georg strøm bloghoved

Konflikter i IT-projekter

Jeg har netop fået udgivet den første danske bog om det emne.

Den typiske kommentar jeg har fået, er at der er brug for den. Der er tal som tyder på at firs procent af alle IT-projekter enten er væsentligt forsinkede, for dyre eller ikke når deres mål.

Illustration: Privatfoto

Nogle gange er konflikter en væsentlig årsag. I hvert fald lader det til, at konflikter spiller en større rolle i projekter og koster mere end vi lige forestiller os. Andre gange skaber problemerne i et projekt konflikter, så det bliver nærmest umuligt at redde det.

Derfor er det lidt underligt, at der ikke allerede er skrevet meget om håndtering af konflikter i IT-projekter. Jeg var heller ikke kommet i gang, hvis der ikke Pia Deleuran som er advokat og erfaren mediator i IT-projekter, foreslog at jeg gjorde det.

******Firkantede syn på projekter: **Den litteratur jeg selv har set, kan stort set inddeles i to grupper: Den ene gruppe mener at IT-projekter forløber harmonisk, så længe man bruger forfatterens model, den anden mener at når projekterne går galt, er der ikke rigtig noget at gøre.

Der var ikke nogen som overvejede at de fleste IT-projekter hverken er perfekte eller helt håbløse. Til gengæld er de komplekse. Hvis man prøver at køre et projekt ud fra en enkelt fast model, kan det svare til at køre bil som om der ikke var andre på vejen.

**Her er så nogle nyheder. **Jeg opdagede undervejs, at deltagerne i en konflikt er begrænset rationelle ? de opfører sig ikke sindssygt, men rationelt ud fra deres tidligere erfaringer, deres egen viden og deres egne mål. Det kan man bruge til at forstå og håndtere, hvad der foregår i en konflikt. Specielt når man også tager højde for de typer af personer som optræder i et IT-projekt, og husker at de opfatter verden på forskellige måder.

Deltagerne i en konflikt kan komme til at optrappe den, selv om ingen af dem ønsker det, og selv om det i virkeligheden skader både deres interesser og selve projektet. Omvendt kan man undgå en optrapning, når man kender de mekanismer der kan optræde i en konflikt.

**Man kan skabe konflikter ved at undgå dem. **Den begrænsede rationalitet betyder, at medlemmerne af en gruppe vil undgå interne konflikter, også selv om det betyder at der senere kan komme langt mere alvorlige konflikter med personer udenfor gruppen. Den indlysende årsag er, at det enkelte medlem af gruppen er afhængig af de andres opbakning, så en konflikt med dem føles ekstra alvorligt.

Gruppen kan skubbe besværlige spørgsmål foran sig, i stedet for at få dem afklaret på et tidligt tidspunkt, hvor det er ret let at lave ændringer i projektet. Lederen og gruppens øvrige medlemmer kan have en stiltiende aftale om at lederen ikke skal høre nogen dårlige nyheder, og den kan være enige om at afvise alle klager fra brugerne. I alle tre tilfælde kan de ende med en langt mere alvorlig og synlig konflikt.


****Hvis du har lyst til at finde bogen, hedder den Håndtering af konflikter i IT-projekter og er netop udkommet på DJØF?s forlag.

Kommentarer (14)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Nicolai Klausen

GS har tydelige økonomiske interesser i sit indlæg, da dette i høj grad er en reklame for hans bog.

Hvilket så vidt jeg kan forstå, ikke overholder punkt
1.3 Økonomisk uafhængighed http://www.version2.dk/etiskeregler

At GS formentlig har ret i sine observationer omkring konflikter i IT-projekter, betvivler jeg ikke et sekund (GS er en kompetent mand på det felt). Men havde det så ikke være mere relevant, at holde linjerne klare og KUN diskutere disse observationer omkring konflikter i IT-projekter - Ikke noget med at blande GS's bog ind i spillet og dermed undgå GS økonomiske interesser i indlægget.

 • 0
 • 0
Georg Strøm Blogger

Nu lader det til at reglerne kun gælder for lønnede ansatte på Version2.

Ellers har jeg to kommentarer. Det kan være et problem at være blogger og skrive om noget man har forstand på, og samtidig helt undgå at man har en økonomisk interesse i det. Om ikke andet promoter man sine egne kvalifikationer ved at skrive gode indlæg.

I det aktuelle tilfælde, synes jeg det er mere hæderligt at nævne, jeg har skrevet en bog om emnet, så læserne ved at jeg har en interesse i det, end hvis jeg ikke nævnte bogen, og blot skrev at det var et emne man skulle have fokus på.

 • 0
 • 0
Ulrik Gerdes

...hvad er det lige der er specielt for it-projekter?

Næsten alle (større) projekter af enhver art render vel ind i den type af problemer & konflikter du har skitseret ovenfor. Og af de samme grunde, som du nævner.

Med andre ord: Hvis jeg køber din bog, hvad vil jeg så kunne lære om konflikter i it-projekter, som jeg ikke kan lære ved at læse enhver anden bog om projektledelse og -styring?

 • 0
 • 0
Carsten Sonne

Interessant med en helt anden indgangsvinkel til problemerne i IT projekter. Jeg kan bestemt nikke genkendende til de ting GS beskriver.

Formegentlig ville der være en ganske stor gevinst for mange IT firmaer ved at interesse sig for dette aspekt af projektet frem for blot processen og produktet, som ellers er de typiske fokusområder.

Men, for det første, er det et svært tilgængeligt område, idet man skal gribe ind i menneskers personlige holdninger og adfærdsmønstre som arbejdsgiver / leder. Det ligger langt over manges personlige sfære.

For det andet, kan det være meget svært at se en (økonomiske) gevinst ved at interessere sig for så bløde værdier.

 • 0
 • 0
Georg Strøm Blogger

Jeg er enig med Carsten i at det er svært at ændre andres holdninger og adfærdsmønstre - altså vaner. Jeg mener heller ikke at det er noget en arbejdsgiver eller leder skal prøve at gøre.

Det man kan gøre, er at forstå mekanismerne i en konflikt. De er ikke så svært tilgængelige når man kender dem og ved hvad man skal kigge efter. Derefter kan man udnytte at de delvist er bevidst styrede og rationelle, og overveje om de er hensigtsmæssige. Både som deltager i en konflikt og som leder.

Det er et syn på konflikter som jeg tror tiltrækker mange deltagere i IT-projekter. I stedet for at se konflikter som et spørgsmål om bløde og lidt uhåndgribelig værdier, ser man dem som dele af et system man skal have til at fungere.

Ulrik har ret i at alle store projekter kan rende ind i konflikter. Bare se det der netop er kommet frem om operaens tilblivelse.

Bøger om projektstyring og projektledelse giver bare ikke en tilstrækkelig beskrivelse af mekanismerne i konflikter, og hvordan de skal håndteres. Det er ganske naturligt. Projektledelse er et stort område, og der er andre emner de heller ikke kan behandle i dybden.

Endelig er der spørgsmålet om den økonomiske gevinst. Det er mit indtryk, at der er store skjulte omkostninger på grund af konflikter i projekter. Samtidig er der en helt åbenbar gevinst, hvis man kan undgå at en konflikt kører op, så projektet ikke kan blive afsluttet.

 • 0
 • 0
Poul-Henning Kamp Blogger

GS har tydelige økonomiske interesser i sit indlæg, da dette i høj grad er en reklame for hans bog.

Jeg har svært ved at se hvorledes en bog adskiller sig fra hvad andre bloggere, herunder jeg selv, 'reklamerer' for, software, dokumentformater, kommuner, konferencer osv.

Da Georg ovenikøbet starter helt klart ud i første linie, kan jeg slet ikke se problemet.

Men hvis alle hans blogindlæg starter på den måde...

Poul-Henning

 • 0
 • 0
Anonym

Nicolai, Jon og Jacob

Ja, Georg præsenterer sin bog og har en interesse i at sælge flere bøger. Isoleret har I ret, men som Georg meget sagligt påpeger er man i sagens natur fanget i det dilemma at ens ekspertise hænger sammen med det man gør og dermed har man uundgåeligt en interesse heri.

Men før man overfalder Georgs betragtninger er der en hel del andre som burde stå først for skud. F.eks. striben af "Android"-historier, tendenserne til ukritisk mikrofonholderi for centralbureaukratiet etc.

Georg er aldeles åben omkring det og så længe fokus er på indholdet så giv ham en chance og ret skytset mod dem som fortjener det og misbruger mikrofonen.

 • 0
 • 0
Carsten Sonne

Georg,

At gøre viden tilgængelig er selvfølgelig første skridt.

Det jeg mener er: Hvis en virksomheder aktivt skal bruge denne type viden i projekterne, skal initiativet jo komme et sted fra. At det kommer nedefra er nok ikke det man skal satse på som virksomhed. Derfor må den jo komme oppefra. Det er den opgave, jeg mener, er meget svær.

Som du antyder, er det langt nemmeste blot at lade denne type viden langsomt blive absorberet via naturlig interesse for emnet.

 • 0
 • 0
Simon Hoxer

Jeg elsker simpelthen ironien i den her tråd. Der præsenteres en bog om konfliktløsning og kommentarerne oser af konflikt. Der snakkes ikke om det egentlig emne, men vederstyggelige og umenneskelige egenskaber som eksempelvis at præsentere sit eget bidrag til en temmeligt aktuelt emne.

Det er som om at folk simpelthen bliver stødt over, at en reklame har sneget sig ind under deres ellers effektive reklamefilter! Eller måske demonstrerer folk egentlig bare hvorfor blogindlægget og bogen er aktuel og relevant.

 • 0
 • 0
Simon Hoxer

Nu faldt jeg jo i samme hul, som de folk jeg fremhævede, ved ikke selv at bidrage til emnet.

Jeg er generelt enig med Georg her, men jeg nok mere radikal. Det er mennesker, der arbejder i grupper. Det kan man ikke rende fra, uanset hvor rationelt og professionelt man gebærder sig. Mennesker befinder sig altid i en mere eller mindre bevidst magtkamp om indflydelse og integritet. Nu bliver jeg en anelse stereotyp, men IT-folk er måske et meget rationelt folkefærd. Om de er værre eller bedre til at håndtere konflikter end andre folkefærd, skal jeg ikke kunne sige, men min oplevelse er, at IT-folk såvel som alle andre mennesker handler ud fra følelser, men i højere grad anvender interlekt og rationale, til at opnå den indflydelse, som de af forskellige følesesmæssige årsager foretrækker. Årsager kan være alt fra den typiske tryghed ved kendte teknologier, interessen for nye teknologier, misforståelser, manglende bekræftigelse for egen indsats osv. Alt dette pakkes via interlektet ind overbevisende argumenter, facts og rationale. I virkeligheden er det en følelsesmæssig konflikt, men det er min opfattelse, at følelsesmæssige konflikter affejes som barnagtige, irrationelle eller som et individuelt ansvar. Det må de ikke. Resultatet er at folk gentagende gange må se deres integritet krænket. Stress og forsinkelser bliver resultatet af den manglende konflikthåndtering.

Jeg synes et ideelt scenarie for en projektgruppe er, at der er plads til at den enkelte deltager kan respekteres for at ytre præferencer for kendte teknologier med tryghed som eneste årsag. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal blive sådan, men gruppen skal i mine øjne være bedre til at forstå, acceptere og kompensere for trygheden, hvis ukendte teknologier vælges af rationalle årsager.

 • 0
 • 0
Georg Strøm Blogger

Carsten:

Det er interessant, spørgsmålet om hvordan metoder til håndtering af konflikter kan blive indført i en virksomhed. Det kan ske ovenfra, gennem at ledelsen laver workshops og viser sin interesse, og det kan ske nedefra, når enkelte ansatte kan se en fordel ved at lære om det. Det letter indførelsen, da kun en nogle enkelte behøver at være positive i første omgang.

Simon:

Du kommer rundt om en lang række emner, som jeg godt kunne skrive længe om. Det har jeg jo også gjort. Jeg vil bare tage fat i et aspekt.

Vi handler langt hen ud fra vores følelser. De er reelle og man kan ikke bare affeje dem. Imidlertid kan vi påvirke vores følelser, og de fleste mennesker kan ind imellem lade være med at gøre som de føler, de har lyst til. Specielt hvis de indser, at det der umiddelbart virker rationelt, måske ikke er så smart på lidt længere sigt.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere