per lolk bloghoved

”It? Det har Jens styr på!”

Jeg undrer mig over, at så mange virksomheder lader til at tro, at it ikke vedkommer dem. De er opmærksomme på, at it er vigtigt for deres forretning – men ikke i hvor høj grad, at it er selve livsnerven i deres forretning.

Jeg møder holdningen om, at jo, vi bruger da it i vores bogholderi, og vi bruger det også til at styre vores maskiner i produktionen, og vores sælgere bruger it, men det er jo som støtteværktøj for vores rigtige forretning.

Men alt for mange virksomheder har ikke indset, at i dag er stort set enhver virksomhed, uanset branche, en it-virksomhed. It-virksomheder ikke længere er en branche for sig.

Lad mig give et par eksempler. I produktionsvirksomheden er man fuldstændig opmærksom på, at når der skal sættes strøm til den dyre maskine i produktionen, så er der nogle specifikationer, der skal overholdes. Man lader fagfolk om opgaven og ringer til elektrikeren.

Samme respekt er der ikke ved it-løsninger – her er det sjældent, jeg oplever, at man lader fagfolk om opgaven og ringer til it-specialisten. I stedet bliver den endda meget dyre maskine koblet op til og kørt af en simpel pc, der slet ikke står mål med maskinens betydning for virksomheden.

Setuppet er som regel også konstrueret sådan, at man sætter det hele på eget netværk, for så slipper man for at forholde sig til sikkerhedsopdateringer, firewalls og den slags, for ”det skal jo ikke have forbindelse til noget”. Lyder argumentet.

Så går der noget tid, og brugerne skal have fat i maskinen, eller den skal bruge en printer, og det åbner man så op for. Og hele sikkerhedsproblematikken ruller nu pludselig ikke bare ind over pc’en, men ind over produktionsmaskinen og dermed hele produktionen – uden at man nødvendigvis lige er opmærksom på det.

Et andet eksempel, jeg er stødt på i mange varianter. Ved styringen af produktionsmaskiner accepterer man, at det tager måske 20 minutter, fra man ændrer en indstilling på maskinen, og til ændringen rent faktisk slår igennem. Årsagen er fx at produktionsmaskinen (igen) er koblet til en simpel pc, eller fordi netværk og kode ikke fungerer optimalt – men det lader man til at affinde sig med.

It-ventetid, fx fordi produktionsmaskinen (igen) er koblet til en simpel pc, eller fordi netværk og kode ikke fungerer optimalt, lader man til at affinde sig med.
Og dermed affinder man sig med 20 minutters forsinkelse på styring af fx blandingsmaskiner til fremstilling af kemiske produkter, temperaturregulering i et jernstøberi, styring af udluftning og gardiner i en produktionshal, hvor solskin kan hæve temperaturen så meget, at maskinerne ikke kan køre.

Måske benytter pc’en oven i købet et specielt eller gammelt adapterkort, der er skaffevare – men man tænker ikke over at have et ekstra liggende på hylden til den dag, adapterkortet i pc’en står af.

I dag er der en bevidsthed om, at hvis medarbejdernes pc ikke virker, så kan Bente og Jacob ikke arbejde. Men der er alt for sjældent en bevidsthed om, at hvis den her maskines pc bliver ødelagt, ja, så er det altså produktionen, der står stille.

Lige indtil Jens – ”som har styr på vores it” – har fået pc’en op at køre igen. Eller har fået renset hele virksomhedens netværk for virus. Eller har fået det dér specielle adapterkort skaffet hjem fra producenten.

Det pudsige er, at fordi man opfatter virksomheden som hørende til inden for en given branche, så er man ikke bevidst om, i hvor høj grad man også bør opfatte virksomheden som en it-virksomhed, og at man kan og bør lære noget af de der it-folk fra den der it-branche.

Bevidst som ubevidst går man rundt med mentale skyklapper, der skærmer af for alle andre brancher end ens egen.

Resultatet er, at de meget kompetente it-folk, der kan koble it og produktion sammen, ikke bliver involveret. Rigtig mange virksomheder mangler helt generelt en større bevidsthed om, hvad man egentlig har gang i; de mangler simpelthen det rette mindset til, at deres industri kan åbne sig for brugen af fagfolk.

Landmændene, for eksempel, har gennem årtier forstået værdien i at trække viden fra eksterne fagfolk ind i deres branche og deres produktion gennem et tæt samarbejde ikke bare med planteavlskonsulenter, kvægfolk, revisorer og en række andre rådgivere på landbrugets rådgivningscentre, men også med it-fagfolk.

Landmændene har nemlig for længst inddraget både it og it-specialister i optimeringen af deres produktion – fra applikationer der udregner den optimale fodersammensætning og styrer det automatiske foderanlæg til brugen af GPS i traktoren, så mængden af gødning bliver optimeret til jordens beskaffenhed på de forskelle områder af marken. Landmanden ved, at it giver direkte udslag på produktionen, positivt som negativt.

It er på godt og ondt blevet allemandseje. Hvad der tidligere var komplekst og forbeholdt de få indviede, er nu simpelt og anvendes af os alle. Heldigvis.

Men bagsiden af medaljen er, at brugen af it også forsimples i de tilfælde, hvor it netop er komplekst, og hvor det bør implementeres og driftes derefter. It-branchen har brugt de sidste 30 år på at arbejde med de her ting og har lært noget undervejs, og det er ærgerligt, at vi ikke i tilstrækkelig høj grad formår at adoptere denne læring inden for andre brancher end it-branchen selv.

Heldigvis ser jeg også eksempler på virksomheder, der er meget bevidst om, at de ikke kun er en produktionsvirksomhed, men at de også er en it-virksomhed.

Men jeg synes, der er for langt mellem de gode eksempler, og at alt for mange virksomheder overser et kæmpe potentiale for at optimere deres produktion og dermed i sidste ende deres bundlinje.

Kommentarer (8)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Bjarke Alling

Hej Per

Fint indlæg og helt rigtigt ift. den besynderlige prioritering mellem produktionsmaskiner, servicebiler osv. og det nødvendige IT.

Den vedvarende debat i IT branchen omkring, at IT ikke opnår en tilpas relevant position i hirakiet i en given virksomhed har bragt mig til den simple tanke at IT og de tilhørende IT folk skal sidestilles med den tilsvarende position som juridisk afdeling har. Det er sjælent at ledelsen modsætter sig den juridiske direktør eller selskabets advokat. IT bør have samme position og derved skulle den besynderlige underprioritering jf. overstående gerne være slut.

 • 2
 • 0
#3 Jesper Ravn

Jeg er enig i problematikken. Men en stor del af denne, skyldes også leverandørens forældet skod løsninger, samt implementeringen af disse. Det syntes jeg du mangler at belyse. Det er som om IT produktionsløsninger og systemer stadigvæk operer i 90’erne.

Typisk ser jeg, at en leverandør konsulent konfigurerer systemet, hvor han som det første de-aktiverer firewall og UAC. Herefter får man besked på, at det er bedst hvis man også afinstallerer antivirus. Brugerne skal selvfølgelig også være lokal administratorer på det nye system med en fælles account.

Samtidig tager leverandøren ikke stilling til, hvordan systemet IT sikkerhedsmæssigt kan interface med virksomhedens andre kontor systemer, som f.eks. ERP.

Der er mange andre faktorer der spiller ind og gør, at disse systemer er svære at håndtere.

Produktionssystemerne er mega svære at udskifte, da de er bundet op på kritiske enheder/apparater. Virksomheden ønsker 100% drift-stabilitet på disse systemer. Ændringer til eksisterende systemer kan kræve fuld process validering igen. Pris for opgraderinger. Hvis leverandøren så også benytter Oracle som backend database, er man først rigtig på den. Leverandør konsulenterne har ikke forståelse for basal IT sikkerhed. Produktionssystemer planlægges/etableres og drives ofte uden for it-afdelingen. osv.

 • 4
 • 0
#4 Mathias Hagensen

Jeg er enig med den grundlæggende præmis at alle virksomheder er it-virksomheder. Jeg tror dog grunden til at det ender som beskrevet i bloggen, simpelthen er leverandørernes skyld.

Jeg har siddet i en frygtelig masse møder, hvor der bliver snakket tåget med brug af alle de buzzwords, der er hotte i it-verdenen lige pt. Priser er noget der bliver nævnt efter en 5-7 møder. Leverandøren forholder sig ikke decideret til hvilken værdi de kan tilføre, men mere i generelle termer om at de har alt det der er hot.

Når en virksomhed så beslutter sig for et system, ender det oftes med noget de har svært ved at finde ud af bruge og ikke kan finde ud af at vedligeholde. Prisen er vanvittig høj og de er nu tvunget til at bruge dyre konsulenter til at finde ud af det system de lige har købt.

Jeg kan godt forstå at nogle vælger at holde it nede på almindelig niveau. Jens kan man altid få fat i.

 • 0
 • 0
#5 Per Lolk

Jesper, jeg er som sådan enig i dit synspunkt og har set de samme ting, du nævner, dog synes jeg ikke, man kan sige at en løsning er ”dårlig”, hvis den bruger Oracle. Som jeg ser det, kan Oracle være lige så god en database som SQL, mySQL og DB2. Men problemet kan være, at det er en gammel version af en Oracle database, der ikke er supporteret længere og måske kun er supporteret på et gammelt operativsystem.

I den perfekte verden bør leverandørerne sørge for, at deres teknologi er up to date, og det kræver at systemet løbende bliver vedligeholdt og opgraderet. Desværre, er det bare langt fra realiteten, men det er ikke alene leverandørernes skyld. Jeg kender til flere tilfælde, hvor der er blevet takket nej til serviceaftalen, ganske enkelt fordi kunderne ikke forstår konsekvenserne, og derfor ikke vil betale for serviceaftalen. It-afdelingen ved godt, at de skal tilkøbe serviceaftaler ifm. med køb af et nyt it-system, men det ved de ikke i produktionen. It-afdelingerne og produktionen kunne derfor blive bedre til at arbejde sammen, og involvere de it-kompetencer, der er i virksomheden, i dialogen med leverandørerne, så de ikke er i tvivl om, hvilke krav, de skal stille.

En anden vinkel som er affødt af ovenstående problematik, men som nok også forværrer problemet er, at leverandøren som regel har forsømt at kompetenceudvikle på it-kompetencerne og dermed bliver det måske dyrere at lave opgraderingen. Jeg tror mange leverandører kunne have glæde af, at arbejde sammen med it-firmaer. Hvem ved måske kunne de bygge en løsning, der blev kontrolleret fra to redundante datacentre i skyen med interface fra en app på en iPad eller lignende.

 • 0
 • 0
#6 Martin Ipsen Pedersen

Det er nemt og berettiget at skyde på leverandøren, men måske vi også lige skal huske på hvem der bestiller produktionsmaskinerne... hvilke krav stiller de til leverandørerne?

Hvis industriautomatiseringsleverandørerne gennemgår kundehenvendelserne vil det være mit gæt at antallet af it- og it-sikkerheds-krav er uendeligt lavt.

Så kan man sige at en professionel leverandør vil stå sig ved at levere en professionel it-løsning gennemtænkt, velsikret med god backup osv. osv.

Men når en team-leder uden særlige it-færdigheder skal vurdere mellem to løsninger og den ene (forventeligt den med en pc uden opgraderingsmuligheder) er den tydeligt billigste... hvilken vælges så af virksomheden?

Og hvis der så ovenikøbet stilles krav om et datacenter med Fysisk og logisk adgangskontrol, Firewalls, IPS, IDS, Patch Management, AD, ADFS, ADCS eller andre rare elementer kan man være helt sikker på at team-lederen er stået af og virksomhedschefen i den en-mands-ejede virksomhed får kuldegysninger ved tanken om konsulentudgifterne, it-drift m.m. henover de næste ti år...

ja så skal sælgeren være rigtig dygtig for at få solgt den rigtige løsning fremfor den man lige hurtigt og nemt kan komme igang med...

Men vi kan da håbe de lidt større virksomheder efterhånden har helt styr på det :-)

 • 0
 • 0
#7 Bjørn Damborg Froberg

@Per - kan kun tale for egen erfaring, men jeg har ofte set at organisationen helt bypasser IT afdelingen og først informerer når der skal leveres jern til en løsning. Man bliver nogen gange helt udelukket fra beslutningsprocessen - og må så bare få den dyre løsning til at fungere, selv om man måske havde rigtig mange input til valg af leverandør.

Dernæst synes jeg næsten alle leverandører gør sig skyldige i urimelige system-specs som deres systemer aldrig kommer i nærheden af at bruge. Men giver du ikke systemet de på papiret nødvendige ressourcer, så vil de ikke røre ved systemet fordi det ikke er en supporteret konfiguration. Til trods for at du kan påvise det reelle historiske forbrug af ressourcer. Af samme grund går jeg dagligt og kigger på en fysisk server vi i princippet kunne have brugt som ESX host i stedet, som bruger under 10% af sine ressourcer ;)

 • 2
 • 0
#8 Casper Jensen

Ligesom jeg vil give OP ret i de problemstillinger der risses op. Vil jeg nu også sige, at vi bør kigge indad som IT afdeling.

Jeg ser RIGTIG MANGE steder en IT afdeling der IKKE arbejder MED de andre afdelinger men mere imod afdelingerne.

IT kan have en tendens til at være lidt arrogant og fx afvise blankt marketings behov for en løsning, med et eller anden sikkerheds argument, istedet for at arbejde med dem, og lave en løsning til dem, som passer så godt som muligt til deres behov.

Jeg ved godt, at afdelingernes ønsker til tider kan være umulige. Men hvis de ikke føler de overhoved bliver hørt eller taget seriøst, så går de bare solo i stedet. Hvilket heller ikke gavner firmaet.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere