsendelsesknappen. Se lov om digital post. 2) indholdet af post i din indbakke kan løbende blive ændret både, hvad angår indhold samt modtagelsestidspunkt. Begge tilfælde er allerede sket, så det er ikke spekulation.

Begge ovenstående punkter er et voldsomt overgreb på retsstaten!!

 • 10
 • 2
#14 Ole Tange Blogger

En person som Ole Tange der begår sig fint på Internettet bør ikke være blandt personer der bliver fritaget. Hvilken gyldig grund har han og hvorfor skal samfundet spilde ressourcer på at sende ham fysisk post? Politikerne har valgt at det er en stor fordel at digitalisere hele befolkningen på nær de få personer som er for gamle og derfor ikke kan eller magter det.

Grunden er tvangsdigitalisering. Måske er det emne i sig selv en blog post værd?

Ved en frivillig digitalisering, så vil folk vælge den digitale løsning, hvis de føler, at det gør deres liv nemmere. Det kan vi f.eks. se med netbanker, hvor langt hovedparten idag benytter netbank. Netbank er ikke tvang, for det er stadig muligt (omend bøvlet og dyrt) ikke at benytte netbank.

En god løsning vil få de fleste med, og dermed kan man indkassere det meste af besparelsen.

En dårlig løsning vil folk vælge fra, og dermed sende et signal om, at det digitale alternativ ikke er godt nok.

Problemet med tvangsdigitalisering er, at det er umuligt at sende et signal om, at løsningen er dårlig. Hvis f.eks. 30% af befolkningen ønsker at vælge en løsning fra, fordi den er for ringe, så er det jo et demokratisk problem, hvis de er tvunget til at bruge den. Og hvis løsningen er så god, at meget få vælger løsningen fra, så er der jo ingen grund til tvang.

Tvangsdigitalisering er kun nødvendigt, hvis man laver så dårligt et produkt, at man er bange for, at folk vil vælge det fra.

I PROSA vil vi gerne have, at borgerne selv kan vælge, hvad der passer dem bedst, og så må det offentlige leve med, at besparelsen bliver mindre, hvis det offentlige nægter at lave systemerne så gode, at de er bedre end alternativet.

 • 12
 • 1
#16 Jonathan Jørgensen

Når man har valgt at tage hensyn til en gruppe af borgere med helt særlige behov der er "stået af", så syntes jeg at det er en smule ærgerligt at konstatere at det i stedet bliver udnyttet af personer med en politisk agenda. En sådan ordning er jo ikke gratis. Det koster en del penge at sende alt med Postnord de næste 20-40 år frem.

Folketinget har allerede vedtaget at Digital Post er obligatorisk for efterhånden længe siden. Jeg ved ikke om det er denne beslutning at Ole Tange eller PROSA var i mod. Loven blev formodentlig lavet med tanke om at drive innovation, levere besparelser og gør livet lettere for borgere & virksomheder. Min opfattelse er at man med store indsatser og høj brugertilslutning har været i stand til at levere på disse punkter.

Jeg mener bestemt også man skal kæmpe for ens principper, men for at vi nu er helt klare om hvad der foregår, så læser jeg det som at Ole mener at civil ulydighed er vejen frem. Jeg kan nemlig ikke se at Ole Tange er særlig og har ingen reel grund til at være undtaget. Ole bør altså være tilmeldt på akkurat samme måde som Ole også er omfattet af anden lovgivning der siger at han skal afregne SKAT, hvad end han politisk set er for eller i mod skattebetalinger.

Så altså, super fint at Ole gerne vil drøfte politik og hvorvidt at løsningerne er dårlige, samt om brugerne faktisk har noget at skulle have sagt. Det er vigtigt at der er folk som vil tage disse dialoger. Status er at vi allerede har udrullet Digital Post. Derfor syntes jeg i stedet vi skal fokusere på løsningerne. Er det en god løsning og hvis ikke, hvordan kan den så forbedres? Kan der evt. være flere løsninger i fremtiden, sådan at vi undgår monopoler og opnår variation i tilbudene.

 • 1
 • 7
#20 Jonathan Jørgensen

Til høflig oplysning findes blanketten for fritagelse her https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/fd001f.pdf og yderligere oplysninger findes her: https://www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Om-Digital-Post-til-pres...

Ole Tange skriver bl.a.: "når det (forhåbentlig) i fremtiden bliver muligt at vælge Digital Post fra uden at skulle finde på en grund"

I den sammenhæng er det væsenligt at bemærke at fritagelsen kun kan ske som følge af gyldige fritagelsesårsager og at det formodentlig sker ved erklæring under strafansvar der lyder:

"Straffelovens § 163 Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

 • 2
 • 4
#21 Gert Madsen

oven blev formodentlig lavet med tanke om at drive innovation, levere besparelser og gør livet lettere for borgere & virksomheder.

Det er svært at gætte på motiver, men det er en simpel konstatering at E-boks har en indbygget retssikkerhed, som de fleste håbede forsvandt med murens fald for snart 30 år siden. Den lov/konstruktion er simpelthen en skændsel.

 • 5
 • 1
#22 Hans Schou

En gyldig årsag er, at det krænker retssikkerheden. Hvis man glemmer at se efter nye breve e-boks, så kan det få fatale konsekvenser.

Det er som om, at breve afleveret i e-boks, har samme status, som var de afleveret af en stævningsmand ved personligt fremmøde, til trods for at det er nemt at se i logfilerne hos e-boks, at brevet aldrig har været set.

Et andet problem med e-boks er, at breve man har modtaget, kan blive slettet.

Den eneste rigtige løsning er, at sende borgerne en krypteret mail. Hvis afsender vil have en kvittering for modtagelsen, kan de gøres med et bekræftende klik på en hjemmeside. Hvis ikke det bliver bekræftet, så skal der sendes et rekommanderet papirbrev.

Egentlig er det underligt at vi stadig har stævningsmænd, når det kan gøres meget billigere og nemmere med e-boks.

 • 4
 • 2
#23 Jonathan Jørgensen

Hvoraf fremgår "krænker retssikkerheden" som gyldig fritagelsesgrund? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142234 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181901

Skal det være op til den enkelte hvilke love han/hun ønsker at overholde? Syntes du at det er tilladeligt hvis man opgiver urigtige oplysninger under strafansvar?

Man kan godt være i mod Digital Post og det er fint at man politisk vil kæmpe i mod det, men politikerne som befolkningen har stemt på har vedtaget at det er obligatorisk ved lov. Syntes også det er liiidt sent i processen at gøre oprør, når det blev vedtaget helt tilbage i 2012, men okay.

 • 3
 • 4
#24 Hans Schou

Syntes du at det er tilladeligt hvis man opgiver urigtige oplysninger under strafansvar?

Syntes du at det skal være tilladt at krænke retssikkerheden? Det er helt forrykt at stille nogen som helst krav om grund til at man ikke vil have e-boks. Jeg har givet flere grunde, men ingen af dem står på afkrydsningsblanketten.

E-boks som det er implementeret, er krænkende. Det er gjort forkert, og det skal laves om. Send en PGP krypteret email i stedet, så melder jeg mig ind med det samme. Jeg har brugt email siden 1987 og PGP siden 1992, så det er ikke fordi jeg er imod teknologi. Jeg er imod den måde e-boks er implementeret, og jeg kan ikke starte en grundlovssag mod staten om det, fordi jeg bare kan melde mig fra e-boks.

 • 5
 • 2
#25 Søren Rønsberg

Til høflig oplysning findes blanketten for fritagelse her https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/fd001f.pdf og yderligere oplysninger findes her: https://www.digst.dk/It-loesninger/Digital-Post/Om-Digital-Post-til-pres...

En gyldig grund i følge listen er "Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID ". Hvis man ikke kan tiltræde betingelserne omkring OCES og dermed ikke kan give samtykke til databehandlingen, så er dette punkt opfyldt. Man kan stadig godt have en separat NemId til banken.

 • 7
 • 3
#27 Christian Nobel

Jonathan, du kan argumentere op ad stolper, ned ad vægge, men faktum er at den daværende ressort ansvarlige, nemlig Helge Sander, understregede at digitaliseringen er frivillig - og det har aldrig været modsagt fra ministerside.

Det er udelukkende noget embedsmandsværket har fået gennemtrumfet.

 • 4
 • 0
#28 Deleted User

I den sammenhæng er det væsenligt at bemærke at fritagelsen kun kan ske som følge af gyldige fritagelsesårsager og at det formodentlig sker ved erklæring under strafansvar der lyder:

Men en af de mulige årsager er jo netop :

"Jeg har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)"

En praktisk vanskelighed kunne jo være at man ikke følte sig i stand til at acceptere brugerbetingelserne det amerikansk ejede firma Nets har opstillet.

Det er lidt morsom at man råber op om at man ikke bare skal klikke på "accepter" uden at læse betingelserne, men når der så er nogen der læser betingelserne og siger "Det kan jeg ikke acceptere" så skal de bare tvinges.

Ud af dine indlæg kan jeg kun konkludere at du mangler det der hedder empati.

Empati er evnen til at leve sig ind i andre folk og forstå at ikke alle tænker som en selv.

Folk uden empati har tit den her "Hvis folk ikke er som mig, gør som jeg og ressonerer som jeg, så må de jo være idioter" holdning som du lægger for dagen.

PS. Læg mærke til at der kun er een afkrydsningsboks til alle grundene. Ergo sætter man kryds samme sted uanset hvilken begrundelse man påberåber sig.

I starten var formularen udformet så man kunne krydse ud for den af grundene man ville benytte, men det var ikke lovligt og jeg husker tydeligt da jeg var nede for at melde mig fra, der forsøgte medarbejderen at få mig til alligevel at krydse af specifikt, men da jeg nævnte at det stod direkte i deres egen vejledning (Den til de ansatte som skulle håndtere dette) at de ikke måtte spørge efter det og bad om at tale med en overordnet så fik jeg lov til at sætte et stort kryds i feltet så alle muligheder var markeret.

 • 4
 • 0
#29 Jonathan Jørgensen

Hej Henrik.

Skulle vi nu ikke lige holde fokus på bolden og ikke blot lave personangreb? Det er altid super let at skyde på andre og jeg kunne nemt følge i samme fodspor og påstå en masse ting om dig. Men det vil med garanti være forkert, for jeg kender dig jo strengt taget ikke.

-- Jeg forstår at der hos nogen er utilfredshed med Digital Post løsningen, men jeg mener egentlig at fokus bør handle om hvordan man i givet fald skal ændre løsningen og hvordan man får ordet ud.

Jeg kan ikke se hvad Ole's personlige civil ulydighed skulle hjælpe det fjerneste. Jeg er også tvunget til at have og tjekke en postkasse på mit hus. Hvad ændrer jeg ved at pille min postkasse ned? Hvordan bliver løsningen bedre af at Ole ikke modtager Digital Post når 90% af Danmarks befolkning gør? Ole skriver at han har tænkt sig at benytte løsningen når "slaget er vundet".

Folk som har et faktisk behov mener jeg under alle omstændigheder skal have mulighed for at blive undtaget.

Så er der nogen der har foreslået PGP som en silverbullet. Det er jo i øvrigt en løsning som er 100% frivillig, uden nogen form for tvang og næsten ingen mennesker på kloden, på nær IT-folk, kan finde ud af at sætte det op. Er det mon en løsning som vil få stor udbredelse blandt den almindelige dansker og hvad gør man lige når den private nøgle forsvinder eller folk glemmer deres kodeord?

Jeg kunne egentlig godt tænke mig at der var valgfrihed blandt leverandører på post, sikker identitet & signeringsløsninger. Hvad angår valg af sikker identitet syntes jeg man har gjort det godt i Norge med ID-porten og jeg tænker også at eIDAS kan skubbe til nogle interessante muligheder på sigt, når først de forskellige EU-lande kan benytte hinandens løsninger.

 • 0
 • 1
#30 Deleted User

Hej Henrik.

Skulle vi nu ikke lige holde fokus på bolden og ikke blot lave personangreb? Det er altid super let at skyde på andre og jeg kunne nemt følge i samme fodspor og påstå en masse ting om dig. Men det vil med garanti være forkert, for jeg kender dig jo strengt taget ikke.

Jeg syntes jo du ret beset ikke har lavet ret meget andet end at skyde diverse debattører diverse bevæggrunde for at fravælge digital post i skoene, uden at have villet lytte til de argumenter der er kommet frem.

Når man så bombastisk som du, nærmest skærer alle over en kam og mellem linierne postulerer at der må være tale om kværvulanter og folk med politiske motiver bag og direkte siger at folk nærmest ikke bør have en valgmulighed, fordi det er dyrere at lade folk selv (fra)-vælge det, så kan man ikke tillade sig at være så tyndhudet når der kommer lidt den anden vej.

Jeg forstår at der hos nogen er utilfredshed med Digital Post løsningen, men jeg mener egentlig at fokus bør handle om hvordan man i givet fald skal ændre løsningen og hvordan man får ordet ud.

Her er problemet jo netop at man IKKE har ønsket at se på det på den måde, men blot lavet løsningen på den måde man selv fandt smartest og har totalt overhørt de input der kom.

Flere af de problemstillinger som er forbundet med NemID, og OCES er jo problemstillinger som allerede blev luftet INDEN man gik i luften med systemet.

Den bedste måde at opnå det du der beskriver (at få Nets til at ændre løsningen) ville jo netop, som Ole også skriver, være at man havde gjort det totalt frivilligt om man ville være med og forlangt at der skulle være et alternativ til dem som ikke ville. På den måde ville der netop være et incitament til at lave det så smart som muligt for at få folk til, frivilligt at gå med på vognen.

I stedet valgte man den løsning som efter sigende i militæret hedder "En beordret succes".

Altså en løsning hvor man lavede en løsning som man så "tvang" folk til at bruge, hvorefter man, når man havde tvunget alle til at deltage, stolt erklærede at det var en succes.

Hvis du vil have 10 mennesker til at kunne lide dig, så er der forskellige muligheder.

 1. Du kan være flink ved dem og være en rigtig god ven, så de syntes du er en god ven og dermed vil kunne lide dig.

 2. Du kan trække et våben og true dem på livet til at sige at de syntes du er en flinker fyr.

Metode 2 er nemmest hvis du bare gerne vil have flest muligt til at sige de kan lide dig, med mindst muligt arbejde, men metode 1 er nok den der på den lange bane giver dig flest rigtige venner.

Her taler jeg for at man skulle have brugt metode 1, men at man vist mere har brugt metode 2.

En alternativ mulighed ville have været at bede 2 firmaer om at komme med hver deres løsning, på den måde ville incitamentet være at lave det bedste system for ikke at blive udkonkurreret.

Man valgte dog den lette løsning og tvinge folk til at "spise" det man kom med, ved at tvinge det i halsen på dem.

Jeg kan ikke se hvad Ole's personlige civil ulydighed skulle hjælpe det fjerneste. Jeg er også tvunget til at have og tjekke en postkasse på mit hus. Hvad ændrer jeg ved at pille min postkasse ned? Hvordan bliver løsningen bedre af at Ole ikke modtager Digital Post når 90% af Danmarks befolkning gør? Ole skriver at han har tænkt sig at benytte løsningen når "slaget er vundet".

Jeg har også en postkasse ved vejen som jeg jo skal så postbudet kan drøne lige til postkassen med sin knallert eller brede elcykel.

Den postkasse checker jeg hver dag når jeg kommer hjem, den er lige ved siden af hvor jeg parkerer min bil.

For mig er det mere bekvemt at checke denne, end at skulle logge ind på en hjemmeside med en papskive for at læse breve.

JA, det er med garanti billigere for samfundet på den anden måde, men så længe man kan risikere at der slettes breve, eller rettes i breve i den digitale postkasse og så længe det er 100 gange nemmere at jeg lige låser postkassen op som jeg alligevel gør, frem for at skulle tænde computer, vente på den starter op, logge ind, åbne en browser, taste sig ind på en hjemmeside, taste burgernavn og adgangskode, rejse sig og hente pungen med papskiven i, indtaste et nummer fra papskiven og så først DER have adgang til post, så længe gider jeg ikke elektronisk post.

Ja og da SLET ikke når jeg skal acceptere brugerbetingelserne fra Nets og acceptere at min digitale signatur ligger på deres system og at jeg så via single-sign-on lader DEM signere for mig.

Folk som har et faktisk behov mener jeg under alle omstændigheder skal have mulighed for at blive undtaget.

Men du accepterer åbenlyst ikke "Jeg kan ikke acceptere brugerbetingelserne" som en gyldig grund og kaster om dig med beskyldninger om andre motiver når folk fremdrager den grund.

Så er der nogen der har foreslået PGP som en silverbullet. Det er jo i øvrigt en løsning som er 100% frivillig, uden nogen form for tvang og næsten ingen mennesker på kloden, på nær IT-folk, kan finde ud af at sætte det op. Er det mon en løsning som vil få stor udbredelse blandt den almindelige dansker og hvad gør man lige når den private nøgle forsvinder eller folk glemmer deres kodeord?

Spørgsmålet er jo så om et sikkerhedssystem skal være designet efter "laveste fællesnævner".

Det du siger er helt i ånd med "Det ikke alle kan lære, skal ingen lære" som jo var et mantra i visse politiske kredse.

Det er jo det evindelige spørgsmål.

Du skal designe et system som reelt set fungere som et digitalt signatursystem, hvad er vigtigst.

 1. Sikkerhed.
 2. Brugervenlighed.

Det er HELT tydeligt at man med NemID, har hændt KRAFTIGT til at #2 vr vigtigst. (Og alligevel har fejlet og lavet et rigtigt skodsystem).

Jeg kunne egentlig godt tænke mig at der var valgfrihed blandt leverandører på post, sikker identitet & signeringsløsninger. Hvad angår valg af sikker identitet syntes jeg man har gjort det godt i Norge med ID-porten og jeg tænker også at eIDAS kan skubbe til nogle interessante muligheder på sigt, når først de forskellige EU-lande kan benytte hinandens løsninger.

Man burde i hvert fald have nogle minimums krav til et system.

 1. Hvis det fungere som digital signatur, så SKAL brugeren have hele eller dele af sin egen digitale signatur "fysisk" hos sig. Det nytter ikke noget at man laver et single point of failure hvor alle borgernes digitale signaturer ligger på en central server......I Norge.....Drevet af et amerikansk ejet firma.

Det er muligt at man mener at Hr og Fru Danmark er for dumme til, selv at passe på deres digitale signatur (Ja, der er givetvis en del som nok er det) og derfor vælger at lave en central løsning.

Sikkerheden på den centrale enhed kan jo sagtens være 1000 gange bedre end hos Hr og Fru Jensen, men gevinsten ved at hacke den centrale enhed vil jo så være 5 millioner gange højere end ved at hacke Fru Jensen's computer.

Hvis de en dag kommer med en løsning hvor JEG selv kan få lov at generere min egen nøgle til min digitale signatur og JEG er den eneste som har private-key og løsningen virker universelt på alle de ting som man bruger NemID til idag, så er jeg med på vognen.

Så længe dette ikke er tilfældet, så er jeg fritaget.

Desværre ser det jo ud til at den efterfølger man har tænkt sig til NemID, næppe tager et eneste af de problemstillinger der er i det gamle system op og får gjort noget ved dem og det ser jo også ud til at man vælger Nets til at drive systemet videre.

 • 4
 • 0
#31 Henning Wangerin

Så sluttede livet med nemid på hatdware åbenbart: https://www.version2.dk/artikel/nets-spaerrer-nemid-paa-hardware-paa-gru...

Men så kommer næste hurdle:

Jeg var forbi borgerservice i Sønderborg for at få lavet en fritagelse. Det blev pure afvist, da jeg jo kunne bruge en computer.

Hvad er argumentet det skal sættes på for at få den skide fritagelse for e-boks? At der er masser af services jeg ikke kan få adgang til uden papkort lever jeg fint med, men af og til bliver der jo sendt en pdf til e-boks som man bør forholde sig til

/Henning

 • 0
 • 0
#32 Lars Skovlund

Det er jo i sidste ende op til kommunerne at bestemme, så jeg tror svaret er "it depends". Jeg er selv fritaget, men så pludselig var fritagelsen ophævet uden at jeg havde fået besked (undtagen måske i min e-boks, tøhø). Det var ikke fordi den var udløbet, men ellers kunne jeg ikke få noget svar på hvad der var sket. Nu har jeg et fint papirbrev fra Digitaliseringsstyrelsen, der dokumenterer det.

 • 0
 • 0
#33 Ole Tange Blogger

Hvad er argumentet det skal sættes på for at få den skide fritagelse for e-boks?

Oprindeligt prøvede jeg med argumentet: "Jeg kan ikke acceptere vilkårene og kan der for ikke sætte kryds i 'Jeg accepterer'-feltet online". Den mulighed stod ikke på fritagelsesskemaet, så den lavede jeg og satte kryds i det felt.

Den godtog de i første omgang, men sendte desværre senere en afvisning. Til gengæld det var helt i orden, hvis jeg bare satte et stort kryds ud for alle de andre grunde.

(Og det var ikke en fritagelse fra e-Boks, men en fra Digital Post. Næsten, men ikke helt det samme.)

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere