per lolk bloghoved

Hvor står serverne egentlig bedst?

Jeg møder næsten hver dag kunder, som spekulerer over, hvor deres servere skal stå - og i det hele har har tanker i forhold til, hvor de skal placere deres datacenter, og hvordan de skal indrette det.

Allerførst kan man jo diskutere: Hvad er et datacenter? Det er det rum, man i virksomheden har valgt at indrette til at rumme serverne og deres medfølgende infrastruktur af storage, LAN, SAN, firewalls m.m. Mange steder i Danmark er der nok i virkeligheden snarere tale om et serverrum end et datacenter. Men fælles for de to rum er, at de i forhold til andre rum i virksomheden er noget mere krævende, fordi de skal være indrettet til at beskytte virksomhedens data og servere mod varme, vand, brand, tyveri m.m.

Indretning af datacentre er et område, hvor der de sidste år er sket rigtig meget med teknologien omkring de centrale komponenter i serverrummet. For eksempel er der mange gode bud på miljø- og energieffektive kølesystemer, ligesom mulighederne for, at man ikke selv behøver huse sin serverinfrastruktur er blevet mange. Der bliver løbende udviklet software, der kan hjælpe med at overvåge og optimere brugen af de mange forskellige komponenter, som er kritiske for at rummet fungerer, og det er generelt blevet en vigtig del af de daglige driftsrutiner at overvåge og optimere selve datacenteret.
Vi ved fra serverkonsolideringsanalyser, at den infrastruktur, der skal servicere serverne de fleste steder, bruger mere strøm end serverne selv, så der er virkelig noget at komme efter, hvis man arbejder målrettet med at opnå strømbesparelser. Og jagten på strømbesparelser er så stor at det på fx Island er blevet en hel industri at huse servere, fordi strømmen er billig.

Placering af datacenteret

”Lad os sætte virksomhedens hjerte ned i kælderen, hvor der er størst risiko for, at der løber vand ned, hvis uheldet virkelig er ude, og hvor vi ved det er allermest bøvlet at få udstyr op og ned fra”. Sådan virker det faktisk nogle gange som om, de ansvarlige for lokalerne har tænkt, når de placerer virksomhedens datacenter. For faktum er, at de fleste steder kunne selve rummet være placeret mere optimalt i forhold til indretning og håndtering. Jeg har ikke undersøgt, om der på arkitektskolerne og bygningsingeniørstudierne undervises i, hvad man bør tage højde for, når man skal indrette og ikke mindst placere datacentre. Min oplevelse er, at det ikke er tilfældet.

Det virker som om, at det mange steder ikke er taget med i den indledende indretning af huset, og man først til sidst skal finde en egnet placering ud fra it-afdelingens kravspecifikationer. Det virker besynderligt, når man tager i betragtning, hvor vigtigt det er for virksomheden, at datacenteret fungerer, og hvor mange penge der samlet set bliver investeret i at holde installationen kørende.

Et eksempel kunne være, at man tit vælger at placere it i bygningens kælder, og på sin vis giver det jo god mening, fordi serverne er ”ligeglade med at bo kælderen”, så det virker som en god måde at udnytte disse kvadratmeter på. Men det er jo faktisk problematisk, fordi en af de ”katastrofer” der oftest opstår i en bygning, er vandskade enten fra husets egne installationer eller oversvømmelser. Og det er nu én gang sådan, at vand løber ned ad, så det til tider ender i serverrummet, fordi det er temmelig besværligt at beskytte hele rummet mod indtrængning af vand.

En anden problemstilling er, at udstyret som regel er stort og tungt, og derfor er det ikke nemt at få ned i kælderen. Samtidig er det helt sikkert, at der løbende skal udstyr ud og ind af datacenteret, så der har man sikret sig, at det er så besværligt som muligt fra starten med en kælderplacering. Derudover er der problemstillingen omkring køling af serverrummet: Hvis man bruger luft, som man jo gør de fleste steder, skal dette føres igennem bygningen med alt, hvad det medfører af ekstra arbejde i forhold til, hvis man havde tænkt datacenteret ind på en mere praktisk placering fra starten. Jeg er – som det vist tydeligt fremgår - sikker på, der vil være rigtig meget at vinde ved at tænke over, hvor den optimale placering af serverrummet er, inden man giver sig til at indrette det.

I forbindelse med dette arbejde bør man også regne på, hvor stort datacenteret skal være – også på længere sigt. Jeg støder af og til på datacentre, hvor der ikke er taget højde for væksten i workloads og data. Og selvom den teknologiske udvikling hjælper til, så er det oftest ikke nok til at følge med specielt datavæksten – der skal også bare mere jern til, og det skal der være plads til! De fleste virksomheder har en vækststrategi og en plan for, hvordan de skal ekspandere deres produktionslokaler, lagerhaller mm. Derfor undrer det mig, når jeg møder virksomheder, hvor der ikke bliver truffet de samme foranstaltninger for datacenteret, selvom man stensikkert ved, man med en typisk 40-50 % datavækst om året får brug for mere plads.

Så som i så mange andre sammenhænge, giver det rigtig god mening, at organisationen husker og tager hensyn til it infrastrukturen - også når bygningens kvadratmeter skal fordeles.

Kommentarer (9)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jens Jönsson

Jeg kan kun give Per Lolk ret. Det sjoveste jeg har set var på en bygning i en vestjysk havneby. På væggen ved siden af hoveddøren hang et skilt, sådan ca. 1 meter over gadeplan, hvor på der stod noget i stil med "Vandstandshøjden ved stormfloden 19xx". Nedenunder var et kældervindue og når man kiggede ind af det gennem gitteret, så kunne man se at nede i kælderrummet der stod virksomhedens rackskab med server, UPS, switch osv. Det stod på gulvet i kælderen. Sådan ca. 2 meter under skiltet ;-) Ærger mig over at jeg ikke tog et billede.

Virksomheden eksisterer ikke længere, om det var fordi de mistede alt deres data ved den næste stomflod ved jeg så ikke....

 • 3
 • 0
#2 Jens Hilligsøe

Det er naturligvis mest hensigtsmæssigt, at serverne står hos nogle, der har det som hovedformål med deres forretning at klare alt det med hardware, køl, netværk, OS deployment osv.

Så løsningen er selvfølgelig at outsource den slags til en/flere hosting virksomhed(er), så man som virksomhed kan fokusere på kerneforretningen.

PS: Nej, jeg er ikke sælger :)

 • 4
 • 0
#3 Christian Nobel

Det kommer da meget an på situationen, det kan slet ikke siges så kategorisk.

Der kan være forhold som mængden af lokal trafik, kvalitet at bredbånd, ønske om at andre ikke skal kunne snage, mulighed for at kunne køre ø-drift, økonomi og meget andet der gør sig gældende.

Men som Per klart er inde på, det gælder om at tænke sig om, og også tænke lidt fremad.

 • 2
 • 0
#4 Thomas Mardahl

De fleste der etablerer et 'Datacenter', som i vores termer er et ret stort serverum med en del racks fyldt med IT udstyr, mener at prioritere sikkerhed over driftsomkostninger. Men når det kommer til stykket er kælderen som nævnt ikke det mest optimale sted når det gælder vand, men det kan det være ift. brand...

Placering af datacentret kan også være ret essentielt når man i opbygningen ikke eksempelvis etablerer frikøling og gerne vil gøre dette senere hen, så er det vigtigt at placeringen er nem ift. rørføring etc.

Så alt i alt, kan man ikke svare på spørgsmålet uden at kende virksomhedens krav, behov, økonomi, vækstplaner osv. I forhold til noten omkring at virksomhedernes vækst er 40-50% om året er måske korrekt, men det betyder ikke de har behov for mere plads eller strøm, da vores erfaringer viser at virksomhederne konsoliderer via virtualisering m.v. så der er faktisk mange halvtomme serverrum som ikke er særligt energieffektive.

Vi er enige med Jens Hillingsø i at de professionelle housing og hosting centre selvfølgelig skal skabe en mere sikker og energieffektiv infrastruktur end de fleste almindelige virksomheder - redundante nødstrømsgeneratorer, fuld frikøling i størstedelen året, grundvandskøling m.v. koster mange penge og er kun rentabelt for store installationer.

Men en god regel er at tænke over placeringen af datacentret INDEN man bygger sit nye domicil - set ud fra både energieffektivitet, sikkerhed, vækst og dermed total økonomi.

Husk også at man som virksomhed kan ansøge om tilskud til energieffektivisering af sit datacenter eller en optimering af eksisterende!

Med venlig hilsen Thomas Mardahl E Optimo www.eoptimo.dk

 • 0
 • 0
#5 Claus Nielsen

For nogle år siden havde jeg fornøjelsen af at arbejde for en af Europas største datacentre hos Amadeus lidt udenfor München. http://blog.travolution.co.uk/2010/09/inside-the-amadeus-nerve-centr.php

Da startede grundlæggende med en pløjemark og en fastlagt geografisk lokation der var politisk fastlagt og dermed ikke kunne ændres. En nedgravning var iflg. legenderne umuligt pga sumpet undergrund så de måtte bygge en 4 etagers bygning på flad mark som var certificeret til at modstå nedslaget af en Boeing 737 med fuld brændstoflast. På billedet kan man også se at anlægget er omgivet af en voldgrav til beskyttelse mod selvmordsbombere :-)

 • 0
 • 0
#6 Peter Jespersen

Serverrum, (papir)arkiver, (papir)lagre og andre småting, der ikke tåler vand - ender ofteste ned i kælderen - hvor ingen i forvejen gider at vansmægte foran et skrivebord - hvad skulle man ellers placere dernede, i de støvede lokaler.

Efter et par oversvømmelse - hænder det dog heldigvis oftest - at man ændrer opfattelse. Det er sgu ikke rent sjovt at gøre rent efter at der har stået en meter vand i en uges tid, i sådan en bygning.

 • 0
 • 0
#7 Anders Christensen

Men når det kommer til stykket er kælderen som nævnt ikke det mest optimale sted når det gælder vand, men det kan det være ift. brand... <<

Jeg er desværre ret overbevist om at vand, om det så kommer fra et skybrud eller fra brandslukning af en brand højere oppe i en bygning, stadigvæk vil søge nedad og dermed ende i kælderen.

 • 1
 • 0
#8 Martin Rasmussen

Så for at opsummere hvad i alle skriver, så må det bedste sted for en serverpark/serverrum/datacenter, være et lokale i stueplan. Dette harmonere jo egentligt fint med hvad gigantiske (set med danske øjne) hosting selskaber gør (om end der selvfølgelig findes undtagelser, hvor nogle af dem går etager op i højden).

Men, for der er jo et men... Disse firmaer har jo kun et mål med deres forretning - som er at levere hosting. Her er der ingen "andre hensyn" der skal tages til - Firmaets core buisness er hosting!` Men hvad er chancen for at vi i vores firmaer(ikke hosting firmaer), får ledelsen øjne op for dette? Der skal satme en stor nedsmeltning af alt it, som kun kan spores til at serverrummet lå i kælderen - eller på loftet, før at vi kan få ledelsen overtalt, til at deres fine lobby altså ikke skal være så imødekommende, da vi har brug for pladsen til servere. Specielt bliver det nemt, hvis vi skal fortælle dem at de skal være i stueplanen, altså de dyreste kvadratmeter overhoved i bygningen, pga. de begivenheden de fleste af os nok regner med sker en gang i tidsrummet 10 til 50 år, for altså lige vores virksomhed.

En ting er teori, en anden ting er altså hvad der er praktisk ladsiggørlig - specielt set lyset med andres ønsker og omkostninger herved.

Hvorfor ikke bare have en grunddig backup plan, som gør at vi kan genetablere de vigtigste services inden for overkommelig tid? Hvor vigtigt er det lige at vi har virkende it services, hvis den bygning vi er i, alligevel ikke har strøm, pga. en vandskade, en brand, eller det der er værre.

 • 1
 • 0
#9 Jens Jönsson

Hvorfor ikke bare have en grunddig backup plan, som gør at vi kan genetablere de vigtigste services inden for overkommelig tid? Hvor vigtigt er det lige at vi har virkende it services, hvis den bygning vi er i, alligevel ikke har strøm, pga. en vandskade, en brand, eller det der er værre.

Der står masser af servere i kældre rundt omkring i danske virksomheder, hvor de som sådan står ganske fint i mange år før der sker eller ikke sker noget (Se f.eks. http://www.version2.dk/galleri/galleri-vand-i-surftowns-datacenter-30246) Lige meget hvor serverne står, så er en grundig backup plan alfa omega og absolut top prioritet.

Men hvorfor tage risikoen ? Især ved nybyggeri er det tankevækkende at serverrum ikke etableres i stuen eller på 1. sal. F.eks. har jeg oplevet en helt ny kontorbygning. Serverrum i kælderen, og masser af sjove mindre rum til arkiv eller lignende i stueetage og 1.sal, f.eks. 20 m2 inde bag ved en elevator. Kunne nemt af arkitekten have været lavet om til serverrum. Samtidigt kunne man under byggeriet have etableret køling.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere