Torben Mogensen header

Informationsteknologi B

Som annonceret her på V2, har Undervisningsministeriet fastlagt indholdet på det nye fag Informationsteknologi, som skal erstatte de nuværende IT-fag på ungdomsuddannelserne, inklusive datalogi. Hvor datalogi kun kunne udbydes på C-niveau, kan Informationsteknologi udbydes på B-niveau (flere timer), hvor indholdet er bestemt til at være:

 • It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet – begrebs- og teoribaseret analyse og syntese (analyse af eksisterende systemer; arbejdsformer ved konstruktion af nye systemer, f.eks. kooperativt design)
 • It-systemers arkitektur – 'cloud-computing', 'client-server'-arkitektur og model-view-controller; konkrete systemer baseret på disse arkitekturer
 • Repræsentation og manipulation af data – håndtering af samlinger af data
 • Programmering – systematisk proces (trinvis forbedring); flere programmeringsteknologier og integration af disse
 • Modellering og strukturering af data, processer og systemer – modeller som designredskab/udviklingsredskab
 • Interaktionsdesign – arbejdsformer (f.eks. SCRUM) og teknologier til realisering af interaktionsdesign.

Indholdet er altså bredere og mindre teknisk end det gamle datalogifag, hvilket er gjort for at gøre faget attraktivt for en bredere gruppe af studerende.

Når Informationsteknologi udbydes på B-niveau, kan det i teorien være adgangsgivende på en videregående uddannelse (hvilket C-niveaufag ikke kan). Men jeg kan ikke forestille mig dette i praksis:

Hvis Informationsteknologi B gøres til et adgangskrav, vil det indskrænke ansøgerskaren væsentligt, med mindre faget kommer til at indgå på B-niveau i et meget stort antal linjer, og det har jeg lidt svært ved at se. Noget lignende gælder for Biologi, som ikke er adgangsgivende til biologistudiet på universitetet.

Alternativt kan man bruge Informationsteknologi B som alternativ til et andet adgangskrav. Faget ville dermed være adgangsgivende, men ikke et adgangskrav. Igen kan Biologi bruges som eksempel. Det normale adgangskrav er Matematik A, Fysik B og Kemi B, men Kemi B kan erstattes af Bioteknologi A. Men også her har jeg svært ved at se Informationsteknologi B:

Datalogi kræver matematik A som eneste adgangskrav. Men jeg kan ikke forestille mig, at man ville kunne erstatte dette med Matematik B plus Informationsteknologi B, blandt andet fordi universitetsloven kræver, at adgangskravende indeholder mindst et A-niveaufag. Datamatikeruddannelsen er så en mulighed. Den kræver Matematik B, men jeg kan ikke se det blive erstattet af Informationsteknologi B, da der trods alt er et teknisk indhold på datamatikeruddannelsen, der kræver et vist matematikniveau.

Jeg kan altså realistisk kun se Informationsteknologi som interessefag. Men der er masser af linjer i ungdomsuddannelserne, der indeholder interessefag på B-niveau, så det er ikke i sig selv et hinder for at faget bliver udbredt. Og jeg vil tro, at mange unge vil kunne se nytten i at kunne noget IT, selv om man ikke vil studere videre på en IT-uddannelse. Og V2-læserne kan sikkert også se nytten i, at folk med andre uddannelser har basale IT-kundskaber. F.eks. kunne det øge antallet af IT-ordførere, der har et minimalt kendskab til faget.

Inden august skal der laves undervisningsmateriale til faget, så ungdomsuddannelserne kan komme i gang allerede til efteråret (som er planen). Der deltager undervisere fra datalogiuddannelserne i denne proces, så der er håb om et vist niveau (eller i det mindste ikke alt for meget vildledning). Men det bliver en ret presset proces, så jeg vil forvente, at dette materiale vil blive suppleret eller erstattet med materiale, der udvikles senere.

Kommentarer (5)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Kim Josefsen

SVJV kræver datalogi som universitetsuddannelse to fag på A-niveau: Dansk og Matematik og derforuden Engelsk på B. Man kunne derfor godt nedsætte kravet om matematik på A til fordel for informationsteknologi på B sammen med det nedsatte matematik. Spørgsmålet er så om, det i praksis vil ske. På uni har man Calculus 1 og 2, hvor calculus 1 tager udgangspunkt i Mat A fra de gymnasielle uddannelser.

 • 0
 • 0
#3 Deleted User

Hvordan vil det give mening at benytte et fag der KUN udbydes af STX, som adgangskrav til noget som helst?

Faget ser fornuftigt ud, som et alternativ til "Datalogi" faget der reelt set var "programmering" i "hvad læren nu kendte til".

da der trods alt er et teknisk indhold på datamatikeruddannelsen, der kræver et vist matematikniveau.

Nej, det er der ikke. Der er intet i Datamatikeruddannelsen som kræver Matematik. Matematik bruges ikke i undervisningen, pensum, eller opgaverne.

Big O er det nærmeste du kommer Matematik, og det undervises på et rent praktik plan, altså uden nogen som helst matematisk tilgang, eller sammenligning.

Jeg kan altså realistisk kun se Informationsteknologi som interessefag. Men der er masser af linjer i ungdomsuddannelserne, der indeholder interessefag på B-niveau, så det er ikke i sig selv et hinder for at faget bliver udbred

Som Dorte Toft skrev på Twitter. Dans udbydes på B niveau. Hvis det ikke er et interessefag, så ved jeg godt nok ikke hvad det er.

Hvor ser du Dans værende adgangsgivende til videregående uddannelser?

 • 0
 • 0
#4 Torben Mogensen Blogger

SVJV kræver datalogi som universitetsuddannelse to fag på A-niveau: Dansk og Matematik og derforuden Engelsk på B. Man kunne derfor godt nedsætte kravet om matematik på A til fordel for informationsteknologi på B sammen med det nedsatte matematik.

Jeg nævnte kun Matematik A, da Engelsk B og Dansk A er obligatorisk i de gymnasiale uddannelser. Det vil derfor ikke give mening at nedsætte nogen af disse krav. Dertil synes jeg heller ikke, at det vil give mening at erstatte matematik med et fag med et meget lidt matematisk indhold -- datalogi er et fag med matematiske formalismer.

 • 0
 • 0
#5 Torben Mogensen Blogger

Som Dorte Toft skrev på Twitter. Dans udbydes på B niveau. Hvis det ikke er et interessefag, så ved jeg godt nok ikke hvad det er.

Hvor ser du Dans værende adgangsgivende til videregående uddannelser?

Det var netop min pointe: Der er mange andre B-niveaufag, der ikke er adgangsgivende, så det er ikke i sig selv en hindring for fagets potentielle popularitet. Man skal dog netop betragte det som interessefag og ikke som adgangsgivende fag.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere