Kafka goes online

Der er mange glæder forbundet med at få børn. At blive introduceret til nye, kommunale it-systemer er ikke en af dem, kan jeg afsløre. Jeg har tidligere skrevet om besværet med at få navneregistreret min datter via personregistrering.dk. Det lykkedes til sidst, med mellemkomst af ét styks analogt kirkekontor.
 
Nu er jeg så nået kapitlet videre: At få hende opskrevet til et par passende vuggestuer via kommunens elektroniske pladsanvisning. Det virkede faktisk meget smart til at starte med - vi fik logget ind, skrevet hende op til et par institutioner og vips så kunne vi se hvilket nummer, hun var på ventelisten til de pågældende institutioner.
 
Et par måneder senere fik vi så den ide at gå ind og ændre i, hvilke institutioner, hun var skrevet op til. Jeg loggede igen på, klikkede på linket "Ændre ansøgning", redigerede i listen af institution og klikkede "Godkend". Der kom en server-fejl. Hm. Ind på forsiden igen og se ansøgningen, den var godt nok ændret, men stod nu som "ikke behandlet". Ok, pladsanvisningen skulle måske have tid til at tjekke, at jeg ikke havde skrevet noget vrøvl. Fair nok. Sendte en mail til webmaster om fejlen og indtog en venteposition.
 
En måned senere, hvor ansøgningen stadig stod som "ikke behandlet" og jeg hverken havde hørt noget fra webmaster eller pladsanvisningen, begyndte jeg det første i en længere serie af opkald og e-mails til pladsanvisningen. Jeg skal skåne jer for beretningen om, hvor svært det i det hele taget var at få hul igennem til den rigtige medarbejder, men et par samtaler senere var det i det mindste lykkedes mig at få en medarbejder til at opdatere deres INTERNE system til (håber jeg) at stemme overens med vores pladsønsker. Linket til at ændre ansøgning, som jeg oprindeligt havde klikket på, fik vi at vide, at man ikke måtte klikke på, da det ikke var implementeret (!)
 
Men i den smarte, elektroniske pladanvisning kunne vi stadig kun se den "ikke behandlede" ansøgning. Og svaret fra pladsanvisningen var da: "Der skulle ikke være problemer med den elektroniske pladsanvisning". Nå. Og kommunens it-afdeling? De kendte ikke umiddelbart til eksistensen af en elektronisk pladsanvisning, da vi ringede - ikke blot applikationen, men tilsyneladende også omtanken for denne var åbenbart udliciteret.
 
2 måneder før ønsket institutionsstart skulle vi så have fået et brev med et pladstilbud. Det fik vi ikke. Da jeg så ringede til pladsanvisningen viste det sig, at vi var blevet "glemt". Jeg fandt aldrig ud af, om det havde noget med it-systemet at gøre, da deres interne system var nede (!), da jeg fik fat i sagsbehandleren.
 
Så summa summarum var, at det nu lykkedes os at få lovning på en institutionsplads (godt nok 2 uger efter at min mands barselsorlov slutter, men alligevel...). Og jeg klikker ALDRIG på et link igen!

Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Hans-Kristian Bjerregaard

Dette er jo et helt typisk eksempel på hvad der sker når man bare udliciteret til højre og venste alt efter hvem der er billigst til den ene givende applikation. Det viser sig, sjov nok, at dette altid giver det dårligste resultat da det at få den nye applikation til at hænge sammen med resten kræver en masse ekstra arbejde og ekstra firmaer.

Et eller andet sted virker det stærk foruroligende for mig at IT-ledelsen ikke har protesteret over at man udliciterer hele tiden. Det går jo kun godt hvis man finder en fast partner der så har styr på alle ens systemer. Det ideelle er jo hvis man er så dybt afhængig af IT at man sørger for at have en ordentlig udviklingsafdeling til at tage sig af egne applikationer.

 • 0
 • 0
#2 Kenni Sørensen

Dette viser, hvor stor gabet mellem IT-ledelsen i kommunerne og det operationelle niv.

At man ikke overvåger og stille højere krav til KMD og de andre leverandører af offentlige selvbetjeningsløsninger. Sammen med at ledelsen af pladsanvisningen og andre front-afdelingen i kommunerne ikke fokusere på den digitale vinkel, og brugeroplevelse.

 • 0
 • 0
#3 Anne-Sofie Nielsen

En del af problemet er formodentlig også, at kommunalbestyrelserne afsætter X antal kroner til køb af en applikation, men ikke nødvendigvis har en baggrund til at indse, at det også kræver ressourcer fra den interne it-afdelingen at holde det i luften.

Det er også problematisk, hvis man tror, at man kan udlicitere ansvaret for en applikation til en ekstern leverandør, som formodentlig ikke har nogen særlige incitamenter til at sikre sig, at tingene virker efter hensigten.

Og min kommune har i øvrigt ikke været lagt sammen med andre i forbindelse med kommunalreformen - jeg kan kun forestille mig, at der må være endnu sværere integrationsproblemer i andre kommuner, hvor man skal have flere kommunale it-systemer til at tale sammen eller erstatte hinanden.

 • 0
 • 0
#4 Hans-Kristian Bjerregaard

Men der er præcis der jeg undrer mig over at der ikke er en eller anden IT-ansvalig der råber op. Eller i det mindste prøvet at forklare folk hvorfor det går galt. Det har der jo sikkert (forhåbentligt) været.

Men det undrer mig at man ikke prøver på at bygge bro over den kløft der er mellem ledelsen og IT-afdelingen. Personligt har jeg haft en stor succes med at få sat ikke IT folk ind i de helt basale ting om hvorfor udlicitering kun virker nogle gange og hvorfor systemer har så svært ved at snakke sammen. Det giver en langt nemmere og hurtigere arbejdsproces hvis man kan få indsnævret den kløft og mange færre fejl og snakken forbi hinanden.

 • 0
 • 0
#5 Kenni Sørensen

Jeg arbejder som Udviklings-konsulent i en midtjysk kommune som er samling af 4 gamle kommuner. Det store problem er netop som Anne-Sofie kommenterede at der ikke er kontakt mellem IT, øverste ledelse (direktionen), de enkelte områder som arbejder med "Fronten".

Da jeg startede for 2,5 år siden midt i kommunesammenlægningen havde IT-afdelingen på ingen måde nogen former for ansvar eller deltog i indkøb af selvbetjeningsløsninger. Jeg har brugt disse 2,5 år på at råbe ledelsen op omkring den manglede kvalitetssikring af disse løsninger, samt at skabe kontakt ud til områderne, da man i mange kommune lægger ansvaret for løsningerne, ud til de områder som sidder med den specifikke opgave, uden at tænke på at strukturere og tænke kommunen som helhed. Dette går over borgernes oplevelse af selvbetjeningsløsningerne. For ikke at sige at mange har svært ved at benytte løsningerne pga. den gamle digitale signaturs svagheder.

 • 0
 • 0
#7 Kenni Sørensen

Komisk!

Efter den nye langsering af den nye borger.dk for under et år siden har der været flere "opdateringer" på siden pga. fejl, disse opdateringer har fundet sted kl. 21-23 om aften, et tidspunkt der underligt nok er en af de tidspunkter hvor der faktiske er megen trafik på siden. Uprofesionelt, når man både i andre offentlige institutioner og Private lave sådanne opdateringer om natten.

Dette giver jo netop den dårlige oplevelse som du lige har haft.

 • 0
 • 0
#8 Peter Gylling Jørgensen

Endnu engang må jeg konstatere, at I har prøvet at bruge et IT-system, som simpelthen er for godt til at være sandt. Specielt for dette emne, nemlig kommunal pladsanvisning gælder, som jeg skrev i overskriften: Lyt til de erfarne forældre med flere institutions børn!.

Snak med de andre forældre og følg deres anbefalinger - Og anbefalingen her er: I får ikke jeres poder ind på ønske institutionen uden personlige referencer. Tal med institutionslederen - Få ham/hende til at plukke netop jeres barn ud af køen i pladsanvisningen.

Belært af erfaringer med nu to forskellige kommuner med vidt forskellig befolknings sammensætning kan jeg konstatere, at det samme er gældende også inden for alt anden kommunal sagsbehandling.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere