Hvad skal vi med kvinder...

Nu melder HK sig i koret, der siger at vi mangler it-folk og denne gang giver de kvinderne skylden. De kunne såmænd lige så godt give udlændingene skylden eller de rødhårede, dværge eller hvilken statistik vi nu ellers kunne finde af folk der mangler på it-uddannelserne. Det giver ikke mening at tro at man skal have en pæn fordeling af alle slags på alle uddannelser!

Giver det så slet ikke mening det de siger? Jo, man kan bruge statistikken til at spørge sig selv hvorfor kvinderne svigter uddannelserne i så høj grad som de gør det. Her ser jeg ingen løsning i at ændre uddannelserne, hvis de ellers er velfungerende. Det ville være en løsning, man skulle overveje hvis vi så en tendens til at der var ligelig tilmelding til uddannelserne, men kun mændene gennemførte. Tendensen som jeg ser er tværtimod at kvinderne der vælger f.eks. datalogi trives omend med et lille ønske om ikke at leve så meget i rampelyset, som man nemt kommer til, når man er en af de få kvinder. Vi vil også have ret til en dårlig dag uden at alle skal vide det!

Men problemet ligger jo i at få kvinderne til at vælge uddannelserne til at starte med. Jeg har været tutor (frivillig vejleder for de nye studerende) i 5 år på datalogi i Århus og min erfaring siger mig at de nye studerende ikke ved ret meget om de studier de starter på. De har et billede (datalogi er noget med computere og jeg får lov til at programmere), men det billede bliver ofte kraftigt modificeret i løbet af de første par måneder. Ud fra det må man konkludere at det ikke er uddannelserne, der er problemet, men deres image som Leif Limkilde Bloch også påpeger. Vi skal være bedre til at fortælle, hvad vi laver og hvad vi kan.

En anden problemstilling som jeg har mødt på datalogistudiet er, at der er en forventning blandt de nye studerende om, at man skal kunne noget i forvejen f.eks. programmering, men selve studiet er bygget op så man lærer alt fra bunden. Forventningen kunne nok holde flere piger væk end drenge, men bare det at det kunne afholde nogen fra at vælge et it-studie bør være nok til at vi ønsker at ændre den forkerte opfattelse. Det eneste man behøver er gå-på-mod og en positiv indstilling - at studere er hårdt arbejde, så det er vigtigt at man ikke går ned over et par nederlag (og det gælder både drenge og piger).

Vil det så ændre noget i it-landskabet at få nogle kvinder ind? Ja, vi får jo flere it-medarbejdere og det er jo det alle skriger på og så tror jeg det kan blive en positiv spiral, hvor tanken om at man ikke skal være den eneste kvinde på studiet kan tiltrække flere kvinder og derefter nogle flere mænd (munkelivet er jo heller ikke tiltrækkende for de fleste mænd). Der er ingen speciel grund til hvorfor kvinder ikke skulle vælge it-studier; Jeg har været mentor (velkomstkomite) for flere udvekslingsstuderende og især de tyrkiske og italienske har undret sig meget over vores kønsfordeling, som de slet ikke kan genkende fra deres hjemland - de har en meget ligelig kønsfordeling - og deres studier adskiller sig ikke meget fra vores.

Kommentarer (13)
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
#1 Jonas Kongslund

Hej Therese

Nu hvor du nævner kønsfordelingen i Tyrkiet og Italien, så vil jeg da også lige nævne at her i Rumænien, hvor jeg for tiden arbejder, der er mange af it-stillingerne (herunder chef-stillinger) også besat af kvinder.

Jonas Kongslund

 • 0
 • 0
#2 Therese Hansen

Godt at høre, Jonas. Jeg synes jo lidt at den slags vidnesbyrd er vigtige i forhold til at udslette myten om at kvinder nok bare ikke egner sig til alt det tekniske og ikke interesserer sig for den slags...

Konsekvensen af den tankegang er jo argumentet om vi selvfølgelig ikke skal tvinge dem (kvinderne) til at engagere sig, hvis det ikke interesserer dem.

Med vidnesbyrd om at det altså ikke er kønnet, der er bestemmende for interessen andre steder i verden, kan vi så komme videre og diskutere hvorfor det så går helt galt i DK og andre lande (der er dog vist ikke mange andre lande, hvor det står helt så galt til som i DK).

 • 0
 • 0
#3 Ulrik Gerdes

Hvis det er sandt (...) at der andre steder i verden er flere kvinder engageret i it-miljøerne, så burde man måske granske forskellene i indholdet i uddannelserne og i funktionerne for de uddannede kandidater.

Måske er der for meget iT og for lidt It i Danmark, dvs. at der lægges for meget vægt på aktiviteterne i maskinrummet, og for lidt på kompetencer med hensyn til implementering af brugen af maskinkraften? Hvem ved?

 • 0
 • 0
#4 Søren Løvborg

Hej Therese.

HK's konklusion, at "det er kvindernes skyld", er resultatet af en lidt sort-hvid logik: Hvis det ikke er studiet, den er gal med, må det være de studerende. Jeg er enig i at uddannelsernes indhold ikke fejler noget. Imidlertid kan der gøres mere for at coache svage studerende (kvinder inklusive).

Den skæve kønsfordeling er jo ekstremt udtalt når det gælder it, men faktum er desværre at kvinder generelt har sværere ved at gennemføre ingeniørstudiet: En Ritzau-notits fra den 24. juni 2007 startede positivt med overskriften "Ingeniører stortrives på studiet", men sluttede med at notere at "23 procent af de studerende er kvinder, og blandt de færdige ingeniører udgør de 15 procent."

Et mindretal er selvfølgelig altid mere udsat ("i rampelyset" som du skriver), men tallene bekræfter også mit billede af at der reelt er visse skjulte forudsætninger på it-studiet (og ingeniør-studierne generelt), som rammer kvinder hårdere end mænd. Måske mangler kvinder ved studiestart reelt it-færdigheder som de mandlige studerende har "nørdet sig til" i deres fritid.

Som forklaring synes jeg ikke at man kan afskrive den mulighed, at kvinder måske (generelt) ikke har samme interesse for teknik som mænd. Hvis dette er tilfældet, er det selvfølgelig (som du skriver) ikke fordi kvinder fra naturens hånd "ikke egner sig til at det tekniske", men snarere en egenskab ved kønsrollerne i Danmark, altså et problem ved samfundets generelle forventninger til kvinder. Det faktum at der er få kvinder inden for it har derved en selvforstærkende effekt. For at tage et konkret eksempel, så forventer man ganske enkelt ikke at Mozilla Corporations CEO er en kvinde... for det er jo en chefpost i en it-virksomhed. Det er ikke overlagt sexisme, men en fastlåst tankegang, som vi alle bliver nød til at gøre op med.

Så kan man jo lige fundere over at lande som Tyrkiet, Italien og Rumænien på dette område altså er nået længere end Danmark, hvad angår ligestilling mellem kønnene.

Der er måske i Danmark også en tendens til at problemet ikke tages seriøst -- hvis det altså ikke decideret ignoreres. DTU valgte fx i marts at proklamere "Populært at blive ingeniør", efter at en undersøgelse havde vist at ingeniør var den mest populære uddannelse blandt drenge. Hvad der ikke blev nævnt, var at ingeniør end ikke var at finde på top-10 blandt pigerne. (Ingeniør-studiet rager halvdelen af de studerende en høstblomst = Populært at blive ingeniør?)

Det første skridt mod en løsning er at indrømme at vi har et problem -- et alvorligt problem -- og vi kommer ingen vejne, før det er sket. Derfor glæder HK's udmelding mig, og jeg kan kun håbe at Helge Sander følger op på Leif Limkildes opfordring.

Dernæst må vi indse at det er nødvendigt at gribe ind meget tidligt. Når kvinderne er færdige med gymnasiet og skal vælge bachelorretning, er det for sent!

Vi kan derfor passende starte med at indføre mere it-undervisning i folkeskolen, og dernæst arbejde for at få flere kvinder ind på htx-studiet, der med sine 19% er den eneste gymnasielle uddannelse med færre end 50% piger. Det kommer til at tage tid, før vi ser resultater, men det er ikke en undskyldning for ikke at komme igang med det samme.

 • 0
 • 0
#5 Therese Hansen

Hej Ulrik.

Jeg tror ikke at problemet er så enkelt som it istedet for iT, selv om den mandedominerede kultur på studierne nok har forstærket de maskuline værdier (men det er jo søgningen til studiet der er problemet ikke studiet selv). Dybest set tror jeg vi er kommet ind i en selvforstærkende effekt og vi skal gøre noget meget aktivt for at trække os ud af det dårlige tyngdefelt ved at få pigerne gjort opmærksom på realiteterne på studierne.

Det kunne jo være interessant at se en undersøgelse over forskellene mellem it-uddannelsernes opbygning i Tyrkiet, Italien, Rumænien og de andre og så vores opbygning i DK - kan vi lære noget?

 • 0
 • 0
#6 Thomas Ammitzbøll-Bach

Et fag, der virkelig er blevet kvindefag er lægefaget. Ifølge de sidste tal, som jeg har set, er det 80% af optaget på medicinstudiet på KU, der er kvindelige studerende. Er medicinstudiet blevet rettet til, så det er mere kvindelige værdier, der lægges vægt på? Er der meget eller lidt naturvidenskab på medicin? Er lægegerningen i den senere tid blevet mere patient-orienteret (holistisk syn) end defekt-orienteret (apparatfejlssyn)?

Svaret er, at medicinstudiet bliver mere og mere det, som det hævdes skræmmer kvinder væk fra de andre studier. Men på medicin er kønsfordeling stadig mere og mere i kvindernes favør.

For mig at se, handler det meget om forbilleder (det, der med en moderne undersættelse kaldes rollemodeller), selvsyn og status. Og mærkeligt nok, så betragtes hardcore IT-arbejdere ikke som helte-ikoner i en verden, der bliver mere og mere afhængig af IT (computere for at være mere præcis).

Da jeg var ung og gik i gymnasiet, var forskere og ingeniører nogle, der blev set som grundpillerne i vestlig kultur. Det var den sidste rest af hypen omkring Niels Bohr. Der er ikke meget hype over, at Danmark har i Holger Bech Nielsen en af de skarpeste hjerner i verden. Han bliver nærmest latterliggjort.

I dag spiller mediernes selvsving mediearbejdere frem i den kulturbærerende elitestyrke. Spørger man unge i dag, hvad de gerne vil være, så er det skuespillere, studieværter, reklamefolk og journalister. Og tilmed er dem, man interviewer som eksperter, andre journalister, spindoktorer, anmeldere og lignende fortolkere.

Spørgsmålet, der tit bliver stillet, er jo, hvorfor der ikke er flere kvinder på IT-uddannelserne. Man kunne jo også spørge, hvorfor skal kvinderne vælge et fag, der altid bliver latterliggjort i medierne, undtagen når nogle bekymrede politikere er bange for, at fremtiden kommer til at mangle de her tjenende ånder med tykke briller og regnemaskinen i brystlommen, der kan få de velfriserede journalister frem på skærmen, så de kan læse op af deres telepromptere.

Thomas (Ahhh, det lettede)

 • 0
 • 0
#7 Therese Hansen

Der er jo meget at tage fat på - jeg tager det lige i små bidder.

Med hensyn til at coache de svagere studerende - hos os er der faktisk muligheder i samarbejde med de ældre studerende der underviser i "øvelsestimer" - og som et nyt tiltag laver universitetet også frivillige "laboratorier" (det kalder de det), hvor de studerende kan mødes med deres undervisere og få hjælp til at forstå pensum og deres opgaver. Det er et nyt tiltag, så jeg har aldrig selv prøvet det, men det ser ud til at være fornuftigt og "laboratorierne" er velbesøgte selv om de er frivillige. Det er dog stadig et spørgsmål om at holde studerende på studiet og jeg vil gerne fokusere på at få dem til at søge ind - det er jo det første problem.

Hos os på datalogi i Århus ser jeg ikke et problem med at kvinderne ikke gennemfører - tvært i mod ser jeg at på flere årgange ligger der kvinder blandt de bedste på trods af at vi kun optager ca. 3-5 kvinder på en årgang (i gennemsnit 4 %). Der er som regel nogen der falder fra (ligesom der er flere af drengene der falder fra eller vælger nyt studie), og så kan frafaldsprocenten meget hurtigt se høj ud blandt kvinder. Frafald kan have mange årsager - personlige såvel som faglige, men jeg har set en undersøgelse der siger, at den oftest opgivne officielle grund (for både mænd og kvinder) er, at studiet ikke var hvad man forventede - altså havde det forkerte image blandt studenterne der skulle vælge.

Om der er skjulte forudsætninger for studierne har jeg svært ved at udtale mig om - jeg tror nu bare at kvinderne lige så godt kan tilegne sig de forudsætninger af sig selv som mændene - især hvis det bliver eksplicit specificeret at et kursus kræver forhåndsviden. Jeg har haft et kandidatkursus, som gik ud fra at man kunne kode C, hvilket jeg før det kun havde kodet et par linjer af, men det gik da fint at få lært nok ved siden af (det er de første 5 sprog, der er de sværeste). Faktisk oplever jeg at kvinder er bedre til at bede om hjælp end de fleste af mændene, så der har de endda en fordel :-). Du kan have ret i at vi kan mangle nogle færdigheder ved studiestart, men jeg oplever, at de få forskelle der er hurtigt bliver udlignet - og hvis kvinderne har et problem, så er det et symptom på at rigtig mange af mændene også har et problem, men ikke vil indrømme det!

Jeg giver dig helt ret i at kønsrollerne herhjemme giver nogle problemer for pigernes interesse - man bliver jo set som unormal, hvis man som pige interesserer sig for teknik mere end det sociale i sine børnelege. (Tak til Lego, som udvisker lidt af disse forskelle :-).) Vi skal helt sikkert sætte ind tidligere med obligatorisk it-undervisning i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser! Og vi skal også have nogle gode kvindelige forbilleder frem, så man ikke bliver så overrasket over at se en kvinde højt i et it-hieraki både for kvindernes og for mændenes skyld. For kvindernes skyld fordi vi ikke har brug for det ekstra pres at udover at bestride en chefstilling, så skal vi også hele tiden forsvare vores kvindelighed og hvordan vi overhovedet er endt der. For mændenes skyld fordi andet er en fastlåst tankegang som fastholder en i fortiden og det er ikke en overlevelsesstrategi i it-branchen. De "gammeldags" mænd går glip af gode (kvindelige) kollegaer, et andet perspektiv og får istedet testosteronkamp med spidse albuer (for nu at sætte det på spidsen).

Er der nogen der har undersøgt hvad lande som Tyrkiet, Italien og Rumænien får ud af at have en mere ligelig kønsfordeling - hvis det overhovedet gør en forskel? Og det er meget tankevækkende at de er foran os på dette område...

Nu har HK indrømmet at vi har et problem - lad os så finde ud af hvilke handlingerne der skal følge op på det. Jeg har set nogle enkelte gode tiltag - it-natten <it-natten.dk> er en af dem (som godt nok henvender sig til alle, men det er et tiltag som forbedrer it-branchens image og informationsniveauet på gymnasierne). Jeg er også selv i gang med at arrangere en it-camp for teenagepiger til efteråret, hvor det er planen at de skal udsættes for både programmering og teori som f.eks. kryptologi og nogle gode kvindelige forbilleder. Campen kørte også sidste år med stor succes.

Vi skal sørge for at der kommer handling bag ordene - og den enkelte kan gøre meget i denne sammenhæng. Bare det at vi har synlige it-folk, som fortæller om deres hverdag til unge mennesker kan være med til at vække interessen hos de unge (også de unge piger).

Jeg tror nu ikke det er for sent at sætte ind mellem de gymnasiale uddannelser og universitetet - men handling før er også på min ønskeseddel!

 • 0
 • 0
#8 Søren Løvborg

@Thomas: Medicinstudiets success bekræfter umiddelbart hvad bl.a. KvIT har sagt, nemlig at mange kvinder (populært sagt) spørger sig selv, "Hvem kan jeg redde?" Medicin har en konkret inflydelse på menneskers liv. Det samme har it -- men det tænker mange (unge?) måske ikke over.

Jeg vil nu ikke helt afskrive nutidens ungdom. :-) Center for Ungdomsforskning udgav tidligere på året "Unges veje mod ungdomsuddannelserne", hvor de bl.a. listede de unges jobønsker. Det var på denne liste, at ingeniør toppede blandt drengene. Journalist kommer godt nok ind på en 3. plads, men er omgivet af jobs som tømrer, politibetjent, elektriker, arkitekt og læge. Piger overvejer jobs som pædagog, sygeplejerske, frisør, journalist, ... (i den rækkefølge).

@Therese: Disse øvelsestimer, er det en semi-obligatorisk del af den skemalagte undervisning ("grupperegning"?), eller et ekstra tilbud? Laboratorierne lyder interessant -- som en slags (ugentlig?) spørgetime?

Du har helt ret i at mænd også rammes af skjulte forudsætninger (og er dårlige til at indrømme det), og frafaldet blandt kvinder kan selvfølgelig se stort ud, hvis der kun er få kvinder. Generelt savner jeg statistik på området.

 • 0
 • 0
#9 Ulrik Gerdes

Kære Søren, Therese og Thomas, Jeg sidder og nyder jeres gode diskussion (helt ærligt), selvom den er lidt lang i spyttet visse steder. Husk at gemme teksterne — de kan måske bruges til karakteriseringen af et ’tidstypisk billede’ om 10-15 år. KH /U

 • 0
 • 0
#10 Therese Hansen

@Søren Øvelsestimer er ikke obligatoriske, men det er der vel ingen undervisning på universitetet der er - det er et tilbud, som har været en fast del af undervisningen så længe jeg ved af - det kan nok godt karakteriseres som grupperegning.

Laboratorierne er nok inspireret af spørgetimekonceptet, selv om vi nu også har det sideløbende, men i praksis er det mere et fast tidspunkt og sted man kan sidde med sin læsegruppe og løse opgaver og så ved man at man nemt kan få hjælp, hvis man er kørt fast. Det er ikke påkrævet at man har kigget på opgaverne på forhånd for det er netop det man er der for. Nu er jeg nok lidt gammeldags i min tankegang, men som jeg ser det er det bare en måde at gøre folk opmærksom på at de skal bruge mere tid end den umiddelbare skemalagte tid til at løse deres opgaver og forstå pensum - det som man i gamle dage selv skulle opdage og hvor man selv skulle tage et ansvar for at prioritere sin tid - nu holder man de studerende lidt mere i hånden og fører dem den rigtige vej.

Du efterspørger statistik på frafaldsområdet - jeg tror at grundlaget er så tyndt at statistik er forfejlet i den sammenhæng.

 • 0
 • 0
#13 Therese Hansen

Dit indlæg har virkelig ramt et ømt punkt hos mig og fået mig til at tænke.

Du har ret i at vi ikke står så godt i det nuværende billede at it-branchen og medierne hjælper bestemt ikke! Men hvordan ændrer vi det? Mit umiddelbare bud er, at vi ikke lader medierne være den eneste stemme i den diskussion. Vi har adgang til mange medier på det der internet, så jeg stemmer for at vi kryber ud af vores skjul op til overfladen ;-).

Vi skal ikke lade som om at it er nemt, men være ærlige og så kan det være at det hjælper, at vi har noget der netop drager folk til medicinstudiet - det er en mulighed for at bruge sine evner. Lad os fokusere på, hvad man bruger it til og måske sætte spotlys på de steder, hvor it har en stor indflydelse på menneskers hverdag.

 • 0
 • 0
Log ind eller Opret konto for at kommentere