per andersen bloghoved

Innovation i sundhedssektoren – kan det blive for meget?

Hørte et glimrende foredrag om sundhedsinnovation i Region Hovedstaden. Man har i denne region virkelig gang i spændende projekter, bl.a. om brugen af nye mobile enheder til det kliniske personale.

Det er godt at se, at man virkelig kaster kræfter bag denne fornyelse af sundhedssektoren. I et samarbejde med hospitalerne i regionen og diverse private virksomheder og organisationer har man etableret ”Center for Sundhedsinnovation” og herunder ”Healthcare Innovation Lab”. Og arbejdet med brugerinddragelse er spændende og sker gennem innovativ patientinddragelse, omfattende adfærdsanalyser, workshops og design-processer.

Alligevel sidder jeg med en underlig smag i munden. Hvor er det jeg har hørt lignende historier før? Jo, er det ikke noget med, at Region Syddanmark har deres eget center for ”brugerinvolveret innovation”. Og Nordjylland har deres egne IT forskningsprogrammer. Og også Sjælland og Midtjylland har gang i noget.

Kan det virkelig være rigtigt? I et land, hvor vi forsøger at få pengene til at række virkelig langt i sundhedssektoren, har vi alligevel råd til, at 5 regioner kører mere eller mindre deres egne løb for at innovere sundhedssektoren? For nu ikke direkte at påstå, at de kører deres eget ego-trip for at markere sig foran de andre regioner.

På mit spørgsmål om, hvor meget regionerne samarbejder om disse projekter, fik jeg at vide, at man ”da sandelig havde besøgt en af de andre regioner for at få inspiration”. Det er altså graden af samarbejde! I hvert fald når man snakker med Region Hovedstaden (jeg ved, at Region Sjælland er mere involveret i samarbejde på tværs).

Har man da for pokker ikke lært noget af fiaskoen med konkurrerende EPJ-systemer, som vi stadig i dag lider voldsomt under. Så føler man virkeligt, at Danmark er provinsiel! Har vi virkelig råd til denne børnehavementalitet?

Twitter:
www.twitter.com/p_andersen

Kommentarer (6)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Nikolaj Brinch Jørgensen

I nogle organisationer sker udvikling oftest bedst med parallele konkurrende teams, som forsøger at udvikle det bedste system. undervejs lader man dem mødes og udveksler erfaringer så de kan lære af hinanden. Senere "slagter" man nogle af teams'ene og lader de resterende kører videre, indtil man når et innovationsspor. Det hedder setbased development, og er udbredt i mange succesfulde virksomheder. Jeg siger ikke det er det de har gang i, men de kunne komme deres udvikling på den "flaske" og bruger det til noget fornuftigt...

Just a thought...

 • 0
 • 0
Anders Høegh-Guldberg

Først tager man et kongerige. Derefter etablerer man 10-15 selvstyrende kongelige sygehusenheder rundt om i dette rige. Så sætter man ledelsestilgangen til "Decentraliseret" og skruer om på "Selvstyrende". Man lader nu blandingen udvikle sig i omtrent 100 år. Undervejs bemander man ledelsen med dygtige men også egenrådige overlæger og krydrer med adskillige skarpe faggrænser i personalet. Når blandingen har hvilet længe nok vil resultatet være meget uensartet, men dette er forventeligt, så fortsæt bare i opskriften. Forstærk den uensartede blanding ved konstant at udvide omfanget af meget forskellige behandlinger, der skal tilbydes. Tilsæt nu et sundhedsministerium der, helt forståeligt, har mere end vanskeligt ved at udøve central myndighed. Blandingen vil gerne skille op og blive mere uhomogen. Giv løbende økonomiske midler til at fremme denne gæring. Til slut bages det fremkomne sygehusvæsen i innovativ virkelyst og teknologi-interesse, til fordel for at bruge tid og midler til de mere rutineprægede behandlinger af de syge.

Hermed opskriften på en bitter-sød kulør sundheds-IT-kage, der giver anledning til de overvejelser der er gjort i blog-indlægget.

Pointen med denne lille kage-metafor er at sundhedsvæsnet, af historiske grunde, er meget vanskelig at indføre ensartet IT i.

 • 2
 • 0
Gert Madsen

"Undervejs bemander man ledelsen med dygtige men også egenrådige overlæger "

Njah. I 90'erne besluttede man at læger ikke var så gode til at styre hospitaler. Derfor indførte man direktørstillinger, der kunne bemandes med DJØF'er.

Det ser så ikke ud til at have hjulpet noget som helst. Man har stadig egenrådigheden, bare nu tilføjet mangel på faglig kompetence.

Selv om man mener at kunne få øje på uhensigtsmæssigheder i en organisation, så skal man ikke erstatte det med noget der er ringere.

På samme vis skal man ikke udskifte regionernes IT-projekter med nogle statsstyrede megaprojekter. Det er ikke bare ekstremt dyrt, det er ofte også ganske ubrugeligt.

De seneste artikler om NemSMS understreger egentligt pointen meget godt. NemSMS er dyr og tung - grænsende til umulig at bruge.

Kommuner og Regioner har lavet nogle mindre SMS løsninger, som fungerer.

Så jeg synes der mangler bare antydningen af at en centralt styret løsning skulle være billigere, endsige brugbart overhovedet.

 • 1
 • 0
Mads Stampe Frederiksen

Kære Per Andersen

Tak for rosen. Det er godt at høre, at vi kan inspirere og er på rette vej. Mht behovet for samarbejde på tværs af regioner, så er vi helt på linie. Derfor initierede Center for Sundhedsinnovation også et uformelt netværk mellem alle regionernes innovationsenheder allerede i 2009 (Samme år som vi selv blev etableret). Se mere her: http://www.regionh.dk/CenterforSundhedsinnovation/Menu/Om+Os/Netvaerk/De... Vi mødes to gange om året og derudover er der selvfølgelig en masse konkrete bilaterale kontakter. For eksempel afholdt Center for Sundhedsinnovation og G10 (Syddanmark) fornyligt en fælles workshop i Vejle om fremtidens sygehusbyggeri. Vi prøver således på det operationelle plan at overvinde de administrative barrierer, der kunne være, og det går faktisk meget godt! Den konkurrence der bliver, fordi vi er forskellige administrative enheder, kan faktisk også være til gavn for innovations hastigheden og kvaliteten. Man presser jo altid sig selv lidt mere, når man mærker konkurrenten ånde sig i nakken ikke?

Venlige hilsner Mads Stampe Frederiksen Innovationskonsulent Center for Sundhedsinnovation

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere