Hvordan ser din forretning ud?

Har du et billede af din forretning? Er den beskrevet? Fremgår det tydeligt, hvad du producerer og hvad I skal levere – Hvem er dine kunder, og hvordan ser produktet ud?

Fremgår det klart, hvordan din organisation løser opgaven? Og hvordan de enkelte it-systemer og it-kontrakter bidrager til løsningen af opgaven?

Hvis du er leder eller ansat i en mindre produktionsvirksomhed eller handelsvirksomhed, kender du sikkert de fleste af processerne, og du har et godt kendskab til kunden og produktet. Men hvad med en stor offentlig virksomhed? Har den enkelte myndighed en klar definition af forretningen? For her kan det blive komplekst, hvis organisationen ikke er tegnet på en sådan måde, at alle har det samme ”billede” af forretningen.

Inden for det offentlige har man normalt sit klassiske organisationsdiagram med et tydeligt ledelseshierarki og diverse procesdiagrammer over informationsflowet i it-systemerne. Men giver det mening for brugeren? – Og fremgår værdikæden, mål og regelsæt, som brugeren skal arbejde efter af diagrammerne?

I de nuværende klassiske diagrammer bliver bestillinger sendt “ned” gennem systemet, og notater sendes tilbage “op” som svar. Notater som skrives på baggrund af en juridisk og teknisk faglig viden, og som muligvis tager udgangspunkt i diverse udtræk fra et it-system, som måske og måske ikke er designet til at trække de oplysninger ud, som du efterspørger.

Og netop designet af it-systemerne koblet sammen med evnen til at forstå de oplysninger, som er i systemerne, vil være afgørende for den indstilling (svar på bestillingen), som vil blive foreslået, og dermed være stærkt medvirkende til at danne grundlag for de endelige beslutningsprocesser. Det er her, at viden afløser tro. Men det er også her, at information kan blive til misinformation.

For kan du ikke skelne tro fra information og misinformation, hvordan kan du da vide på hvilket grundlag, som du træffer beslutninger? Og hvordan vil du vide, hvilke effekter dine it-projekter har haft? Hvordan vil det da være muligt at måle anvendelsen og effekten af de digitale løsninger? For en effektmåling i forhold til dine mål er vel et dokumenteret grundlag for en vurdering af, om din organisations visioner og strategier for it-projekterne er realiseret, og dermed om det enkelte projekt har været en succes?

Har du derimod et klart billede af din forretning – vil du være i stand til at integrere dine strategiske fokuspunkter fra dit ministerområde med din egen myndigheds mål, og du vil kunne vurdere om din nuværende it-portefølje vil kunne løse opgaveanvisningerne eller om der evt. skal indkøbes/designes et nyt it-system. Indkøbes it-systemet netop med baggrund i din forretning vil det efter min mening være muligt at få integreret it med forretningen.

Når jeg skal integrere it med forretningen, foretrækker jeg at udarbejde en eller to overordnede figurer over mål og værdikæde, som it -systemerne skal understøtte, hvorefter jeg udarbejder en handlingsplan for at tage hånd om, hvilke informationer som skal indsamles i it-porteføljen på en enkel måde for at støtte de overordnede strategier og mål. Har du nogle forslag til, hvordan man enkelt kan illustrere, hvordan it-systemerne integreres med forretningen?

Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
#1 Michael Peters

Din artikel er ganske interessant. Jeg sidder selv med ansvaret for salg i Europa via en webshop, og kender ganske godt organisations problemerne. I vores tilfælde betyder det ikke så meget da jeg har den fornødne viden (Der sælges mannequin dukker) men i større virksomheder, ved marketing afdelingen ofte ikke hvad online salg går ud på og især hvordan brugeren interagerer med hjemmesiden.

Jeg oplever f.eks. visse nyhedsmail fra flyveselskaber, der reklamerer med "London 2 dage 670 kr." Når man klikker på linket, kommer man så til en kalender, som afspejler helt andre priser. Sådanne sider vender jeg aldrig tilbage til, men afmelder nyhedsbrevet i stedet.

Jeg skriver lidt om den slags problemer på denne blog:

http://onlinedirector.wordpress.com/

  • 0
  • 0
#2 Peter Flemming T. Sjølin

Hej Katja

Viden om forretningen afhænger i høj grad af hvordan man i den offentlige institution fx Klima - , Energi - og Byggeministeriet har valgt at håndtere sin enterprisearkitektur. Jeg vil gå ud fra at der i ministeriet findes en enterprisearkitektur funktion som enten kan fremvise dokumentation for hvordan processerne hænger sammen jævnfør STORM og FORM samt OIO EA eller som kan fremvise, hvordan forandringerne vil påvirke organisationens enterprisearkitektur.

Det handler om hvordan man vælger at kommunikere den viden ud til interessenterne i fx Klima -, Energi - og Byggeministeriet, hvilket vil have indflydelse på kendskabet til forretningsprocesser, applikationer og it-infrastrukturen hænger sammen. Dermed sagt start med spørge i ministeriets enterprisearkitektur funktion. Hvis de ikke kan finde svaret så forsøg at kontakte OIO sekretariatet de har trods alt et katalog på en række forskellige standard processer som findes i staten.

Afhængig af hvordan den offentlige institution har valgt at prioritere profilerne i it-afdelingen og i forretningen så vil det typisk være profiler som forretningsarkitekter, tekniske arkitekter og enterprisearkitekter der er involveret i forhold til at skabe overblikket over, hvordan projekter vil påvirke de forskellige dele af organisationens enterprisearkitektur.

Jeg fristes til at stille spørgsmålet, hvordan man i Klima -, Energi – og Byggeministeriet håndtere programledelse, hvis I vel at mærke ikke tager udgangspunkt i jeres enterprisearkitektur funktions råd og vejledning.

Ligeledes fristes jeg til at stille spørgsmålet hvordan beslutningstagerne i Klima -, Energi - og Byggeministeriet er i stand til at træffe informerede beslutninger om forretnings - og it-udviklingen uden at ministeriet gør brug af en enterprisearkitektur funktion til at klarlægge konsekvenserne af de valg som træffes inden for forretnings – og it-udvikling?

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin Enterprisearkitekten.com

  • 0
  • 0
#3 Tim Carstensen

Hi Der, Efter at have lyttet til Gary Hardy i 2 dage på et COBIT kursus, syntes spørgsmålet særdeles relevant. Jeg genkender ligeledes projektlederens frustration i søgen efter svarene på netop disse spørgsmål. Det er heller ikke overraskende at netop Enteprise arkitekten melder sig på banen. Imidlertid kan Enterprise arkitekten næppe sidde med hele svaret, selvom de gerne ville.

Katja, se efter skiltet til COBIT!

Tim

  • 0
  • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere