Den ekstroverte IT-afdeling

Der er en god og lang tradition for, at IT-afdelingerne i de offentlige organisationer - herunder i min egen - har haft deres eksistensberettigelse i at servicere de interne brugere. Det er drift, service og rådgivning i forhold til de interne brugere, som vi hidtil er blevet målt på.

Men tiderne skifter nu. Vi i de offentlige it-afdelinger kan ikke længe nøjes med kun at være indadvendte. I takt med satsningerne på øget selvbetjening for borgere og virksomheder, fremkomsten af nye digitale forsendelses- og dialogmuligheder som Digital post, fjernprint og chat på hjemmesiden og - ikke at forglemme: tilstedeværelsen på de sociale medier - skal it-afdelingerne i det offentlige nu brede deres fokus ud og tilegne sig kompetencer i den borgervendte it-understøttelse. Vi skal til at være mere ekstroverte. Og det er vi nørder i udgangspunktet ikke.

Javel, borgervendt it-understøttelse handler stadig om teknologi og teknik, men det er med nye dimensioner. Hvor den indadvendte it-afdeling f.eks. kunne diktere over for den interne organisation, hvilken hardware og hvilke programmer der var de eneste lovlige at anvende og derved 'strømline' sin infrastruktur og det dertil hørende supportbehov, så er denne tilgang i et borgervendt perspektiv umulig. Jeg behøver blot at nævne mangfoldigheden af net-browsere ude i landet, som en borgervendt it-funktion nu må forholde sig til og kunne supportere i forhold til egne borgervendte løsninger.

Men der er langt mere end teknologi i det nye ekstroverte perspektiv. Førend kunne vi IT-folk roligt overlade det til de såkaldte serviceområder i vores organisation at håndtere mødet og dialogen med borgerne og virksomhederne - det var ikke vores opgave -, men nu er it selv blevet en fuldgyldig del af denne kontakt med omverdnen. It er ikke længere noget der kun foregår nede i maskinrummet i kælderen - it er blevet en stor og vigtig del af organisationens ansigt og adfærd udadtil. Og derfor er vi i it-afdelingerne nødt til at lægge vores lidt nørdede og introverte teknik-betragtninger væk ind imellem og vænne os til også at se på vores moderorganisation i et ude-fra og ind perspektiv. IT er på denne måde for alvor ved at blive en del af 'forretningen'.

Kommentarer (2)
Maciej Szeliga

Hvor den indadvendte it-afdeling f.eks. kunne diktere over for den interne organisation,
hvilken hardware og hvilke programmer der var de eneste lovlige at anvende og derved 'strømline' sin
infrastruktur og det dertil hørende supportbehov...

Det har aldrig været IT-afdelingerne som har presset på for det, nørder roder med ting der interresserer dem... denne "strømlining" er næsten altid kommet fra oven, typisk for at "reducere omkostningerne" og gøre det "nemmere for brugerne", det sidste var ofte brugt af PL'ere for ikke at kikke på nye ting men køre fast i samme spor.

Log ind eller Opret konto for at kommentere