Løst koblede afgifter

Den nuværende afgiftsstruktur for offentlige data er en barriere for, at det Digitale Danmarks lange hale kan fungere effektivt.   Afgifts-strukturen er opbygget til tankegangen i 90?erne, hvor hver offentlig myndighed enkeltvis skulle demonstrere deres værdi for samfundet, ved at få dækket omkostningerne ved de ydelser de leverer.    Det er en sund tankegang, men resultatet er blevet individuelle afgiftsløsninger for hver offentlig myndighed. Det fungerer ikke i et netværkssamfund, hvor samarbejde på tværs er nøglen til succes.    Hvis man skal implementere en ny afgiftsløsning for hver datatype/ funktion, man anvender, ødelægger det hele konceptet omkring den fleksible løse kobling. Man er måske løst koblet rent teknisk men hvis man er fast koblet afgiftsmæssigt, er det en begrænsning i fleksibiliteten til, at Det Digitale Danmark kan bruge de rette data, når der er behov.

Det offentlige bør nytænke afgiftsløsningen, så myndighedernes indtægt fortsat afspejler deres værdi for Det Digitale Danmark, men samtidig undgå at afgifter sætter unødige tekniske begrænsninger.   Det må være muligt at lave en fælles afgifts-løsning, som registrerer ens forbrug af offentlige ydelser og leverer en månedlig afregning i de tilfælde hvor afregningen sker efter forbrug eller indeholder register over dem, der har forudbetalt for frit forbrug.   Det er ikke en realistisk løsning at foreslå at afgifter fjernes eller ændres. Afgifter udgør en væsentlig andel af statens finanser og kan derfor ikke fjernes. Løsningen er en fleksibel afgiftsløsning

Af hensyn til den lange hale bør man indføre en nedre grænse for, hvornår der skal betales afgift. Derved kan afgiftsbelagte data også anvendes af snævre hjemmesider

admin adminusers billede

Kommentarer (1)

Log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer