Torben Mogensen header

Når fire bliver til to

Københavns Universitet har i dag annonceret, at de fire fakulteter for Naturvidenskab, Biovidenskab (det gamle KVL), Farmaci og Sundhed skal slås sammen til to fakulteter. Ideen er, at det meste af Farma blliver slået sammen med Sund, mens det meste af Life (biovidenskab) bliver slået sammen med Nat. Det er dog endnu ikke klart, om de veterinærmedicinske dele af Life kommer under Sund eller Nat-Life (som ikke bliver det endelige navn). Ligeledes er der dele af Farma (f.eks. kemi), der kan blive slået sammen med Nat=Life i stedet for Sund.

Sammenlægningens rammer skal vedtages inden årets udgang og vil blive gennemført i løbet af 2012, så der skal arbejdes hurtigt. I første omgang bliver det ledelsesstrukturen og økonomimodellerne, der skal ensrettes, men senere bliver institutterne omorganiseret, så nogle institutter fusioneres mens andre måske bliver splittet op og delene sat sammen på nye måder. Detaljerne om det er dog meget oppe i luften endnu. På længere sigt vil uddannelserne omorganiseres, så uddannelser, der ligner hinanden enten bliver lagt sammen eller ændret, sa de har mere adskilte profiler. Umiddelbart tror jeg ikke, at fusionen får den store betydning for datalogiuddannelsen, men den kan måske komme til at påvirke Naturvidenskab & IT, som er et samarbejde mellem Nat, Farma og Life. Og det kan tænkes, at vi bliver bedt om at udbyde undervisning på andre uddannelser, end dem, vi i øjeblikket er involveret i.

Umiddelbart er det for tidligt at sige, om det bliver en god eller dårlig ting, for meget afhænger af detaljer omkring ledelsesstruktur og økonomimodel. Og det bliver et problem, at Nat-Life fakultetet er opdelt i to campus-områder -- et på Østerbro/Nørrebro og et på Frederiksberg. Der er heldigvis ikke så langt, så man kan cykle mellem dem på 10-15 minutter. Derimod tager det en evighed at komme mellem dem med offentlig transport, da der ikke er en direkte buslinje. Men det er måske en af de ting, der kan arrangeres.

Og så er der navnet. Min umiddelbare holdning er, at kalde det "Det Naturvidenskabelige Fakultet" / "Faculty of Natural Sciences", for det er trods alt videnskab om natur, der er hovedområdet for det nuværende Life. Politisk kan det måske blive svært at indføre, da det danske navn er identisk med det nuværende navn for Nat (som dog hedder "Faculty of Science" på engelsk). Men politik bør efter min mening vige for fornuft her (som alle andre steder). Har I evt. bedre forslag til navnet?

Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Jakob Hull Havgaard

Jeg synes vi skal blive i ånden fra tidligere navngivninger og kalde den lille ny for: Det Natur og Biovidenskabelige fakultet for fødevarer, naturresourcer, visse dele af farmakologi, kemi, fysik, datalogi, biologi, geologi, astronomi, geografi, miljøkemi, etc.

På engelsk kalder vi det så for: Faculty of Science.

Der efter begynder vi så at brokke os over ungdommen som ikke vil tale dansk men siger at de læser på Science istedet for Det Natur og Biovidenskabelige fakultet for fødevarer, naturresourcer, visse dele af farmakologi, kemi, fysik, datalogi, biologi, geologi, astronomi, geografi, miljøkemi ...

Jeg synes iøverigt at der mangler en begrundelse for at lave to fakulteter istedet for et.

Linje 18 kører direkte mellem visse dele af Life og Nat.

 • 4
 • 0
#5 Torben Mogensen Blogger

På det nyes overståede stormøde om sagen, blev det oplyst, at de omkring 20 institutter på Nat og Life vil blive slået sammen til 10-12 større institutter. Blandt andet vil DIKU blive fusioneret med Matematisk Institut til et "Institut for Datalogi, Statistik og Matematik". Når statistikken er fremhævet, skyldes det, at nogle af statistikerne fra Life kommer ind i det nye institut.

Nogle af institutsammenlægningerne giver god mening: Der er biologer og kemikere både på Nat og Life, og når fakulteterne lægges sammen, er det naturligt også at lægge dem sammen. Ligeledes har Institut for Idræt på Nat et omfattende forskningssamarbejde med Institut for Human Ernæring på Life, så det giver også mening at slå dem sammen. Men institutter, der allerede er på samme fakultet, giver det ikke samme mening at fusionere -- hvis det gav faglig mening, var det nok allerede sket. Så netop, når det gælder DIKU og Matematisk Institut, er der mere tale om et ledelsesønske om at have færre og større institutter -- uanset om det giver faglig mening eller ej.

Min umiddelbare tanke er, at det samlede institut bliver for stort: Der kommer et administrativt overhead ved at skulle holde styr på så mange flere ansatte, og der kommer mere in-fighting omkring bidrag til den fælles økonomi og omkring, hvilke områder, der skal ansættes eller fyres folk til/fra. Jeg tror, at DIKU (rent administrativt) har en meget passende størrelse, så hvis der ikke er gode faglige grunde til sammenlægning, bør man ikke lægge institutterne sammen. Men om dekanerne og rektor er lydhyre for den slags argumenter, vil tiden vise.

 • 2
 • 0
#6 Torben Mogensen Blogger

Jeg synes iøverigt at der mangler en begrundelse for at lave to fakulteter istedet for et.

Der var et meget interessant forslag fra salen: Hvorfor ikke nedlægge fakulteterne helt og lægge institutterne direkte under universitetet? Da man slog kommunerne sammen, nedlagde man jo også amterne.

På i hvert fald Nat og Life har man alligevel lagt mere af økonomien ud til de enkelte institutter, så fakulteterne primært står for administration, bygningsdrift og kantinedrift. De to sidste kunne man sagtens lægge op på universitetsniveau, og store dele af administrationen kunne også sagtens ligge der. Den resterende del kunne man sprede over de (nu noget større) institutter.

Men rektor og dekan var ikke begejstrede for det forslag. :-)

 • 3
 • 0
#7 Torben Mogensen Blogger

På et institutmøde her i eftermiddag stod det klart, at der ikke var begejstring for sammenlægningen af DIKU og matematisk institut. Der var mange argumenter imod:

 • Det vil give indtryk af, at DIKU har en overvejende matematisk profil, hvilket kan få potentielle studerende til at vælge softwareudviklingsuddannelser på DTU eller ITU i stedet for datalogi.

 • Der er ikke ret meget fagligt overlap, og hvor der er samarbejdsmuligheder, bliver de allerede udnyttet, selv om institutterne er adskilte.

 • Det vil give mere faglig mening at flytte supercomputerfolkene fra NBI til DIKU. Evt. kunne CITI (Center for IT Innovation) også slås sammen med DIKU.

 • Et så fagligt splittet institut, som en sammenlægning ville give, vil give anledning til interne magtkampe, blandt andet om ansættelser.

 • Selv om DIKU og Matematisk Institut er ret små målt i antallet af fastansatte undervisere og forskere, er de nogle af de største målt i antallet af studerende: De matematiske fag optog i 2011 257 studerende (på Matematik, Aktuar og Mat-Øk) og DIKU optog 183 (på Datalogi og Nat-IT), mens de fysiske fag på NBI optog 170. NBI bliver ifølge planen ikke sammenlagt med andre institutter.

 • På de kendte udenlandske universiteter, som KU gerne vil sammenlignes med, er matematik og datalogi separate institutter.

Det eneste positive argument var, at man efter en sammenligning kunne håbe, at der ville blive ansat flere matematikere med interesser, der har relevans for datalogi (f.eks. kombinatorisk optimering, kryptologi og logik). Men det lyder i mine øjne overmåde optimistisk.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere