Hvor er gevinsterne ?

I de sidste par måneder er jeg blevet ringet op adskillige gange af analyseinstitutter, journalister og andet godtfolk, som vil vide, hvad gevinsterne af kommunalreformen så blev.

Efter at have fumlet mig igennem til nogle uklare svar de første par gange står det mig nu klart, at gevinsterne på nuværende tidspunkt, et halvt år efter skæringsdatoen d. 1.1. 2007 - simpelthen ER uklare.

Eller i det mindste uhyre vanskelige at opgøre.

For kommunerne som helhed kan der ikke drages nogen konklusioner endnu. Jo, at der har været og fortsat er store omkostninger forbundet med at lægge kommuner sammen og at flytte opgaver mellem forskellige offentlige instanser.

Op til kommunesammenlægningerne var det min personlige vurdering, at der ville være klare gevinster på mit eget område, altså inden for IT. Og det er der også - men der er også omkostninger.

Havde der været tale om en 'ren' sammenlægning af f.eks. 3 kommuner på samme IT-teknologiske stade, så ville det være forholdsvist straight forward at hente en række gevinster på IT. Jeg tager her udgangspunkt i vores egne målsætninger op til sammenlægningen af Gundsø, Ramsø og Roskilde kommuner:

 • Konsolidering af infrastruktur, maskinstuer, servere, backup, firewalls m.m. 

 • Konsolidering og reduktion af de tilhørende serviceaftaler

 • Konsolidering af programmer, dvs. fjernelse af funktionelt ensartede programmer

 • Konsolidering af telefoni

 • Volumenrabatter på softwarelicenser

 • Udlugning i konsulentaftaler

 • Centralisering af IT-service, IT-administration og IT-ledelse

Men de tre kommuner var ikke på alle områder på samme teknologiske stade, så derfor kom en række andre forhold til at trække i den modsatte retning, dvs. i retning af øgede omkostninger:

 • Investering i et fælles netværk, i vores tilfælde i form af eget gravet fibernet

 • Harmonisering af en meget aldersujævn og model-forskellig pc-park i de 3 kommuner

 • Harmonisering af digitaliseringsgraden. Det lyder lidt kryptisk, men det dækker over, at nogle områder i de sammenlagte kommuner slet ikke var digitaliserede, mens de samme områder var digitaliseret i andre af kommunerne. F.eks. var dokumenthåndteringen i vores 3 kommuner helt manuel i en den ene kommune, delvist elektronisk i den anden og fuldt elektronisk i den tredie. Her er det eneste rigtige naturligvis at løfte den sammenlagte kommune til højeste fællesnævner. Men det koster ............

De tre her nævnte punkter viste sig at være endog meget tunge rent økonomisk, og de mere end opvejer de førnævnte gevinster.

Oven i alt dette kom så det yderligere forhold, der komplicerer kommunesammenlægningen betragteligt: Nemlig at der skulle flyttes opgaver fra andre myndigheder, primært amterne, til os i kommunerne. Inden for natur og miljø, inden for sundhed og inden for arbejdsmarked. Disse opgaveflytninger affødte fra dag 1 et behov for IT-mæssig understøttelse, som ikke bare fulgte med pr. standard fra de andre myndigheder, bl.a. fordi opgaverne skulle løses på en lidt anden måde, med andre snitflader o.lign. Her blev og bliver der tale om at  investere i ny IT for at få disse for kommunen nye områder til at fungere hensigtsmæssigt.

Så ingen tvivl om, at bundlinjen viser øgede udgifter til IT i kommunerne som følge af kommunalreformen. Men mange af udgifterne bør man betragte som investeringer i en øget digitalisering af det offentlige Danmark, hvilket ad åre gerne skulle vise sig som et afgørende bidrag til en mere effektiv kommunal service og forvaltning.

Kommentarer (3)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
Jørgen Henningsen

Med de forøgede afstande er der vel også en forøgelse i transportudgifterne til møder. Med en god forbindelse er det vel muligt at lave video møder og små konferencer i en rigtig god kvalitet. Er det noget som indgår i planlægningen?

Kunne man ikke også styrke mulighederne for at møde sine kommunale kontaktpersoner (social rådgiver og andre) på nettet? I min kommune (Lolland) er det dårligt muligt at sende mails til kommunale medarbejdere. De vil ikke engang opgive deres mail adresser. Man kan måske godt forstå at de er kede af at få en masse spam, men det må vel være muligt at lave det så man skal identificere sig først med digital signatur for at sende et brev. Desværre er der vist ingen IM protokoller som er krypteret, men ellers kunne det jo også være interessant.

Jeg tror ikke på at komunalreformen har ret meget at gøre med mulige økonomiske besparelser, men den har rigtigt meget at gøre med politik. Det har jo f.eks. altid været kratluskere i amterne som på mange måder har været en stopklods for landmændenes frie initiativ (gyllelaguner og andre lyse ideer). Det er jo så ikke overraskende at det netop er en venstre regerering, som nedlægger amterne.

 • 0
 • 0
Peter Makholm Blogger

Jeg synes at det er et godt statusindlæg, men jeg er egentlig ikke overrasket over tingenes tilstad. Er det ikke bare hvad man kunne forvente?

Ole, kunne du ikke kommentere lidt på hvorvidt du personligt havde forventet et væsentligt andet resultat på nuværende tidspunkt? Ikke på detailniveau om hvorvid du lige præcist havde forventet problemer på bestemte systemer, men rent overordnet?

Og hvis du havde forventet den nuværende situation, var det så en forventining der blev hørt Højere oppe i systemet?

Jeg kan så være glad for at bo i en kommune der ikke er blevet sammenlagt som så har haft tid til at tænke visionært ved siden af overtagelsen af nye opgaver (Rødovre). Ikke at jeg har så meget kontakt med kommunale opgaver.

Med hensyn til krypteret IM, så er jeg 100% sikekr på at XMMP (Jabber) i hvert fald understøtter bruger til server kryptering og jeg tror næsten også at der er mulighed for bruger til bruger-kryptering.

 • 0
 • 0
Ole Bech

På alle de 'hårde' områder, som jeg har nævnt i min blog, havde jeg forventet, at det ville gå, som det faktisk gik. Dér, hvor forventningerne bristede en del, var mere i relation til det omliggende samfund og også egen organisations opfattelse af, hvornår en kommunesammenlægning rent IT-mæssigt er på plads.

Mange mente og troede, at det da måtte være overstået et par uger inde i januar måned i år! Men faktisk kunne mine IT-folk først fra d. 2. januar for alvor tage fat i de sammenlagte enheders data, brugere og systemer. Fordi vi jo skulle respektere, at kommunerne var selvstændige juridiske enheder helt frem til d. 31. december 2006.

Derfor kom jeg til at bruge uforventet meget tid på at forklare organisationen, at vi slet ikke er færdige - tværtimod - og på at coache mine egne IT-folk, så de ikke fik et umenneskeligt pres på grund af organisationens holdning, at man da måtte kunne forvente business as usual fra IT allerede fra medio januar.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere