Torben Mogensen header

IT som obligatorisk fag?

Dansk Industris IT-interesseorganisation (ITEK) har foreslået, at IT skal være obligatorisk på mindst C-niveau i alle gymnasiale uddannelser.

Selv om det lyder som en god ide i et samfund, hvor IT i stigende grad gennemsyrer alle aspekter af livet, er det efter min mening ikke så ligetil. Dels er der en begrænset plads til fag, der er obligatoriske på alle linjer, og når man tilføjer et nyt obligatorisk emne, må et andet emne nødvendigvis glide ud, med mindre man mindsker valgfriheden eller øger stofmængden. Begge dele kan der være gode argumenter både for og imod, men udover pladsproblemet er der et mere specifikt problem: Hvad skal faget indeholde.

ITEK henviser til forsøgsordningen med IT-teknologi som valgfag. Af valgfagsbekendtgørelsens bilag 16 kan man læse om indholdet af C-niveau i dette fag:


2.2. Kernestof

Kernestoffet er:

– it-komponenter og deres samspil indbyrdes og med det fysiske miljø

– it-komponenter og deres påvirkning af menneskelig aktivitet

– it-sikkerhed og beskyttelse

– it-spilleregler, etik og lovgivning

– it-værktøjer i forbindelse med formidling, videnssøgning, dokumentation, beregning og kommunikation.

2.3. Supplerende stof

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof skal have et omfang svarende til 20 pct. af den samlede uddannelsestid og skal udvælges således, at det:

– medvirker til opnåelse af de faglige mål

– understøtter anvendelsen af it i tværfaglige sammenhænge

– viser de aktuelle udviklingstendenser inden for faget


Denne beskrivelse er efter min mening alt for upræcis og slet ikke ambitiøs nok. De opremsede emner kan man forvente, at en gennemsnitlig teenager allerede kender i et vist omfang, så en minimumsopfyldning af bekendtgørelsens krav kan være stort set udbytteløs. Bevares, man kan også sagtens lave et fornuftigt forløb indenfor disse rammer, men med en så løs beskrivelse af indholdet vil det være reelt indholdsløst at kunne skrive faget på sit eksamensbevis eller CV, og det vil være umuligt at give karakterer, der kan sammenlignes på tværs af institutioner. Selv "Multimedier C" har en langt mere præcis og ambitiøs beskrivelse.

Jeg synes også, at der er centrale emner, der helt mangler i bekendtgørelsens beskrivelse, såsom:

 • Forholdet mellem en datamodel og den virkelighed, den repræsenterer, og dette forholds indflydelse på modellens evner til at lave troværdige forudsigelser.

 • Analog versus digital repræsentation af data. Tab af præcision ved repræsentation og behandling af data i begge former.

 • Begrebet "bit" som informationsenhed og repræsentation af forskellige former for data (tal, tekst, billeder) som samlinger af bit.

 • Databehandlingens historie, både globalt og i Danmark.

 • Programmering (på et meget simpelt niveau).

Det sidste mener jeg, er nødvendigt for at bidrage forståelse for den disciplin og præcision, der er nødvendig for at kunne fortælle computeren, hvad den skal gøre. Det er ikke meningen, at der skal programmeres i Java, Python, LISP eller C og det er heller ikke meningen, at der skal programmeres spændende apps eller animationer: Det er processen og ikke resultatet, der skal være i fokus.

Så kan vi til gengæld godt droppe emnet "it-værktøjer i forbindelse med formidling, videnssøgning, dokumentation, beregning og kommunikation" som en del af Informationsteknologi C . Sådanne værktøjer (og diskussion om deres brug) hører bedre hjemme i andre fag såsom dansk, historie, fysik, matematik og samfundsfag.

Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Søren Knudsen

Hej Torben

Tag også et kig på forsøgslæreplanerne. De er efter min mening mere fyldestgørende.

Jeg er ikke klar over hvordan du har fundet frem til lovmaterialet du linker til, men undervisningsministeriet beskriver forsøgsordningen anderledes.

Kernestoffet er: • It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet - samspil mellem design af it-systemer og de brugs- og adfærdsmønstre, der udfolder sig i forbindelse med brug af systemer • It-systemers arkitektur - tre-lagsarkitektur (eller tilsvarende) som generel ramme for at forstå en meget stor klasse af it-systemer, deres komponenter og samspillet mellem disse • Repræsentation og manipulation af data - digitalisering af data som udgangspunkt for computerbaseret repræsentation og manipula- tion • Programmering - gængse strukturer i programmeringssprog; programmering af mindre programkomponen- ter, modifikation af større systemer • Modellering og strukturering af data, processer og systemer - beskrivelse af data; processer og systemer på abstrakt niveau; fokus på data- og logik lag af tre-lagsarkitekturen • Interaktionsdesign - konsekvenser og vigtighed af brugervenligt interaktionsdesign; snitflade mellem det for- melle it-system og den sociale verden; simple modeller og designprincipper for systemers præsentationslag.

Afsnittet om kernestof synes jeg også bør læses i konteksten af hele læreplanen.

Kilde: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studie...

Fundet her: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studie...

 • 1
 • 0
#2 Agnete Nørskov Nielsen

Der findes lige nu to fag ved navn "informationsteknologi" på de danske ungdomsuddannelser. Det "gamle" valgfag informationsteknologi C, som der ovenfor henvises til i valgfagsbekendtgørelsen og så det nye forsøgsfag informationsteknologi, som der korrekt henvises til i Søren Knudsens kommentar. Det er to forskellige fag. Forsøgsfaget informationsteknologi blev lavet for at erstatte de 9 forskellige it-fag (kommunikation/it, datalogi, programmering, multimedier...) på tværs af hf, STX, HTX og HHX. Forsøgsfagets bekendtgørelse er så vidt jeg ved et forsøgt på at tage elementer fra alle 9 fag og samle i eet fag. Læreren på det enkelte hold må selv om, hvordan de enkelte emner vægtes. Vil man vægte brugervenlighed og interaktionsdesign, så kan man det. Vil man vægte programmering eller normalisering af databaser, så kan man det.

I øvrigt vil jeg tillade mig at problematisere udsagnet om, hvad den gennemsnitlige teenager kender til. Jeg har undervist på STX og hf i 10 år. Nogle af de typiske problemer jeg støder på i min hverdag på arbejde er - eleverne er ikke i stand til almindelig fejlsøgning på netværksforbindelser som f.eks. genstart af netkort. - mange af eleverne er ikke i stand til at hente og installere et program. De tror alting er en app på Facebook. - mange af eleverne har problemer med konceptet med at hente en pdf-fil eller en fil af en anden type gennem en browser, hvor filen skal hentes, gemmes og åbnes i stedet for bare at blive vist i browseren. - de har kun et vagt begreb om, hvad informationssøgning er. Jeg har set 3.g-opgaver, hvor der stod "google.dk" som eneste webside-henvisning i litteraturlisten.

Det er en (udbredt) myte, at teenagere har godt styr på computere og it. Det gælder dog ikke den eksklusive flok vi sender videre til DIKU.

 • 6
 • 0
#3 Cristian Ambæk

Når man begynder at læse om tre-lagsarkitektur så syntes jeg at man går "over grænsen" for hvad man burde lære på et gymnasie.

Hvad er formålet ved at give eleverne disse fag? Det er vel at øge deres IT kompetencer. Men så kommer der tre-lagsarkitektur, programmering og skidt og kanel ind i det, og jeg undrer mig....."Hvorfor?"

Eleverne burde efter min mening lære deres computere og enheder at kende, ikke hvordan man programmerer til dem.

F.eks. Hvorfor failer POST. Netværks troubleshooting. Hvorfor kommer jeg ikke på nettet? Hvordan holder man sin maskine fri for virus, og hvad gør man hvis man bliver inficeret. Hvordan man finder det man rent faktisk søger efter på Google. Etik omkring IT. Hvad er forskellen på en Hub, router og switche(mange tror at en hub og en switch er det samme). Backup and restore, af ens arbejde. Sikkerhed (hvad er en firewall).

Afprøvning af Windows, Mac OS X, Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, ArchLinux), Chroome book på skole udstyr. For at se hvordan de forskellige systemer virker, samt deres svagheder og styrker.

Uvidenhed. Folk tager med glæde en router fra f.eks. YouSee, fordi de ikke ved bedre. Og YouSee gnider sig selv i hænderne, og siger "weee vi kan se alt hvad de har på deres netværk". Min udbyder ringene mig sku op da jeg tog deres udstyr af til fordel for Cisco 2600 series udstyr(1U enhed) og brokkede sig over at de ikke længere kunne se hvad jeg havde på mit lokal netværk. Og så tænker jeg..... "You just went full retard on me". Bip Bip Bip.

Der er så mange IT inkompetente mennesker som ikke ved, hvordan deres maskine faktisk virker samt basale ting, eller at der findes andet end Windows. Men det skipper man vel lige og så går man direkte til at "Hey, lad os lære dem ldit C#. Og lave et lille spil".

Og det er jo bare dybt kritisabelt af ITEK.

 • 2
 • 2
#5 Jan Harries

It er proff ? ved i ikke hvor meget de i den alder har rigeligt at bokse med ? Det kan overhovedet ikke lade sig gøre at de når at opnå en dybere forståelse af alt det her! de er kun 7-18 når de starter, dem som vil ind på uni skal have ALT for høje karaterer for at få lov til at sudere det de vil være og leve af! de andre må opgive deres livsdrøm, og så kommer erhversskolerne, der falder 30-40% fra. og for at skære det ud i pap og forkorte det ned, de er ALT for unge til at gennemskue at langt de fleste menneker lader sig manipulere rundt af medier, tv og politjkere, og reklamer det misvisern narrer og snyder, og tilbyder - for at sælge varer og ydelser, ja TJENE penge - når de ikke er klar over hvor megt de bliver STYRET og manipuleret (fordi de er unge og naive), hvordan skal de så kunne finde ud af alt det IT der, oveni 3 år, men det skal CRUNCHES ind. det er kun dem som kører til DIKU automatisk, datalog eller global markedsføring eller sådan, der nogensinde skla bruge alt dette, og det lærer de derude. da overhovedet slet ikke kan de nå det på 3 år oveni, pga den grund med at de skal kæmpåe for at komme ind på det de vil! og så lukker porten i "du skal have 10, farvel!", slut med det, hvad nu ?

det er simpelthen totalt urealistisk det det, hvem har fundet på det ? det er total gakgak :)

ja, det er det! hvor er i hgenne ? ude i fremtiden år 3000 ?

 • 0
 • 1
#6 Markus Hornum-Stenz

I mine øjne er indholdet sådan set godt nok i sig selv, men læseplanen matcher - som Cristian er inde på - ikke at faget skal være obligatorisk. Skal faget være obligatorisk, handler det egentlig mest bare om at at lære de unge god IT-adfærd, og det er et praktisk håndelag, som læres ved at man har prøvet at stå med et problem en masse gange og efterhånden lærer de mest almindelige problemer at kende. Det bør kort sagt være et praksisfag som gamle dages sløjd og elektronikfag. Vælger man på højt niveau, kan alt det mere strukturelle - og Linux installering :-) - komme på listen.

 • 1
 • 0
#8 Andreas Rønne-Hansen

jeg tror at det som IT kan give af almene kundskaber, er problemløsningsfærdigheder.

Når man programmerer på lavt plan, lærer man at fejlsøge og optimere. Og det kan bruges i mange andre sammenhænge.

Resten tror jeg, helt seriøst, ikke den almene dansker vil kunnet bruge andet til ret meget. Det vil i hvert fald hurtigt blive glemt.

 • 0
 • 0
#9 Rasmus Iversen

Det er min klare overbevisning - baseret på egne og andres direkte og indirekte undersøgelser af unges it-kundskaber - at unge generelt set ikke har et klap forstand på it.

Det hele er efterhånden så fedtet ind i GUI-simplificering og usability, at enhver kan bruge en computer, men ingen forstår den. Usability er selvfølgelig godt, men når man sigter efter tilgængelighed for masserne, er man nødt til at fjerne behovet for dybere forståelse.

Det er stort set kun de (altovervejende mænd), der er vokset op eller har været under uddannelse, mens it-teknologien gjorde sit indtog i slutningen af sidste århundrede, der har en forståelse for tingene - for det var vi nødt til. I dag kan Windows 7 jo fejlsøge når netværket driller - du skal bare trykke dig igennem en wizard.

Man føler sig vildt kikset, når man får tomme blikke tilbage fra teenagere, man prøver at tale casemods eller ramblokke med, men jeg kan ikke rigtig se andet end at det er den vej, udviklingen går. it har vokset sig til en tilpas kompleks størrelse, til at lægmand hægtes af. Hvis man vil nogen vegne med uddannelse på området bør man så vidt jeg kan se (desværre) springe alt det tekniske over, og fokusere på det allermest praksisnære: sikkerhed og etik. Det andet er for lidt anvendeligt for menigmand i dag, uanset hvor meget vi efterhånden afhænger af det.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere