Hvad vil du fortælle om dig selv på det nye Version2?

Først tak for de mange, gode input til vores relancering af Version2. Inden for de nærmeste dage skal vi nok samle op på debatten om debatten.

I mellemtiden vil vi gerne tage en snak om brugerprofilerne på Version2.

I dag viser en brugers profil på Version2 primært de debatindlæg, brugeren har skrevet. Herudover vises også, hvilke grupper brugeren er medlem af. Se eksempelvis Poul-Henning Kamps brugerprofil.

Vores tanker er umiddelbart, at brugerprofilen bedre skal præsentere brugeren som it-professionel med de informationer, man nu engang ønsker at dele. Nogle informationer kan være med til at vise, at man virkelig har forstand på det, man debatterer ? det kunne f.eks. være et mini-cv med titel, arbejdsplads, certificeringer og lignende.

Vi vil også meget gerne knytte profilen til brugerens indhold fra andre sites. Man kan forestille sig, at brugeren kan indtaste RSS-feedet til hans blog, hvorefter de seneste indlæg vises på profilen. Det samme gør sig gældende for Twitter, hvor vi også gerne vil integrere brugerens tweets.

Derudover er redaktionen også meget opmærksom på, at der sidder en stor gruppe utroligt vidende og specialiserede læsere. En mere detaljeret profil med ekspertområder, måske sammen med en tilkendegivelse af, at man gerne må kontaktes, vil give journalisterne bedre muligheder for at finde de rigtige kilder. Spørgsmålet er, om du vil stille dit mobilnummer til rådighed og acceptere at blive ringet op, når journalisterne har brug for en relevant kilde?

Spørgsmålet er nu, hvad I synes, en profil skal kunne og hvad den skal indeholde?
- Hvilke konkrete funktioner savner I på brugerprofilen?
- Hvor meget info har I lyst til at dele ' og hvor meget vil I gerne vide om andre'
- Hvad skal der overhovedet til, for at I gider udfylde en mere detaljeret profil' Hvis man ser ned over debatten, er der få af jer, der bare har sat et foto på ' hvordan kan det være?
- Er privacy-niveauer vigtige for jer?

Kommentarer (16)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Anonym

Mit svar er NULL.

Selvom jeg forstår Versions2 interesse i at skabe "community", så er kommercialisering af sociale relationer uønskeligt af samfundsprincip og bør modarbejdes på alle planer.

Sikkerheden på Version2 er IKKE i nærheden af tilstrækkeligt til at kunne understøtte sociale grupperelationer - det kræver i min analyse Peer-to-peer krypterede gruppen relationer med identititetsbeskyttelser overfor Version2, dvs. Version2 må IKKE kunne vide hvem som taler med hvem om hvad.

Derimod måtte Version2 - igen i min analyse - gerne vide og hvis sikkerhedsstrukturen var på plads bruge hvad man talte om, dvs. at man normativt burde strukturere debat så selve ytringen kan gøres offentligt tilgængelig under forudsætning af at brugeren kan styre præcis hvem som kan henføre ytringen til brugeren.

Herunder skal man ikke være naiv omkring f.eks. skrivestil m.m. i sig selv kan være identificerende, men det er et en del af brugerens eget ansvar, evt. med egne analytics.

Hvis Version2 vil løfte sin samfundsopgave ville man arbejde for det som samfundet har behov for. Det kan man ikke samtidig med at man forsøger at kopiere det som skader samfundet. I denne forbindelse er det relevant at Version2 også sælger bruger adfærdsdata til Googles datamisbrug.

Ovenstående er principielt - emnet er IKKE et spørgsmål om "tillid" - sociale relationer bør ikke kommercialiseres.

 • 0
 • 0
#2 Peter Makholm Blogger

Mit svar er NULL.

Så langt er jeg enig med Stephan, men mine bevæggrunde er nok anderledes.

Et "community" baseret på eksperttitler er falsk og hult. Istedet for at opfordre folk til at fortælle at de er eksperter vil jeg i højere grad gerne have folk til at vise at de [b]er[/b] eksperter.

Det kræver en klart identificeret historik over folks deltagelse i diskussionen. I nogle tilfælde er det rart hvis denne identifikation er på tværs af forskellige fora og i andre tilfælde i bedste fald ligegyldigt.

De relationer der er nødvendige for debatten består i at jeg kan stole på at det er samme person der står bag identiteten "Stephan Engberg" her på stedet. Når jeg læser et indlæg fra denne identitet ved jeg grundet historikken at han mener sine argumenter seriøst og at de er velunderbyggede. Uden denne historik ville jeg nok affeje en del af de samme indlæg som gale net.kooks.

Det stiller selvfølgelig nye deltager i et noget dårligere lys. De kan ikke påkalde sig en fornuftig historik for at underbygge deres holdninger. Man kan så mene at et CV og nogle titler vil hjælpe dem på vej. Rom blev ikek bygget på en dag, jeg tror at det giver en lag mere stabil debatkultur hvis folk viser at de er eksperter fremfor at folk dumper igennem med et brag.

Så nej tak til større selvudfyldte profiler. Men jeg er åben for endnu mere datamining i folks deltagelse i communityet. Ikke at jeg har nogle konkrete planer for hvad jeg ønsker.

 • 0
 • 0
#3 Jesper Lund Stocholm Blogger

En kort bio som vi kender den fra Twitter - her i Thereses udgave:

https://twitter.com/#!/qedtherese

Links til

Twitter LinkedIn Facebook Blog Website

For andre profiler savner jeg også mulighed for datamining i specifik brugers kommentarer, men hvis søgemulighederne generelt forbedres, så kan de jo komme ad den vej.

For andres profiler savner jeg "Send email til" - hvis jeg er logget ind. Jeg har tidligere skullet kontakte redaktionen for at få videresendt en email, og det er er lidt kluntet. Man skal selvfølgelig kunne slå det fra.

 • 0
 • 0
#4 Anonym

Peter

Enig med dig, men dine bevæggrunde er et lag mere operationelle.

Rent principielt er jeg helt enig i at det er en uskik at vurdere sandhedsværdien af folks udsagn efter hvilket job eller "image" de besidder.

Det er derimod klart relevant at basere det på de argumenter, fakta og navnlig evnen til at argumentere konsistent over tid inkl. at tage ansvar for huller i retorikken.

Om jeg hedder "Stephan Engberg" eller "Bruger 3445453" (eller "Jens Hansen" eller et have de mange andre navne som ikke er identificerende) er ikke relevant, så længe a) Det er den samme over tid b) Brugeren ikke kan "låne" andres identitet eller reputation. c) Brugeren vælger om han ønsker at opbygge reputation ved at agere under en eller flere. d) Jeg kan gå i dialog med brugeren peer-to-peer.

Dertil kommer så de mere misbrugsforebyggende foranstaltninger relateret til trolls (udelukkelse skal have konsekvenser), injurier/trusler/kurspleje (ansvarspådragende), kommerciel reklame/anprisning/lobbyisme/tilsværtning af konkurrenter/etc .

Uden denne historik ville jeg nok affeje en del af de samme indlæg som gale net.kooks.

;-) Gal eller genial? Hvor går grænsen.

Politisk ukorrekthed er at konfrontere forhastede standardholdninger med realiteterne.

Des større divergens mellem antagelser og virkelighed som hersker, des større og mere "gale" fremstår påpegning af kausale sammenhænge og desto mere værdiskabende er konfrontationen og forløsningen når paradigmet tilpasser sig.

Danmark er på mange måder som kontinentalsokler (;-)) der har opbygget enorme spændinger siden 1970erne eller tidligere uden forløsning. Man kan og skal ikke "gå tilbage", men lige frem er heller ikke en mulighed.

Hvis vi vil fremtiden nytter det ikke noget at træffe beslutninger baseret på fortidens antagelser.

En meget væsentlig del af innovation og sikkerhed er at kunne slippe tradition og turde se og tage ting som de er og burde være.

Skal du forebygge angreb, skal du tænker som en angriber, Skal du skabe nyt, skal du se behov som de er og ikke som nogen tror eller ønsker de er.

 • 0
 • 0
#6 Morten Sørensen

Jeg er kun daglig læser på sitet og jeg har ikke det store behov for en bruger. Det kan måske virke lidt asocialt ikke at deltage i debatten, men det giver (for mig) en dejlig afstand. Jeg har ikke en drivende lyst til at dele informationer om mig selv med andre og jeg har så vidt heller ikke brug for at andre ved specifikke ting om mig. Jeg er såmænd heller ikke interesseret i at læse hvem de andre brugere er, deres cv/blogs/twitter/linkedin/whatever.

Men! Jeg er eksistentialist, så jeg tror på at vi selv har et valg og at vi selv gør os til den vi er. Så jeg synes at hvis der er brugere på sitet, der har brug for/lyst til at dele informationer om sig selv, så skal de have muligheden. Hvis de har lyst til at gå all-in i denne sociale netværks-era, så skal de da have lov til at dele hvad de nu har lyst til.

Det handler alt sammen om valg. Hvis jeg har muligheden om at dele mine informationer, men vælger ikke at gøre det, så er jeg vel lige så meget bruger som alle andre brugere.

 • 0
 • 0
#8 Martin Bøgelund

Vores tanker er umiddelbart, at brugerprofilen bedre skal præsentere brugeren som it-professionel med de informationer, man nu engang ønsker at dele. Nogle informationer kan være med til at vise, at man virkelig har forstand på det, man debatterer – det kunne f.eks. være et mini-cv med titel, arbejdsplads, certificeringer og lignende.

Jeres vision med disse mere specifikke brugeroplysninger er at blive mere interessante som job-formidlingsportal; at booste jeres IT-job-sektion.

OK, det kan godt være I endnu ikke er klar over det er jeres vision.

På et tidspunkt vil én af jer dog få den idé, at når nu I har en database over kompetencer, uddannelse, certificeringer, sociale omgangsformer (i debatten), gennemslagskraft (ratings i debatten), osv, så vil I prøve at gøre den interessant for virksomheder der søger medarbejdere, for på denne måde bedre at kunne tjene penge i IT-job-sektionen, og fremstå som et af de mest målrettede job-sites i IT-branchen.

 • 0
 • 0
#9 Palle Simonsen

Helt enig. Det bør være den enkeltes valg om og hvor meget information man vil dele. @red personlig gider jeg ikke gentage oplysninger jeg har givet andetsteds. Men jeg vil måske linke til nogle af disse. @red personligt har jeg ikke brug for andet end navn under en blogpost. Hvis jeg er særlig interesseret kan de fleste relevante oplysninger googles med et minimalt besvær. @red hvis I gerne vil bygge community kunne man - helt kættersk - benytte at vi bor i et lille land og så være (med)arrangør af møder/workshops/whatever om særligt relevante emner med mulighed for analog networking - gerne med egenbetaling. Den mulighed er mere fjern i linkedin grupper, white-collar ditto etc.

 • 0
 • 0
#10 Anonym

@ Peter

Det betyder at sondringen er relativ til modparten. Er modparten dum eller uvidende nok, kan man ikke skelne.

Det passer som sådan meget godt med Clarkes 3. lov

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

[At dømme efter Digitaliseringsstrategien gælder det vist også Finansministeriets syn på både teknologi og økonomi. - sorry ;-)]

@ Andre

Hvem siger vi online (serverside) skal have en konsistent "identitet"?

Kan det ikke blot være noget som fremtræder som verificerbare attributer i forhold til den specifikke ytring og evt. kobler et antal transaktioner (alias).

Sure - en af disse attributer kan være ansvarlig (betinget identificerende) i det omfang de speciifkke forhold kræver det. Eller på anden måde begrænse fleksibiliteten, f.eks. en person - en stemme.

Men vi kan ikke sikre en server og slet ikke forhindre kommercielt eller planøkonomisk misbrug (kriminel misbrug ligger længere nede på listen og risikoen totalitarisme endnu længere nede), dvs. det gælder om at holde identifikation som noget rent person-til-person.

F.eks. - som Version2 er indrettet, så sælger Version2 enhver ytring og adfærd personhenførbart til Google-monopolet som derefter misbruger disse data i enhver anden sammenhæng hvor Google kan udleje denne merviden om dig. [og jo - Google har monopoliseret de data om adfærd de ikke-legitimt har opsamlet som de udnytter til at få mere viden at udleje - formen og særligt omfanget gør det til et enormt problem]

Demokratiet lider allerede under at det primært er de ligeglade, uvidende, principielle eller naive som debatterer, mens resten - inkl. de mange som sidder i jobs som binder deres private holdninger - ikke kan, vil eller må deltage udover det spin- eller reklamestyrede.

 • 0
 • 0
#11 Casper Thomsen

Hej Stephan.

Vi kommer ikke til arbejde med anonyme profiler, det er en beslutning, vi har truffet for mange år siden og noget, vi står ved.

Vi har nu forstået dit input til denne diskussion - at debatten bør være anonym, og at der skal være en række mekanismer, som understøtter dette. Og vi siger selvfølgelig tak for dette input.

Jeg vil dog bede om, at vi i resten af denne tråd forholder os til, hvilken information vi med fordel kan gøre tilgængelig på brugerprofiler.

Flere af jer nævner, at I vil have muligheden for ikke at fortælle mere end jeres navn, og det er vi helt enige i. Al anden information vil være frivillig.

Vi respekterer selvfølgelig, at mange ikke ønsker at oplyse yderligere om sig selv, men der er også mange, som i dag har aktive offentlige Twitter-feeds, blogs og åbne LinkedIn-profiler - og for dem vil det være en ekstra tjeneste også at kunne integrere disse med Version2, hvis de har lyst. Det er den diskussion, vi gerne vil tage i resten af denne tråd.

Mvh Casper, Version2

 • 0
 • 0
#13 Anonym

@ Casper

Jeg taler ikke om anonymisering - I er bundet af lovgivningen.

Men jeg svarer omvendt - hvis I ikke kan sikre transaktionen, så kan I heller ikke få - og FÅR IKKE - data. I ser kun overfladen af debatten og kun et meget lille udsnit af community, fordi I selv udelukker alle med indsigt i stillinger. Det eneste som sker er at debatten foregår andetsteds og reelt i lukkede fora.

Jeg taler om 3 forhold a) Erkendelsen af behovet. Udover at fokusere på attention for at sælge reklameplads til Google, så er det nødvendigt også at fokusere på hvor det reelle indhold skal komme fra. I har utilstrækkelige ressourcer til at producere selv og de tunge kilder aktiveres ikke med jeres nuværende struktur. Det vil I erkende på et tidspunkt - forhåbentligt ikke for sent.

b) Identifikation med navn er en ren pseudo-løsning. "Morten Hansen" tilhører en stor gruppe uden at være identificerbar, men "Yildiz Akdogan" og "Poul-Henning Kamp" og "Stephan Engberg" er reelt identificerende i sig selv.

Hvad vil I? Understøtte debatten eller bare skabe illusionen om troværdighed ved at sikre at ingen med tilstrækkelig indsigt kan gå ind i de tunge debatter som gør lidt ondt på nogen?

c) Skadesbegrænsning. Ingeniøren har ikke råd til at lave de rigtige løsninger - slet ikke når resten af samfundet modarbejder jer. Men I kan sikre at lave åbne strukturer som ikke hardkoder og blokerer for løsninger, så de gradvist kan udfolde sig i samarbejde med jer.

F.eks. at låse Version2 til NemId betyder at hverken id-infrastrukturen eller Version2 kan tilpasse sig virkelighedens behov - det skaber en stærk teknisk lock-in og legacy.

Løsningen er at holde op med at tro at man kan "eje" community og istedet fokusere på at ske værdifulde transaktioner så Locus of Attention kan blive forankret omkring Version2 - I kan slet, slet ikke følge med ellers. Fokuser på identitet i kontekst fremfor identitet som en persistent og akkumulerende profil.

@ Palle

Hm .. du læser det som Fanden læser Biblen. Hvis bistandsklienter diskuterer hvor meget dem i job skal betale til deres underhold, så bliver diskussionen ikke særlig lødig og løsningerne ikke brugbare. Version2 har næppe en agenda om at ville reducere sig selv til et underholdningssite for Ingeniører med for megen fritid.

 • 0
 • 0
#14 Casper Thomsen

Hej Stephan.

Som jeg gjorde ret klart i mit forrige indlæg, så arbejder vi ikke med en model for en anonym debat, og jeg vil bede dig holde den diskussion ud af denne tråd. Yderligere indlæg om samme emne vil blive fjernet fra tråden.

Denne tråd handler om, hvilke ekstrafunktioner vores brugere ønsker på deres profiler, og det er nu modtaget og forstået, at du ikke ønsker nogen.

Jeg håber derfor, at andre derude vil byde ind med [b]konkrete[/b] input, da det er noget, som vi tidligere har oplevet som et stort ønske.

Mvh Casper, Version2

 • 0
 • 0
#15 Anonym

@ Casper

Fremgik det ikke klart?

Fint nok at I ikke arbejder med noget jeg ikke efterspørger.

Mit ønske er at I er åbne for at andre, udefra, kan løse de balanceproblemer som I ikke selv kan.

Helt specifikt - vær åbne for at andre kan konstruere formålsspecifikke Identiteter som lever op til f.eks. medielovgivningens bestemmelser om ansvar f.eks. i forbindelse med injurier uden at Google eller for den sags skyld TDC kan henføre dem til en konkret person uden f.eks. dommerkendelse.

Mange kunne tænkes at gøre noget sådan. Det vigtige er rimeligt åbne model-drevne interfaces, så I kan håndtere forskellige muligheder.

Det sker naturligt når I alligevel ser på diverse light-konstruktioner såsom OpenId og desideret invasive gatekeeper-konstruktioner såsom NemId.

Hvilke data, man vælger at dele, er jeg relativt ligeglad med - jeg skelner mellem om man deler i forhold til og for at understøtte den specifikke kontekst eller i forhold til en profil som akkumulerer uden sikkerhed for brugeren.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere