Gæstebloggen

Manglende fagkundskaber giver it-leverandører for frit spil i det offentlige

Der lader til at være en berøringsangst for IT på Christiansborg. Med få undtagelser begrænser IT politik sig til forargelse over skandaler, og bekymring over persondata. Begge dele er naturligvis relevant, men egentlig stillingtagen, til hvordan vi udvikler og anvender IT i det offentlige, udebliver.

IT er kritisk for næsten alle dele af samfundet, men der stilles næsten ingen krav til indkøb, eller udvikling, af nye systemer.

Der stilles eksempelvis ikke nogen krav om stillingtagen til sikkerhed, arkitektur, eller brugervenlighed. Der stilles heller ikke krav om at myndighederne har relevante IT kompetencer med i processen.

Rasmus Bach Krabbe arbejder som systemudvikler og arkitekt i finanssektoren. Han er opstillet som kandidat til folketinget for Radikale Venstre i Silkeborg. Illustration: Privatfoto

Retningslinjer for projektstyring og anvendelse af den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur er, for mange projekter, valgfri.

Arkitektur og valg af infrastruktur overlades i høj grad til leverandører, hvilket betyder at løsningerne ofte er låst til en leverandør.

Ingen reel handling

Til trods for at vi gang på gang ser læk af persondata og kuldsejlede projekter i både million- og millardklassen, kommer der ingen reel handling.

Offentlige myndigheder er i dag kraftigt digitaliserede, og har behov for IT systemer, som ikke bare kan rives ned fra hylden.

Kravene til systemerne stiger hele tiden, men projektmodellerne og kompetencerne hos myndighederne er ikke fulgt med.

Vi skal i langt højere grad stille krav til at der er de fornødne kompetencer hos myndighederne.

Tilsynet skal skærpes, så projekterne får den fornødne opmærksomhed og forankring i myndighedernes ledelse.

Koordineringen mellem myndighederne skal styrkes, og vi skal lade os inspirere af initiativer som OS2, der gennem anvendelse af open source udfordrer den traditionelle, lukkede udviklingsmodel.

Open source modellen er billigere, promoverer samarbejde og deling mellem myndigheder, og den åbner markedet op for mindre leverandører.

Der er behov for at offentlige myndigheder tager mere ansvar for udvikling, indkøb og drift af IT systemer.

Ansvar overlades til leverandøren

Mange myndigheder mangler kompetencer indenfor forretnings- og enterprisearkitektur.

Det betyder i praksis, at det overlades til leverandøren at vurdere hvad løsningen skal kunne, og hvordan den skal spille sammen med andre systemer.

Konsekvensen bliver, at løsningerne ikke lever op til forventningerme, samt at genbrug af funktionalitet og data ikke bliver prioriteret.

I andre IT organisationer har man for længst indset at disse funktioner ikke kan outsources. Stærke kompetencer indenfor forretnings- og enterprisearkitektur er ligeledes væsentlige forudsætninger for effektiv koordinering mellem myndigheder.

De offentlige myndigheder går mange udfordringer i møde. Implementering af GDPR, såvel som en stigende bekymring for hvordan vore digitale data anvendes, står i skarp kontrast til ønsker og forventninger om brug af Big Data, Machine Learning og AI.

Hvis vi skal lykkes med at gå den balancegang, det vil kræve, er det på høje tid at vi tager ansvar for offentlig IT.

Relateret indhold

Kommentarer (23)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#2 John Foley

God artikel og helt enig i dine betragtninger om den manglende IT kompetence i det offentlige, Rasmus Bach Krabbe. Problemet er ligeledes, at man heller ikke har fundet det hensigtsmæssigt politisk at etablere et IT udvalg på Christiansborg. Man har i stedet for udpeget nogle IT ordførere, som er hjemløse og uden mulighed for at søge og få viden i et udvalg. Der findes ellers udvalg for alle mulige andre emner, men det måske vigtigste område, når talen kommer på It- og cybesrikkerhed, finder politikerne det ikke relevant at bearbejde professionelt i et forum/udvalg. Måske har vi her forklaringen på politikernes manglende indsigt, viden og forståelse for problemerne, og samtidig en forklaring på hvorfor der er vedtaget så mange uhensigtsmæssige love, der ikke er gennetænkt. Alt overlades til embedsværket, der heller end gerne tildeler sig selv mere magt, rettigheder og indflydelse og ikke mindst mange milliarder til eget ressort og silotænkning. I cyberhøringen på Christiansborg den 18. september vil vi også drøfte ovennævnte sammen samt en række andre forslag, der kan sikre samfundet og den enkelte borger bedre og mere effektivt end hidtil mod de onde kræfter der vil os det ondt og i værste fald destabilisere vores land.

 • 5
 • 0
#4 Jan Larsen

Der hvor jeg ser et problem, er når software skal konkurrenceudsættes hvert 5 år!

For hvordan konkurrenceudsætter og styrer du udbud på software moduler, hvis du insisterer på selv at kontrollere databasen, selv at styre integrationer og funktionalitet. Og endelig selv have hånd i hanke med præsentation af data?

Det kan du ikke! Så vi har gudskelov kloge politikere som kan fortælle at vi skal købe standardprogrammer og benytte "best practice". - Og standardprogrammer og best practice kan konkurrenceudsættes.

Ligesom vi brugte 5-800 år på at lære at lave katedraler og andre fantastiske bygninger, skal vi også være villige til at, lære af vores dyrtkøbte erfaringer når vi udvikler software og huske på, at vi kun har kendt internettet i 25 år.

Vi skal lave mange fejl, før vi bliver gode til at lave store softwareprogrammer, og vi skal de næste par hundrede år, overveje om vi vil bygge en bro udfra et Standardfærgeleje og så tilpasse den med bistand fra et anerkendt konsulenthus?

 • 2
 • 3
#5 Mads Hjorth

Har du måske også nogle gode konkrete bud på hvordan vi løser de problemer du ser?

Forretnings- og enterprisearkitektur er for de fleste ikke veletablerede fag. Og selv hvor der findes formaliserede uddannelser/certificeringer er jeg ikke sikker på de bidrager væsentligt til løsningen af de problemer jeg oplever.

Der er nok brug for at vi blive enige om hvad det er for en genstand vi arbejder med, og derefter se på den fra mange discipliner og fag.

For mig er den genstand it-udvikling.

Og den kan vi så snakke om i termer af digital transformation, projektledelse, software arkitektur, software landskaber og så videre...

Og hvis der er et gennemgående træk bag mange discipliner eller fag, så er det ambitonen om at arbejde model-drevet.

Desværre er det nok et vilkår ved den måde vi uddanner på, at de enkelte dag hver og en har deres egen modeller. Og faget ofte interesserer sig mere i at differentiere sig i forhold til andre fag end at relaterer til deres modeller.

Mange fag — én virkelighed....

 • 1
 • 0
#6 Martin Kristensen

Jeg er helt enig. Det er desværre ikke kun inden for IT. Der er vel en filosofi i NPM at man ikke skal have folk med faglig kendskab i administrationen. Den køber man hos konsulenter. Se bare Banedanmark og DSB og hele infrastrukturområdet se hospitalerne osv osv Det er katastrofalt dyrt.

 • 4
 • 0
#7 Jesper Frimann

Det var da en fornøjelse at læse. Jeg mener så ikke at Rasmus Bach Krabbe har 100% ret i alt han skriver... men jeg må sige, at det er tæt på :) Der er steder i det offentlige, hvor der er tilstrækkeligt tyngde af IT-faglighed både når det kommer til GåpåMod, Viden, Erfaring og Kompetencer.

De problemer, som jeg hører rundt omkring i netværket fra folk der sidder i 'det offentlige' er meget de samme, som jeg har oplevet i det private. Det er manglen på respekt for fagligheden i IT, fra dele af organisationen. IT er lidt som sprængstof, hvis man ved hvordan man håndtere det og gør det efter forskrifterne, så er det ekstremt nyttigt og kan bruges til at udrette store ting. Men hvis man ikke gør, så kan det ende op med at blive noget værre dyrt svineri. Og det kræver ... som Rasmus rigtig nok skriver.. at man indser at man har brug for Forretnings og Enterprise Arkitektur og at man faktisk bruger det. Og her tænker jeg knap så meget på 'bogholder delen' af EA (ikke at den ikke er vigtig), men mere på, den del af EA der beskæftiger sig med at skabe 'fodslag' mellem Ledelses laget, Forretningen og IT. Det kan være/er som regel ret Grænseoverskridende for disse 'andre' faggrupper, at se EA sluppet løs. Husk på at en god EA'er enten er en gammel ræv, der har prøvet det meste eller en af de rigtig skarpe knive. Og desuden også har en stor værktøjskasse med metoder m.m.

Så derfor vil der typisk være en 'resistance to change' i organisationen mod indførslen af EA.

Så ja.. hvis det skal koges ned til en sætning IMHO, så er det det, at man skal have 'respekt for IT-fagligheden' og bruge den. Også selv om det vil medføre noget 'disruption'.

Og ja jeg sidder selv i dag i det offentlige i en kanon++ gruppe.

// Jesper

 • 2
 • 0
#8 Jesper Frimann

Desværre er det nok et vilkår ved den måde vi uddanner på, at de enkelte dag hver og en har deres egen modeller. Og faget ofte interesserer sig mere i at differentiere sig i forhold til andre fag end at relaterer til deres modeller.

Mange fag — én virkelighed....

Jup, det er lidt hovedet på sømmet, du laver der. Man har tit rigtig gode faglige 'søjler', der hver har deres eget metod framework deres syn på virkeligheden. Det kan være alt lige fra Projektledelse til Jura. Og her er det IMHO netop der hvor en EA funktion skal være 'faciliterende' i at skabe 'fælles forståelse og fodslag', ofte ved at forme implementeringen af disse forskellige søjlers framework og metoder således, at tingene passer sammen.

Problemet ved det er at i mange organisationer anses det som værende en ren ledelses opgave. Og her knækker filmen som regel IMHO. Det er svært at finde gode EA'ere men det nærmest umuligt at finde gode Ledere der også defacto er gode EA'ere, og komplet umuligt at finde en håndfuld af dem på de rigtige positioner i en organisation.

Derfor er det vigtigt, at man som Ledelse forstår hvad EA kan gøre for en og lader 'den' gøre sit arbejde, efter de retningslinjer som ledelsen har udstukket. Det er jo netop det der er god ledelse.

// Jesper

 • 1
 • 0
#9 Claus Bobjerg Juul

ikke har fundet det hensigtsmæssigt politisk at etablere et IT udvalg på Christiansborg

Min personlige holdning er at et IT udvalg lugter for meget af IT. IT er ikke målet, derfor bør der ikke være et IT-udvalg. Et digitaliseringsudvalg vil være bedre.

it- og cybesrikkerhed, finder politikerne det ikke relevant at bearbejde professionelt i et forum/udvalg

Er det reelt et it- og cybersikkerhedsudvalg vi ønsker, personligt tror jeg det bliver for siloagtigt, hvad om it- og cybersikkerhed kom under indenrigsministeret, da det er noget der truer os som nation og trusselen er både fra fremmede magter (Forsvaret), cyber-kriminelle (Politi/europol/Interpol) og person i Danmark (Politi).

Det er selvfølgelig en ny rolle for indenrigsministeriet, men er det ikke det mest logiske? (når nu kun mindre gennemslagskraftige politikere vil tage sig af IT og Cyberområdet, så må IT og Cyberområdet komme til de politikere der har større gennemslagskraft)

 • 0
 • 1
#10 Martin Ipsen Pedersen

Vil blot tilføje at EA faktisk findes på en mængde uddannelser, certificeringer m.m.

Så det er slet ikke så håbløst endda - det svære er at få lov til at få den rigtige rolle i organisationen fordi siloerne enten ikke vil give slip eller vil mikro manage området.

Heldigvis har det også udviklet sig en positivt over de sidste 12-14 år jeg kan tale med om.

Men det kræver typisk en vis organisationsstørrelse at ansætte Enterprise arkitekter og forretningsarkitekter. Hvis det suppleres med at mange steder i det offentlige træffes rigtig mange beslutninger decentralt uden disse kompetencers medvirken har vi måske i virkeligheden det reelle problem.

Om løsningen så er at centralisere - eller have folk der kan hjælpe de decentrale organisationer er noget helt andet.

 • 1
 • 0
#11 Frithiof Andreas Jensen

Godt at kvalificerede kandidater stiller op!

Tiden er kommet hvor "Folket" pinedød er nødt til at tage politik rigtigt alvorligt, gemme politikervitserne väk, melde sig ind i diverse partier efter personlig overbevisning og få de nuvärende hundehoveder smidt helt ud!

Vi har for länge siden overskredet gränsen for bäredygtig sjusk, fusk og almindelig inkompetence "på toppen". Det handler efterhånden om hele landets overlevelse!!

 • 7
 • 0
#12 Bjørn Damborg Froberg

"De problemer, som jeg hører rundt omkring i netværket fra folk der sidder i 'det offentlige' er meget de samme, som jeg har oplevet i det private. Det er manglen på respekt for fagligheden i IT, fra dele af organisationen."

+1

Skal selvfølgelig ikke sidde og hænge nogen ud, men jeg har da bestemt oplevet det både i min rolle som konsulent og som ansat at der har været meget langt fra faglig kompetence til beslutningskompetence.. og at den faglige kompetence endda ofte først bliver draget ind i processen når beslutningen ER truffet og købet ER foretaget. Så jeg er helt enig i din betragtning. Teknikken bliver alt for ofte tænkt ind til sidst.

 • 9
 • 0
#13 Peter Hansen

Det er min helt klare overbevisning at det går den rigtige vej - i hvert fald hos kommunerne, omend modenheden stadig er meget svingende. Der bliver desværre stadig stillet alt for mange og rigide krav til leverandørne, og samarbejdet for lidt - men det går den rigtige vej. OS2 er et rigtig godt initiativ som netop fokuserer på samarbejdet mellem kunde og leverandør, og ikke tunge kontrakter.

Naturligvis mangler der kompetencer såsom EA og forretningsarkitekter, men det er et generelt problem i branchen og næppe noget som et IT-udvalg ville kunne afhjælpe - tværtimod.

Men alt i alt et godt skriv!

 • 1
 • 0
#15 Rasmus Bach Krabbe

Jeg tror at manglen på handling bl.a. skyldes en frygt for at detailstyre gennem lovgivning.

Det er for de fleste mennesker stadig meget abstrakt hvordan IT systemer udvikles, hvilket betyder at det er meget svært for de fleste politikere at stille de rigtige spørgsmål.

Hvis ikke man kender den indflydelse enterprisearkitektur, porteføljestyring og forretningsarkitektur har på en myndigheds evne til at træffe oplyste valg om nye IT systemer, er det svært at diskutere om det er noget man skal stille krav til.

 • 1
 • 0
#19 Gert Madsen
 • 0
 • 0
#20 Gert Agerholm

Jeg vil mene at mange af problemerne opstår ved at man outsourcer i alt for høj grad. En af de ting som meget hurtigt fjernes er den daglige support og drift.

jeg mener ikke vi skal have et enten - eller,. Daglig drift og support er måske heller ikke vedens mest interessant opgave og opfattes af mange som et onde som skal skæres helt ind til benene, men det er her man lærer hvordan den virkelige verden er skruet sammen, hvordan brugerne agerer og hvilke problemstillinger og udfordringer man løber ind i.

Ved alt for høj outsourcing mister beslutningstagerne kompetencen om sammenhængene og behov. Det resulterer i alt for teoretiske løsninger, som ofte går galt, fordi teori og virkelighed ikke altid er det samme.

Et godt sted at begynde var derfor at insource flere ting igen for at øge den interne kompetence og syn på virkeligheden.

 • 4
 • 0
#22 Twan Manders

Det er manglen på respekt for fagligheden i IT, fra dele af organisationen.

En vigtig pointe i denne her diskussion. For én ting er at der er mangel på kompetente IT folk i det offentlige- Grunden til det er vel bl.a. at lønningerne i det offentlige ikke kan konkurrere med det private, at det er lav status at arbejde i det offentlige, at der er en outsourcing kultur i danmark der trækker kompetencer væk fra hvor arbejdet foregår osv.

Det anden er så "manglen på respekt" eller undervurderingen af vigtigheden fot IT i en samlet løsning. ET godt eksempel er SP hvor ledelsen gang på gang påpeger at "klinikere" har haft en afgørende stemme. Her siger jeg bare, ja desværre har de det og det er derfor vi oplever så mange problemer med SP. Integrationen fungerer ikke, systemet er svært at vedligeholde, skærmbilleder er uoverskuelige, der er for mange klik, data kan ikke komme ud osv.

Man vil tilfredsstille de mennesker der arbejder med et IT system. Og det er typisk ikke dem der har forstand på IT. Det er et paradoks i dagens danmark (og sikkert andre steder).

 • 1
 • 0
#23 Anne-Marie Krogsbøll

en outsourcing kultur i danmark der trækker kompetencer væk fra hvor arbejdet foregår osv.

Enig. Det er en tragedie.

Integrationen fungerer ikke, systemet er svært at vedligeholde, skærmbilleder er uoverskuelige, der er for mange klik, data kan ikke komme ud osv.

Det er jo præcist det, en del af os påpeger. Det er der jo så ingen grund til at diskutere.

Man vil tilfredsstille de mennesker der arbejder med et IT system. Og det er typisk ikke dem der har forstand på IT. Det er et paradoks i dagens danmark (og sikkert andre steder).

Brugerne er vel også ret vigtige? Hvis brugerne har problemer med at bruge systemet, er det jo også til fare for patienterne? Eller hvem var SP rettet imod at give bedre forhold for?

Er det ikke noget, man burde have forudset, så man evt. kunne have valgt et andet og mere brugervenligt system?

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere