Nationaliser KMD

Rygtebørsen er i fuld gang: KMD skal sælges for 5, 6 eller måske ligefrem 7 mia kroner ?

Hvis der havde været en sikkerheds- og it-ansvarlig minister, ville man istedet nationalisere firmaet (til den skattemæssige værdi der står at læse på selvangivelsen.)

Ud over det IT & Sikkerhedsmæssige argument, som jeg ikke regner med at det er nødvendigt at skære ud i pap, er der også et økonomisk argument:

Der er kun et sted pengene til forrentning af Advents (mulige) investering kan komme fra: Skatteborgernes lommer.

Hvis skatteborgerne skal betale, var det så ikke også rimeligt at skatteborgerne blev de nye ejere ?

phk

Kommentarer (28)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#4 Jesper Vingborg Andersen

Jeg har et tredje forslag: Nedlæg KMD.

De dele af KMD, der rent faktisk varetager opgaver af (national) sikkerhedsmæssig karakter burde lægges ind under politiet, forsvaret eller tilsvarende, alt efter opgavens art.

Resten kan udliciteres i de relevante fora, eller drives af mere eller mindre stats-/kommune-/regions-ejede virksomheder.

Jeg kan ikke se hvordan "skatteborgernes penge" isoleret set kan være et argument for hverken det ene eller det andet, og der er intet, der tyder på, at staten kan varetage opgaverne effektivt.

 • 4
 • 4
#5 Poul-Henning Kamp Blogger

Og med det argument i hånden, er der så noget der ikke skal nationaliseres?

Når borgerne er tvunget til at betale for en given (mangel på) service, uden at have hverken indflydelse eller valg, så mener jeg at nationalisering er både ret og rimeligt.

Privatiseringen af KMD og DataCentralen er i praksis meget tæt på at tillade private firmaer at udskrive en skat som borgerne ikke kan slippe for.

 • 17
 • 5
#7 Kim Jensen

Der er mange firmaer der leverer løsninger til det offentlige, heriblandt fx også CSC og IBM. At KMD af historiske årsager har mange opgaver for det offentlige betyder jo ikke, at de har monopol på dette - kommunerne kan vælge en anden leverandør.

Det med skatten holder heller ikke - med mindre man er af den opfattelse, at ingen private må løse opgaver for det offentlige, og det er jo gisp kommunisme...

 • 3
 • 4
#8 Ole Wolf

Hvis et firma er nationalt ejet, er der ikke krav om overskud til ejerne eller aktionærerne. Så hvad er mon billigst: At betale for en service, eller at betale for samme service OG for den profit, firmaet forlanger?

Det er en myte, at private firmaer skulle være mere effektive. De private firmaer har hele generelt alle incitamenter for ikke at levere mere (service) end absolut nødvendigt, men til gengæld til højest mulige pris.

Det gælder især for leverancer til det offentlige, som har fokus på service og ikke pris, mens firmaerne har fokus på pris og ikke service. Lige netop dén cocktail lægger op til, at det offentlige bliver røvrendt godt og grundigt.

 • 14
 • 8
#10 Jesper Vingborg Andersen

Argumentet omkring privatisering går ikke på, om private virksomheder er mere effektive end offentlige, men på at (ærlig) konkurrence leverer de ønskede incitamenter, hvad enten de går på pris, serviceniveau, sikkerhed eller andet.

Men, ja, der er mange myter vedrørende forskellene på private og offentlige virksomheder. De har alle dét til fælles, at de ikke holder til et nærmere eftersyn ... dette gælder fx også myten om at private virksomheder alene handler om at tjene flest mulige penge.

 • 6
 • 1
#11 Ole Wolf

Hvis dette var de eneste parametre, så ville du have ret - men verden er jo ikke så triviel.

Naturligvis er det ikke de eneste parametre. Men det er dem, der adskiller en privat serviceleverandør fra en offentlig. Jeg vil godt vove et øje på, at øvrige parametre gælder for såvel private som offentlige virksomheder.

 • 4
 • 1
#13 Anonym

Der er visse services og understøttende services som er vitale for det danske samfund, og her mener jeg at det er problematisk at man i udliciteringens hellige navn privatiserer alt hvad der kan privatiseres.

Når man ser paraderækken af 3-4 bogstavers koncerner, så er der faktisk ikke ret meget dansk over det mere (er der overhovedet nogen tilbage der er dansk ejede når vi snakker om de "store drenge"). Har man sparet penge? - sikkert - der er der nok en masse kloge DJØF'er der kan vise mange powerpoints og excel ark om, men jeg er bare nervøs for at vi har afgivet en meget stor del af den kontrol over data som vi som borgere kan have en forventning om ikke forlader landets grænser. Suverænitet og kontrol (sikring af grænseforhold med data) må for min skyld gerne koste mere end hvad vi kan spare ved af afgive den.

Skal der ske udbud så burde vi i EU regi kunne stille krav om at virksomhedens hovedsæde er placeret i EU hvis der er tale om databehandling af en vis følsom karakter - disse selv samme data eller systemer skal udvikles i EU og må ingen omstændigheder forlade EUs grænser - virksomhederne (ledelsen) skal under straffeansvar garanterer at data ikke forlader EU eller at ikke EU efterretningstjenester snager i data.

 • 5
 • 2
#14 Thomas Christensen

Det er en myte, at private firmaer skulle være mere effektive. De private firmaer har hele generelt alle incitamenter for ikke at levere mere (service) end absolut nødvendigt, men til gengæld til højest mulige pris.

Og derfor er verden i dag domineret af Sovjetunionen, Østtyskland og Nordkorea.

Problemet er ikke KMD, men at en enkelt spiller kan opnå et faktist monopol. Jeg ville langt hellere privatisere kommunerne end at nationalisere KMD. (Og det oprindelige indlæg er vel beviset på, at IT-folk er ligeså dårlige til økonomi og politik som økonomer og politikere er til IT).

 • 7
 • 12
#15 Nils Bøjden

Jeg ville langt hellere privatisere kommunerne end at nationalisere KMD

I like that one!

Men mindre kan nok også gøre det.

F.eks ville det være oplagt at datamodeller og process beskrivelser for alle offentlige administrationssystemer var underlagt lov om offentlighed i forvaltningen, og dermed kunne flyttes over i public domain.

Dernæst kunne Kommunerne tvinges til at deres kontrakter hver borgernes data var involveret, var baseret på åben sovs, med mindre de fik en tilladelse fra Justitsministeriet (PET, varslingssystemer o.lign). Dette ville gøre kommunerne til ejere af både data og kode for deres monopol systemer. Uanset om det var KMD, IBM, NNIT eller Thy Data der leverede systemerne.

Dette kunne kommunerne uden problemer tvinges til.

 • 8
 • 0
#16 Povl H. Pedersen

Er nationalisering ikke en ekstra skat? Det offentlige har aldrig været kendt for sin effektivitet. Det offentlige må i stedet stille krav om åbne standarder for alle de ydelser de køber, så der kan være reel konkurrence på markedet, og dermed vil private udbydere forhåbentlig presse prisen ned.

Problemet med det nuværende KMD er kammerateri fra den den røde skole, og en monopollignende status.

Bortset fra alt dette, så bør det forbydes at sælge virksomheder der behandler danske persondata, til amerikanske selskaber. USA selskaber kan ikke undslå sig den amerikanske juridiske forpligtelse til at udlevere alle de danske data på de amerikanske myndigheders forespørgsel.

Hvis FBI/CIA/NSA vil have fuld skattehistorik på alle danskere, så skal de bare bede om det, og der er ikke nogen danskere der nødvendigvis hører noget. Er det acceptabelt ? Forbyd salg indtil amerikansk lovgivning er kompatibel med dansk.

 • 5
 • 0
#18 Ole Wolf

Og derfor er verden i dag domineret af Sovjetunionen, Østtyskland og Nordkorea.

Disse landes er (var) de facto diktaturer, og er næppe noget, hvis styreform og udgave af offentlig service kan overføres til frie lande.

McCarthy er død og borte. Statsejet, offentlig service er ikke ensbetydende med kommunisme som i Nordkorea.

 • 10
 • 2
#19 Lars Christoffersen

Hmm, det er en bekymrende trend at central infrasturktur kommer til udlandet. KMD er ikke det eneste. Også de store El-forsynings virksomheder udliciterer kerne-ydelser inden for IT. Er det betryggende?

 • 1
 • 0
#20 Nils Bøjden

Over at kommunerne ikke har en klausul i deres kontrakter: << Data skal i det format der er beskrevet i bilag1, overføres til en server ejet og drevet af kommunen / kunden.

Hvis data rettes skal dataoverføres ske således at 99.5% af data overføres inden for 1 minut efter rettelsestidspunktet. Resten har en grænse på 30 minutter.

>

Denne konstruktion ville sikre at kommunerne altid havde data parat til integration med andre systemer.

Men det virker ikke altid som om kommunerne mener at de har et ansvar for deres kunders penge / data.

 • 0
 • 0
#21 Peter Christensen
 1. I princippet burde en offentlig myndighed aldrig udvikle forretningsområder, der kommer til at skygge for deres egentlige formål: at servicere samfund og borgere. Derfor burde hverken KMD, Datacentralen m.m. være blevet til de kolosser på lerfødder, som de er

 2. På den anden side går det ikke, at samfundet er afhængig af private operatørers for-godt-befindende. F.eks. er det ikke rimeligt, at samfundet betaler for at bruge egne data, bare fordi de tilfældigvis ligger på en privat entreprenørs matrikel

 3. Det offentliges forståelse af outsourcing er, at det er en total-oplevelse: ikke blot outsourcer man arbejdsprocessernes udførelse; men også den viden der ligger til grund for disse og forsøger også helst at outsource ansvaret bagefter. Hvem har ikke lige læst, at vi i et demokrati får dikteret vores skattelove ud fra, hvad systemerne kan?

Så dette handler ikke kun om KMD, hvor den rigtige brandslukningsmanøvre sikkert er at nationalisere det før deres priser liberaliseres i 2014. Det handler i lige så høj grad den hoved-under-armen-filosofi, der anvendes, når det offentlige outsourcer opgaver.

 • 9
 • 0
#25 Finn Christensen

Privatiseringen af KMD og DataCentralen er i praksis meget tæt på at tillade private firmaer at udskrive en skat som borgerne ikke kan slippe for.

Så må du klage til EU, da salget skete ifm. implementering af regelsæt derfra. Ligeledes vedrørende teletjenesterne (TDC), transport (Bane og busser, DSB) m.fl.

Formålet var, at de gamle statslige monopoler i EU skulle virke under og udsættes for almindelige konkurrence.

Du må til at nærlæse de forskellige direktiver fra EU i 1990'erne og fremefter Poul-Henning :) , og indbringe dine klager for EU. Din foretrukne mand på tinge har ingen indflydelse udover at svinge gummistemplet.

 • 1
 • 0
#26 Nils Bøjden

Så må du klage til EU, da salget skete ifm. implementering af regelsæt derfra. Ligeledes vedrørende teletjenesterne (TDC), transport (Bane og busser, DSB) m.fl.

Hov, hov. Der er forskel på om man vælger at gøre det eller om man gør det efter et sæt vedtagne regler.

Jeg vil medgive PHK at de regler der implementeres efter kan få det til at se ud som om man tillader skatteopkrævning fra privates side da der på visse områder ikke eksisterer valg ud over monopolet (NemID, Rejsekortet, KMD)

TDC er undtaget da de i princippet sælger deres monopolydelser (kobber) til en af staten fastlagt takst.

Posten er undtaget da der eksisterer konkurrenter til næsten alle deres ydelser (frimærker undtaget).

DSB lever som statsinstitution videre i bedste velgående, men skal efterleve nogle af de samme krav som en privat operatør (f.eks aflevere overskud til ejerne, hvad der morsomt nok ikke er et krav til private operatører).

Men debatten kan koges ned til : Vil vi tillade private operatører at kontrollere monopolsystemer i Danmark som borgerne af en eller anden grund er tvunget til at bruge?

Og svaret på dette må være et rungende nej!

Om vi så udfordrer monopolet ved at kræve at der altid skal være et antal operatører eller om staten skal kontrollere den enkelte monopolsituation må bero på en vurdering fra sag til sag.

 • 1
 • 0
#27 Michael Myrhøj

Nu ved jeg at EQTs plan med KMD var at angribe resten af Norden, ud fra en tankegang om de forstår det offentlige marked og let skulle kunne tilpasse sig.

Jeg tvivler meget på Advendt forventer at kunne forrente deres investering blot på at sælge til det danske kommunale marked.

Såfremt KMD kun havde danske kommunale kunder, så giver det mening det er offentligt! Men det er langt fra den virkelige verden.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere