Innovation og IT - a marriage made in heaven ?

Kan innovation læres ?
Det kan det nok, men kan det passes ind i vores IT virksomheder ?

Når jeg tænker på at skabe et innovativt miljø, handler det om at bringe folk sammen som har et rimeligt fælles vidensgrundlag og den rette motivation til at skabe noget.
Samtidig skal folkene være tilpas forskellige i deres holdninger til at skabe et spillerum, hvor ideer kan kastes ind og trykprøves på kryds og tværs - diversity is the key !!!

Men hvordan faciliterer man dette ' Skal man overhovedet det '
Jeg hælder mest til kaos som styreform i en virksomhed, altså at lade innovationen dukke op, ved at skabe rum til det - ved blandt andet at sikre, at der konstant kommunikeres om stort og småt, så alle er med i hvad der rører sig og kan byde ind med deres input - share everything !!

Eller som Finn Helmer så fint udtrykker det:
"Det er vigtigt at lade folk helt ud i leddene selv bestemme. Kommunikationen skal være uformel, og der skal orienteres om alting."

Det skaber tillid blandt medarbejderne, at man udviser respekt og deler ud af sit ansvar som virksomhedsleder, og det giver en organisk styring der sikrer, at det hele ikke løber løbsk...

***"If you don't know where you are going, any road will take you there" ***

Allright, men kan vi mon lige overbevise vores kunder og ledelse om, at det er vores rettesnor ?

Passer det ind i projektplaner, i kontrakter med milepæle og foruddefinerede mål udformet på et vidensgrundlag som siden har ændret sig ?

Og passer det overhovedet ind i den stigende amerikanisering af ledelsen i mange større IT virksomheder, hvor arbejdskulturen er hastigt dalende i kvalitet og rummeligheden stille og roligt forsvinder.

Er IT og innovation i Danmark mon mest et marriage made in hell ?

Kommentarer (2)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Paul Lysholdt Rasmussen

Jeg er sikker på at et nøgleord også i denne sammenhæng er fleksibilitet.

Jeg mener, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre de rette rammer for en given opgave. Så hvis opgaven er baseret på en kontrakt med velspecificerede og målbare leverancer og faste tids- og økonomirammer, er det måske ikke oplagt med løse rammer for gennemføreksen. Omvendt kan et miljø og en samarbejdsform baseret på gensidig tillid være et fantastisk grundlag for meget løsere rammer, og være et fantastisk rum for innovative tilgange til at skabe resultater på utraditionel vis.

Og ja, det er ikke noget ”alle” bare kan. Det er også et spørgsmål om at motivere folk til at ville, og få de rigtigt entusiastiske til at være bannerførere i projekter med løsere rammer, fx agile projekter.

Og ikke mindst er det et spørgsmål om ledelsesmæssig vilje til at turde. Eksempelvis satse på empovered teams, som selv kan træffe forpligtende beslutninger, og satse på at der ikke på samme måde som i vandfaldsforløb kan ske snæver kontrol af indsats vs. leverancer.

Lars Mathiesen

Innovation kommer ikke af sig selv.

De der tror på at innovation kommer alene ved at slippe kræfterne fri kommer ikke ud af stedet.

Forudsætningen for at skabe en innovation i såvel samfundet som virksomheden er:

at have en fælles ledestjerne
at have et kreativt miljø, og
at facilitere innovationen

Hvis en af disse forhold mangler kommer man ikke langt og ikke nødvendigvis i den rigtige retning.

Det gælder både når det er forretningsinnovation og IT-innovation og måske i endnu højere grad når det er en kombiantion.

Så bare kom i gang i en faciliteret proces i dit interessefællesskab!

Et eksempel på en innovationproces er CIO-innovations forum, hvor alle tre forhold er tilstede.

Log ind eller Opret konto for at kommentere