Hvem sikrer optimal leverance til borgerne?

Den fællesoffentlige og den fælleskommuale digitaliseringsstrategi med tilhørende handlingsplaner indeholder 50 - 60 projekter, hvoraf mange går på tværs af myndigheder og sektorer i den offentlige sektor. Det skaber nogle store udfordringer at få forskellige myndigheder til at arbejde sammen om at løse en opgave til borgernes og virksomhedernes bedste. Ind imellem er udfordringerne så store, at man må spørge sig selv, om den offentlige sektor er hensigtsmæssigt organiseret alle steder. Det er den formentlig ikke.

Et aktuelt eksempel er ekspedition af pas og kørekort - en opgave, der fylder rigtig, rigtig meget i de kommunale borgerserviceafdelinger. I 2007 blev opgaverne med at udstede pas og kørekort delt mellem Rigspolitiet og kommunerne, således at kommunerne siden da har skulle tage sig af selve borgerbetjeningen, mens Rigspolitiet fortsat står for den bagvedliggende sagsbehandling. Kommunerne har således fået opgaven at være first-line support i forhold til borgerne, mens politiet sidder i second-line. Men i modsætning til traditionel service management tænkning er der ikke udpeget en ansvarlig for serviceleverancen til borgerne. Hverken kommunen eller politiet har det overordnede ansvar for, at borgerne bliver serviceret optimalt vedrørende pas og kørekort. Dette er efter min opfattelse en af forklaringerne på de seneste års langvarige tovtrækkeri, der har været omkring mulighederne for at smidiggøre pas- og kørekørekortsopgaverne mest muligt til gavn for borgerne. Sagsbehandlingstiderne for at få (fornyet) pas og kørekort er stadig uacceptabelt lange, og de kunne ikke mindst med anvendelse af moderne teknologi bringes væsentligt ned. De involverede myndigheder handler tydeligvis efter hver deres interne (og i egen selvforståelse: vigtige) dagsordner, og så kommer leverancen i sidste ende til at lide under det.

Kommentarer (0)
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Log ind eller Opret konto for at kommentere