Hvorfor verdensbanken roser tinglysningen!

Efter der i det seneste år primært har været fokuseret på den problemfyldte idriftsættelse af Digital Tinglysning, er der på det seneste kommet fokus på den fremadrettede betydning, som løsningen til Digital Tinglysning får på det danske samfund, både til at øge det danske samfunds konkurrencedygtighed og som inspiration for andre offentlige digitaliseringsprojekter.

Fokus er blandt andet på, at Digital Tinglysning i modsætning til mange andre offentlige projekter realiserer de besparelser og effektiviseringer, der var forudset i business casen og senest har Verdensbanken udpeget Digital Tinglysning som en væsentlig årsag til, at Danmark fastholder sin 6. plads på listen over 'Hvor i verden det er lettest at drive forretning' (http://www.version2.dk/artikel/16849-udskaeldt-tinglysning-faar-internationalt-skulderklap)

Forbedrer virksomheders konkurrenceevne

Digital Tinglysning forbedrer danske virksomheders konkurrenceevne ved at digitalisere og automatisere tinglysningsprocessen. Før 8. sept. 2009 kunne man kun tinglyse pantebreve, skøder og servitutter ved at indsende aftaledokumentet på papir. Fra 8. sept. 2009 kan man kun tinglyse sin rettighed ved at indsende et digitalt dokument signeret med digital signatur.

Automatisere behandlingen

Digitaliseringen har muliggjort, at anmeldelsen kan behandles automatisk. I dag bliver 70-80 % af alle anmeldelser tinglyst øjeblikkeligt, hvor behandlingstiden tidligere var op til 10 dage. En tinglysning på få sekunder medfører, at danske virksomheder kan reagere hurtigere end udenlandske konkurrenter.

Reducere forretinngspartneres omkostninger

Banker, advokater og ejendomsmægler kan integrere digital tinglysningsfunktionalitet direkte i deres interne arbejdsprocesser. Behandlingen kan ske i en ubrudt proces og afledte udgifter til f.eks. porto og behandling af breve er bortfaldet. De virksomheder, der har valgt at integrere tinglysningsfunktionalitet direkte i deres interne systemer, bruger ca. 20 % af de ressourcer, det tager for virksomheder, der anvender Tinglysningsrettens hjemmeside til at fremstille den digitale anmeldelse. Det har været et fokuspunkt i projektet at tilpasse de eksternt rettede webservices, så de eksterne forretningspartnere har kunnet optimere deres forretningsprocesser.

Får øjeblikkeligt besked

Har man interesse i en specifik ejendom kan man abonnere på tinglysningshændelser og få besked i det øjeblik, at der sker noget på ejendommen. Det reducerer virksomhedernes reaktionstid, da man får besked, når noget er sket. Tinglysningsretten venter ikke på at de spørger om, der er sket noget. (se også: Fortæl når noget er sket. Vent ikke til du bliver spurgt!)

Det offentlige skal kun kontaktes en gang

Digitaliseringen har *fjernet papirarbejdet *hos andre offentlige myndigheder. Tidligere skulle man selv give SKAT, kommunen og andre myndigheder besked, når man købte en ejendom. Dette sker nu automatisk i forbindelse med Tinglysningen, hvor op til fem andre offentlige registrer opdateres i samme øjeblik som tinglysningen finder sted.  Det offentlige skal kun kontaktes en gang.

Reduktion i mellemfinansiering

Finanssektoren har anvendt digitaliseringen til at automatisere arbejdsprocesserne på tværs af de enkelte aktører. *Denne automatisering skal bredes ud til hele bolighandlen, så man opnår 'den papirløse bolighandel'.  Selv om tinglysning i dag ofte sker på sekunder, oplever mange, at papirarbejdet hos ejendomsmægler og advokat medfører, at der kan gå flere uger til pengene bliver frigivet. Når disse parter automatiserer deres arbejdsprocesser, kan en bolighandel afsluttes og penge udbetales på så kort tid, at *mellemfinansiering helt kan undgås, hvorved såvel danske virksomheder som borgere kan spare omkostninger.

Genbrugt af andre offentlige myndigheder

Selve løsningen er designet, så den kan genbruges *i andre projekter til digitalisering og automatisering af sagsbehandling, hvorved det offentlige kan *spare anskaffelsessummer og reducere projektrisici. F.eks. er  et modul til fælles offentlig fuldmagtsbog klart til at blive brugt af andre myndigheder.

Global spydspids

Digital Tinglysning er et globalt spydspidsprojekt indenfor offentlig digitalisering og vil som sådan danne inspiration for andre offentlige initiativer. Ligesom erfaringerne for den problematiske idriftsættelse vil være guld være i andre offentlige digitaliseringsprojekter.

Kommentarer (7)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#5 Kim Dalsgaard

@henrik

Jeg kiggede min advokat over skulderen mens han udfyldte formularene, så der var ikke nogen forsinkelse her.

Ca. en uge efter (13. oktober) fik jeg en mail fra min advokat der startede sådan her

Tinglysningsretten har været så snedige at registrere mig med en fuldmagt til at overdrage en ejendom, der ikke eksisterer samt på dine vegne af tiltræde køb af en ejendom på Rørsangervej. Var det måske noget? Vi kan da tage ud og se på ejendommen…

Don't ever never lose your sense of humor!

  • 0
  • 0
#6 Jesper Louis Andersen

Digitaliseringen har muliggjort, at anmeldelsen kan behandles automatisk. I dag bliver 70-80 % af alle anmeldelser tinglyst øjeblikkeligt, hvor behandlingstiden tidligere var op til 10 dage. En tinglysning på få sekunder medfører, at danske virksomheder kan reagere hurtigere end udenlandske konkurrenter.

Det her.

Dette er målet man skal gå efter. Tag alle standardsagerne og få dem på samlebånd. De resterende sager skal behandles af mennesker - reglerne er som regel for komplicerede til at man kan sætte en maskine til at skønne over dem.

Man skal se i øjnene at tinglysningssystemet begik fejl undervejs i processen. Nogle af dem var tekniske (manglende test) men langt størstedelen af erfaringen kan samles op fra de menneskelige dele af at lave et sådant system: Brugertest af systemet (Har vi lavet et system til de rigtige mennesker). Og så den lille detalje at man samlede hele tinglysningsretten på Majsmarken 5 i Hobro.

Altså:

Nyt system ingen kender til endnu.

Nye sagsbehandlere, da jeg ikke regner med at alle de tidligere sagsbehandlere gladeligt vil flytte til Hobro.

Tabt viden under flyttet.

...

Af den grund har jeg på fornemmelsen at store dele af problemet ikke er teknisk og at man ikke nødvendigvis kan klandre systemet for at være for dårligt. For denne grandiøse beslutning omkring arbejdspladser i udkantsdanmark har givetvis haft en kæmpe effekt.

  • 0
  • 0
#7 Henrik Hvid Jensen

@Kim,

Ja indskanning og OCR-læsning af papirfuldmagter har desværre vist at være det savge link.

Jeg vil dog gøre opmærksom på, at havde du anvendt digital signatur, havde du kommet helt uden om dette, og du skulle ikke have betalt din advokat for at oprette en fuldmagt.

Det råder TLR også alle advokater til, undgå papirfuldmagterne og lav alt digitalt. Papir i en ellers digital proces giver altid flaskehalse.

Håber at dit skøde snart er i orden, på https://www.tinglysning.dk/tinglysning/cms/cms_vis_artikel.xhtml?_afPfm=... kan du se at behandlingstiden for skøder er 10 hverdage, så der må være noget specielt ved din sag

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere