per andersen bloghoved

LEGO: Succes så det klodser

Hvilken rolle spillede IT i den succes, som LEGO har haft siden 2004? Det bliver analyseret i en prisvindende artikel skrevet af Pernille Kræmmergaard, Omar A. El Sawy, Henrik Amsinck og Anders Lerbech Vinther.

I 2003 var LEGO ude i store problemer. Det gik mildest talt ikke godt. Omkostningerne var blevet for høje, man havde spredt sig over for mange produkter for hurtigt, man havde tabt fokus på kerneforretningen og man havde ikke styr på IT.

Det fik den nye direktør, Jørgen Vig Knudstorp, rettet op på. Så meget, at Lego i 2015 for 3. år i træk satte nye rekorder i omsætning og overskud. Det har selvfølgelig været en rejse, som blandt andet har involveret omkostningsreduktioner (specielt i starten), fokus på brandet, ændret kultur, partnerskab med globale brands – men også IT har spillet en afgørende rolle.

Ti initiativer i LEGO

Artiklen ”Building the Foundations and Enterprise Capabilities for Digital Leadership: The LEGO Experience” vandt den amerikanske “2015 Society for Information Management” pris. Artiklen kommer med nogle gode bud på, hvad det var for IT-initiativer, der var med til at vende LEGO-skibet rundt.

Der var 10 initiativer i 3 hovedgrupper, der var væsentlige i LEGO’s digitale udvikling og transformation:

a) Digitalisering af produkter

o Kombination af digital og fysisk leg i produkterne

o Crowd-sourcing omkring innovation og udvikling

b) Brug af digitalisering i marketing

o Multi-kanal markedsføring

o Engagement gennem LEGO community

o Globalisering af digitale rettigheder

c) Udvikling af IT platformen

o Styrkelse af den globale Enterprise IT Platform

o Udvikling af en supplerende, dynamisk Engagement Platform

o Reorganisering af IT afdelingen med forbedrede relationer til forretningen

o Indførelse af ”digitale officers” i organisationen

o Udvikling af de digitale medarbejdere og kultur i IT-afdelingen

Opdelingen er interessant, fordi den blandt andet viser, at der er tale om en række IT-mæssige forudsætninger for den digitale transformation. Det kræver en stabil og solid grundplatform, som understøtter den løbende forretning og som understøtter forretningsprocesserne på tværs i organisationen. Det forudsætter også en organisering af IT, der sikrer en symbiose med forretningen, har en forandringskultur og som er relationsorienteret. Altså en modenhed, der gør det muligt at gennemføre transformationen.

Illustration: Privatfoto

Agilitet og ledelse

En anden afgørende pointe er skabelse af en supplerende platform til den grundlæggende, solide Enterprise Platform. Den kaldes her ”Engagement Platform”, og ideen er at skabe en mere flydende, dynamisk platform, der kan understøtte eksperimenter, udvikling af nye typer af løsninger mod kunder og partnere og sikre agilitet til at møde de hastigt skiftende behov – uden at der bliver tale om lange, komplicerede projekter. Man bliver nødt til at give afkald på tæt integration med kernesystemerne, men med løst koplede systemer og standarder kan man komme langt.

Artiklen viser også, at det ikke kun handler om indførelse af ny teknologi. Substansen i den digitale transformation er gennemgribende og har mange facetter relateret til mange dele af strategierne. Det kræver visioner, forståelse og ejerskab i hele organisationen og ikke kun i IT-afdelingen. Jørgen Vig Knudstorp sendte en mail rundt til hele organisationen, hvor han skrev, ”ikke længere nogen digital strategi, men vi skal eksekvere strategien digitalt”. Og dermed satte han retningen for LEGO-toget.

Derfor synes jeg personligt, at der er en klar, om end implicit, konklusion på LEGO-casen. Transformationen startede med en ny topchef for koncernen, Jørgen Vig Knudstorp, og han var i stand til både at kommunikere en vision, have den rigtig forståelse for strategierne og evnerne til at eksekvere på dem. Der er en klar lære her, at forandringer starter med topledelsen, hvad enten det er en privat virksomhed eller en offentlig organisation.

Top down og bottom up

Det har jeg personligt set mange eksempler på gennem årene. De organisationer vi ser som succesfulde i den digitale transformation, har som regel en ledelse, der både er med til at starte og med til at gennemføre den digitale udvikling. De organisationer, som vi ser har udfordringer eller som ikke udvikler sig digitalt, mangler som regel disse kompetencer.

Det er derfor også sigende, at definitionen af digitalt lederskab er ”at organisationen træffer de rigtige beslutninger, der sikre succes for digitaliseringen af organisationen og dens øko-system”.

Selvfølgelig kan det være nedslående at erkende, at man som en del af organisationen har begrænset handlekraft, hvis ikke topledelsen har forstået budskabet. Men omvendt har man et medansvar for at denne forståelse kollektivt bliver opbygget, så organisationen er forberedt til en forandringsproces. Og denne forståelse lægger også et pres på topledelsen om at udvikle virksomheden til fremtidens digitale realiteter.

Rapporten kan downloades her (artikler). På www.dinst.dk kan man læse om en Masterclass om Digital Transformation, hvor LEGO-casen indgår.

Om forfatterne:

Pernille Kræmmergaard, professor i digital ledelse ved Aalborg Universitet

Omar A. El Sawy, professor i informationssystemer ved Marshall School of Business

Henrik Amsinck, CIO ved LEGO koncernen

Anders Lerbech Vinther, chef for ”Strategic Business Development” ved LEGO koncernen

Kommentarer (2)
Peter Andreasen

Det undrer mig altid, når man læser beretninger om hvordan Lego vendte skuden, at de ufattelige salgstal af Lego spillene fra TT games ignoreres. Det samme skete i Niels Lundes ellers udmærkede "Miraklet i Lego" bog. (Jeg har ikke læst rapporten du omtaler, da den ikke umiddelbart er tilgængelig til download, men det ser ikke ud til, fra de highlights du har i din blog-post, at det er medtaget?).

Mange af TT spillene har solgt over 10 mio kopier. Selv hvis vi regner med at det er de samme børn der køber alle de forskellige spil, så er det stadig 10 mio børn som måske bruger 20-30 timer, pr spil, til at kigge på Lego produkter. Regn det om til hvad det ville koste i tv spots og forklar hvorfor man ikke tillægger det nogen større værdi i analysen af hvorfor verden pludselig gik amok og købte klodser som aldrig før. :)

Nu skal man være varsom med at se på grafer, men hvis man ser her: http://www.slideshare.net/DavidRobertson10/the-history-of-the-lego-group... og kigger på TT games' Lego relaterede udgivelser her: https://en.wikipedia.org/wiki/Traveller%27s_Tales#Games_developed kan man godt få den tanke at der er en sammenhæng.

Er du stødt på nogen analyse af lego 'miraklet' som laver denne sammenkædning?

Per Andersen Blogger

Hej Peter,

Ja og nej :-) Det er en del af analysen, at dannelse af nye øko-systemer er afgørende i nutidens konkurrence-landskab, og der er ingen tvivl om, at samarbejdet med fx Warner har været helt afgørende for successen.

Det, som analysen af LEGO ser på - med "IT øjne" - er, hvad skal der så egentlig til IT-mæssigt for, at det kan lade sig gøre for LEGO at etablere og drive sådanne partnerskaber. Her peger artiklen bl.a. på initiativerne "globale rettigheder", "agilitet" og "digital officers", men samlet set er der sikkert flere af IT-initiativerne, der har været væsentlige.

Log ind eller Opret konto for at kommentere