bloghoved ole tange

Kalif i stedet for kaliffen

Kære Iznogood

Din drøm er gået i opfyldelse: Du er blevet kalif i stedet for kaliffen - eller rettere: Sheriff istedet for sheriffen.

Din opgave er at lave det totale overvågningssamfund: Målet er at vide alt om alle. Desværre har kaliffen indført demokrati, derfor kan du ikke bare indføre drakonisk lovgivning eller bruge ubegrænsede midler. Gør du det, øger du risikoen for, at du ikke overlever til næste runde (i demokrati kalder de det vist for valg).

Du skal derfor prøve at få indført overvågning frivilligt og så staten ikke skal betale. Generelt bliver borgere sure, hvis de skal gøre noget aktivt, mens hvis de ikke oplever nogen forskel i deres dagligdag, så bliver borgere mindre sure (med undtagelse af PROSA, IT-Pol, FBR, Amnesty og andre foreninger, der ikke forstår, at overvågningen er til alles bedste og derfor altid er sure). Hvis din overvågning kan gøre livet nemmere/bedre/mere underholdende, så kan det være at borgerne endda bliver glade.

Illustration: (CC-By-SA) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_meter_with_remote_reading.jpg

Et eksempel: Fjernaflæsning af vandforbrug

Du vil gerne afsløre socialt bedrageri, hvor f.eks. en far bor hos familien, men er registeret på en anden adresse. Dette kan du med ret stor sikkerhed finde ud af ved at se på vandforbruget på begge adresser over tid. Samtidigt kan det bruges til at afsløre, om borgere bor i sommerhuset hele året, og aflæser du ofte nok, kan du endda se døgnrytmen for folk i huset.

Du kan ved lov kræve, at alle skal have vandmålere, der kan fjernaflæses med begrundelsen om, at du gerne vil invadere borgernes privatliv. Men det vil borgerne naturligvis sætte sig imod - specielt hvis de selv skal betale for udstyr og fjernaflæsning.

Derfor vælger du istedet at gøre det frivilligt, men sælger ideen om, at man:

 • sparer aflæsningsudgifter og bøvl ved at man skal være hjemme
 • kan finde læk eller sprungne vandrør (hvilket jo kan blive dyrt - både i vand og vandskade)
 • kan holde løbende øje med sit vandforbrug, så man kan tegne grafer over forbruget i skolen

Du sørger for, at alle offentlige ansatte, som rådgiver om bolig, anbefaler, at man får opsat fjernaflæsning. Ved at opfordre skoleklasserne til i miljøugen at tegne grafer over forbruget, så lægger du et socialt pres på, at man da skal have fjernaflæsning.

Derved gør du ideen spiselig, og når langt de fleste borgere skifter til fjernaflæsning, så vil det blive så dyrt at få manuel aflæsning, at det reelt bliver umuligt.

Kære sherif: Hvilke former for overvågning vil du lave?

Du skal beskrive:

 • Hvad du vil overvåge
 • Hvad du håber dette kan bruges til (dette kan være ret bredt, idet du jo gerne vil vide alt om alle, og det må gerne kombineres med anden overvågning)
 • Hvordan du vil betale regningen eller få andre til at betale
 • Hvordan vil du spinne overvågningen over for borgerne, så de ikke bliver sure
Kommentarer (22)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#3 Kenneth Geisshirt

Jeg vil gerne overvåge hvor folk er i det offentlige rum. På den måde kan jeg se hvem som muligvis er i kontakt med hvem ved at se om de tager den samme bus om morgen på vej til arbejde.

Jeg vil indføre et særligt kort - lad os kalde det for rejsekort - som man skal bruge for at betale for offentlig transport. For at gøre overvågningen mere præcis, vil jeg kræve at man præsentere sit kort hver gang kan går ind i en bus eller tog. Ved at sætte billetprisen lidt op, kommer de rejsende selv til at betale for det. Da jeg samtidig afskaffer andre billettype, f.eks. klippekort, er jeg sikker på at alle bruger det.

Det er klart at borgerne vil tage godt imod mit nye rejsekort da jeg vil markedsføre det som fremtiden indenfor offentlig transport. Og da jeg har afskaffet alle alternativer, kan borgerne blive sure, men de kan ikke gøre noget og efter nogle år vil de have accepteret mit system.

 • 13
 • 0
#4 Yoel Caspersen Blogger

Den simple løsning - træk terrorkortet og kræv, at efterretningstjenesten får realtime-adgang til samtlige ISP'ers netværk, masteoplysninger m.v.

Regningen væltes over på telebranchen, der i forvejen har et blakket ry, og da ingen forbrugere direkte vil se nogen ændring, glider den nemt igennem. Et par principryttere på version2 brokker sig lidt, og Enhedslisten er som sædvanlig imod, men derudover er der ikke mange, der løfter et øjenbryn.

Lancer lovforslaget efter næste bombeangreb i en europæisk hovedstad, og se vores alle sammens frihedsminister gå i TV-avisen og fortælle, at NU er det nok, og at han derfor har taget skridt til at sikre vores frihed. Udråb alle modstandere af lovforslaget til terrorsympatisører og galninge.

Ovenstående er selvfølgelig kun fri fantasi, det ville aldrig ske i en moderne retsstat.

 • 10
 • 0
#5 Torben Mogensen Blogger

Indfør udbredt automatisk scanning af nummerplader. Det begrundes i dels road pricing (automatisk check af kørsel på betalingsstrækninger), dels i fartkontrol (automatisk identifikation af biler og udsendelse af fartbøder), og dels i kontrol af køre/hviletidsbestemmelser for erhvervskøretøjer.

Men nu kan du se, hvor alle kører hen i egen bil. Og da offentlig transport (jvf. Rejsekortet) allerede er overvåget, har du nu dækket al slags transport undtagen gang og cykling.

 • 3
 • 0
#6 René Nielsen

Jeg ville som Sherif gerne overvåge de fjernaflæste el-målerne!

Jeg mener at det sporingssignal som hver mobiltelefon udsender hvert 45 sekund (og som registers geografisk af mobilselskabet) er for usikkert og ikke viser om overvågningssubjektet sover eller fortager sig andre ting som er interessant at overvåge. Overvågnings-objektet kunne jo tillade sig at tage afsted uden sit mobiltelefon og det ville jo katastrofalt for vor overvågning.

En el-måler måler mikroudsving i strømforbruget hver 2. sekund og ved at kombinerer el-måler-overvågning med mobiltelefon-overvågning får vi en bedre profilering af overvågnings-subjektet, herunder hvornår vi kan komme og lave en af de 2.000 hemmelige ransagninger vi gennemfører hvert år.

Med el-måler-overvågning kan vi således se hvornår der bliver tændt en lampe, en PC bliver startet op eller en kaffemaskine tændt. Det er vigtigt for vore døgnrytmeanalyse af overvågnings-subjektet. Vi kan også dele oplysningerne med andre offentlige myndigheder.

Overfor forsyningsselskaberne skal vi sælge ideen med at de nu får en fjernbetjent hovedafbryder og ikke længere behøver at sende folk ud når kunden ikke betaler. Denne besparelse vil alene betale for opsætningen af fjernaflæste el-målere.

Og overfor kunderne skal vi fortælle om at de nu slipper for aflæsning og automatisk får den billigste strøm.

Ved at kombinerer disse oplysninger med jævnlige IMSI-catcher skanninger udført om natten – kan vi sikre os at vi også får overvåget evt. ”taletidskort”

Derefter er vi klar til version 2.0 af vor sikkerhedstiltag ...................................

 • 4
 • 0
#7 Gert Madsen

Man kunne jo kalde det "datahub". Og kræve at forsyningsselskaberne leverer data til en central spiller, feks. Energinet.dk, med undskyldning om at forsyningssystemet bryder sammen, hvis ikke man kan se, hvornår den enkelte forbruger tænder kaffemaskinen. Hvis det virker lidt for vidtløftigt for mange, så kan man koble det sammen med et løfte om en mere overskuelig EL-regning, selvom det ikke rigtigt har noget med hinanden at gøre.

 • 0
 • 0
#8 Claus Bobjerg Juul

Jeg vil overvåge alt. Jeg vil etablere et firma, der på innovativ måde kan fravriste Google, Apple og Microsoft deres markedsandele på mobil og stationære enheder. Det kunne være et bedre OS/HW eller billigere, noget som forbrugere i hele verden gerne vil eje.

Apple, Google og Microsoft tjener milliarder af dollars, hvis bare det nye firma kan tjene 300 millioner DKK om året, så koster det ikke noget, det er helt gratis og bidrager faktisk til statskassen med både direkte og indirekte skattekroner, de direkte værende skat af overskud og moms på salg af apps, de indirekte værende : skat af arbejdsløn til medarbejdere , økonomisk straf af forbrydere der bliver opdaget via platformen og korrekt skattebidrag fra dem der tidligere har snydt.

 • 1
 • 0
#9 Ole Kaas

Det er klart at borgerne vil tage godt imod mit nye rejsekort da jeg vil markedsføre det som fremtiden indenfor offentlig transport.

Men borgerne har allerede taget meget bedre imod et overlegent system der består af et fintmasket antennenet der kan triangulere positionen på enhver af de elektroniske enheder som borgerne helt frivilligt går rundet med. Enhederne kan desuden opsamle lyd, billede, sundhedsdata, brugerinput, præcis posistion og meget andet. Oplysningerne sendes videre helt frivilligt af borgeren.

Systemet er så genialt at de fleste borgere ikke drømmer om at tage nogen steder uden deres enhed, meget nødigt slukker den og i høj grad sørger for at der er strøm på den.

 • 2
 • 0
#10 Frithiof Andreas Jensen

Den simple løsning - træk terrorkortet og kræv, at efterretningstjenesten får realtime-adgang til samtlige ISP'ers netværk, masteoplysninger m.v.

For meget data. I stedet så placerer man programmerbare bokse der kan grov-filtrere trafikken og "fingerprinte" bestemte personer eller aktiviteter ved hjälp af machine learning. "Hits-ene" kan man så behandle centralt.

Det hjälper ikke meget at trafikken er krypteret, vi er ikke särligt interesseret i hvad den indeholder i forhold til hvad den betyder.

Siden vi nu kan se alle "porte" ind og ud i nettet, så kan vi korrelere aktiviteter på de forskellige "fingerprints" og finde ud af hvem der taler sammen. Så ved vi hvilke döre vi eventuelt skal sparke ind.

Emnet:

I et totalitärt samfund er det vigtigt med orden og regler. Den förste regel er at alle er kriminelle. Der skal altid väre en anledning til at "Social-Sikkerhed" kan släbe nogen ind til tortur og det der er värre. "Noget på ALLE" er vores motto.

Et godt skridt i den retning er Lovgivning - både Lovgivning som er så kompliceret, omfattende og selvmodsigende at ingen kan forstå den eller efterleve den i praksis, samt Lovgivning som ulovliggör subjektivt oplevede forbrydelser; Kränkelser af religiöse fölelser, sädelighed, moral, åndemaneri, etcetera.

 • Lovgivningen skal väre udformet så generelt (eller sjusket) at det er nödvendigt at fortolke den, derved opnår man at forskellige myndigheder kan fortolke de samme paragraffer vidt forskelligt og at fortolkningen ändrer sig over tid. Dette giver ro på bagsädet. Man ved man gör det helt rigtige hvis forskellige instanser af den samme myndighed kommer til et helt forskelligt resultat ved behandlingen af identiske sager.

 • Lovgivningen skal naturligvis kunne anvendes med tilbagevirkende kraft, så noget som er foregået dengang det var lovligt, senere kan anvendes når situationen gör det opportunt. Internettet hjälper os med at gemme alting til Senere.

 • Politi- og Anklagemyndigheder bör altid overreagere - Hvis nogen teenagere laver lidt Jod-Kvälstof på et kollegie er det vigtigt med det samme at rulle hele Terror-Musikken ud inklusive 2 år i spjäldet, så kan de läre det, kan de - af de professionelle i fängslet. Det viser handlekraft og at vi tager terror-truslen särdeles alvorligt, endda til en sådan grad at vi ignorerer almindelige forbrydelser.

 • Nul-Tolerance er generelt et godt princip for Retsstaten. Dette princip hjälper med Konsekvens-maksimering og medförer auto-magisk at man kan straffe mange flere efterhånden som teknologien til at overvåge og detektere lovoverträdelser med forbedres.

Hvis vi, for eksempel, opstiller RAMAN og THz scannere for at "fange terrorister" ved lufthavne og jernbaner så kan vi bruge den ganske rigelige tid der går i mellem terroristerne til at buste alle andre som har spor af onde kemikalier på kroppen under Nul-Tolerance + Konsekvens-maksimerings principperne.

Det duer jo ikke at have värdier hvis vi ikke alle er villige til at gå hele vejen og fängsle, dräbe eller spränge folk i luften over dem, ellers vinder terroristerne jo.

http://gizmodo.com/5923980/the-secret-government-laser-that-instantly-kn...

PS: De som er stressede bör også undersöges. Disse har måske "noget at skjule" og der er mindst noget "thought-crime" - for hvordan kan man overhovedet tillade sig at väre stresset når man er så heldig at man lever i Verdens Bedste Land og tjener penge til Forretningen Danmark?

Vi kan checke spildevandet på samme måde nu vi er i gang. Det er billigt nok.

PSS: Var det svar nok eller skal du have af guldringen?

 • 2
 • 0
#11 Anders Lorensen

Jeg vil som Kalif sætte overvågning af alt DNS samt overtage kontrollen for dette. Herunder tvinge ISP'er til at blokere alt andet DNS, end dem jeg kontrollere/overvåger.

Så vil jeg kunne se hvad alle danskere laver på nettet via DNS. Og også styre hvad de kan på internettet.

Jeg vil sælge det med Børneporno kortet. Idag er der jo censur på DNS, grundet "børneporno", og det er der folk der omgår ved bare at bruge DNS servere der ikke følger censuren. (f.eks 8.8.8.8) - Og ingen kan da være imod at vi forhindre at forbigå børneporno filteret.

Prisen for at drive DNS serverne vil jeg lade ISP'erne tage sig af - de driver allerede DNS servere. Det kan de vel så også gøre på statens vejne og sende alle logs til Ministeriet for internet overvågning og censur.

I takt med at folk finder ud af at man kan køre en DNS på andre porte end 53, vil der komme udgifter til at kæmpe imod. Disse udgifter vil jeg også lade ISP'erne tage, når der bliver brug for deep packet inspection af alle internet pakker etc. I sidste ende, vil jeg tvinge ISP'erne til at lukke internet forbindelser, der ikke laver nok ægte DNS opslag (de må antages at omgå tingene med VPN eller lign.)

Alt i alt, nemt, billigt og rigtig mange oplysninger om borgerne. Og ikke mindst - Vi redder børn!

I tilfælde af at Søren Pind læser dette, vil jeg lige fratage mig ethvert ansvar for evt. brug/mis-brug af ovenstående.

 • 3
 • 0
#12 Anders Lorensen

Jeg vil tvinge bilproducenterne til at sætte et SIM kort i alle biler. Så vil jeg kunne se hvor alle biler er, altid via telemaster/triangulering. Det vil kunne overvåge bilejere. Det vil kunne udskrive fartbøder. Det vil kunne opdage folk der snyder med kørselsgodtgørelse mm.

Jeg vil sælge det ved at sige at bilerne så kan ringe til alarmcentralen automatisk og oplyse positionen, hvis f.eks airbaggen udløses. - Så kan vi redde menneskeliv og borgeren får hurtigere hjælp når der sker ulykker. Og bliver din bil stjålet, kan den findes på rekordtid. - Hvilket samlet set også giver en billigere forsikring til bilejerne.

Prisen vil jeg ikke alene aflevere til bilproducenterne/bilejerne - jeg vil ligefrem tjene penge på det, da vægtafgiften kommer til at indbringe mindst 3x kostprisen simkort/sender etc. Hertil vil jeg kunne spare det meste af færdselspolitiet væk og samtlige fotovogne.

Resultat: Flere penge til Kaliffen. Gladere borgere. Og total overvågning af alle biler. - Gå hjem ANPG!

Ingen disclamer her - dette er allerede indført for rigtig mange bilmærker...

 • 3
 • 0
#13 Toke Ivø

Det skræmmende er, at jeg kan ikke finde et system der er meget værre, end det politikerne selv er kommet med. NemID? Check. Internet overvågning? Check. Aflytning af al data på vores telefoner? Sikkert også et check. (om ikke andet er der 2-3 store firmaer som har data'en) Sporing af biler? Check. Vi mangler bare at spore alle sko, og aflytte alle mikrofoner passivt, så vi heller ikke bare kan gå en tur, og så være "væk".

 • 4
 • 0
#14 N.M Møller

Det foresåls at indføre masseoverv[gning på datakommunikation. Dette skal selvfølge ogs[ gælde al lyd, automatisk optaget igennem samtlige devices microfoner- teleudbyderne opbevare al data og afholder udgifterne (indtil næste girokort ihvertfald). Jeg ville kalde systemet -SiriD. Man ville kunne bruge sin stemme istedet for Nem.id,og f. eks bruges ved at sige - “Hey siri(d) tjeck min årsopgørelse”. Supernemt for borgeren.

 • 1
 • 0
#15 Kristian Sørensen

Lav et meget brugervenligt, moderne, hipt CMS, skræddersyet til at samarbejde om at skrive lovforslag, bekendtgørelser, cirkulærer, styresignaler, interne memoer, private notater, emails, nødløgne osv.

Sælg det så til embedsmændene i alle styrelserne, ministerierne og hvad det nu alt sammen hedder. Lad det være gratis, så de intet bøvl har med at søge bevillinger til indkøbet. Sørg for at systemet kører brugervenligt på netop de typer telefoner, padder, laptops osv. de allerede har. Sørg for at brugerfladen er lige sådan de kan lide det. Målret det på alle måder til netop embedsmændene.

Fortæl dem at det har "sikkerhed og kryptering på nemid niveau". (Det er ikke løgn, udbyderen har alle krypteringsnøglerne og kan derfor læse med ;-] )

Lad dem bruge det i nogle år - upload derefter alt de har skrevet til wikileaks.

Det bliver meget bedre end "offentlighedsloven"

 • 4
 • 0
#16 Rune Jensen

Jeg tror, jeg ville starte med at gøre folk dumme og uvidende og ikke i stand til at klare sig selv. Når man er uvidende, har man større brug for en formynder ovenfra. Det ved alle diktat... sheriffer.

Her er det vigtigt at sætte ind imod uddannelse. Udannelse har den kedelige sideeffekt, at det gør at folk tænker. Og desværre også, at de tænker kritisk. Det vil sige de stiller spørgsmål, som man måske ikke er så interesseret i som sherif.

Så det første, jeg ville gøre, ville nok være at skære kraftigt ned på al uddannelse, undtagen teologi. Kald alle uddannelsesinstitutioner "kornfede" i offentlighed. Rak dem ned til sokkeholderne. Og giv dem så en ordenligt omgang med kniven.

Efter kort tid vil man have en klasse af mennesker, som er snotdumme og vil tro alt, man siger.

Den findes så en anden klasse, som desværre har råd til uddannelse i udlandet. Det er dem, med særlig tilknytning til Panama. Eftersom de har en uddannelse og derfor evnen til at stille kritiske spørgsmål, er man nødt til at få dem over på sin side.

Det gøres, ved at give dem en fed skattelettelse.

Det samme princip kan følges med sundhed.

Når så f.eks. man vil have igennem i Folketinget, at der skal indføres, lad os kalde det en landbrugspakke, hvor miljøet ikke lige er indtænkt, så har man dem med tilknytning til Panama på sin side, og de andre er ligeglade, fordi de ved ikke, hvordan man stiller kritiske spørgsmål. Og nok også har andre ting at tænke på.

Man vil groft sagt kunne foreslå hvad som helst som lov, og det vil gå igennem. Man vil kunne lyve offentligt, udføre korruption og bedrageri og man vil blive betragtet som en stor leder.

Lidt som i Nordkorea.

 • 2
 • 1
#17 Jørgen Kjærsgaard

Man burde arbejde for en opdatering af grundloven, så den sikrer privatlivets fred, også i den digitale verden. Det giver selvfølgeligt ingen garantier, men det gør det nemmere at komme efter dem, der vil overvåge, i hvert fald inden for landets grænser. Et sådant forslag vil naturligvis blive skudt ned de første mange gange, men hvis man bliver ved at arbejde på det, kan det blive virkelighed.

 • 1
 • 0
#18 Nicolai Larsen

"Du vil gerne afsløre socialt bedrageri, hvor f.eks. en far bor hos familien, men er registeret på en anden adresse. Dette kan du med ret stor sikkerhed finde ud af ved at se på vandforbruget på begge adresser over tid."

Har du nogle eksempler på dette, eller ønsker du bare at skabe frygt? Den katolske kirke brugte også frygten for Guds vrede til at skræmme folk til kirken, men det blev det ikke mere i orden af.

Og er det forkert at bekæmpe socialt bedrageri?

"sparer aflæsningsudgifter og bøvl ved at man skal være hjemme"

Jeg synes det er ret fedt, at jeg slipper for at skulle aflæse de målere, og sende resultatet ind. Derudover synes jeg det er godt for energiforbruget, at folk kan følge med "on-the-fly" omkring deres forbrug, så de kan se hvis noget stikker af - uden at man skal gøre det ved manuel aflæsning af sin måler, og indtaste det i excel for at få grafer.

Ud fra dine indlæg/input til de offentlige debatter, mener jeg at du generelt har "nej-hatten" på, og mistror alle forsøg på at udvikle og optimere samfundet. Men du har altså ikke patent på "den oplyste sandhed". Forudsætningen for et demokrati er at vi alle bidrager, men af erfaring ved vi, at folk gerne snyder med samfundets penge hvis de får muligheden. Det havde været bedst hvis folk ikke snød, men når samfundet er bygget op som det er, er man nødt til at have redskaber til at sikre at folk ikke snyder sine medmennesker, desværre.

Personligt, synes jeg der er for meget demokrati, politikerne blander sig for meget, for mange udligningsordninger, adfærdsreguleringer osv. Men indtil det bliver reduceret, er vi nødt til (i højere grad nu da der er flere indgange til at snyde), at sikre at folk bidrager, og ikke snyder fællesskabet. Du kan simpelthen ikke drive det danske samfund uden kontrol og en vis overvågning - det er simpelthen bare en grundforudsætning for at demokratiet fungerer, selv for et "minimums"-demokrati. Hvis ikke vi kan sikre hinanden gennem fællesskabet, så er alternativet "survival of the fittest" - i bedste fald hvem der er bedst til at snyde sig til andres penge, i værste fald hvem der slår hårdest og gerne vil have din bil.

Jeg er sikker på du ikke ville overleve længe med en samfundsmæssig overvægt at "survival of the fittest", så hvorfor være så negativ overfor det system, der i sin kerne er med til at sikre dig. Jeg ved godt at det i Danmark er nemt at sidde trygt og sikkert, og se spøgelser i fjernaflæsning, - men husk også på, at det samfund du lever i, har, på godt og ondt, sikret dine friheder og rettigheder, så noget rigtigt må nogle have gjort - og ikke alt er gjort for at straffe/overvåge dig.

 • 0
 • 2
#19 Nicolai Larsen

Så ville jeg spørge befolkningen, hvilket land der gjorde det så godt, at vi skulle bytte vores egen model ud med deres, på samtlige punkter - og så derefter implementere denne model. Så var jeg fri for at høre på alle brokke-røvene.

Ærligt, hvis ikke man har større problemer i sit liv, end fjernaflæste målere i Danmark, så har man det sgu nemt, og har ikke oplevet den store modgang i livet. Det grænser sig til arrogance, når man tænker over de udfordringer verden står over for.

 • 0
 • 2
#20 Nicolai Larsen

Resultat: Flere penge til Kaliffen. Gladere borgere. Og total overvågning af alle biler. - Gå hjem ANPG!

Ingen disclamer her - dette er allerede indført for rigtig mange bilmærker..

Ja, du har ret. Og vi kan allerede se konsekvensen af det, det vrimler med problemer. Vi oplever lige nu det højeste antal selvmord blandt danskere, der foregår etniske udrensninger, diskriminerende forfølgelser, folk tør ikke køre i bil på arbejde - arbejdsmarkedet er gået i stå, firmaerne går konkurs på stribe og hobevis af mennesker har fået stjålet deres befordringsfradrag, staten har sagsøgt bilmærkerne for at undgå statsbankerot og sheriffen har besluttet sig for at de folk der tør køre i bil, skal betale modvindsafgift hvis de kører i modvind. Staten indrømmer at tiltaget ikke var for at udvikle samfundet for at gøre det bedre, men kun ønskede at udrydde politiske modstandere.

Ja, man skal bare åbne avisen for at finde talrige flere problemer afledt af dette tiltag. Dommedag er i morgen.

 • 0
 • 2
#21 Frithiof Andreas Jensen

Jeg tror, jeg ville starte med at gøre folk dumme og uvidende og ikke i stand til at klare sig selv.

Dårlig uddannelse til pöbelen kan bare ikke stå alene. Vi er nödt til også at at göre "masserne" permanent stressede og bange så vi også blokerer for den indläring der ellers kunne finde sted naturligt.

Derfor införer vi "Konkurrencen", den globale konkurrence, konkurrence-samfundet, masser af immigranter som både kan trykke lönnen for "konkurrence-evnen" og samtidigt väre et eksempel på "den slags folk der skal skäres ned på". Inden for det "sociale sikkerhedsnet" sörger vi for komplekse, obskure regelvärk, klare ökonomiske incitamenter til at böje dem og ingen konsekvenser for dette - derved ved pöbelen at den kun er et enkelt uheld eller en fyring väk fra den totale ruin og umynddigörelse.

Vi forklarer dette med at "konkurrencen" er en naturlov (selv om vi ellers ynder at bruge sports-udtryk i alle sammenhänge), absolut ALDRIG en politisk beslutning (politik er jo noget man välger) og at vi aldrig har råd til noget som helst - ud over evindelige krige - som bidrager til at Samfundet aldrig har råd til noget og altid har en fysisk trussel som vi skal sikre imod.

Eftersom vi ved at stress ödelägger indläring og intelligens så sörger vi logisk nok for at vores venner aldrig rigitgt möder presset - dette vil sige at uduelighed, fusk, sjusk eller direkte kriminalitet (nästen) altid belönnes med en afträdelses-ording og et bedre job med mindre arbejde. Private pensioner, sundhedsforsikringer, private hospitaler, samt särlige skatteregler, beroliger sindet og isolerer os fra samfundet så de Rationelle Beslutninger og Nödvendige Prioriteringer bedre kan träffes.

 • 0
 • 0
#22 Frithiof Andreas Jensen

Og er det forkert at bekæmpe socialt bedrageri?

Näh. Men - Hvis nu loven indrettes således at det slet ikke rager staten om "far" bor hjemme så er det slet ikke nödvendigt at sniffe rundt i undertöjskuffen hos folk.

Ja, det er teoretisk billigere at folk bor sammen - men - udgifterne til kontrollen om hvordan folk indretter deres privatliv overstiger formodentligt langt den potentielle besparelse.

Både i "opportunity cost" samt at et overdrevent mistroisk og nidkärt system skaber "Dem og Os"-tänkning. Hvis mange bare synes at "det har de godt af" når man/nogen ripper systemet, så får man större problemer på längere sigt.

Det er lidt der vi efterhånden er henne med Skatteministeriet og Skat.

 • 1
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere