Torben Mogensen header

Mere Absalon

Jeg har tidligere skrevet om problemer med kursusadministrationssystemet Absalon, som bruges på KU. I forbindelse med starten af undervisningsblok 2 her midt i november blev Absalon opdateret på KUs computere. Så kunne man jo håbe, at de omtalte problemer var blevet løst, men desværre viser det sig primært at være en kosmetisk ændring:

This means that colours, icons, menus, tabs and background images have all been changed. Most of the changes are just cosmetic and don’t affect the way Absalon works. It looks different, but you'll still find the same features and your old content.

Dog med nogle få nye features:

* Maximised workspace: You can now hide both the top menu and the left menu to make the work area bigger. A simple click will get the menus back. * Floating content blocks and menus: In order to support the wide variety of screen sizes – from high resolution wide screens to narrow mobile devices – we have introduced collapsible columns when resizing the browser window. * Drag and drop in the course menu: To move an element to another folder, left click the element, drag it over to another folder, and then drop it. You can do the sae to rearrange an element within a folder. (this feature will be relevant mostly for teachers and administrators).

De to første er også rent kosmetiske, mens den sidste er en lille forbedring af brugerfladen. Men de store problemer omkring konsistent tilgang via flere tabs/vinduer, samtidig redigering af sider osv. findes stadig. Performance er, om noget, endnu værre, og et nyt alvorligt problem er opstået: Når man som underviser lægger en opgave op eller redigerer i en opgave, "hænger" fremtidig adgang til Absalon indtil man har lukket sin browser og startet den igen. Desuden forsvinder uploadede filer til opgaven ud i den blå luft. Både jeg og de kolleger, jeg har spurgt, har oplevet samme problem, selv om vi bruger forskellige operativsystemer og browsere.

Jeg finder det yderst kritisabelt, at leverandøren fokuserer så meget på det kosmetiske og detaljer i brugerfladen, når så bastante problemer slipper gennem afprøvningen og man ikke gør noget ved de reelle designproblemer omkring udelelig adgang under redigering, konsistent adgang gennem flere tabs/vinduer osv. Vi kan sagtens som undervisere (og studerende) undvære smart layout og lækre UI-detaljer, så længe skidtet virker. Det modsatte er derimod uacceptabelt.

Ligeledes er det kritisabelt, at KU i sin tid valgte systemet uden at stille krav til sikkerhed, udelelig adgang, skalering osv. Man har tilsyneladende bare valgt ud fra lister af features (og pris). Og da man efterfølgende har oplevet, at systemet ikke fungerer tilfredsstillende, har man alligevel valgt at holde fast i det i stedet for at droppe det som en varm kartoffel.

Kommentarer (19)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Rune Juhl Jacobsen

Hvis det så bare var de eneste fejl i Absalon, men det er det jo slet ikke. Som eksempel kan nævnes at man vælger at sætte en variabel bundet til ens sessions-ID der indeholder faget man sidst har tilgået. Som resultat kan man ikke åbne to tabs med Absalon, for den sidst tilgåede vil altid dominere, hvilket betyder at lige meget hvilken tab man befinder sig i, vil man altid få samme fag stukket i hovedet. Man kan sige mange grimme ting om Absalon, og det har det bestemt fortjent.

 • 2
 • 0
Rolf Molich

Jeg har undervist i faget Menneske-datamaskine interaktion på DIKU i september og oktober i år. En af opgaverne på kurset var at lave en usability test af Absalons brugergrænseflade. 8 studenterhold med hver 2-4 studerende testede Absalon med hver 5-6 brugere. I alt har mine studerende altså testet med godt 40 brugere - primært KU-studerende. Undersøgelsesresultaterne bekræfter på ingen måde den utilfredshed som Torben Mogensen giver udtryk for i sit indlæg. Der er naturligvis plads til forbedringer, men blandt de studerende synes der generelt at være tilfredshed med systemet. Et andet af de systemer, som mine studerende testede, nemlig Retsinformation.dk, gav anledning til langt mere kritik. Jeg oplevede også, at den ansvarlige for Absalon var meget åben og ydmyg over for den saglige kritik, som mine studerende fremlagde for ham.

 • 2
 • 4
Torben Mogensen Blogger

blandt de studerende synes der generelt at være tilfredshed med systemet.

De største usability problemer er da også for undervisere. F.eks. er det meget besværligt at kopiere information fra sidste års side til dette års side (blandt andet fordi man ikke kan have begge udgaver af siden åbne samtidigt).

De mest seriøse problemer er dog ikke usability, men manglene mulighed for udelelig adgang, problemer med pointtælling i opgaver, sikkerhedshuller, informationstab, osv.

 • 7
 • 0
Anders N. Christensen

Som bruger af både KUs Absalon og og DTUs Campusnet, finder jeg Campusnet klart bedre. Gruppestrukturen er bedre og man har adgang til alle ens tidligere fag og filer. Hvis de studerende på KU generelt er glade for Absalon vil jeg umiddelbart tro, at det er fordi de aldrig har oplevet andet.

 • 5
 • 0
Troels Henriksen

Det er ikke blot undervisere der finder at Absalon er en vederstyggelighed. Især problematikken med at man i mange tilfælde ikke kan have mere end ét vindue åbent er et absurd problem, da man skal gøre særlige krumspring for at føje den slags fejl oven på de ellers tilstandsløse protokoller nettet er bygget på. Dertil kan nævnes de håbløse tekstredigeringsfelter (hverken rig tekst eller klartekst fungerer tilfredsstillende) og brugen af HTML-rammer, der i over ti år har været det klassiske eksempel på dårligt brugerfladedesign på Internettet.

Som underviser er problemet at det ofte er svært at få Absalon til at gøre som man ønsker; som studerende er det oftest nemt nok, blot moderat ubehageligt.

Derudover er Absalon propfyldt med oplagte sikkerhedsfejl, som påvist adskillige gange af studerende på DIKU.

 • 9
 • 0
Ulrik Rasmussen

Jeg er også studerende, og er overrasket over, at en underviser i Menneske-datamaskine interaktion ikke finder nogle større problemer ved Absalons brugerflade.

Ud over de pointer som Troels fremhæver, så irriteres jeg også dagligt af Absalons komplet vildledende brug af farvekoder og advarsler. F.eks. bliver der rød fed skrift skrevet "Deadlinen er overskredet" i opgaveoversigten, ved opgaver hvor man rent faktisk har afleveret til tiden. Et andet eksempel er, at den opgavestatus der indikerer at man har AFLEVERET en opgave markeres med rød baggrund, samme farve som bruges til at markere en opgave som er dumpet.

Jeg er totalt ligeglad med at deadlinen for en opgave er overskredet hvis jeg har afleveret den til tiden, og jeg bliver gang på gang nødt til at kontrollere at jeg rent faktisk HAR afleveret opgaven, fordi opgaveoversigten aktivt vildleder mig. Jeg har også talrige gange i et kort øjeblik troet at min opgave var dumpet, selvom den blot endnu ikke var blevet rettet.

 • 7
 • 0
Rolf Molich

Jeg er også studerende, og er overrasket over, at en underviser i Menneske-datamaskine interaktion ikke finder nogle større problemer ved Absalons brugerflade.

Måske er det på sin plads at tilføje, at mit indlæg ikke drejede sig om min personlige mening om Absalon, eller hvad jeg personligt synes godt om eller finder "vederstyggeligt". Det er temmelig ligegyldigt, for jeg ved af erfaring, at mine meninger ikke altid er repræsentative.

Det jeg synes er interessant for debatten, er, at en undersøgelse med >40 studerende har vist problemer i Absalon men også generel tilfredshed med systemet. De opgaver, som de studerende typisk testede, var diskussionsforum, aflevering af opgaver, finde og læse forelæsningsnoter, sende e-mails til andre, læse opslag og lignende. Hvert af de 8 deltagende studenterhold valgte selv sine testopgaver.

Det var mit indtryk, at nogle af mine studerende gerne ville have "knaldet" Absalon, men de indsamlede data understøttede ikke deres meninger.

I øvrigt vil jeg opfordre alle der er utilfredse med Absalon, til først og fremmest at henvende sig til den ansvarlige og fortælle om deres utilfredshed. Det gjorde mine studerende og jeg, og det var mit indtryk, at den ansvarlige lyttede opmærksomt.

 • 3
 • 3
Jacob Christian Munch-Andersen

Hvis usability testen siger noget andet end de faktiske brugere, så er det usability testen som har fejlet. Det ville være utopi at tro at man kan finde alt i sådan en test, men er der store afvigelser er det nok værd at overveje om man tester på den rigtige måde.

Det var mit indtryk, at nogle af mine studerende gerne ville have "knaldet" Absalon, men de indsamlede data understøttede ikke deres meninger.

Altså, de ER utilfredse med systemet, men af en eller anden grund kom det ikke til udtryk i deres test. Muligvis fordi det reelt ikke er de studerendes egne tests, men dine tests, som gennem undervisningen er specificeret til så stringente rammer at de ikke kunne bruges til klart og tydeligt at påpege systemets mangler.

 • 4
 • 1
Morten Espensen

Jeg deltog i Rolfs kursus, og skrev en af rapporterne om Absalons brugervenlighed. Det skal lige siges at vi kun havde tid til at teste Absalon fra de studerenes perspektiv - og derfor ikke fortaget test af den funktionalitet som Torben oplever.

I vores usabillitytest havde vi kun 25% positive kommentarer, og det skal lige siges at dette ikke var en dybdegående, kunne nemt nævne en række problemer som ikke blev testet af vores deltagere.

Så hvis "Undersøgelsesresultaterne bekræfter på ingen måde den utilfredshed som Torben Mogensen" skulle være en repræsentation af de omtalte tests, så må der efter min mening, helt sikkert kunne være en del kritik af de omtalte testopgaver efter min mening.

Og nej, det var ikke for at "knalde" Absalon, du er da nød til at enten repræsentere de resultater du omtaler som de er blevet givet, eller også må du repræsentere din egen mening, du kan da ikke bare påstå at det ikke er gyldige problemer uden at vise at de ikke er korrekte? PS: Har stadig alt dokumention fra testen, inklusiv optagelser af testdeltagernes reaktioner og kommentarer.

 • 5
 • 0
Oleksandr Shturmov

Ud over det der allerede er blevet sagt, oplever jeg det som et "usability problem" at jeg får at vide at der er 1 dag tilbage til deadline selvom der er over 36 timer tilbage. Jeg er altid nødt til at gå ind i opgaven og se den aktuelle deadline.

Jeg bruger også Absalon som underviser og der er jeg for nyligt også blevet reduceret til at bruge Opera, fordi Chromium hænger hver gang man opretter en opgave (det må være nordmændenes hemmelige plan).

Jeg har også lagt mærke til at selvom undervisningsassitenter er sat til at kunne se en mappe/fil/opgave, så kan de (som udgangspunkt) ikke se den før den er aktiveret, hvilket er hvor de studerende også kan se dem. Her er man nødt til at hacke lidt med rettighederne. Det er inkonsistens.

Det er måske blevet nemmere at flytte indhold, men sikkerhed og basal funktionalitet er stadigvæk fuld af huler. Windows er også brugbart på den måde fordi brugere er åbenbart bedre til at huske kringlede måder at får jobbet gjort på end simple og ligeud rettet måder, nok fordi de kringlede måder kræver hjernekapacitet at få gjort.

Jeg synes ikke DIKU har brug for absalon i den opmfang den er der nu. Vi har nok brug for et sted at se karakter når opgaver bliver rettet, beskeder fra undervisere og en diskussionsforum. Alt andet kan klares med et git repository. Her finder jeg Stanford's www.ml-class.org (man skal nok tage kurset) som et fremragende eksempel, hvor det at aflevere en opgave er blot at commit til et repository.

 • 0
 • 0
Rasmus Kajberg

Hvis usability testen siger noget andet end de faktiske brugere, så er det usability testen som har fejlet.

Hvordan kan du mene, at de få brugere, der kommenterer her, i større omfang er "faktiske brugere", end de >40 personer, der deltog i testene? Desuden kan man fristes til at tænke, at brugere på version2 hører til en snæver målgruppe af Absalons brugere, og de derfor ikke er repræssantative.

 • 1
 • 2
Brian Mathiasen

Hvordan kan du mene, at de få brugere, der kommenterer her, i større omfang er "faktiske brugere", end de >40 personer, der deltog i testene? Desuden kan man fristes til at tænke, at brugere på version2 hører til en snæver målgruppe af Absalons brugere, og de derfor ikke er repræssantative.

Ja, man kan nemt fristes til at tro at V2 brugerne af Absalon tilhører en snæver målgruppe, men det betyder jo ikke at deres problemer ikke eksisterer.

Desuden er det ganske underordnet hvilken målgruppe V2 brugerne er, for dem der lufter deres erfaringer her, er faktiske daglige brugere af systemet, og de peger på seriøse problemer ved Absalons brugervenlighed. Det skal man bestemt ikke feje af bordet ved at sige "vores undersøgelse peger på noget andet", eller at de ikke tilhører det repræsentative brugersegment. Det er det rene vrøvl. Problemerne eksisterer uanset hvordan målgrupperne er defineret eller usability-testen er udført.

 • 4
 • 1
Jacob Christian Munch-Andersen

Det er ikke 40 brugere, det er 40 testere. Brugsmønstre for testere og brugere vil typisk være helt forskellige.

Typiske forskelle: Testere vil ofte arbejde med små datasæt, de har ikke tid til at opsætte og bruge lige så store datasæt som rigtige brugere. Ud over at man på denne måde selvfølgelig ikke kan teste om systemet skalerer rent teknisk får man heller ikke testet om interfacet bliver uoverskueligt mad store mængder data, søgefunktionen har man sandsynligvis slet ikke behov for.

Testere vil ofte gennemføre opgaver en ad gangen fra start til slut, hvor bruger jævnligt skifter mellem forskellige opgaver i systemet. Fx har en tester derfor sjældent behov for at bruge flere tabs.

Testere er ofte ligeglade med om systemet virker godt, ikke forstået således at de ikke ønsker at gøre deres arbejde, men de kommer let til at ignorere tidsspild og andre småting fordi det ikke er særligt væsentligt i forhold til at de kan udføre deres opgave.

Disse forskelle, og mange andre, bør man som tester selvfølgelig forsøge at eliminere, men der vil næsten altid smutte noget igennem som man ikke formår at teste ordentligt. Heldigvis er man som udvikler ikke bundet til kun at lytte til test teamet, når systemet bliver sat i drift kan man bruge feedback fra brugerne, som sidder med de rigtige problemer.

I øvrigt behøver feedback ikke at komme fra en repræsentativ gruppe for at være gyldigt. Hvis en ud af 100 brugere mener at der er et specifikt problem, så er der et problem. Man skal selvfølgelig passe på ikke at implementere en løsning som forværre oplevelsen for de resterende brugere, men man må også forstå at de rå tal ofte lyver. Det er i reglen en minoritet af brugere som overhovedet gider at rapportere et problem eller en uhensigtsmæssighed, ganske få brugeres henvendelser kan være det eneste hint man får om et problem som størstedelen af brugerne lider under.

 • 0
 • 1
Rolf Molich

@Morten Espensen: Jeg synes det er fortræffeligt, at en af mine egne studerende bidrager til denne debat. Jeg vil opfordre dig til at lægge testrapporten, som dit hold har udarbejdet, offentligt frem og publicere linket her i tråden. Det vil give et godt indblik i, hvordan de data ser ud, som er udgangspunktet for min argumentation.

Af ophavsretlige grunde må jeg desværre ikke gøre det. Husk forinden at få et OK fra de andre medlemmer i din gruppe.

I øvrigt vil jeg opfordre alle der er utilfredse med Absalon, til først og fremmest at henvende sig til den ansvarlige og fortælle om deres utilfredshed. Det gjorde mine studerende og jeg, og det var mit indtryk, at den ansvarlige lyttede opmærksomt.

Og så vil jeg da gerne udtrykke min forundring over, at hverken Torben Mogensen eller nogen af de øvrige debattører har reageret på ovenstående bemærkning. Er det virkelig sådan, at ingen af deltagerne i denne debat har forelagt deres kritik og konstruktive forbedringsforslag for Absalon staben? Hvordan skal Absalon blive bedre, hvis ingen fortæller dem om problemerne?

 • 3
 • 2
Mathias Svensson

I øvrigt vil jeg opfordre alle der er utilfredse med Absalon, til først og fremmest at henvende sig til den ansvarlige og fortælle om deres utilfredshed. Det gjorde mine studerende og jeg, og det var mit indtryk, at den ansvarlige lyttede opmærksomt.

Problemet med dette er, at KU ikke køber absalon direkte af IT's learning, men derimod igennem uni-c. Hvis KU gerne vil have lavet noget om skal det først igennem KUs interne bureaukrati, derefter skal KU overbevise uni-c om at KUs forbedringer er vigtigere end dem som uni-c får foreslået af alle gymnasierne som bruger systemet, og endelig skal IT's learning tage sig sammen for at gøre noget ved det.

Som eksempel på at det ikke er helt så let som du siger, så rapporterede jeg for over to måneder siden et kritisk sikkerhedshul i absalon. Jeg fik blev indenfor et par dage kontaktet af både KU og uni-c for at de kunne få flere oplysninger. Hullet findes dog stadig og jeg har ikke hørt nogen indikation af at det skulle være på vej til at blive fixet.

 • 3
 • 0
Torben Mogensen Blogger

Og så vil jeg da gerne udtrykke min forundring over, at hverken Torben Mogensen eller nogen af de øvrige debattører har reageret på ovenstående bemærkning. Er det virkelig sådan, at ingen af deltagerne i denne debat har forelagt deres kritik og konstruktive forbedringsforslag for Absalon staben?

Der har skam været rigeligt med tilbagemeldinger til de Absalonansvarlige på KU. Både fra studerende og undervisere, og der har været holdt møder, hvor studieledere og institutledere har kunnet komme med feedback til Absalon. Jeg har nogle dokumenter liggende, som blev sendt til de Absalonansvarlige for et par år siden. Dem kan jeg godt sende dig.

 • 2
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere