peter ulka bloghoved

IT/ERP er en ledelsesdisciplin

Vi har altid i HerbertNathan & Co. hævdet at ERP-projekter er forretningsprojekter og ikke IT-projekter, som blot kan overlades til en IT-funktion. Krydsfeltet mellem forretning og IT er i dag gigantisk i rigtigt mange virksomheder. Ofte er det IT-systemerne, der sætter både takt og rammer for, hvilke muligheder forretningen har for at udvikle sig.

Jeg vil påstå at IT er den største forretningstransformator i langt de fleste brancher gennem de seneste 10 år, og jeg tror på, at det samme vil blive tilfældet fremover. IT er ikke kun blevet en vigtigere del af virksomhedernes processer, men er i mange brancher også blevet en integreret del af virksomhedernes produkter og afsætningskanaler. Tænk eksempelvis på hvad nethandlen har betydet for detailhandlen, tænk på hvorledes hele medie verdenen (musik, tv, bøger, dagblade, etc.) er under transformation, tænk på hvordan vi ændrer vores måde at betale for varer og ydelser, osv. osv.

Hvis IT ikke fylder i din branche er det nu, at du bør spørge dig selv: "Hvad har jeg overset?"

Jeg oplever dette til trods stadigt, at virksomhedernes udvikling på IT-området mange steder primært drives ud fra en IT-afdeling, og ikke af forretningen. Prøv lige at tænke over hvor ofte du har hørt en person i "forretningen" brokke sig over en uduelig IT-afdeling, som ikke formår at lave tilfredsstillende IT-systemer, i din egen virksomhed! Det ville forretningen nok ikke gøre, hvis den mente selv at havde lod og del i ansvaret for at IT-systemerne fungerer.

Dette er efter min bedste overbevisning en udfordring! På samme måde som det ikke er økonomiafdelingens ansvar at sikre at virksomheden tjener penge, og det ikke er HR-afdelingens ansvar at medarbejderne er motiverede og arbejder mod virksomhedens mål, er det naturligvis heller ikke IT-afdelingen, som alene skal bære ansvaret for at forretningssystemerne understøtter virksomhedens forretning og strategiske udvikling. Det er og må nødvendigvis være ledelsen af forretningen, der bærer ansvaret for, at medarbejderne er kompetente og engagerede, at processer og systemer er optimale, og at forretningen tjener penge!

Det står derfor meget klart for mig, at det at udvikle IT generelt og ERP-/forretningssystemer i særdeleshed , i dag er en ledelsesdisciplin og en kompetence som ledelsen i virksomhederne skal besidde: Forretningsudvikling er næsten altid ensbetydende med IT -udvikling!

Virksomhedens ledelse skal på et strategisk niveau forstå de muligheder som IT byder for at udvikle og optimere virksomheden, den skal forstå hvad det kræver at realisere IT-projekter og formå at skabe de nødvendige rammebetingelser for at projekterne kan gennemføres succesfuldt.

Udviklingen går så stærkt på IT-området, at større udviklingsprojekter ikke blot er noget man laver med års mellemrum. Det er i dag en kontinuerligt løbende proces, hvor der til stadighed skal udvikles og fornyes. Det er derfor en basis ledelsesdisciplin, der skal beherskes, og ikke længere en specialistdisciplin.

Jeg tror at vi vil se virksomheder og headhuntere i højere grad efterspørge ledere med stærke IT-kompetencer og med dokumenterede evner til at kunne eksekvere store og komplekse forretningsdrevne IT-projekter.

At være leder indebærer er ikke kun en forretningsmæssig-, faglig- og personaleledelses opgave, men også en IT-ledelses opgave! Fremtidens succesfulde topledere vil se udviklingen af IT/ERP/forretningssystemer lige så centralt som udviklingen af virksomhedens medarbejdere.

Jeg havde engang en chef der sagde at: "jeg bruger en tredjedel af min tid på kunder, en tredjedel på medarbejdere, og en tredjedel på drift og udvikling af forretningen". Mit bud er at fremtidens succesfulde leder bruger en fjerdedel af sin tid på hver af førnævnte, og den sidste fjerdedel på IT.

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere